Conferința anuală a BM: Angajament civic: E-transformare @ bibliotecilor


file-1381997725-02423Locaţie: Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
bd. Ştefan cel Mare și Sfînt nr. 148

23 octombrie

9:00 – 10:00 

Înregistrare

10:00 – 10:30

Mesaje de salut din partea persoanelor oficiale și ale oaspeților de onoare

10:30 – 11:30

Discursuri-cheieModerator: Mariana Harjevschi, director general, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”Angajament civic: e-transformare@ bibliotecilor. Codru Vrabie, preşedinte, EPAS, România
Agenda de e-Guvernare. Initiative lansate. Proiecte in dezvoltare. Stela Mocanu, director, Centrul de Guvernare Electronică
Evan Tracz, director, IREX Moldova, Programul Novateca
Veronica Creţu, membru al Grupului de lucru E-Government / Open Government

11:30 – 13:00

Panel 1. Transformarea bibliotecilor: relaţii comunitare şi așteptările utilizatorilor
Sesiunea va include prezentări despre cum biblioteca sprijină aspirațiile comunităţilor de utilizatori prin utilizarea tehnologiilor informaţionale, cum interacţionează cu societatea civilă şi dezvoltă parteneriate.
Moderator: Elena Butucel, prim-director adjunct Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”Comunicări:

 1. Rolul bibliotecilor în susținerea unui guvern deschis. Veronica Creţu, membru al Grupului de lucru E-Government / Open Government
 2. Parteneriatul  asigurarea diversității de comunicare. Liuba Ciobanu, director, Biblioteca „Ovidius” 
 3. AstroClub Moldova: grup deschis pe Facebook. Natalia Ciorbă, șef oficiu, Biblioteca de Arte  „Tudor  Arghezi”
 4. Bibliotecile si asteptarile comunității. Lidia Kulikovski, expert inovații de bibliotecă, Programul Novateca

Cel mai reușit parteneriat. Oferirea premiilor. Genoveva Scobioală, director, Departamentul dezvoltare și comunicare,  Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 

Sesiune Q&A

13:00 – 14:00

Prînzul

14:00 – 15:30

Panel 2. Transformarea bibliotecilor: e-serviciiSesiunea va oferi soluţii de interacţiune digitală dintre instituțiile statului cu cetăţenii, va prezenta noi medii de comunicare și tehnologii de comunicații avansate pentru a permite comunicarea cu cetăţeanul prin intermediul bibliotecilor.
Moderator: Ludmila Pânzari, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”Comunicări:

 1. Cărți electronice. Ion Bargan, director Bestseller.md
 2. Activitățile culturale ale Bibliotecii Municipale în mediul electronic. Savela Starciuc, director, Biblioteca Centrală
 3. Blogul un mijloc de a promova biblioteca. Dumitru Crudu, director, Biblioteca  „Ștefan cel Mare”
 4. Blogul Chișinau, orașul meu sursa informațională relevantă pentru/despre comunitatea chișinăuiană. Gabriela Bulduma, Departamentul Memoria Chișinaului
 5. Blogul Polonistica — portal virtual spre Polonia. Oxana Andreev, Biblioteca A. Mickiewicz

15:30 – 16:00

Pauză
Premii  pentru bibliotecile implicate în promovarea Săptămînii Accesului Deschis 2013 în Republica Moldova 

16:00 – 17:30

Panel 3. Transformarea bibliotecilor: învăţare şi formareSesiunea va forma o viziune unificată privind instruirea cetăţeanului despre utilizarea serviciilor publice pentru ca acesta să acceseze serviciile de e-guvernare eficient, va oferi diverse instrumente de eficientizare a activităţii guvernării prin intermediul tehnologiilor informaţionale, prin comunicarea cu bibliotecile şi utilizatorii acestora.
Moderator: Tatiana Coșeri, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Comunicări:1. Modernizarea formării profesionale prin noile tehnologii informaţionale. Nelly Țurcan, dr. conf. univ., Catedra Comunicare și Teoria Informării, Universitatea de Stat din Moldova2. E-learning: o soluție în spiritului timpului. Victor Koroli, director executiv, INFONET3. Platforme virtuale de colaborare educaționale și de centralizare a datelor online. Olga Morozan, masterandă în psihologie, doctorandă, Institutul de Știinte ale InformațieiSesiune Q&A

17:30 – 18:00

Discuții finale

 

Реклама

Conferinţa anuală: Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: contribuţii cultural-patrimoniale şi ştiinţifice


CERINŢE PENTRU PREZENTAREA POSTERELOR


În cadrul Conferinţei anuale Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: contribuţii cultrual-patrimoniale şi ştiinţifice  în premieră vor fi prezentate comunicări sub formă de postere elaborate de filiale. Pentru prezentarea posterelor se respectă  următoarele cerinţe:

 • Subiectele posterelor pot fi: activităţi, campanii, forme şi metode de promovare, studierea feed-backului, impactul activităţilor, schiţe de proiect etc. Subiectele vor avea în vizor tematica chişinăuiană.
 •  Anunţarea până la 10 octombrie 2011 despre participarea cu comunicare sub formă de poster. A se indica titlul subiectului, autorul.
 • Posterele urmează a fi afişate pe spaţii speciale până la începerea Conferinţei.
 • Dimensiunile obligatorii pentru postere – 60 x 43 cm.
 • Cerinţele pentru design – 20% text, 40% grafice/poze.
 •  Condiţii de perfectare a textului — Arial, titlu — 32 pt, text — 28 pt
 • Durata sesiunii de prezentare a posterului: 10 min.

 Persoana de contact: Tatiana COŞERI (27 85 92 tcoseri@hasdeu.md )

CONFERINŢA ANUALĂ


 Biblioteca Municipală    „B.P. Hasdeu” organizează Conferinţa anuală  Biblioteca Municipală    „B.P. Hasdeu” – suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: contribuţii cultural-patrimoniale şi ştiinţifice.

Scopul conferinţei: promovarea contribuţiilor cultural-patrimoniale şi ştiinţifice ale Bibliotecii Municipale privind Chişinăul.

Obiectivele conferinţei:

 • stimularea şi provocarea unei competiţii între filiale;
 • determinarea contribuţiei filialei la realizarea obiectivelor şi priorităţilor Bibliotecii Municipale;
 • promovarea serviciilor şi produselor bibliotecii;
 • stabilirea ariilor de activitate ce necesită îmbunătăţiri;
 • pronosticarea activităţii Bibliotecii Municipale;
 • evaluarea competenţelor profesionale;
 • dezvoltarea profesională a personalului;
 • promovarea profesională.

Data desfăşurării: 19 octombrie 2011

Limbile de lucru: română, rusă

Comunicările prezentate nu vor depăşi limita de timp — 10 minute, iar luările de cuvânt în cadrul dezbaterilor pe marginea lor — până la 5 minute.

Prezentarea titlului comunicării şi textului  până la 10 octombrie 2011

Varianta finală a programului —  15 octombrie 2011 Publicarea comunicărilor: Textul integral al comunicărilor va fi publicat în Culegerea de comunicări Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: contribuţii cultural-patrimoniale şi ştiinţifice

Cerinţele privind  întocmirea textelor comunicărilor: Textul va cuprinde până la zece  pagini pline (formatul A4:210×297 mm), dactilografiate la intervalul 1,5 cu alineatul din 5 semne. Se va păstra câmp liber: din stânga, din partea de sus şi de jos-câte 25 mm, din dreapta -10 mm. Materialele vor fi prezentate în format electronic, împreună cu un exemplar tipărit, semnat de autori, scrise la computer în programul Word for Windows, fonta Arial.

 • Titlul lucrării: bold caps (majuscule) 12 pt., centrat. Cuvintele din titlu nu se trec  dintr-un rând în altul.
  • Numele şi prenumele autorilor: bold 12 pt., centrat.
  • Afilierea (instituţia): bold 12 pt., centrat.
  • Adnotare (Abstract): bold, 12 pt., până la 150 cuvinte.Cuvinte-cheie: trei-cinci, 12 pt.
  • Textul lucrării, 12 pt.
  • Numărul maxim de autori — 2.
  •  Fiecare autor are dreptul să prezinte nu mai mult de două lucrări.
  • Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text. Sub figură sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă. Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu. 
  • Referinţe. În text referinţele se numerotează prin cifre încadrate în paranteze pătrate (de exemplu: [2], [5-8]) şi se prezintă la sfârşitul articolului într-o listă aparte în ordinea apariţiei lor în text. Referinţele se prezintă în conformitate cu standardele naţionale: SM SR ISO 690:2005 Referinţe bibliografice. Conţinut, formă şi structură şi SM SR ISO 690-2:2005 Referinţe bibliografice. Partea 2: Documente electronice complete sau părţi de documente.

Termenul de prezentare a materialelor cu completări, îmbunătăţiri pentru publicare:   1 noiembrie 2011.

 Persoana de contact: Tatiana COŞERI (27 85 92 tcoseri@hasdeu.md )

 

Echipa Hasdeu promovează identitatea Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu" prin brand


Comunicarea este o structură relaţională care adună aidoma unui ghem interfeţe şi lume. Sensul ei se redimensionează în mix-ul senzorial, având un rol social benefic integrator şi o nouă dimensiune — de a convinge, de a marca.

