Booktuber sau pasiunea pentru lectură


Recent am avut o discuție cu fiica prietenei mele. Ea îmi povestea cît de interesante sînt clipurile de pe Youtube și m-a întrebat cum se numesc persoanele care le publică. Pînă atunci nu m-am gîndit la aceasta sau nu eram atentă, pentru că acest gen de publicații în bibliotecă nu este popular. Dar, cum afirmă revista franceza Figaro „noii idoli ai celor tineri nu sînt vedete din televiziune, dar cele de pe Youtube”. În cele ce urmează, voi vorbi despre booktuberi, videoblogeri.

https://www.youtube.com/channel/UClR00gi1pCDT7hPuTDWNyvA

Maria Pokusaeva, booktuber

Booktube este o comunitate pe Youtube, care a aparut conform datelor din Google în 2006-2007, dar a început să se manifeste activ în lume, în ultimii trei ani. Această comunitate este un mediu sigur pentru cei care sînt pasionați de lectură și partajează cu alții impresiile de lectură. Dacă deții o cameră web de calitate, un tripod, un microfon, un movie maker sau un soft mai bun, un audacity și ești impesionat de o carte citită, Booktube este un loc perfect pentru a exprima opinii sau a recomanda personal ceva.

Booktuberii povestesc în video materialele create despre noutățile editoriale, despre operele clasicilor, cărțile preferate. Unii booktuberii devin foarte populari. Multe edituri colaborează cu videoblogerii, oferind informații despre apariții editoriale, conștientizînd că recenziile blogerilor contribuie la creșterea interesului față de cărțile noi.

Primul lucru care îl observi, atunci cînd vizionezi un video de acest gen, este entuziasmul celor care povestesc despre cărți. Și înțelegi, că procesul nu se rezumă la o simplă relatare despre o carte în fața unei camere de fimat. Dar este un mod nou, inovativ de a reflecta și vorbi despre cărți.

Mi-am pus întrebarea: Există o astfel de comunitate de booktuberi în Moldova? Există, dar nu atît de dezvoltată ca în alte țări. Le-ași numi chiar încercări de booktube. Pe Youtube puteți găsi cîteva materiale video.

O altă întrebare care a apărut: În ce mod ar putea biblioteca să utilizeze acest gen de publicații? Bibliotecarul are un rol de mediator între carte și cititor, el poate să concretizeze recomandarea unor cărți prin diferite forme și să le publice pe diferite platforme sociale.

O lecție care trebuie să fie învățată, referitor la fenomenul booktuber — biblioteca poate avea succes pe web, dacă vorbește despre literatură unui public larg, adresîndu-se, în același timp cititorilor tineri, ținînd cont de regulile lor de joc și respectă cultura web.

Mai joi sînt cîteva surse, din care vă puteți inspira pentru a recomanda personal sau implica utilizatorii în prezentarea unor cărți:

  1. http://odearylibrary.com/book-love/how-to-be-a-booktuber/
  2. http://schools.natlib.govt.nz/blogs/create-readers/15-07/booktubers-sharing-passion-books-youtube
  3. http://librarianwhodoesntsayshhh.com/2015/05/08/april-wrap-up-grad-school-booktube-and-life/
  4. http://lrf-blog.com/2014/12/07/booktube/
  5. http://www.lefigaro.fr/medias/2014/12/04/20004-20141204ARTFIG00022-le-premier-libre-d-une-youtubeuse-britannique-pulverise-des-records-de-vente.php
  6. http://librarianwhodoesntsayshhh.com/2015/02/20/launching-booktube-channel/
  7. http://sbiblioteka.blogspot.md/2014/08/blog-post.html
Реклама

Aspecte de clasificare şi indexare pe subiecte a documentelor de muzică tipărită 3


Aş vrea să vă prezint fişierul de vedete de subiect, care a fost elaborat pe parcusul lucrărilor cu fondul de muzică tipărită şi care se completează permanent. Structura fişierului este construită în ordinea alfabetică a vedetelor de subiect. Fişierul poate fi utilizat cu succes pentru completarea catalogului de către clasificatori sau bibliografi, evitând greşeli în formarea şi atribuirea indicilor  sau dublarea în formularea vedetelor de subiect. Fişierul poate fi folosit în căutarea bibliografică de către lucrătorii bibliotecii şi de utilizatori. După ce aţi făcut cunoştinţă cu instrumentul nostru de lucru, trecem la subiect.

