FILIALA MUNICIPALĂ ABRM: RESPONSABILITATE, ACCESIBILITATE ŞI INOVAŢIE ÎN ORGANIZAREA CONFERINŢEI ANUALE BIBLIOTECA MAI MULT DECÎT BIBLIOTECA: INTEGRARE, INOVARE ŞI INFORMAŢIE PENTRU TOŢI


În perioada 16-18 noiembrie 2011, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova a organizat Conferinţa anuală cu genericul Biblioteca mai mult decît biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi. Evenimentul a fost dedicat consemnări în anul curent 20 de ani de la constituirea ABRM.

 Filiala municipală ABRM s-a implicat în organizarea activităţilor,  oferind răspunsuri prompte, oneste şi respectuoase la toate întrebările şi doleanţele comunităţii biblioteconomice din republică. Integritatea Echipei Hasdeu deasemenea a asigurat un mediu binevoitor şi atractiv pentru colegi.

 Conferinţa anuală s-a desfăşurat pe parcursul a trei zile. Membrii filialei municipale ABRM au participat cu intervenţii, comunicări şi implicări în organizare.

 16 noiembrie 2011:

1. Conferinţa reprezentanţilor Asociaţiei Bibliotecarilor din SUA (ALA) cu genericul Cooperarea internaţională în cadrul ALA: experienţe, perspective. A participat Wanda Browne, preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor  din Carolina de Nord, SUA  — 1 bibliotecar de la BM.

2. Masa rotundă cu genericul Asociaţii ale Bibliotecarilor şi Bibliotecilor: să ne cunoaştem şi să colaborăm». Au participat: Wanda Browne, preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor  din Carolina de Nord, SUA şi Mircea Regneală, preşedinte al ABR (România) – 2 bibliotecari de la BM.

 17 noiembrie 2011:

1. Conferinţa Biblioteca dincolo de bibliotecă: Inovare şi lectură pentru toţi – organizator Secţiunea “Biblioteci publice”, loc de desfăşurare —  Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu”. Au participat peste 180 de bibliotecari din republică care au primit genţi cu informaţii profesionale, donaţii de carte şi asistenţa specialiştilor. Din partea BM au fost susţinute trei comunicări : Lidia KULIKOVSKI. Inovaţia în management ca factor de supravieţuire şi schimbare a bibliotecii; Genoveva SCOBIOALĂ. Forme şi metode noi de promovare a lecturii: continuitate şi inovare; Tatiana COŞERI. Filiala municipală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova – filială unde oamenii învaţă şi inovează împreună. Prezenţa celor 59 de bibliotecari de la BM au continuat dialogului profesional cu colegii din republică, iar expoziţiile de carte şi de postere au demonstrat aplicabilitatea inovaţiilor în bibliotecă.

 2. Atelier Formarea profesională continuă: implicaţii ale ABRM. Impact pentru biblioteci – organizator Comisia “Formare profesională continuă. Etică şi deontologie”, găzduire Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM. Subiectele discutate au fost: Formarea profesională continuă: iniţiative şi acţiuni ale ABRM (Ludmila CORGHENCI), COOLtura formării profesionale: oportunităţii de de învăţare activă oferite de Buletinul ABRM (Tatiana COŞERI), Demersuri de formare profesională continuă în cadrul filialei Bălţi a ABRM (Elena HARCONIŢĂ, Elena STRATAN), Bibliotecile de colegii: prezenţe şi perspective pentru acţiunile de formare continuă ale ABRM (Tatiana AMBROCI), Formarea profesională continuă: experienţe reprezentative ale DGETS, Chişinău (Liba ARION). Situaţia învăţămîntului biblioteconomic a fost reflectată de Mariana Harjevschi, care a dat citire răspunsul scrisorilor de la Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Rectorul USM. Intervenţii privind importanţa eticii şi deontologiei profesionale au fost făcute de Natalia Zavtur. Echipa Hasdeu a fost prezentă cu 6 bibliotecari şi cu  o comunicare.

