ZIUA BIBLIOTECARULUI LA BIBLIOTECA MUNICIPALA


Imaginea corporatistă se construieşte la intersecţia dintre cunoştinţele publicului despre Biblioteca Municipală, reputaţie (recunoaşterea de către public a performanţelor trecute şi prezente ale instituţiei)  şi profilul specific prin care se distinge instituţia. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” are o cultură instituţională devenită un şablon recunocut atât de comunitatea profesională, cât şi de utilizatori, parteneri, societate civilă.

În acest an, Ziua bibliotecarului a coincis cu Marea Sărbătoare a Învierii Domnului. Cei peste 300 de bibliotecari din toate tipurile de biblioteci din Republica Moldova s-au adunat la 20 aprilie 2011 în incinta Teatrului „Licurici” pentru a sărbători împreună profesia, pentru a se întâlni cu colegii de breaslă.

Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). Comisiile şi secţiunile ABRM s-au implicat activ pentru a asigura un mediu binevoitor, agreabil şi festiv. Doamna Ludmila COSTIN, Preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Molodva a susţinut discursul Biblioteca, bibliotecarul în secolul XXI. Prin acest mesaj au fost oferite răspunsuri la întrebarea Cum fac faţă biblioteca şi bibliotecarul moldovean provocărilor sec. XXI, secol al Informaţiei şi Cunoaşterii, din care s-a scurs deja un deceniu? 

 Cu cuvinte de apreciere profundă au venit oaspeţii:

 Chiril LUCINSCHI, preşedintele Comisiei parlamentare cultură, educaţie, tineret, sport şi mass–media  a informat că bibliotecile publice din R. Moldova, graţie proiectului Fundaţiei „Bill & Melida Gates”, vor fi conectate la internet, iar personalul va fi şcolarizat cu tehnologiile informaţionale.

Mihai ŞLEAHTIŢCHI, Ministrul Educaţiei a înmânat mai multor bibliotecari cea mai importantă diplomă a Ministerului Educaţiei – Diploma de onoare pentru activitatea depusă. Ministrul a precizat că meseria de bibliotecar este una din cele mai frumoase, iar bibliotecarii şi ceilalţi care activează în domeniul educaţiei sunt o familie mare. Cu Diploma de onoare au  fost apreciate colegele noastre  Elena Cebotari, director, Filiala „Liviu Rebreanu” şi Parascovia Onciu, director, Filiala „Transilvania”.

Dorin CHIRTOACĂ, Primarul general al capitalei a vorbit despre casa Biblioteca şi măiestria bibliotecarului la modelarea personalităţii, despre aportul la dezvoltarea şi consolidarea bibliotecilor din municipiul Chişinău.

Ana-Lucia CULEV, şef Direcţie cultură a municipiului Chişinău a valorificat profesia de bibliotecar ca una nobilă şi importantă în societate.

Olga BÂRLAD, şef Direcţie Politici culturale în teritoriu şi cultura scrisă, Ministerul Cuturii al R. Moldova a  menţionat activitatea de performanţă a celor mai buni bibliotecari prin Diplome. De la BM cei mai buni au fost:

 • Mariana Harjevschi, director, Biblioteca Publică de Drept;
 • Elena Dabija, director, Centrul Academic Internaţional Eminescu;
 • Elena Roşca, director, Filiala „Alba Iulia”; 
 • Elena Vulpe, director, Filiala „O. Ghibu”;
 • Ludmila Barbă, director, Filiala „L. Ucrainca”;
 • Vera Goldman, şef filială, Filiala N. Titulescu;
 • Claudia Şatravca, director, Filiala „Târgu-Mureş”;
 • Taisia Foiu, manager, Centrul de Infromare şi Documentare „Chişinău”.

Momentele emoţionale au continuat cu concursurile naţionale: “Cel mai bun bibliotecar al anului 2010” şi “Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării”. Ajunse la ediţia a 20-a, concursurile s-au desfăşurat cu sloganurile — Promovaţi nume şi experienţe reprezentative de bibliotecă! Afirmaţi-vă profesia, aduceţi un plus de valoare şi prestigiu domeniului biblioteconomic!