Experienţa mea de clasificator a ediţiilor de muzică tipărită îmi dă posibilitate de a evidenția unele particularităţi ale acestui proces specific.

În unele cazuri clasificarea ne permite alegerea unei variante mai comode a indicelui. De exemplu, pentru concerte indicele principal este 785.6. Însă, atunci cînd trebuie accentuat instrumentul solistic, în loc de acest indice se poate utiliza indicele auxiliar special .082.4. În prezent la formularea indicelor pentru muzică instrumentală se pune accent pe instrument sau instrumente, care interpretează operă muzicală. Din această cauza indice principal 785.6 aproape nu se aplică şi pentru concertele orchestrale este utilizat indicele principal de orchestră785.1 în raport cu instrumentul-solist, iar pentru concertele acompaniate de pian se aplică indicele principal pentru instrumentul respectiv: concert pentru vioară şi pian787.1, pentru flaut şi pian788.5 etc. La fiecare combinaţie de indici se adaugă indicele auxiliar special .082.4.

Pian la patru mîini şi orchestră (note) — Concerte  N [785.1:786.24.087.2].082.4

Contrabas şi pian (note) — Concerte  N [787.41.087.2:786.2].082.4.

Deseori în fondul de muzică tipărită se întîlnesc manuale, îndrumare la tehnica interpretării pentru anumite instrumente muzicale. Pentru acestea documente se aplică vedeta de subiect tematică cu precizarea, tehnica interpretării şi cu subdiviziunile   — Manuale;   — Manuale pentru autoinstruire; — Ediţii metodice. Indicii CZU respectivi se alcătuiesc prin conexiunea indicilor auxiliari generali de formă (075), (075.4), (072) etc. la indicele de instrument şi fără litera N.

De exemplu:

Pian, tehnica interpretării – Manuale 786.2(075)

Pian, tehnica interpretării — Manuale pentru autoinstruire 786.2(075.4)

Dacă manualul conţine doar instrucţiuni privitor la însuşirea tehnicii de interpretare a unui instrument muzical, fără anexarea notelor, el nu se depozitează printre documente de muzică tipărită. Însă de cele mai multe ori astfel de publicații includ anexe considerabile de muzică tipărită. În așa cazuri, prezenţa acestor documente în fondul de muzică tipărită devine justificată și la descrierea ediției se adaugă vedeta tematică de tipul: Pian, tehnica interpretării (note) – Exerciţii, game (CZU N 786.2.087.51)  sau Pian (note) – Piese – Ediţii pentru studiere  (CZU  N 786.2(076).

Printre varietatea ediţiilor de muzică tipărită întâlnim frecvent note pentru duete instrumentale omogene: piano duo, vioară duo, violoncel duo şi altele, pentru care sunt formulate vedete de tipul: Viori în duet (note); Violoncele în duet (note); Piane în duet (note) etc. De obicei, duete, trio de pian, ca şi interpretare la pian în patru sau şase mâini se defineşte în literatură muzicală printr-un cuvânt – ansamblu. În indexarea noastră pe vedete tematice se face diferențiere între două tipuri de interpretare – la un pian în 4-6 mâini şi la 2-3 piane — pentru că şi prezentarea notelor, şi indiciile CZU în ambele cazuri se deosebesc vădit.