 3. Atelier profesional Cultura informaţiei: proiecte şi activităţi de succes în biblioteci — organizator Comisia „Cultura Informaţiei”, loc de desfăşurare filiala Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”. Comunicările au fost axate pe: competenţa căutării informaţiei, învăţarea pe parcursul vieţii, rolul comunicării vizuale în formarea culturii informaţiei, ghidarea şcolarilor şi părinţilor în procesul de investigare a informaţiilor. De la BM au participat 17 bibliotecari, printre care Carolina GÎSCĂ cu comunicarea Cultura informaţiei în traduceri noi: ghiduri, instrucţiuni, manuale.

 4. Atelier profesional Biblioteca şcolară: provocări şi exigenţe moderne – organizat de Secţiunea “Biblioteci şcolare”, desfăşurat la Biblioteca Liceului Teoretic “Gh. Asachi”. Subiectele abordate au fost: integrarea bibliotecarilor şcolari în mediul profesional, parteneriat, imaginea bibliotecii şcolare. Biblioteca Municipală a fost prezentă cu un bibliotecar – Eugenia PLĂMĂDEALĂ. Biblioteca “Alba Iulia” în afara bibliotecii.

 5. Sesiune de comunicări Tehnologiile informaţionale în biblioteci: probleme cotidiene şi căi de soluţionare – organizator Comisia “Informatizare şi tehnologii informaţionale”, locul desfăşurării – Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova. Comunicările au avut în vizor: comunicarea ştiinţifică, arhivarea electronică, impactul tehnologiilor informaţionale asupra colecţiilor, servirea utilizatorilor în mediul electronic, diseminarea informaţiilor ştiinţifice, prezentarea produselor docWorks şi AWStats. Echipa Hasdeu a participat cu trei comunicări: Ludmila PÂNZARI. Tendinţe noi în dezvoltarea serviciilor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, Diana BACAL. Concepte şi practici de externalizare a serviciilor de bibliotecă. Studiu de caz la Biblioteca Publică de Drept, Axenia BASCACOVA. Servicii interactive prin SMS pentru utilizatorii Bibliotecii Publice de Drept şi 12 bibliotecari.

 6. Atelier profesional Aspecte practice ale catalogării documentelor: studiu de caz – organizator Comisia “Catalogare şi Clasificare”, locul desfăşurării — Biblioteca Tehnologică Ştiinţifică a ICŞTI. Subiectele discutate: descrierea bibliografică pe mai multe nivele, fişiere de autoritate. La atelier au participat trei bibliotecari de la BM.

 7. Atelier profesional Bibliotecile din învăţământul secundar profesional şi mediu de specialitate: actualitate, probleme, soluţii, perspective – organizator Secţiunea “Biblioteci de colegii şi şcoli profesionale”, găzduire – Biblioteca Colegiului de Transporturi din Chişinău. În cadrul atelierului s-a discutat despre imaginea şi identitatea bibliotecilor de colegii, comunicarea profesională on-line, statistica de bibliotecă, parteneriate, cultura juridică a bibliotecarului. Biblioteca Municipală a fost reprezentată de un bibliotecar.

18 noiembrie 2011

 Şedinţa în plen a avut loc în incinta Centrului de Cultură şi Artă “Ginta Latină”. Participanţii au primit mesaje de salut din partea persoanelor oficiale – Boris FOCŞA, Ministru al Culturii şi  Mihail ŞLEAHTIŢCHI, Ministru al Educaţiei şi ale oaspetilor de onoare — Wanda Browne, preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor  din Carolina de Nord, SUA şi  Mircea Regneală, preşedinte al ABR (România). Trei bibliotecari de la Biblioteca Municipală au primit Diplome de Onoare pentru merite profesionale de excepţie, contribuţii substanţiale la dezvoltarea biblioteconomiei naţionale şi promovarea activă a imaginii bibliotecarilor în societate, cu prilejul sărbătoririi a 20 de ani de la constituirea Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova – Lidia KULIKOVSKI, Mariana HARJEVSCHI, Tatiana COŞERI.

