LECŢIA ZILEI: LOGOUL BIBLIOTECII MUNICIPALE "B.P. HASDEU" — CE ŞI CUM?


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu» este o instituţie de cultură cu tradiţii de lectură de 135 ani, care face parte din sistemul informaţional naţional şi asigură servicii de informare, de documentare, de lectură şi de relaxare.

Pe parcursul anilor Biblioteca Municipală a militat constant pentru a se remarca în atenţia comunităţii chişinăuiene, dar şi a celei profesionale, provocând interesul a noi segmente prin formarea şi menţinerea vizibilităţii. Un instrument important în acest sens sunt brandul şi brandingul.

Dacă doriţi să aflaţi:
CE ESTE UN BRAND?
ISTORIA brandului la BM
DESCRIEREA LOGOULUI
BENEFICIILE unui branding insistent

CITIŢI lecţia zilei

Реклама

Reputaţie online


Cred că problema reputaţiei unei instituţii (şi mai ales a reputaţiei online) nu a fost încă abordată în mediul biblioteconomic. În materialul de mai jos va invit să faceţi cunoştinţă cu un subiect nou, care se referă la imaginea/brandul instituției. Site-ul  Manager.ro prezintă cîteva articole, în unul din ele —  Reputație online  veți găsi sfaturi utile de menținere a unei imagini pozitive în societate.

Dacă un individ dorește să spună «ceva de rău» în mediul online despre compania ta, nu-l poți opri (cu excepția situației în care trăiești într-un regim totalitar, unde «trompetiștii» sunt băgați la beci)… Nu-ți rămâne decât să-ți menții și să-ți promovezi în mod adecvat reputația online, prin monitorizarea inteligentă și combaterea comentariilor negative. In mod democratic… [1] Pentru a monitoriza apariția materialelor  despre  instituție  Google oferă un serviciu special — Google alerts. Unii pot să-ți pună întrebarea : Încă un serviciu Google. La ce ne servește?  Ce este Google Alerts ? Este un monitor web pentru conținut nou.  Setîndu-l veți fi la curent cu orice reacție pozitivă sau negativă referitor la instituția dvs. și veți putea reacționa, răspunde prompt celui care vă ofensează.

Setarea acestui serviciu este foarte simplă. Avînd un cont Google (știu că îl aveți déjà creat), selectați opțiunea Google Alerts (Google Alerte) (http://translate.google.com/translate?hl=ru&langpair=en|ro&u=http://www.google.com/alerts).

Citiți Condiţii de furnizare a serviciilor Google, completați cîmpurile din fereastră și veți primi prin email alerte, la periodicitatea setată de dvs., despre instituție.

Linkurile de mai jos prezintă articole în rusă despre acest serviciu:


[1] Reputație online…

Master-class: ASPECTE COMUNICAŢIONALE ÎN CONSOLIDAREA BRANDULUI. FORME ŞI METODE DE COMUNICARE SCRISĂ


Biblioteca Municipală «B.P. Hasdeu» în parteneriat cu Filiala «Alba Iulia» organizează la 24 martie 2011 un master-class cu genericul ASPECTE COMUNICAŢIONALE PRIVIND CONSOLIDAREA BRANDULUI:  FORME ŞI METODE DE COMUNICARE SCRISĂ. În cadrul activităţii de instruire vor fi discutate:

1. Importanţa şi modalităţile de utilizare a brandului BM. Utilizarea corectă a logoului BM.

Tatiana ROŞCA

2. Mesajul scris  — “carte de vizită” în  consolidarea brandului BM. Corespondenţa: structură şi  conţinut.

Tatiana COŞERI

3. Semnătura electronică: practici de elaborare şi implementare.

Ludmila PÂNZARI

Evenimentul va avea loc la orele 11.00.

Mesajul scris — “carte de vizită” în consolidarea brandului BM


(sinteză de la Master-class Aspecte comunicaţionale privind consolidarea brandului: forme şi metode de comunicare scrisă)

Pe parcursul anului 2010 sunt organizate acţiuni de formare profesională privind utilizarea corectă a mărcii BM. Scrisoarea este o «carte de vizită» a Bibliotecii Municipale în crearea unui climat favorabil şi benefic în relaţiile de parteneriat. Astfel, cunoaşterea tipului de corespondenţă, etapelor de întocmire a scrisorilor şi a elementelor unei scrisori este un angajament şi o responsabilitate pentru Echipa Hasdeu în consolidarea brandului.