           Piane în duet (note) — Sonate N 786.2.087.32.082.2

Pian la trei mîini (note) – Piese  N 786.23

Este cunoscut faptul că există diferite tipuri de chitare. Cele mai răspândite sunt chitara clasică (cu şase coarde) şi chitara cu şapte coarde. În vedetele elaborate prin formularea Chitară (note) se înţelege chitară clasică, iar pentru celălalt tip de chitară este preconizată vedeta Chitara cu şapte coarde (note).

Problema oricărei structuri de căutare şi informare în limbile normale constă în sinonimia formulărilor, care conduce la dispersarea şi pierderea informaţiei. În domeniul muzicii, influienţat de tradiţiile culturii muzicale italiene, care a stabilit terminologia actuală, există puține exemple de sinonimii. În continuare, vom analiza unul din exemple. Deseori, îndeosebi în ediţiile româneşti, în denumirele ediţiilor de muzică tipărită pentru vioară se utilizează cuvîntul „violină”. Deoarece acest termen se întîlneşte mai rar, de regulă, în literatura de specialitate, pentru vedeta de subiect s-a optat pentru termenul „vioară” cu plasarea notei de trimitere respective: Violină (note), vezi Vioară (note) (notă de trimitere).

În formulări se întîlnesc şi cazuri de omonimie. De exemplu, cuvîntul “uvertură” are două sensuri: a) compoziţie muzicală pentru orchestră, concepută ca introducere la o operă, la un oratoriu, la o suită instrumentală etc. şi b) compoziţie muzicală independentă, alcătuită din trei părţi. În CZU sunt prezente ambele variante de uvertură cu notaţie diferită, ce se reflectă şi în vedetele tematice:

Pian (note) — Uverture  N 786.2.083.22

       Pian (note) — Uverture, antracte, finale din opere muzical-dramatice  N 786.2.086

În afară de vedete de muzică tipărită propriu-zise, pentru indexare se utilizează şi vedete complimentare, care se referă la muzică şi ajută la dezvăluirea mai amplă a conţinutului. Astfel creaţiile vocale scrise pe versurile poeţilor renumiţi obţin o vedetă complimentară din domeniul literaturii şi un indice CZU respectiv:

Literatura română – Poezii cîntate  CZU 821.135.1-192

            Literatura rusă pentru copii — Poezii cîntate  CZU 821.161.1-93-192

Dacă versurile aparţin unui singur poet, numele lui este reflectat în indice, dacă la doi şi mai mulţi, indicele este însoţit de indice auxiliar general de formă (082).

Uneori documentele de muzică tipărită sunt însoţite de informaţii, ce se referă la istoria instrumentului, ce relatează despre diferite modificaţii ale acestora şi despre specificul construcţiei. În acest caz se adaugă o vedetă din domeniul respectiv. De exemplu:  Nai (instr. muz.) CZU 788.5.022.

Se întîlnesc ediţii de muzică tipărită cu scopuri educaţionale, de exemplu, culegeri de cîntece, dansuri, jocuri dinamice pentru copii. În acest caz se adaugă vedete din domeniul pedagogic şi indicii CZU potriviţi: Preșcolari — Educație muzicală (CZU 373.2:372.878); Preșcolari – Activități muzical-ritmice (CZU 373.2:372.363).

În cazul lucrărilor de folclor muzical sau creaţii muzicale, ce ţin de evenimente şi tradiţii religioase, adăugăm la vedetele cu note vedete din domeniul corespunzător:

Folclor românesc (Mureş) – Cîntece 398.8(498.42)

Botezul lui Isus Hristos, Bobotează (sărbătoare creştin-ortodoxă) — Cîntece,  piese muzicale [[281.9:264-941.2]:783]

Fişierul de vedete tematice conţine şi aparatul de trimiteri generale de orientare, care permit orientarea către un ansamblu de termeni utilizabili pentru indexare. Trimiterile acestea pot fi identificate prin precizare la formularea sa (notă de trimitere).