Brandul Bibliotecii Municipale reprezintă o semiotică cromatică, un consum emoţional şi o persuasiune vizuală. În principiu, reprezintă «întregul spectru de variaţii dintr-un cadru al experienţei» (Paul Messaris. Visual Persuasion. The Role of Images in Advertising). Comunicarea instituţională a BM este orientată spre constituirea identităţii mărcii sale pentru a deveni un nume obţinut atât din tradiţie, cât şi prin serviciile, ofertele sale. Echipa Hasdeu îşi direcţonează eforturile spre obţinerea succesului care a devenit o cultură şi o formulă de a fi Biblioteca iubită, preferată şi respectată.

Pentru a demonstra suma tuturor valorilor de imagine, încredere, reputaţie, prestigiu, bibliotecarii promovează instituţia prin diferite forme şi metode. Una din ele este Sărbătoarea Bibliotecii.

Sărbătoarea bibliotecii se desfăţoară tradiţional în luna octombrie. În acest an Biblioteca Municipală «B.P. Hasdeu» a împlinit 133 de ani. Programul acestui eveniment cuprinde diverse acţiuni care demonstrează rolul, idealul şi viziunea BM:

 • Săptămâna Uşilor Deschise — Filialele «Târgovişte», «Maramureş», «M. Lomonosov», «Ştefan cel Mare», «Transilvania»;

 • Duplex profesional — Digitizarea — calea spre cunoaştere: proiecte şi parteneriate. Au fost susţinute următoarele comunicări: Sorina STANCA, director BJ «Octavian Goga» Cluj-Napoca. PROIECTUL «EUROPEANA LOCAL» ÎN ROMÂNIA; Anca PERVAIN, şef birou Secţia pentru copii, BJ «Octavian Goga» Cluj-Napoca. TRADIŢIONAL ŞI MODERN ÎN PRACTICA PROIECTELOR ŞI PARTENERIATELOR; Ludmila PÂNZARI, director adjunct BM. COLECŢIA NUMIERICĂ A BIBLIOTECII MUNICIPALE; Mariana HARJEVSCHI, director Biblioteca Publică de Drept. BIBLIOTECA PUBLICĂ DE DREPT — INSTITUŢIA CE FACILITEAZĂ ŞI PROMOVEAZĂ ACCESUL LA DOCUMENTE PUBLICE CHIŞINĂUIENE;

 • Conferinţa anuală Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – calea spre cunoaştere a comunităţii chişinăuiene: resurse, servicii, inovaţii. Abordări teoretico-practice — din cele 25 de comunicări prezentate în cadrul conferinţei au fost susţinute zece comunicări care au abordat tendinţele şi practicile bune: WEB 2.0, forme inovative de activitate, forme inedite de atragere a utilizatorilor. Cei peste 60 de participanţi au evaluat comunicările acordând un calificativ de la 10 (excelent) la 1 (insuficient).

 • Master-class — Aspecte comunicaţionale privind consolidarea brandului: forme şi metode de comunicare scrisă (sectoarele Centru, Botanica): formatorii Ludmila PÂNZARI şi Tatiana COŞERI au explicat bibliiotecarilor cum se utilizează corect brandul în corespondenţa tradiţională şi cea electronică. Au fost expuse structura şi conţinutul unei scrisori, importanţa utilizării cuvintelor de politeţe, constituirea şi aplixarea semnăturii electronice ca o carte de vizită în consolidarea brandului BM;

 • Lansări şi prezentări de publicaţii — ex.: Vlad POHILĂ. Biobibliografie; Vasile ŞOIMARU. Căderea comuniştilor; Constantin BOBEICĂ. Sinteze;

 • Expoziţie de fotografii — Aromânii din Balcani: Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Serbia. Autor Vasile ŞOIMARU;

 • Conferinţa finală CHIŞINĂUL CITEŞTE O CARTE — Ion Hadârcă Grăuncioare de lumină;

 • Participarea cu comunicări în comunitatea biblioteconomică promovând identitatea BM — masa rotundă Biblioteca universitară: realizări şi perspective prilejuită de aniversarea a 70-a a Universităţii Pedagogice de Stat «Ion Creangă» şi a Bibliotecii Ştiinţifice; atelier profesional Indexarea documentelor organizat de Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională în parteneriat cu Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate două comunicări — Tatiana COŞERI, director adjunct BM ROLUL COMUNICĂRII INSTITUŢIONALE ÎN PROMOVAREA IDENTITĂŢII BIBLIOTECII MUNICIPALE; Cristina MAMAISCAIA, director Filiala «Maramureş» EVALUAREA EFICIENŢEI MANAGEMENTULUI INOVAŢIONAL: CAZUL BIBLIOTECII MUNICIPALE „B.P. HASDEU”.

Noi, cei de la Hasdeu, prin acţiuni sigure, creative şi provocatoare facem ca brandul nostru să devină unul cunoscut, să atingă şi atragă utilizatorul atât raţional, cât şi emoţional.

Tatiana COŞERI