Ziua Bibliografiei la BM “B.P. Hasdeu”


Anul aniversar pentru biblioteca noastră s-a încheiat cu un eveniment, care se organizează  a patra oară la noi – Ziua Bibliografiei. În fiecare an ziua aceasta are o temă comună, care corespunde priorităţilor anului curent.  Ultima ediţie a avut loc la data de 26 noiembrie cu genericul  Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” informează, orientează, instruiește şi a fost consacrată aniversării de 135 ani de la fondarea BM “B.P. Hasdeu”.

A fost elaborat şi expediat către filialele BM un plan model cu exemple de tipuri de manifestări, cu teme, din care filialele puteau să facă o alegere; cîteva materiale metodice, instrucţiuni, întrebări pentru concursuri; un Breviar bibliografic cu prezentări ale bibliografiilor editate de BM.

Cu toate că ultimele luni au fost foarte bogate în evenimente aniversare, jubiliare, concursuri profesionale Ziua bibliografiei  a fost desfăşurată cu succes aproape în toate filialele.

Blogurile filialelor, reţelele de socializare au fost pline cu informaţii, imagini postate imediat după finisarea activităţilor.  În acest an, în comparaţie cu anii precedenţi,  ZB a avut o mare rezonanţă pe reţelele de socializare:  Flilalele Transilvania, CAE, Traian, Alba Iulia, Ovidius, Maramureş,  Arte T. Arghezi, A. Mickiewicz, L. Ucrainca,  O. Ghibu, A.  Donici, M. Costin, Târgovişte, V. Belinski, M. Ciachir, Târgu-Mureş,  I. Mangher, H. Botev, N. Titulescu, A. Russo au plasat rezultatele pe facebook şi bloguri.

Putem menţiona CAE, care a avut o zi bogată în evenimente: întîlniri, prezentări, reviste bibliografice, ore de cultură a informaţiei, expoziţii etc.; 12 manifestăr cu 514 participanţi şi 4 extramuros cu 208 participanţi numai la o singură bibliotecă.  CAE a organizat întîlniri cu scriitori, protagonişti ai biobiliografiilor BM,  – un exemplu reuşit şi pentru alte  filialele.

Menţionăm şi mulţumim  filialelor Transilvania, Ovidius, Târgovişte, Arte, Codru,   Traian,   V. Belinski, M. Ciachir, Târgu-Mureş, A. Mickiewicz, L. Ucrainca, I. Mangher, H. Botev, N. Titulescu, A. Russo s.a. care  au propus pentru utilizatorii săi un şir de manifestări interesante, inovative – lecţii, ore bibliografice, expoziţii, concursuri intelectuale, reviste bibliografice, prezentări de bibliografii, mape tematice, liste bibliografice s.a. Toate aceste activităţi au fost confirmate prin imaginile postate de filialele BM, unde se observă interesul vădit din partea utilizatorilor.

Cultura informaţiei nu poate fi formată într-o singură zi. Această activitate trebuie să fie realizată zilnic de bibliotecari.

Detalii despre Ziua Bibliografiei la filiale puteți vedea  pe blogurile lor.

Taisia Foiu, CID “Chişinău”

     

Реклама

AFIRMAŢI-VĂ PROFESIA, ADUCEŢI UN PLUS DE VALOARE ŞI PRESTIGIU DOMENIULUI BIBLIOTECONOMIC!


Concursul “Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” a ajuns la ediţia a 20-a . Organizat  de Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Molodva, concursul  s-a desfăşurat sub egida sloganului —  Afirmaţi-vă profesia, aduceţi un plus de valoare şi prestigiu domeniului biblioteconomic!

Publicaţiile BM sunt rezultatul gândirii creatoare şi o identitate distinsă. Comisia de evaluare a Concursului “Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” au apreciat atât calitatea informaţională, cât şi aspectul poligrafic, cognitiv al lucrărilor prezentate, care merită să fie apreciate în diferite categorii.

PREMIUL MAGNA CUM LAUDE

Două lucrări ale Bibliotecii Publice de Drept:

  • Pensia de la A la Z  = Пенсия от А до Я : Ghid / A. Chisari, L. Goncear ; Bibl. Publ. de Drept, BM „B.P. Hasdeu”. — Ch. : S.n., 2010. (Tipogr.”Primex Com” SRL). – 80 p. — Tit., text paral. lb. rom., rusă. — Paginaţie paral. – Carte-valet .
  • Sinteza jurisprudenţei Curţii Europene pentru drepturile omului în cauzele versus Moldova : Examinate sub aspectul Art. 3 (Interzicerea torturii) din Convenţie. — Ch. : “Bons Offices” SRL, 2010. -500 p.

SECŢIUNEA BIBLIOTECONOMIE

PREMIUL I

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice: Culeg. de comunicări de la Conf. anuală (2 dec. 2009) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”; recenzent: dr. conf. univ. Lidia Kulikovski; coord.: Tatiana Coşeri. – Ch.: Magna-Princeps SRL, 2010. – 128 p.