Acestea au fost cîteva recomandări de indexare a documentelor de muzică tipărită pe subiecte tematice.

În articolul următor voi vorbi despre indexarea pe alte tipuri a vedetelor de subiect.

Evelina Bokancha,

sef oficiu DTI

Documente de muzică tipărită: indexarea pe subiecte


Vedetele de subiect au două funcții principale: relevarea conținutului și motor de căutare. Pentru realizarea funcțiilor vedetele trebuie să exprime destul de veridic conţinutul, să fie corecte, adică să reflecte conţinutul documentului, în plus să mai fie şi unificate: informaţia nu trebuie să fie dizolvată prin vedete sinonimice şi variante de denumiri. Aceste principii trebuie să fie respectate pentru toate tipurile vedetelor de subiect.

La indexarea pe vedete de subiect a documentelor de muzică tipărită sunt utilizate vedete tematice, personale, dinastice, colective și geografice. În continuare vom recurge la particularităţile formulării vedetelor de subiect tematice.

Vedetele de subiect tematice sunt construite după recomandările Ghidului LIVES-Ro, după schemă: intrare-vedetă — subdiviziune. Intrarea-vedetă denumeşte subiectul principal al vedetei şi al documentului şi este formulată printr-un substantiv unic sau precizat cu alte cuvinte respective. Fiecare vedetă tematică reprezintă o îmbinare logică şi este formată din una, două sau trei părţi componente. Numărul respectiv al componentelor trebuie să fie optimal pentru memorarea, aplicarea şi perceperea de către utilizatorul catalogului. Fiecare din părţile vedetei reprezintă o unitate lexică clară. La formularea vedetelor aproape nu sunt aplicate formule inversate, deoarece acestea, după părerea mea, complică înţelegerea generală şi perceperea vedetei, în plus, luând în consideraţie posibilităţile moderne de căutare, acestea devin practic inutile. Și Manualul UNIMARK recomandă să folosim cât mai rar formule inversate.

La formularea vedetelor tematice cu caracter muzical accentul principal se plasează pe un instrument  muzical, un grup de instrumente sau o voce (interpret), căruia sunt destinate acestea note. Denumirea instrumentului sau interpretului se plasează în vedeta-intrare, iar genul creaţiei muzicale este fixat în subdiviziunea ei. Interpretul (instrumentul) se formulează la singular în forma nehotărîtă, iar genurile — la plural, la fel cu articol nehotărît.

De exemplu:

           Chitară (note) — Dansuri clasice

           Cor şi pian (note) – Cantate, oratorii etc.

           Fanfară (note) – Marşuri. 

Cel mai larg şi cel mai complet spectru de subdiviziuni îl au vedetele din grupul Pian (note). La moment sunt peste patruzeci: — Bagatele, — Balade, — Cîntece, — Cîntece pentru copii, — Fantezii, — Imprompturi, — Invenţii, — Nocturne, — Piese — Ediţii pentru studiere, — Piese pentru copii, — Preludii, — Rondouri, — Simfonii, — Sonate, — Sonatine  etc.

Subdiviziunele vedetelor pentru muzică vocală sunt mai puțin numeroase: — Arii, Cantate, oratorii, cicluri vocale etc., — Cîntece, — Cîntece clasice, — Cîntece pentru copii, — Cîntece populare, — Cîntece religioase, — Colinde, — Fragmente vocale din opere, operete, musicaluri, — Piese, — Piese religioase, — Romanţe.

În calitate de subdiviziuni ale vedetelor pentru muzică vocală corală se utilizează următoarele formulări: — Cantate, oratorii etc., — Cîntece, — Cîntece clasice, — Cîntece liturgice, — Cîntece pentru copii, — Cîntece populare, — Colinde, — Coruri din opere şi operete, — Piese, — Piese religioase, — Romanţe.