 Moderatorii şedinţei în plen au fost – Ludmila CORGENCI şi Mariana HARJEVSCHI, vicepreşedinţi ai ABRM.

În cadrul şedinţei au fost susţinute trei comunicări:

 1. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp (Ludmila CORGHENCI, vicepreşedinte).
 2. Reflecţii şi repere de la Conferinţa anuală IFLA, 13-18 august 2011, San Juan, Puerto Rico (Mariana HARJEVSCHI, vicepreşedinte ABRM).
 3. Prezentarea rezultatelor cercetării sociologice cu privire la utilizarea bibliotecilor publice şi Internetului în Republica Moldova (Igor MIRONIUC, IREX Moldov; Doru PETRUŢI, IMAS).

La finalul Conferinţei aniversare au fost aprobate  următoaree documente:

IMPACT:

Implicarea filialei municipale a ABRM la conferinţa anuală:

 • Logistica organizării conferinţei anuale ca membri ai Biroului ABRM.
 • Elaborarea bannerului ABRM.
 • Comunicarea şi informarea bibliotecarilor din republică.
 • Organizarea conferinţei Biblioteca dincolo de bibliotecă: Inovare şi lectură pentru toţi.
 • Expedierea informaţiilor despre activităţile ABRM în mass-media.
 • Asigurarea suportului tehnic la organizarea şedinţei în plen.
 • Multiplicarea Manifestului IFLA pentru Statistica de Bibliotecă.
 • Traducerea engleză-română şi română-engleză pentru participanţi şi oaspeţi.
 • 121 participanţi şi 10 comunicări.

 Conferinţa aniversară a adunat toţi bibliotecarii sub umbrela Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova. Lecţia învăţată = Avantajele afilierii  la ABRM — participare, oportunitate, acces, informare, susţinere, promovare.

Tatiana COŞERI,

Preşedintele Filialei municipalea  ABRM

 

Реклама

AFIRMAŢI-VĂ PROFESIA, ADUCEŢI UN PLUS DE VALOARE ŞI PRESTIGIU DOMENIULUI BIBLIOTECONOMIC!


Concursul “Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” a ajuns la ediţia a 20-a . Organizat  de Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Molodva, concursul  s-a desfăşurat sub egida sloganului —  Afirmaţi-vă profesia, aduceţi un plus de valoare şi prestigiu domeniului biblioteconomic!

Publicaţiile BM sunt rezultatul gândirii creatoare şi o identitate distinsă. Comisia de evaluare a Concursului “Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” au apreciat atât calitatea informaţională, cât şi aspectul poligrafic, cognitiv al lucrărilor prezentate, care merită să fie apreciate în diferite categorii.

PREMIUL MAGNA CUM LAUDE

Două lucrări ale Bibliotecii Publice de Drept:

 • Pensia de la A la Z  = Пенсия от А до Я : Ghid / A. Chisari, L. Goncear ; Bibl. Publ. de Drept, BM „B.P. Hasdeu”. — Ch. : S.n., 2010. (Tipogr.”Primex Com” SRL). – 80 p. — Tit., text paral. lb. rom., rusă. — Paginaţie paral. – Carte-valet .
 • Sinteza jurisprudenţei Curţii Europene pentru drepturile omului în cauzele versus Moldova : Examinate sub aspectul Art. 3 (Interzicerea torturii) din Convenţie. — Ch. : “Bons Offices” SRL, 2010. -500 p.

SECŢIUNEA BIBLIOTECONOMIE

PREMIUL I

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice: Culeg. de comunicări de la Conf. anuală (2 dec. 2009) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”; recenzent: dr. conf. univ. Lidia Kulikovski; coord.: Tatiana Coşeri. – Ch.: Magna-Princeps SRL, 2010. – 128 p.

COMPARTIMENTUL PUBLICAŢII ÎN SERIE — PREMIUL I

Cultura informaţiei : Ed. specială  la rev. BiblioPolis / Bibl. Municipală “B.P. Hasdeu” ; red. şt. : Lidia Kulikovski. – Ch. : Ed. Bons Offices. — Vol. 37 (2010), Nr. 5 (Serie nouă). – 174 p.