Corespondenţa include forma scrisă pe care o iau relaţiile dintre două sau mai multe persoane (de obicei sub forma unor scrisori).

Corespondenţa oficială cuprinde totalitatea scrisorilor şi actelor care circulă între persoane juridice sau între o persoană fizică şi o persoană juridică, în scopul stabilirii unor relaţii între ele.

Corespondenţa oficială se poate clasifica după mai multe criterii.

a) după criteriul de circumscriere:

corespondenţa internă (între compartimente sau responsabili ai aceleiaşi instituţii);

corespondenţa externă (către sau de la o instituţie spre mediul exterior – altă instituţie sau persoană).

b) după domeniul de activitate:

corespondenţa juridică (contestaţia, întâmpinarea, notificarea, plângerea etc);

corespondenţa administrativă (raportul, darea de seamă, procesul verbal, decizia, ordinul, dispoziţia);

corespondenţa protocolară (invitaţii, scrisori de felicitare etc);

corespondenţa comercială (cererea de ofertă, oferta, comanda, scrisoarea de garanţie etc);

c) după scopul ei:

corespondenţa de solicitare (cererea economică, juridică);

corespondenţa de informare (oferta, reclama, raportul, darea de seamă);

corespondenţa de constatare (procesul verbal);

corespondenţa de decizie, îndrumare, control (ordinul, decizia);

d) după criteriul accesibilităţii:

corespondenţa secretă (transmisă în sistemul instituţionalizat);

corespondenţa deschisă (transmisă pe cale obişnuită şi care poate lua toate formele materiale ale corespondenţei – scrisoare, fax, e-mail).

e)după iniţiativa trimiterii scrisorii:

scrisoarea iniţială;

de răspuns;

de revenire.

f) după criteriul suportului:

corespondenţa clasicăscrisoarea;

corespondenţa telegrafică telegrama, telexul;

corespondenţa electronică e-mail-ul.

ÎNTOCMIRII UNEI SCRISORI

 • Stabilirea scopului
 • Documentarea constă în culegerea informaţiilor necesare pentru tratarea subiectului. Informaţiile se pot obţine prin: studiul corespondenţei deja existente; folosirea documentaţiei interne şi externe; consultarea actelor normative care reglementează probleme de tipul celor care fac obiectul mesajului respectiv; folosirea jurnalului sau a agendei.

 • Sistematizarea materialului deja cules sub forma unei schiţe.

 • Scrierea ciornei. Uneori pot fi scrise mai multe ciorne până la obţinerea formei finale. În această etapă se acordă atenţie deosebită introducerii (care constituie cartea de vizită a textului), cuprinsului (care trebuie să se deruleze logic) şi încheierii (care sintetizează mesajul textului, reprezentând „ultima impresie” cu care rămâne destinatarul).

 • Revizuirea şi corectarea – textul este citit de mai multe ori din perspectiva ansamblului şi pe fragmente mai mari sau mai mici, verificând organizarea textului (structura, ierarhizarea şi adunarea ideilor), controlând şi corectând greşelile gramaticale, de punctuaţie.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SCRISORII

Conform uzanţelor internaţionale scrisoarea oficială are următoarea structură: antet; numărul şi data; formula de salut/de adresare; obiectul scrisorii; conţinutul; formula de încheiere/de salut; semnătura; anexe.

Formula de salut/de adresare: Domnule primar, Domnule director, Domnule Ministru, Stimate coleg.

Obiectul scrisorii: Prin prezenta vă informăm că ……, Vă aducem la cunoştinţă că …; Pentru confirmarea dumneavoastră vă comunicăm că …; Avem plăcerea de a vă informa că …; Suntem încântaţi/bucuroşi/fericiţi să vă informăm că …; Ne folosim de acest prilej pentru …; Obiectul scrisorii noastre este: să vă informăm despre …, să vă anunţăm …, să vă avertizăm de …, să vă atragem atenţia în legătură cu ….; Ca răspuns la

scrisoare dumneavoastră nr. … din data de …; Ne-a făcut plăcere să primim scrisoarea dumneavoastă din …; Referitor la scrisoarea dumneavoastră nr. … din data de …; Folosim acest prilej pentru a vă mulţumi pentru scrisoarea dumneavoastră nr. … din data de …; Revenim la scrisoarea noastră nr. … din data de …; Întrucât nici până astăzi nu am primit răspuns la scrisoarea noastră nr. …

Formula de încheiere/de salut: Aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră; Vă mulţumim pentru încrederea /sprijinul/confirmarea acordată; Dorim să ştim care este opinia dumneavoastră în legătură cu propunerea făcută mai sus şi sperăm că această regretabilă eroare nu va afecta buna noastră cooperare; Vă rog să primiţi, Domnule Preşedinte, omagiul celui mai profund respect; Vă rog să primiţi, Domnule Ambasador, Excelenţa Voastră, asigurarea întregii noastre stime

Sperăm că aceste recomandări vor fi utile în scrierea unei scrisori care va forma şi promova imaginea instituţională — brandul BM.