Biblioteca Municipală a promovat nume care au avut implicări impresionante cu rezultate benefice. Astfel, Cei mai buni bibliotecari ai anului 2010 au fost:

 • Claudia Tricolici, bibliotecar principal, Centrul de Infromare şi Documentare „Chişinău”;
 • Angela Borşci, şef oficiu, Filiala „I. Mangher”.

Preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Molodva a conferit Bibliotecii Municipale o Diplomă de excelenţă pentru contribuţii substanţiale la formarea profesională a bibliotecarilor din Sistemul Naţional de Biblioteci din Republica Moldova. Bibliotecarii deasemenea au fost menţionat cu Diplome:

Butucel Elena Director, Filiala „Ovidius”
Caterev Cristina Director, Filiala „Ştefan  cel Mare”
Dabija Natalia Şef filială, Filiala Traian
Dogotari Ludmila Şef filială, Filiala Codru
Fiodoruc Tatiana Manger, Departamentul „Relaţii cu publicul”
Foiu Taisia Manager, Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”
Frişcu Alexandru Şef filială, Filiala Cornului
Gorincioi Daniela Manager interimar, Departamentul „Organizarea colecţiilor”
Kravciuk Natalia Şef filială, Filiala M. Costin
Maiuc Olga Şef filială, Filiala A. Russo
Malşacova Svetlana Şef filială, Filiala V. Bielinschi
Mamaiscaia Cristina Director, Filiala „Maramureş”
Nedezelschi Ecaterina Şef filială, Filiala „A. Mickiewicz”
Pahomi Zinaida Manager, Departamentul „Achiziţii. Evidenţă. Prelucrare”
Rusu Victor Manager, Departamentul „Automatizare. Informatizare”
Şcelcicova Margarita Director, Filiala „M. Lomonosov”
Scobioală Genoveva Manager, Departamentul „Marketing”
Starciuc Savela Şef, Centrul de Informare Europeană
Stratieva Ana Şef filială, Filiala „H. Botev”
Timofti Silvia Şef filială, Filiala  „A. Donici”
Ţurcan Tamara Şef filială, Filiala M. Drăgan
Turvinenco Valentina Şef, Centrul de Informare şi Documentare German
Vîrlan Aliona Şef filială, Filiala de Arte „T. Arghezi”

 

Echipa Hasdeu a continuat să sărbătorească Ziua bibliotecarului la 28 aprilie 2011 într-un spaţiu pitoresc, relaxant.

Tatiana COŞERI

Реклама

Comunicat pe marginea celei de-a doua şedinţe a Clubului bibliografilor BIBLIOARTIS


ŞEDINŢĂ PRILEJUITĂ DE ZIUA MONDIALĂ A INFORMAŢIEI

25 noiembrie 2010

Organizator: Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu, Chişinău (iniţiativă profesională – Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM)

Pre-eveniment: Menţionăm iniţiativa/deschiderea BMC pentru organizarea celei de-a doua şedinţe a Clubului în cadrul Zilei Bibliografiei la BMC, şi aceasta la ce-a de-a doua ediţie. Comunitatea bibliotecară, în deosebi participanţii la prima şedinţă a Clubului, au fost informaţi/invitaţi prin mesaje electronice, amplasarea informaţiei pe site-urile BMC, DIB, ABRM.