COMPARTIMENTUL MATERIALE PROMOŢIONALE PREMIUL I

Materiale promoţionale: geantă, chipiu, stilou, mouse pad calendar

SECŢIUNEA LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE

COMPARTIMENTUL BIOBIBLIOGRAFII

Vlad Pohilă: Biobibliogr. / Bibl. Municipală ”B.P. Hasdeu” , Centrul de Inform. şi Doc. ”Chişinău” ; alcăt. : Claudia Tricolici, ed. îngr. de Lidia Kulikovski. — Ch. : “Grafema Libris”, SRL, 2010. – 288 p. — PREMIUL I

Alexandru Donos : O viaţă în zbucium : Biobibliogr. (şi nu numai …) / Bibl. Municipală ”B.P. Hasdeu” , Bibl. Publ. ”Liviu Rebreanu” ; alcăt. : Al. Donos, I. Tutun, ed. îngr. Lidia Kulikovski. — Ch.: ”Magna-Princeps”, SRL, 2010. – 124 p. PREMIUL II

PREMIUL SPECIAL

ORIGINALITATE

Mouse pad-calendar

Biblioteca Municipală a demonstrat capacitatea de a fi o echipă cu un sistem complex de conexiuni şi interdependenţă.

Tatiana COŞERI

ZIUA BIBLIOTECARULUI LA BIBLIOTECA MUNICIPALA


Imaginea corporatistă se construieşte la intersecţia dintre cunoştinţele publicului despre Biblioteca Municipală, reputaţie (recunoaşterea de către public a performanţelor trecute şi prezente ale instituţiei)  şi profilul specific prin care se distinge instituţia. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” are o cultură instituţională devenită un şablon recunocut atât de comunitatea profesională, cât şi de utilizatori, parteneri, societate civilă.

În acest an, Ziua bibliotecarului a coincis cu Marea Sărbătoare a Învierii Domnului. Cei peste 300 de bibliotecari din toate tipurile de biblioteci din Republica Moldova s-au adunat la 20 aprilie 2011 în incinta Teatrului „Licurici” pentru a sărbători împreună profesia, pentru a se întâlni cu colegii de breaslă.

Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). Comisiile şi secţiunile ABRM s-au implicat activ pentru a asigura un mediu binevoitor, agreabil şi festiv. Doamna Ludmila COSTIN, Preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Molodva a susţinut discursul Biblioteca, bibliotecarul în secolul XXI. Prin acest mesaj au fost oferite răspunsuri la întrebarea Cum fac faţă biblioteca şi bibliotecarul moldovean provocărilor sec. XXI, secol al Informaţiei şi Cunoaşterii, din care s-a scurs deja un deceniu? 

 Cu cuvinte de apreciere profundă au venit oaspeţii:

 Chiril LUCINSCHI, preşedintele Comisiei parlamentare cultură, educaţie, tineret, sport şi mass–media  a informat că bibliotecile publice din R. Moldova, graţie proiectului Fundaţiei „Bill & Melida Gates”, vor fi conectate la internet, iar personalul va fi şcolarizat cu tehnologiile informaţionale.

Mihai ŞLEAHTIŢCHI, Ministrul Educaţiei a înmânat mai multor bibliotecari cea mai importantă diplomă a Ministerului Educaţiei – Diploma de onoare pentru activitatea depusă. Ministrul a precizat că meseria de bibliotecar este una din cele mai frumoase, iar bibliotecarii şi ceilalţi care activează în domeniul educaţiei sunt o familie mare. Cu Diploma de onoare au  fost apreciate colegele noastre  Elena Cebotari, director, Filiala „Liviu Rebreanu” şi Parascovia Onciu, director, Filiala „Transilvania”.

Dorin CHIRTOACĂ, Primarul general al capitalei a vorbit despre casa Biblioteca şi măiestria bibliotecarului la modelarea personalităţii, despre aportul la dezvoltarea şi consolidarea bibliotecilor din municipiul Chişinău.