Vedeta cu subdiviziunea — Cantate, oratorii etc. este valabilă pentru orice gen de creaţie corală amplă: simfonii corale, cicluri vocale şi însuşi oratorii şi cantate. Subdiviziunea — Piese se alege în cazuri de culegeri cu mai multe genuri de muzică vocală laică şi religioasă. De aici şi notaţia CZU: 783/784.087… Pentru cîntece religioase şi cîntece liturgice există diferite vedete și diferiţi indici CZU. Cîntecele liturgice fac parte din slujbele bisericeşti: Sfînta Liturgie, parastas etc. Iar cîntecele religioase sunt interpretate în afară slujbei, exprimînd dragostea faţa de Dumnezeu. Acestea mai pot însoţi diferite obiceiuri populare. Cîntecele religioase populare româneşti interpretate în perioadă sărbătorilor creştine de iarnă – colindele – sunt evidenţiate într-o subdiviziune aparte, fiind cele mai frecvente şi foarte populare în ediţiile muzicale. Dacă lucrarea conţine mai multe genuri de muzică religioasă vocală, alegem subdiviziunea — Piese religioase şi indicele CZU respectiv – 783.087…

Pentru creaţiile vocale se formulează două vedete: prima – pentru interpret, a două reflectă ce fel de cîntece şi în ce limbă sunt prezentate.

De exemplu:

     Soprano (voce) şi cor mixt (note) – Cîntece

     Cîntece clasice, lieduri în limba germană (note)

Pentru creaţiile de muzică populară deasemenea se utilizează vedete perechi: prima se referă la interpret (instrument), a doua – la apartenenţa naţională sau etnică a muzicii.

        Ţambal şi pian (note) — Dansuri populare

        Dansuri populare româneşti (note)

În aşa mod denumirile de genuri vocale şi de muzică populară sunt reprezentate ca vedete-intrare. Acestea pot fi însoţite de subdiviziunile geografice sau cronologice, care indică din ce ţară e compozitorul (autorul muzicii), în ce zonă este localizată sursa creaţiilor folclorice sau la ce perioadă se referă muzica, notele căreia sunt reprezentate în ediţie respectivă.

De exemplu:

        Dansuri populare româneşti (note) — Moldova, Republica — Regiunea Nistreană             

        Cîntece în limba rusă (note) — Anii 80 sec. 20

Spre deosebire de muzica vocală, genurile de muzică instrumentală practic nu sunt reprezentate de vedete independente. Excepţie se face pentru muzica teatrală şi de dans. Pentru muzică de dans, în vedete tematice, la instrument se indică doar subdiviziunea, căreia îi aparține acest dans: — Dansuri clasice, — Dansuri moderne etc., şi ca vedeta-pereche se anexează denumirea dansului: Valsuri (note), Tangouri (note).

         Pian (note) — Dansuri moderne

          Tangouri (note)

Muzica de teatru merită o atenție specială. Pentru acest gen sunt specifice două formate ale documentelor de muzică tipărită: partituri pentru orchestră şi reducţii pentru pian. Din acest motiv creațiile de muzică teatrală  nu sunt însoţite de vedete tematice cu referinţă la interpret. Se utilizează doar vedete referitoare la formatul notelor:   Operete (note) – Partituri complete  sau  Operete (note) – Reducții pentru pian. Excepție: vedeta Orchestră simfonică (note) – Balete. Pentru creațiile teatrale vocale se aplică vedete perechi, ca şi pentru altă muzică vocală: prima se referă la formatul notelor, a doua reflectă limba creaţiei teatrale.

           Opere şi drame muzicale (note) – Reducţii pentru pian

            Opere şi drame muzicale în limba română (note)

Fragmente vocale din muzică teatrală se referă la alt capitol al CZU: 784.21 Muzică vocală din drame muzicale, opere etc. Acesta cuprinde arii şi coruri din opere, operete, drame muzicale şi alte genuri de muzică teatrală. Fragmentele instrumentale din muzică teatrală se notează prin conexiunea indicelui auxiliar special .086 la indicele instrumentului ce o interpretează.