Participanţi: La ce-a doua şedinţa a Clubului BiblioArtis au participat circa 60 de persoane, reprezentanţi ai bibliotecilor publice, universitare, de colegii, specializate, academice, ai Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, ai Camerei Naţionale a Cărţii. Menţionăm prezenţa universitarilor de la Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, USM: dr. N. Ţurcan, dr. N. Goian. Moderatori. Prezentări. Intervenţii. Discuţii: Dr. Lidia Kulikovski, director general al BMC, inaugurând şedinţa Clubului a reliefat înscrierea acesteia în contextul Zilei Mondiale a Informaţiei, Zilei Bibliografiei la BMC, incitând prezenţa asupra unei agende de conţinut, cea din urmă incluzând dezbateri profesionale, dar şi experienţe remarcabile (aplicând principiul Vaca Mov din domeniul marketingului) în activitatea bibliografică la BMC. Ludmila Corghenci, director adjunct al DIB ULIM, a menţionat interesul comunităţii pentru această reuniune, fapt demonstrat prin prezenţa numerică şi nominală la cea de-a doua şedinţă a Clubului. La fel au fost evidenţiate activităţile organizatorilor Clubului ulterioare primei şedinţe: elaborarea şi promovarea în comunitatea a unui comunicat-sinteză, acesta inserând recomandări concrete privind indicarea responsabilităţilor ştiinţifice pentru studiul bibliografic (autor sau alcătuitor?); promovarea demersului corespunzător către Camera Naţională a Cărţii. Apreciind din start deschiderea profesională a echipei Hasdeu, L. Corghenci a recunoscut necesitatea organizării şedinţelor Clubului conform prevederilor Statutului, aprobat la şedinţa de constituire – trimestriale. Dezbaterea profesională „Concretizări şi delimitări noţionale şi de utilizare ale sintagmelor: Educare informaţională? Cultura informaţională? Cultura informaţiei? Formarea utilizatorului?; Alfabetizare informaţională?; Transalfabetizare?…” a fost provocată de către: L. Pânzaru, BMC B.P. Hasdeu (comunicare de fond), dr. N. Ţurcanu, USM, N. Cheradi , BŞ ASEM, dr. L. Kulikovski, V. Pohilă, BMC B.P. Hasdeu, L. Corghenci, DIB ULIM, E. Harconiţă, BŞUSB, V. Musteaţă, BCU USM, L. Tcaci, BNC „Ion Creangă” (intervenţii, discuţii). Conştientizând ambiguitatea noţională a conceptului „information literacy”, publicul prezent a acceptat drept adecvată limbii române, dar mai ales conţinutului fenomenului, noţiunea „cultura informaţiei”. În acest sens a fost apreciat ca fenomen al Anului Culturii Informaţiei (2010) traducerea/editarea/difuzarea în comunitate a „Liniilor directoare privind cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi”, autor Jesus Lau, echipa de lucru asupra versiunii în limba română: L. Costin, N. Ţurcan, N. Cheradi, M. Vătămanu. Participanţii au solicitat accesul la această lucrare în format electronic, în acest scop fiind utilizat potenţialul paginii WEB ABRM – http://www.abrm.md Ulterioarele prezentări – „Bibliografiile BM „B.P. Hasdeu” în spaţiul virtual. Prezenţă. Utilizare. Feedback” (Carolina Gâscă, şef oficiu CID Chişinău), „Ziua bibliografiei ca instrument de educare a culturii informaţiei a bibliotecarilor şi utilizatorilor. Concursul profesional ca modalitate de dezvoltare a culturii informaţiei” (Taisia Foiu, director CID Chişinău) – au reliefat frumoasele şi reprezentativele experienţe ale BMC „B.P. Hasdeu”. Acestea demonstrând încă o dată deschiderea profesională a echipei Hasdeu, dorinţa de a fi auziţi şi apreciaţi de către colegii din alte biblioteci, dar mai ales de către utilizatori. Remarcabilă a fost şi expunerea L. Pânzaru a practicii internaţionale – Guide to Open Bibliografic Data – mulţi dintre cei prezenţi preluând pe loc avantajoasa posibilitate de a se înregistra în această baza de date, aderând la mişcarea Open Date. Şedinţa Clubului a inclus şi o video-conferinţă cu filialele BMC, cei prezenţi în sala Sediului central urmărind implicarea totală a colegilor (cu câtă ardoare şi mândrie profesională erau făcute prezentările din filiale, şi în cele mai multe cazuri – de către bibliotecarii tineri), forfota utilă şi sălile de lectură „pline” de cititori! Participanţii le şedinţă au participat la un sondaj ad-hoc, echivalând fenomenul Bibliografie cu ştiinţa, cunoaşterea, cultura etc. Suport informaţional. Este important, că participanţii la şedinţa Clubului au recepţionat un amplu portofoliu informaţional, acesta incluzând bibliografii, texte-omagii pentru domeniu, materiale promoţionale, instrucţiuni şi recomandări metodice. Toate aceste materiale au fost oferite de către BMC „B.P. Hasdeu”.