Ana-Lucia CULEV, şef Direcţie cultură a municipiului Chişinău a valorificat profesia de bibliotecar ca una nobilă şi importantă în societate.

Olga BÂRLAD, şef Direcţie Politici culturale în teritoriu şi cultura scrisă, Ministerul Cuturii al R. Moldova a  menţionat activitatea de performanţă a celor mai buni bibliotecari prin Diplome. De la BM cei mai buni au fost:

 • Mariana Harjevschi, director, Biblioteca Publică de Drept;
 • Elena Dabija, director, Centrul Academic Internaţional Eminescu;
 • Elena Roşca, director, Filiala „Alba Iulia”; 
 • Elena Vulpe, director, Filiala „O. Ghibu”;
 • Ludmila Barbă, director, Filiala „L. Ucrainca”;
 • Vera Goldman, şef filială, Filiala N. Titulescu;
 • Claudia Şatravca, director, Filiala „Târgu-Mureş”;
 • Taisia Foiu, manager, Centrul de Infromare şi Documentare „Chişinău”.

Momentele emoţionale au continuat cu concursurile naţionale: “Cel mai bun bibliotecar al anului 2010” şi “Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării”. Ajunse la ediţia a 20-a, concursurile s-au desfăşurat cu sloganurile — Promovaţi nume şi experienţe reprezentative de bibliotecă! Afirmaţi-vă profesia, aduceţi un plus de valoare şi prestigiu domeniului biblioteconomic!

Biblioteca Municipală a promovat nume care au avut implicări impresionante cu rezultate benefice. Astfel, Cei mai buni bibliotecari ai anului 2010 au fost:

 • Claudia Tricolici, bibliotecar principal, Centrul de Infromare şi Documentare „Chişinău”;
 • Angela Borşci, şef oficiu, Filiala „I. Mangher”.

Preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Molodva a conferit Bibliotecii Municipale o Diplomă de excelenţă pentru contribuţii substanţiale la formarea profesională a bibliotecarilor din Sistemul Naţional de Biblioteci din Republica Moldova. Bibliotecarii deasemenea au fost menţionat cu Diplome:

Butucel Elena Director, Filiala „Ovidius”
Caterev Cristina Director, Filiala „Ştefan  cel Mare”
Dabija Natalia Şef filială, Filiala Traian
Dogotari Ludmila Şef filială, Filiala Codru
Fiodoruc Tatiana Manger, Departamentul „Relaţii cu publicul”
Foiu Taisia Manager, Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”
Frişcu Alexandru Şef filială, Filiala Cornului
Gorincioi Daniela Manager interimar, Departamentul „Organizarea colecţiilor”
Kravciuk Natalia Şef filială, Filiala M. Costin
Maiuc Olga Şef filială, Filiala A. Russo
Malşacova Svetlana Şef filială, Filiala V. Bielinschi
Mamaiscaia Cristina Director, Filiala „Maramureş”
Nedezelschi Ecaterina Şef filială, Filiala „A. Mickiewicz”
Pahomi Zinaida Manager, Departamentul „Achiziţii. Evidenţă. Prelucrare”
Rusu Victor Manager, Departamentul „Automatizare. Informatizare”
Şcelcicova Margarita Director, Filiala „M. Lomonosov”
Scobioală Genoveva Manager, Departamentul „Marketing”
Starciuc Savela Şef, Centrul de Informare Europeană
Stratieva Ana Şef filială, Filiala „H. Botev”
Timofti Silvia Şef filială, Filiala  „A. Donici”
Ţurcan Tamara Şef filială, Filiala M. Drăgan
Turvinenco Valentina Şef, Centrul de Informare şi Documentare German
Vîrlan Aliona Şef filială, Filiala de Arte „T. Arghezi”

 

Echipa Hasdeu a continuat să sărbătorească Ziua bibliotecarului la 28 aprilie 2011 într-un spaţiu pitoresc, relaxant.

Tatiana COŞERI

Ziua europeană privind promovarea competenţelor profesioniştilor din informare-documentare: ocazie pertinentă de promovare a profesiei


Echipa Hasdeu a sărbătorit la 15 iunie 2010 Ziua europeană privind promovarea competenţelor profesioniştilor din informare-documentare în ritm european. Efortul şi acţiunile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” au fost orientate spre evaluarea competenţelor prin prisma produselor şi serviciilor.