Destinaţia fragmentului vocal pentru o anumită voce se exprimă prin conexiunea la indicile respectiv 784.21 a indicilor auxiliari speciali din grupul .087: 087.61 – voce, 087.68 – cor, 087.612.1 – soprano, 087.612.2 – mezzo-soprano, 087.612.3 – alto, 087.613.1 – tenor, 087.613.2 – bariton, 087.613.3 – bas, 087.681 – cor de copii, 087.682 – cor de femei, 087.683 – cor de bărbaţi şi 087.684 – cor mixt.

Pentru muzica instrumentală se formulează în majoritatea cazurilor o vedetă unică.

Acestea au fost principalele momente ale clasificării şi indexării documentelor de muzică tipărită. În articolul următor ne vom referi la unele particularităţi specifice ale acestor procese.

Evelina Bokancha, sef oficiu DTI

Aspecte de clasificare a documentelor de muzică tipărită


Documente de muzică tipărită practic au lipsit în catalogul partajat al Bibliotecii Municipale, cu excepţia achiziţiilor curente. În august 2013 s-a luat decizia de a introduce în catalogul electronic fondul de note al Filialei de Arte „Tudor Arghezi”, care în prezent este cel mai mare fond de acest tip la Biblioteca Municipală (circă 19 mii exemplare) și colecția similară a Filialei M. Lomonosov.

Pentru a facilita procesul de catalogare am elaborat pentru catalogare vedete de subiect, însoţite de indici CZU.

Documentele de muzică tipărită se clasifică în conformitate cu diviziunile şi subdiviziunile subclasei 78 a CZU.

782 Muzică teatrală: 782.1/.7 Operă, dramă muzicală; 782.8 Operete, musicaluri; 782.91 Muzică de balet.

783 Muzică religioasă: 783.1 Muzică religioasă instrumentală; 783.2 Muzică liturgică; 783.3 Oratorii, cantate religioase; 783.6 Cîntece religioase.

784 Muzică vocală: 784.1 Piese vocale a cappella; 784.2 Fragmente vocale din creaţii ample; 784.3 Romanţe, cîntece; 784.4 Cîntece populare; 784.5 Creaţii corale şi vocale ample; 784.6 Cîntece de estradă; 784.67 Cîntece pentru copii; 784.7Folk, 784.7Rock, 784.7Jazz — Cîntece de stiluri deosebite.

785 Muzică instrumentală: 785.11 Muzică pentru orchestre simfonice; 785.16 Muzică pentru orchestre mici; 785.6 Concerte; 785.7 Muzică camerală, pentru ansambluri; 785.7.03 Muzică pentru ansambluri vocal-instrumentale, de estradă.

786 Muzică pentru instrumente cu clape: 786.1 Clavecin; 786.2 Pian; 786.6 Orgă; 786.8 Baian, acordeon.

787 Muzică pentru instrumente cu coarde: 787.1 Vioară; 787.2 Violă; 787.3 Violoncel; 787.41 Contrabas; 787.61 Chitară.

788 Muzică pentru instrumente aerofonice: 788.1 Trompetă; 788.2 Trombon; 788.43 Saxofon; 787.5 Flaut; 788.6 Clarinet; 788.7 Oboi; 788.8 Fagot; 788.9 Cimpoi.

789 Muzică pentru instrumente de percuţie: 789.1 Toba mare, toba mică; 789.2 Talgere, castaniete; 789.3 Trianglu; 789.4 Tamburină ; 789.5 Clopote; 789.6 Xilofon, celestă etc.

Pentru a deosebi indicii ediţiilor de muzică tipărită de indicii ediţiilor despre muzică, înainte de fiecare indice se plasează litera N, iar fiecare vedeta tematică pentru note conţine cuvîntul „note” în paranteze.