Impactul şedinţei Clubului „BiblioArtis”. Cea de-a doua şedinţă a Clubului Bibliografilor „BiblioArtis” a fost o reuşită. Impactul acesteia poate fi conchis sub trei aspecte:

 a fost creat un mediu benefic şi corect de comunicare profesională, întrunind bibliografi-teoreticieni şi din domeniul practic, specialişti în terminologie etc.

 cunoaşterea bunelor experienţe ale BMC „B.P. Hasdeu” la capitolul activitate bibliografică: organizarea şi conţinutul Zilei bibliografiei; promovarea şi utilizarea e-conţinuturilor bibliografice; formarea culturii informaţiei – prioritate a bibliotecii; prezenţa BMC în Open Bibliografic Data şi altele

 orientarea pentru următoarele subiecte de discuţie: componentele logistice ale culturii informaţiei, orientări şi angajamente naţionale şi instituţionale, formarea formatorilor.

Elaborat: Ludmila Corghenci 29 noiembrie 2010

Forumul "Celor mai fideli cititori ai Bibliotecii Municipale


133 de ani Biblioteca Municipală a servit rezidenţii municipiului Chişinău. În acest răstimp BM „B.P. Hasdeu” a excelat în rolul său de bibliotecă publică – a asigurat accesul la informaţie al tuturor rezidenţilor, indiferent de cerinţe, de naţionalitate, de orientare politică, religioasă, de statutul economic şi social, de condiţiile fizice şi intelectuale – printr-o reţea de filiale cu colecţii calitative şi servicii moderne.

Biblioteca Municipală acţionează ca mediator şi coordonator, asigurînd accesul la informaţiile comunitare cu o acoperire foarte largă şi accesibilă a tuturor aspectelor vieţii comunităţii locale, prin crearea şi susţinerea parteneriatelor cu organizaţiile publice, de voluntariat, private: departamentele serviciilor sociale, serviciile de sănătate, colegiile şi universităţile, liceele, şcolile, organizaţiile de consultanţă juridică, socială pentru cetăţeni, organizaţiile minorităţilor etnice, organizaţiile din sectorul privat, companiile media locale, organizaţiile de acordare a ajutoarelor, subvenţiilor. Avînd o poziţie strategică în comunitatea chişinăuiană BM este recunoscută ca şi centru comunitar: serveşte ca punct de acces gratuit (unica în RM) la Internet; oferă asistenţă şi instruire pentru folosirea tehnologiei şi Internet-ului.

Biblioteca Municipală este permanent preocupată de orientarea şi adaptarea resurselor, serviciilor, programelor la cerinţele şi aspiraţiile comunităţii chişinăuiene de prosperitate, dezvoltare socială, individuală şi întărire a sentimentului de apartenenţă comunitară. În acest scop, la 1 decembrie 2010, ora 13.00 organizează FORUMUL CELOR MAI FIDELI CITITORI AI BIBLIOTECII MUNICIPALE — întîlnirea Bibliotecii Municipale cu cititorii ei. Evenimentul va avea loc la Sediul Central al Bibliotecii Municipale «B.P. Hasdeu» (bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 148, tel.: 21 20 46; 22 50 06).

BM va continua să joace un mare rol în viaţa civică a chişinăuianului, a comunităţii chişinăuiene şi va rămâne relevantă necesităţilor comunităţii pe care o serveşte.

CE? FORUMUL CELOR MAI FIDELI CITITORI AI BIBLIOTECII MUNICIPALE — întîlnirea Bibliotecii Municipale cu utilizatorii ei.
UNDE? Sediul Central al Bibliotecii Municipale «B.P. Hasdeu» (bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 148, tel.: 21 20 46; 22 50 06)
CÎND?

1 decembrie 2010, ora 13.00

25 noiembrie — Ziua Bibliografiei la Biblioteca Municipală


Vizită de documentare la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj


Colaborarea dintre biblioteci este un beneficiu pentru angajaţii ei. Stagiile, schimbul de experienţă îmbogăţesc cunoştinţele angajaţilor, fac munca mai productivă. De 19 ani Biblioteca Publică „Transilvania” este ctitorită cu drag şi dăruire de către Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” din Cluj-Napoca, România. Invitaţia Doamnei Sorina Stanca, directoarea Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” din Cluj-Napoca de a participa la Conferinţa Naţională cu tema „Digitizarea – o prioritate pentru instituţiile culturale în secolul 21?” am acceptat-o cu plăcere.