Programul a cuprins:

 1. Competenţele profesionale: conţinut, caracteristici şi evaluare cu două comunicări: Paradigma profesionistului integral şi Atestarea cadrelor bibliotecare: aprecierea personalului, stabilirea şi dirijarea perspectivei profesionale. Discursurile au caracterizat capacităţile personalului de a integra cunoştinţele teoretice cu deprinderile practice şi cu capacitatea proprie de gîndire, analiză, sinteză pentru a obţine rezultate la nivel. Dna director general dr. Lidia Kulikovski a menţionat rolul prioritar al personalului în asigurarea succesului instituţional. Afirmaţiile argumentate prin maxime şi cugetări, prin exemple şi situaţii au fost ascultate cu interes. Rezultatele atestării cadrelor bibliotecare au fost prezentate la nivel cantitativ, statistic. Cifrele reflectă atît gradul înalt al calităţii profesioniştilor, cît şi traiectoria perspectivei profesionale.

 2. Analiza şi evaluarea produselor şi serviciilor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” a avut scopul de a scoate în evidenţă cele mai reprezentative produse, servicii, cei mai competitivi bibliotecari. Cercetarea bibliografică este una de pilon, iar Produsele Biblioteca 2.0 se carcterizează prin diversitate şi inovare.

 3. Duelul competenţelor: teste, jocuri intelectuale, exerciţii de dezvoltare a creativităţi sa manifestat cu ponderea cea mai majoră. Aici cei 50 de bibliotecari au avut posibilitatea să cunoască şi să descopere mai multe: colegi, acţiuni, fapte, constatări. Sarcinile au fost distribuite pentru cinci grupe. Fiecare grup avînd un domeniu de competenţă. Relatăm mai jos sarcinile:.

 • GRUPUL I. I 01: Relaţii cu utilizatorul (experţi Ludmila PÂNZARI, Genoveva SCOBIOALĂ):

Înscenaţi următoarele situaţii: înscrierea utilizatorului nou; orientarea lui în spaţiile şi resursele bibliotecii; prezentarea bibliotecii. De prezentat o situaţie corectă şi una incorectă.

 • GRUPUL II. I 04 Gestionarea conţinuturilor şi a cunoştinţelor (expert Valentina DOROFTI):

Organizaţi expoziţia de documente CHIŞINĂUL MUZICAL. Enumeraţi principalele etape şi componentele unei reviste bibliografice.

 • GRUPUL III. I 05 Identificarea şi validarea surselor de informare (expert Taisia FOIU):

Întocmiţi descrierea bibliografică a documentelor: carte, descrierea conţinutului, ziar, CD. Indicaţi tipul de referinţe. Ordonaţi corect lista bibliografică.

 • GRUPUL IV. C 07 Comunicare la nivel instituţional (expert Genoveva SCOBIOALĂ):

Alegeţi şi formaţi trei variante corecte ale logo-ului Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Numiţi filialele care au propriile logo-uri. Comentaţi semnificaţia lor.

 • GRUPUL V. I 07 Căutarea informaţiei (expert Ludmila PÂNZARI)

Găsiţi cel mai interesant film despre bibliotecă şi bibliotecar utilizînd  YouTube. Comentaţi alegerea.

Toate grupele au avut o sarcină suplimentară — Numiţi valorile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.

Prezentările şi înscenările au fost apreciate de colegi şi experţi. Ca rezultat s-au determinat aspectele care sunt mai puţin acoperite la nivelul formării profesionale, s-au identificat ariiile critice şi s-au evaluat competenţele profesionale.

Ediţia a doua a Zilei europene privind promovarea competenţelor profesioniştilor din informare-documentare a fost organizată în stil cognitiv unde a predominat comunicarea. Sperăm că acest eveniment va fi o tradiţie şi pentru comunitatea biblioteconomică.