COMPARTIMENTUL PUBLICAŢII ÎN SERIE — PREMIUL I

Cultura informaţiei : Ed. specială  la rev. BiblioPolis / Bibl. Municipală “B.P. Hasdeu” ; red. şt. : Lidia Kulikovski. – Ch. : Ed. Bons Offices. — Vol. 37 (2010), Nr. 5 (Serie nouă). – 174 p.

COMPARTIMENTUL MATERIALE PROMOŢIONALE PREMIUL I

Materiale promoţionale: geantă, chipiu, stilou, mouse pad calendar

SECŢIUNEA LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE

COMPARTIMENTUL BIOBIBLIOGRAFII

Vlad Pohilă: Biobibliogr. / Bibl. Municipală ”B.P. Hasdeu” , Centrul de Inform. şi Doc. ”Chişinău” ; alcăt. : Claudia Tricolici, ed. îngr. de Lidia Kulikovski. — Ch. : “Grafema Libris”, SRL, 2010. – 288 p. — PREMIUL I

Alexandru Donos : O viaţă în zbucium : Biobibliogr. (şi nu numai …) / Bibl. Municipală ”B.P. Hasdeu” , Bibl. Publ. ”Liviu Rebreanu” ; alcăt. : Al. Donos, I. Tutun, ed. îngr. Lidia Kulikovski. — Ch.: ”Magna-Princeps”, SRL, 2010. – 124 p. PREMIUL II

PREMIUL SPECIAL

ORIGINALITATE

Mouse pad-calendar

Biblioteca Municipală a demonstrat capacitatea de a fi o echipă cu un sistem complex de conexiuni şi interdependenţă.

Tatiana COŞERI

Chişinău – oraş al cărţii


La 30 martie 2011, în incinta Bibliotecii Municipale «B.P. Hasdeu», Sediul Central, a avut loc ediţia a IV-a a Concursului de caligrafie Crinii latini. În acest an concursul a fost consacrat aniversării a 575-a a oraşului Chişinău, iar lucrările realizate urmau să aibă ca subiect genericul Chişinău – oraş al cărţii.

Scopul profesional al concursului a fost de a arăta frumuseţea caligrafiei tradiţionale, de a promova şi cultiva acest gen de artă în rândurile utilizatorilor BM, de a populariza imaginea capitalei noastre.

În procesul de creaţie s-au implicat 30 de persoane: liceeni, studenţi de la diverse instituţii de profil (Universitatea Pedagogică de Stat «Ion Creangă», Universitatea Tehnică a Moldovei, Liceul de Arte Plastice «Igor Vieru», Colegiul Naţional de Comerţ), precum şi alte persoane iniţiate în domeniu şi sensibile la frumos prin aplicarea  artelor figurative.

Tinerii noştri concurenţi, cu seriozitate, dăruire şi pasiune, au adus, astfel, un elogiu frumos oraşului, folosind o diversitate largă a modalităţilor de exprimare plastică. Unii au conjugat destul de reuşit şi original subiectul cu ornamentele decorative utilizate, manifestând un potenţial înalt de creativitate şi ingeniozitate, care a suplimentat scrierea caligrafică şi au pus în valoare mesajul.

Juriul, format din cunoscuţi specialişti ai domeniului –  Valeriu Herţa, membru al UAP, preşedintele secţiei „Ex-libris” al Societăţii Bibliofililor din R. Moldova, Simion Zamşa, membru UAP şi Al. Ermurache, profesor la Facultatea de Arte Plastice a Universităţii Pedagogice de Stat «Ion Creangă», precum şi reprezentanţi ai BM: directorul adjunct Tatiana Coşeri şi Genoveva Scobioală, manager, Departamentul Marketing au apreciat atât tehnica caligrafiei, cât şi exprimarea artistică a mesajului.

Învingători au fost:

  • Premiul I – Mihail Ursu (800 lei)
  • Premiul II – Marina Delijan (600 lei)
  • Premiul III – Carolina Rabei (400 lei) și Ludmila Guzeva (400 lei)

La patru persoane li s-au acordat premii speciale, iar tuturor participanţilor li s-au oferit mici cadouri cu însemnele Bibliotecii Municipale: pliante, pixuri, mouse pade-uri.

Conform prevederilor regulamentului,  lucrările rămân în posesia BM pentru a completa colecţiile speciale şi vor fi expuse în Sala de lectură de la Sediul Central de Ziua Oraşului.

Acest „exerciţiu de creaţie” a fost o experienţă frumoasă pentru concurenţi şi o treaptă spre ascensiune, iar pentru organizatori – a mai confirmat o dată funcţia de culturalizare a bibliotecii, creându-i utilizatorului condiţii de susţinere şi realizare, precum şi  recunoaşterea contribuţiei bibliotecarilor la promovarea valorilor perene şi a imaginii oraşului Chişinău.

Genoveva Scobioala

manager Departamentul Marketing

Chestionar: cel mai popular bibliotecar din Echipa Hasdeu votat de către colegi


Dragi colegi,

Vă invităm să participaţi la chestionarul «Cel mai popular bibliotecar din Echipa Hasdeu».

Menţionaţi numele persoanei şi abilităţile profesionale.

25 noiembrie — Ziua Bibliografiei la Biblioteca Municipală