Biblioteca Judeţeana „Octavian Goga” este coordonator al proiectului Europeana Local pentru România şi a organizat această conferinţă de diseminare. Evenimentul a fost organizat cu spriginul Bibliotecii Naţionale a României, al Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi s-a bucurat de participarea reprezentanţilor consorţiului Europeana Local din Anglia, precum şi cei ai portalului Europeana.

Conferinţa Naţională a avut loc în data de 16 iunie 2010, la sediul central al BJ „Octavian Goga” din Cluj-Napoca. Pentru partenerii proectului s-a organizat o întâlnire a echipei tehnice în data de 15 iunie 2010.

Conferinţa Naţională a avut un program bine structurat cu comunicari interesante şi utile:

 • Proectul Europeana Local în România. Sorina Stanca, Coordonator proiect, director, BJ Octavian Goga Cluj
 • Europeana: de la idee la un serviciu sustenabil. Lizzy Komen, Europeana Projects Liaison Officer
 • Prezentarea BN Digitale Moldavica. Diana Lupuşor, BN. Republica Moldova
 • Biblioteca digitală Naţională din perspectiva Comisiei pentru digitizarea patrimoniului cultural scris. Luminiţa Gruia, BN a României
 • Valorificarea colecţiilor de publicaţii ale BNR, prin digitizare,în cadrul proiectelor internaţionale Adriana Dumitran, BN a României

Digitizarea este o prioritate a Comisiei Europene pentru secolul XXI. În anul 2007 în România s-a efectuat un studiu privind digitizarea, prezervarea digitală şi accesibilitatea on-line a resurselor bibliotecilor (BNR). Concluziile studiului au remarcat recuperarea rezultatelor proiectelor anterioare, integrarea lor într-un sistem unitar în cadrul Bibliotecii Digitale Naţionale. Proiectul de digitizare trebuie sa se desfaşoare după un plan bine stabilit la nivel local şi naţional. Au fost inventariate documentele digitizate în sistemul Naţional de biblioteci, au fost înfiinţate comisiile, s-a elaborat Ghidul de digitizare – Pilonul tematic „Biblioteci”, versiune 01/30.10.2009

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin programul eContentplus-Best Practice NetWorks – Reţele de bune practici.

Participă la acest proiect 12 parteneri furnizori de conţinut: 9 biblioteci judeţene, Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Cluj, Centru Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Cluj, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.

Angajamentele la acest proiect a fost integrarea a 26 de colecţii în Europeana cu cca 13 314 documente digitale fiind structurate colecţiile locale dupa tipuri:

 • Manuscrise;
 • Cărţi şi colecţiide istorie locală;
 • Monografii;
 • Periodice vechi;
 • Imagini;
 • Documente audio;
 • Documente video.

Activităţi EuropeanaLocal implicare română va fi :

 • Imagini din Cjujul vechi;
 • Corespondenţă;
 • Fotografii cu personalităţi clujene;
 • Documente de arhivă;
 • Fonoteca;
 • Video;
 • Arhivele statului.

Prin proiectul Europena Local se va face accesul la conţinutul local sau regional prin biblioteca digitală europeană, ajutor pentru regiuni să implimenteze infrastructura şi standardele Europeane.

În a doua jumatate a zilei s-a organizat o Masă rotundă cu tema „Digitizarea, agregarea conţinutului şi accesul la materialul digitizat”. Au fost dizbateri între specialişti informaticieni, directori de instituţii culturale şi reprezentanţii Europeana (Biblioteca Digitală Europeană). Discuţiile toate au fost în jurul subiectului, metodelor de lucru, căile corecte de implimentare, obstacolele întâlnite pentru a nu repeta greşelile.

Multe biblioteci Judeţene şi Municipale au participat la proiectul European Biblionet, un proiect interesant de automatizare a bibliotecilor.

Directoarea BJ „Octavian Goga” Cluj Sorina Stanca a reuşit să finiseze lucrările de construcţie a sediului bibliotecii şi să deschdă pentru public uşile în tot spaţiul. Impresionante sunt cele trei săli de lectură, trei spaţii de lectură cu o capacitate de 107 locuri, ambiant plăcut, personal specializat şi un bogat fond de documente cu acces liber la raft. Aceste Săli sunt: sala de lectură universală Victor Hugo, sala de literatură română Ion Agârbiceanu, sala de carte de ştiinţă David Prodan.