Atelierul profesional «Organizarea unui studiu sociologic»: Eficientizarea studierii publicului bibliotecilor


 

Evoluţia bibliotecilor, a profesiei de bibliotecar şi a formelor de activitate, ne cere o permanentă pregătire şi flexibilitate în vederea îndeplinirii obiectivelor impuse de crearea societăţii informaţionale modrene. Deoarece resursele bugetare alocate pentru formarea profesională la nivel naţional sunt aproape inexistente, ne încadrăm activ în modalităţi de formare continuă la nivel de instituţie.

Pentru a avea un personal calificat BM «B. P. Hasdeu» dezvoltă Politici de personal care încurajează şi susţin educaţia pe parcursul vieţii, formarea continuă a competenţelor profesionale ale angajaţilor. Reeşind din aceste politici educaţia profesională continuă este o prioritate pentru fiecare angajat, deoarece formarea şi diversificarea abilităţilor bibliotecarului este un factor de stringentă actualitate, mai ales acum, când se vorbeşte deja despre sintagma «bibliotecar-hibrid», adică, profesionist de calificare multilaterală.

Tradiţional, în cadrul manifestărilor culturale şi informaţionale desfăşurate pe parcursul «Săptămânii Uşilor Deschise» la filialele BM «B. P. Hasdeu» se includ activităţi educaţionale de formare continuă a personalului. Recent la filiala «Ovidius», aflată la a XVI-a ediţie a acestei activităţi complexe, s-a desfăşurat atelierul profesional «Organizarea unui studiu sociologic» — o temă atractivă, reeşind din numărul mare de participanţi. Această temă a fost propusă de Departamentul Marketing, deoarece a fost des solicitată, fiecare filială având o vastă activitate de cercetare sociologică, dorind să îmbunătăţească evaluarea imaginii bibliotecii în comunitate, a serviciilor oferite, să-şi cunoască mai bine publicul de utilizatori şi non-utilizatori.

La acest atelier Nadejda Trofim, specialist în devenire în sociologie, a venit în faţa angajaţilor Bibliotecii Municipale cu o comunicare detaliată şi consistentă. Subiectele expuse: sociologia ca ştiinţă; tipuri de cercetări sociologice; determinarea temei şi scopului; alegerea metodei cercetării; tipurile de întrebări incluse în chestionare; structura unui chestionar, metode şi tehnici de evaluare, etc. S-au făcut precizări vizavi de claritate, corectitudinea gramaticală, topica utilizată la elaborarea unui chestionar. De asemenea are importanţă alegerea unui eşantion reprezentativ, totalizarea datelor obţinute, desfăşurarea şi evaluarea în timpul prestabilit încă la proiectarea sondajului. Atractivitatea temei propuse utilizatorului induce obţinerea unor răspunsuri sincere, aprecieri, propuneri din partea respondenţilor.

Cu certitudine, realizarea sondajelor ce vor urma după această instruire, va fi mai calitativă, profesionistă şi eficientă. Mai puţin am reuşit să discutăm despre alte forme de cercetare sociologică: observaţia (participativă sau non-participativă din partea publicului), experimentul (exemplu de temă — «Copiii şi atitudinea lor faţă de carte»). În mod deosebit participanţii ar fi dorit să afle mai multe despre organizarea unui flash mobes şi a sesiunii de focus-grup, urmând ca aceste metode să fie abordate la o altă intrunire profesională.

Concluzie: efectul comunicării cu publicul ca rezultat al aplicării sondajelor este atins, dacă mesajul conţine promisiunea bibliotecii de a satisface cerinţele şi nevoile utilizatorilor, de a include în strategia de dezvoltare a bibliotecii propunerile receptorilor.

Deci, dacă formarea profesională va fi prioritară pe agenda de lucru a instituţiei şi a fiecărui angajat, obiectivele propuse în strategiile de dezvoltare vor fi îndeplinite, contribuind din plin la consolidarea bibliotecilor ca factor activ în viaţa culturală şi socială a comunităţii.

  Margareta CEBOTARI, bibliotecar principal, Filiala «Ovidius»