Statistici, scopuri și strategii pentru rețele sociale


Recent am citit un capitol din cartea Managing Your Library’s Social Media Channels semnat de David Lee King¹în Library Tehnology Report, disponibil în baza de date EBSCO, cu un titlu semnificativ Analytics, Goals and Strategy for Social Media. După lectura lui am realizat cît de asemănător gîndim, cît de asemănătoare sînt preocupările celor care s-au implicat în utilizarea canalelor de medii sociale, oriunde s-ar afla, oricare ar fi nivelul de dezvoltare. Autorul se referă la aspectul de statistici ale rețelelor sociale, prezentînd și explicînd tipurile de date statistice care pot fi colectate pe diferite canale.

Care sînt acele canale la care se referă autorul? Sînt cele mai utilizate rețele sociale în SUA, dar și la noi: Facebook, Twitter, Linkedin, Google Plus, Youtube, Flickr, Instagram, Vine, Pinterest.

Înțeleg de ce autorul abordează aceast subiect. Colectarea datelor statistice era problematică pentru unele canale ale rețelelor sociale (social media channels).

 • Facebook, Google Plus. Linkedin — ofereau o statistică foarte detaliată pentru pagini, nu și pentru profil;
 • Twitter — inițial nu oferea statistică relevantă și numai la sfîrșitul anului 2014 a oferit acest instrument utilizatorilor;
 • Flickr — oferea statistică amplă numai pentru conturile Pro, conturile gratuite aveau acces la puține date, dar și aici lucrurile s-au schimbat în 2014;
 • și Pinterest la sfîrșitul anului 2014 a anunțat că acum furnizează utilizatorilor și date statistice; Instagram și Vine (neutilizat la noi) nu oferă pînă în ziua de azi acest gen de informație;
 • Youtube — este unicul canal care oferă date statistice.

Schimbările produse au condiționat acea necesitate de a informa bibliotecarii despre opțiunile noi disponibile acum.

Despre ce schimbări este vorba, ce date statistice trebuie să analizăm pentru a vedea eficiența instrumentelor web, a prezenței bibliotecilor noastre pe web, în următorul post.

Реклама

Târgul Inovaţiilor de Bibliotecă


Impresii din viata si carti / Svetlana Vizitiu

Novateca, 3 decembrie 2013, MOLDEXPO, Chisinau, Republica Moldova

Cred că acest Târg – eveniment, organizat pentru prima dată în Moldova, a fost un adevarat succes. Sunt surprinsă, câţi bibliotecari, chiar şi persoane din afara domeniului doresc să se implice în acest forum naţional! „Novateca” – modernizarea bibliotecilor publice din întreaga ţară, un proiect susţinut de Fundaţia „Bill şi Melinda Gates” care asigură cu calculatoare bibliotecile din Republica Moldova. Preconizat după idee, să fie un centru comunitar, unde vor veni să acceseze internetul cei care nu au calculator acasă, iar bibliotecarul iscusit le va sugera să citească şi o carte, un ziar, o revistă… Novateca e meritul nu doar organizatorilor: în primul rând, e meritul tuturor bibliotecarilor! E bine de ştiut, că bibliotecile ţin pasul cu vremurile şi oferă din ce in ce mai multe servicii cititorilor săi, care au acces nu doar la informaţie sub formă de document…

View original post ещё 815 слов

Conferința anuală a BM: Angajament civic: E-transformare @ bibliotecilor


file-1381997725-02423Locaţie: Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
bd. Ştefan cel Mare și Sfînt nr. 148

23 octombrie

9:00 – 10:00 

Înregistrare

10:00 – 10:30

Mesaje de salut din partea persoanelor oficiale și ale oaspeților de onoare

10:30 – 11:30

Discursuri-cheieModerator: Mariana Harjevschi, director general, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”Angajament civic: e-transformare@ bibliotecilor. Codru Vrabie, preşedinte, EPAS, România
Agenda de e-Guvernare. Initiative lansate. Proiecte in dezvoltare. Stela Mocanu, director, Centrul de Guvernare Electronică
Evan Tracz, director, IREX Moldova, Programul Novateca
Veronica Creţu, membru al Grupului de lucru E-Government / Open Government

11:30 – 13:00

Panel 1. Transformarea bibliotecilor: relaţii comunitare şi așteptările utilizatorilor
Sesiunea va include prezentări despre cum biblioteca sprijină aspirațiile comunităţilor de utilizatori prin utilizarea tehnologiilor informaţionale, cum interacţionează cu societatea civilă şi dezvoltă parteneriate.
Moderator: Elena Butucel, prim-director adjunct Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”Comunicări:

 1. Rolul bibliotecilor în susținerea unui guvern deschis. Veronica Creţu, membru al Grupului de lucru E-Government / Open Government
 2. Parteneriatul  asigurarea diversității de comunicare. Liuba Ciobanu, director, Biblioteca „Ovidius” 
 3. AstroClub Moldova: grup deschis pe Facebook. Natalia Ciorbă, șef oficiu, Biblioteca de Arte  „Tudor  Arghezi”
 4. Bibliotecile si asteptarile comunității. Lidia Kulikovski, expert inovații de bibliotecă, Programul Novateca

Cel mai reușit parteneriat. Oferirea premiilor. Genoveva Scobioală, director, Departamentul dezvoltare și comunicare,  Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 