Subclasă 78 conţine în afară de diviziunele principale un şir de indici auxiliari speciali, care sunt folosiţi la clasificarea documentelor de muzică tipărită:

.03 – Stiluri muzicale (împreună cu indicile non-CZU);

.04 – Muzică de program, descriptivă, tematică;

.081/.086 – Genuri muzicale;

.087 – Componenţa interpreţilor;

.088/.089 – Formate ale documentelor de muzică tipărită.

La clasificare sunt folosite în mod obligatoriu şi indici auxiliari generali de loc, de formă, de limbă şi indici non-CZU.

Indicii auxiliari generali de loc se ataşează destul de des: şi pentru creaţiile unui compozitor şi la culegeri cu mai mulţi autori, dacă ei sunt din aceeaşi ţară.

Indicii auxiliari generali de formă se folosesc destul de larg, dar nu întotdeauna. Cel mai frecvent se aplică indicele (082) – culegeri de diferiţi autori şi indici din grupul (07): (072) – ediţii metodice, (075) – manuale, (075.4) – manuale autodidactice, (076) – exerciţii pentru studiere.

Forme specifice ale documentelor de muzică tipărită sunt reflectate de către indicii auxiliari speciali:

.089.1 – librete, legende, explicaţii;

.089.6 – partituri;

.089.7 – reducţii pentru pian

.089.81 – culegeri de creaţii ale unui singur autor (le aplicăm la culegeri complete ale compozitorilor).

La fiecare indice se adaugă indicele auxiliar general de limbă. Dacă ediţia este multilingvă, sunt posibile două cazuri: 1) dacă ediţia este publicată în două-trei limbi, atunci se indică toate limbile, de exemplu =111=135.1=133.1; 2) dacă numărului limbilor este mai mare de trei, atunci se poate atribui indicele =00, cu toate că e de dorit  indicarea tuturor limbilor.

În calitatea indicilor non-CZU se prezintă perioada cronologică, căreea îi aparţine muzică dată, sau numele compozitorului (pentru ediţii cu un singur autor). În caz contrar sunt utilizați indicii generali de formă (082) – culegeri a mai multor autori, sau (082.24) – crestomaţii, culegeri de fragmente ale creaţiilor mai multor autori.

Cu ajutorul unor elemente de legătură, cum ar fi simbolurile de coordonare şi adiţie (+), de extensie consecutivă (/), de relaţie (:) şi de subgrupare ([ ]) se creează combinaţiile indicilor CZU.

Semnul de extensie (/) uneşte notaţiile pentru un subiect comun şi este folosit în notaţiile non-CZU.

Semnul relaţiei (:) uneşte instrumentele şi interpreţii în duete şi ansamble.

Semnul de grupare ([ ]) se utilizează pentru gruparea indicilor în cadrul unei combinaţii complexe, cu scopul de a clarifica relaţia cu părţile componente. Acestea sunt principalele particularităţi ale clasificării şi indexării documentelor.

În articolele următoare vom vorbi despre indexarea cu vedete de subiect.

Evelina Bokancha,

șef oficiu DTI

Booktrailer sau Incă o dată despre expoziții virtuale


Ce conținut publică bibliotecile pe blogurile sale? Cel mai des — expoziții de carte. Și acest lucru este semnificativ — biblioteca trebuie să informeze utilizatorii și să promoveze colecțiile sale. Simplitatea publicării informației pe blog creează unele probleme. Problemele sînt legate de format, stil. Atelierele organizate nu o dată au schimbat situația foarte puțin. Acum putem vedea expoziții virtuale pe slideshare, flipsnack, prezi, Picassa etc. Dar aspectele de design încă trebuie îmbunătățite. O problemă aparte o constituie expozițiile unei cărți sau prezentările cărților noi.

Recent, am booktrailercitit un articol care ar putea fi interesant și pentru bibliotecari — nu numai din punctul de vedere al experienței, dar și din punctul de vedere al unui format pentru prezentarea / expoziția unei cărți. Deși, despre acest tip de informare a utilizatorului am citit și alte materiale, experiența bibliotecilor din Rusia este interesantă. Este vorba despre booktrailer. 