Secţia pentru copii, Ludoteca are o activitate extrem de interesantă. Recent s-a derulat un concurs de postere, Citim pentru mileniul III participanţi fiind colectivele preşcolare din Cluj. Concursul a fost apreciat de un juriu competent. Copiii participanţi şi-au dat frâu liber imaginaţiilor şi au folosit diferite tehnici de desen, modelare şi imaginaţie în desen. Holul bibliotecii era arhiplin de lucrările copiilor.

Din componenţa bibliotecii mai face parte şi împrumutul pentru adulţi, secţia de artă foarte impresionantă, Centrul de Informare Comunitară, Referinţe şi bibliografii, centrul American Corner Cluj-Napoca, Seviciul de bibliotecă mobilă, un serviciu, care la noi s-a practicat. Indicatorii de performanţă ai BJ „Octavian Goga” Cluj sunt: utilizatori activi 22 300 (13%) din populaţia legală a municipiului Cluj-Napoca, documente împrumutate 474 046, vizite 308 702 şi un personal de 97 unităţi. Colecţiile constituie 764 519 documente. Din componenţa bibliotecii mai fac parte şi patru filiale:Traian Brad, Zorilor, Colecţii speciale, Bibliosan. Joi 17 iunie programul segurului a continuat prin vizita de documentare la BJ Bihor Gheorghe Şincai. O bibliotecă mare cu tradiţii şi care pe parcursul anilor a fost găzduită de mai multe sedii. Din anul 1973 Biblioteca Municipală Oradea, devine bibliotecă Judeţeană, din 1991 i se atribuie numele de Gheorghe Şincai, în toamna anului 2007 după multe litigii de cedare a sediului vechi se propune alt sediu într-o cazarmă, care este reparată reamenajată, cu un spaţiu generos de 5000 metri patraţi, cu dotări noi din cele mai moderne cu următoarele servicii : Serviciul de dezvoltare, Evidenţa, Prelucrarea Colecţiilor, Compartiment informatizare, Centrul de Informare Comunitară, Secţia Împrumut pentru adulţi, Secţia Împrumut pentru copii, Sală de lectură şi depozit general, Colecţii speciale, Birou metodic, Carte veche, Depozit legal Judeţean, Laborator conservare. Indicatorii de performanţă sunt: utilizatori- 3 991, vizite per zi 538, documente împrumutate pe parcursul anului 170 946. Colectivul este condus de Dna Ligia-Antonia Mirişan, o doamnă foarte energică, competentă şi cu simţul umorului. Oraşul Oradea ne-a impresionat mult prin clădirile istorice, verdeaţă şi flori. Vineri 18 iunie ne-am deplasat în oraşul Turda, am vizitat Bilioteca Municipală Teodor Murăşau. Fondul de carte este aproximativ de 100 000 volume şi este grupat: Fondul de împrumut, fondul de referinţă, fondul Turda, fondul documentar, fondul de ziare şi reviste. Deşi biblioteca este amplasată într-o cladire mică veche, se simte bine lucrul colegilor şi utilitatea bibliotecii. Vizitând aceste biblioteci am fost impresionaţi de forfota utilizatorilor şi numărul mare de utilizatori în încintă. Vara e în toi, sălile sunt pline cu public. Călătoria nu s-a oprit aici, am mers spre ocna de sare, care se află în preajma Turzii. Uniunea Europeană a investit bani şi sala a fost reamenajată. Cincisprezece ani în urmă am vizitat salina, dar nu se compară ce e în prezent. Modernizată, luminată, confortabilă şi impresionantă prin adâncime.

Tot sejurul am avut parte de atenţia şi binevoinţa Sorinei Stanca şi Tatianei Costiuc, care au organizat programul. Vineri seara am pornit spre Chişinău cu colega Elena Butucel, discutând despre cele văzute şi auzite. Paradisul Transilvaniei este prin blândeţea oamenilor săi, binevoinţa, atenţia şi ospitalitatea lor, modul de prezentare a locurilor istorice a ţinutului şi tot cea ce fac pentru al promova.

Parascovia ONCIU, Director, Filiala „Transilvania»