Sesiune Q&A

13:00 – 14:00

Prînzul

14:00 – 15:30

Panel 2. Transformarea bibliotecilor: e-serviciiSesiunea va oferi soluţii de interacţiune digitală dintre instituțiile statului cu cetăţenii, va prezenta noi medii de comunicare și tehnologii de comunicații avansate pentru a permite comunicarea cu cetăţeanul prin intermediul bibliotecilor.
Moderator: Ludmila Pânzari, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”Comunicări:

 1. Cărți electronice. Ion Bargan, director Bestseller.md
 2. Activitățile culturale ale Bibliotecii Municipale în mediul electronic. Savela Starciuc, director, Biblioteca Centrală
 3. Blogul un mijloc de a promova biblioteca. Dumitru Crudu, director, Biblioteca  „Ștefan cel Mare”
 4. Blogul Chișinau, orașul meu sursa informațională relevantă pentru/despre comunitatea chișinăuiană. Gabriela Bulduma, Departamentul Memoria Chișinaului
 5. Blogul Polonistica — portal virtual spre Polonia. Oxana Andreev, Biblioteca A. Mickiewicz

15:30 – 16:00

Pauză
Premii  pentru bibliotecile implicate în promovarea Săptămînii Accesului Deschis 2013 în Republica Moldova 

16:00 – 17:30

Panel 3. Transformarea bibliotecilor: învăţare şi formareSesiunea va forma o viziune unificată privind instruirea cetăţeanului despre utilizarea serviciilor publice pentru ca acesta să acceseze serviciile de e-guvernare eficient, va oferi diverse instrumente de eficientizare a activităţii guvernării prin intermediul tehnologiilor informaţionale, prin comunicarea cu bibliotecile şi utilizatorii acestora.
Moderator: Tatiana Coșeri, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Comunicări:1. Modernizarea formării profesionale prin noile tehnologii informaţionale. Nelly Țurcan, dr. conf. univ., Catedra Comunicare și Teoria Informării, Universitatea de Stat din Moldova2. E-learning: o soluție în spiritului timpului. Victor Koroli, director executiv, INFONET3. Platforme virtuale de colaborare educaționale și de centralizare a datelor online. Olga Morozan, masterandă în psihologie, doctorandă, Institutul de Știinte ale InformațieiSesiune Q&A

17:30 – 18:00

Discuții finale

 

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ PROMOVEAZĂ PRACTICILE BUNE PRIN EXEMPLE


Cultura instituţională este personalitatea Bibliotecii Municipale. Fiind un rezultat al interacţiunii umane de lungă durată, cultura se manifestă prin diverse forme: simboluri, norme de comportament, valori, ritualuri, mituri. Aceste elemente sunt vizibile datorită oamenilor de la Biblioteca Municipală.

 Deschişi în colaborare, responsabili în echipe de lucru, dornici de a se implica activ  sunt doar unele caracteristici ale bibliotecarilor de la Hasdeu. Orice lucru este făcut cu rezultate reprezentative, care aduc valoare adăugată nu numai instituţiei, ci şi domeniului biblioteconomic.

 Comunicarea profesională consolidează instituţiile infodocumentare. Întîlnirile, discuţiile în cadrul unor ateliere, seminare, mese rotunde, conferinţe sunt ocazii benefice pentru circulaţia şi împărtăţirea practicilor bune. Biblioteca Municipală mereu este preocupată de implementarea noului, de promovarea pe scară largă a rezultatelor în vederea ridicării prestigiului şi identităţii bibliotecii.

 Un exemplu a celor relatate mai sus este buna colaborare cu Biblioteca Publică Raională „Al. Donici” din Orhei. Pe parcursul anului 2011, bibliotecarii din Echipa Hasdeu a participat la mai multe activităţi profesionale:

 • Atelier professional “Utilizatorul 2.0 – competenţe şi abilităţi pentru Biblioteca şi Bibliotecarul 2.0” – 2 comunicări:  Ludmila PÂNZARI, director adjunct Biblioteca 2.0: câteva lucruri necesare petnru a deveni bibliotecar 2.0; Tatiana COŞERI, director adjunct. Identitatea bibliotecii în contextul 2.0. Cazul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.
 • Conferinţa „Biblioteca mai mult decît biblioteca” – 2 comunicări: Natalia KRAVCIUK, şef filială M. Costin. Casa – Biblioteca – Familia: demers logic de formare a cetăţeanului   activ;  Eugenia FILIP, şef oficiu, Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”. Blogurile Bibliotecii Municipale – un nou spaţiu de comunicare.
 • Şcoala de vară – formator Tatiana COŞERI cu subiectul Aspecte comunicaţionale privind consolidarea imaginii bibliotecii: forme şi metode de comunicare scrisă.

Activităţile organizate de Biblioteca Publică Raională „Al. Donici” din Orhei sunt adevărate acţiuni de consonanţă a experienţelor bune, de consolidare a competenţei profesionale şi de dezvoltare a comunicării profesionale.

Servicii noi


Cu cîteva zile în urmă, navigînd pe Internet, am gasit un material interesant, după părerea mea, despre servicii noi de bibliotecă.

Bibliotecile din Marea Britanie (care sînt acum amenințate cu închidere) se confruntă cu o problemă semnalată la nivel global — atragerea utilizatorilor în biblioteci. Postarea de pe blogul Библиотеки и молодежь : Зарубежный опыт  (http://blog.rgub.ru/libex/2011/06/novye-uslugi-bibliotek/) prezintă o listă de servicii noi implementate în Marea Britanie, care pot fi preluate și de bibliotecile noastre. Articolul original este publicat în revista The Independent.

Ce părere aveți?