Booktrailer — este un videomaterial, un spot realizat pentru promovarea unei cărți. Primele book trailer-e au apărut în 1986 — nuvela Wildwood de John Farris. (https://en.wikipedia.org/wiki/Trailer_(book).

Primul video spot a fost demonstrat în 2003 la iarmarocul de carte din Louisiana (SUA) — un booktrailer al cărții Dark Symphony de Christine Feehan. Din 2005 booktrailer-erele sînt create activ, sînt organizate concursuri cu premii în diferite orașe ale lumii.

Scopul unui booktrailer este atragerea atenției, incitarea la lectură, a face să crezi în USP. Booktrailer-ul vorbește de ce o carte merită să fie cititiă.

Durata unui spot este de 1-1,5 minute.

După tipul formatului ele pot fi: a) video bazat pe un scenariu; b) slide-uri cu citate, ilustrații din cărți, desene, fotografii; c) film de animație.

După conținut spoturile pot fi: a) narative; b) de atmosferă; c) conceptuale.

În procesul de elaborare a unui booktrailer sînt cîteva etape.

1. Alegerea cărții

Motivul de alegere a cărții pot fi: promovarea unei cărți noi intrate în ibliotecă, a unei cărți aniversare, a unui scriitor jubiliar, a unui eveniment etc.

2. Scenariul

Fiecare scenariu trebuie să fie interesant, captivant, să conțină o intrigă, determinate mijloacele de redare a atmosferei. Pentru spoturile conceptuale este caracteristică redarea ideei cărții. Fiecare scenariu trebuie să răspundă la o intrebarea: De ce este important să citim cartea?

3. Alegerea materialelor/suportului ilustrativ (imagini, fragmente video din Internet, personale, din filme, ecranizări, animație gif, footage)

Un program util, foarte interesant pentru lucrul cu materialul ilustrativ este Adobe After Effects (deși, un impediment de utilizare este faptul că poți folosi numai versiunea trial). Pentru unele proiecte pot fi descărcate clipuri gata de pe site-ul ru.savefrom.net.

4. Înregistrarea sunetului

Banda sonoră pentru spot se înregistrează aparte sau în momentul filmării. Ca fon muzical pot fi alese secvențe muzicale de pe Youtube. Dar, aici trebuie să fim atenți cu drepturile de autor. Este preferabil să alegeți materialele care au licența Creative Commons. Atunci cînd ați ales cîteva fragmente, salvați-le în Favorites, pentru a le avea aproape.

5. Alegerea programului de lucru cu video

Iată cîteva programe, care le cunoașteți, ați auzit sau le-ați folosit: Windows Live Movie Maker, Sony Vegas Pro, Pinnacle Studio HD Ultimate, Corel Video Studio, Adobe Premiere Pro, chiar și Youtube etc. Aceste programe vă ajută să adăugați sunetul. effectele, tranzițiile între secvențe, să montați filmul.

6. Montarea filmului

În montarea unui spot sînt cîteva momente importante: utilizarea diferitor planuri (sînt șapte planuri); mișcarea camerei; mișcarea actorului în cadru; estomparea culorlor — toate acestea necesare pentru accentuarea ideei, a stării psihologice a actorilor.

Poți încerca să povestești conținutul unei cărți în 2 minute, să înscenezi începutul lucrării sau apofeozul, se poate filma reacția cititorilor, dar se poate încerca și o abordare mai originală, inovatoare în redarea conținutului. Esențialul este — atragerea atenției cititorului potențial, de a-l incita la lectură — marturiseste traducatorul Lev Oborin.

În final cîteva exemple de booktrailer-e, care sper vor fi exemple demne de a urma și atunci prezentările de carte publicate de biblioteci vor fi mai originale și atrăgătoare.

Читать далее