Tatiana COŞERI

Echipa Hasdeu promovează identitatea Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu" prin brand


Comunicarea este o structură relaţională care adună aidoma unui ghem interfeţe şi lume. Sensul ei se redimensionează în mix-ul senzorial, având un rol social benefic integrator şi o nouă dimensiune — de a convinge, de a marca.

Brandul Bibliotecii Municipale reprezintă o semiotică cromatică, un consum emoţional şi o persuasiune vizuală. În principiu, reprezintă «întregul spectru de variaţii dintr-un cadru al experienţei» (Paul Messaris. Visual Persuasion. The Role of Images in Advertising). Comunicarea instituţională a BM este orientată spre constituirea identităţii mărcii sale pentru a deveni un nume obţinut atât din tradiţie, cât şi prin serviciile, ofertele sale. Echipa Hasdeu îşi direcţonează eforturile spre obţinerea succesului care a devenit o cultură şi o formulă de a fi Biblioteca iubită, preferată şi respectată.

Pentru a demonstra suma tuturor valorilor de imagine, încredere, reputaţie, prestigiu, bibliotecarii promovează instituţia prin diferite forme şi metode. Una din ele este Sărbătoarea Bibliotecii.

Sărbătoarea bibliotecii se desfăţoară tradiţional în luna octombrie. În acest an Biblioteca Municipală «B.P. Hasdeu» a împlinit 133 de ani. Programul acestui eveniment cuprinde diverse acţiuni care demonstrează rolul, idealul şi viziunea BM:

 • Săptămâna Uşilor Deschise — Filialele «Târgovişte», «Maramureş», «M. Lomonosov», «Ştefan cel Mare», «Transilvania»;

 • Duplex profesional — Digitizarea — calea spre cunoaştere: proiecte şi parteneriate. Au fost susţinute următoarele comunicări: Sorina STANCA, director BJ «Octavian Goga» Cluj-Napoca. PROIECTUL «EUROPEANA LOCAL» ÎN ROMÂNIA; Anca PERVAIN, şef birou Secţia pentru copii, BJ «Octavian Goga» Cluj-Napoca. TRADIŢIONAL ŞI MODERN ÎN PRACTICA PROIECTELOR ŞI PARTENERIATELOR; Ludmila PÂNZARI, director adjunct BM. COLECŢIA NUMIERICĂ A BIBLIOTECII MUNICIPALE; Mariana HARJEVSCHI, director Biblioteca Publică de Drept. BIBLIOTECA PUBLICĂ DE DREPT — INSTITUŢIA CE FACILITEAZĂ ŞI PROMOVEAZĂ ACCESUL LA DOCUMENTE PUBLICE CHIŞINĂUIENE;

 • Conferinţa anuală Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – calea spre cunoaştere a comunităţii chişinăuiene: resurse, servicii, inovaţii. Abordări teoretico-practice — din cele 25 de comunicări prezentate în cadrul conferinţei au fost susţinute zece comunicări care au abordat tendinţele şi practicile bune: WEB 2.0, forme inovative de activitate, forme inedite de atragere a utilizatorilor. Cei peste 60 de participanţi au evaluat comunicările acordând un calificativ de la 10 (excelent) la 1 (insuficient).

 • Master-class — Aspecte comunicaţionale privind consolidarea brandului: forme şi metode de comunicare scrisă (sectoarele Centru, Botanica): formatorii Ludmila PÂNZARI şi Tatiana COŞERI au explicat bibliiotecarilor cum se utilizează corect brandul în corespondenţa tradiţională şi cea electronică. Au fost expuse structura şi conţinutul unei scrisori, importanţa utilizării cuvintelor de politeţe, constituirea şi aplixarea semnăturii electronice ca o carte de vizită în consolidarea brandului BM;

 • Lansări şi prezentări de publicaţii — ex.: Vlad POHILĂ. Biobibliografie; Vasile ŞOIMARU. Căderea comuniştilor; Constantin BOBEICĂ. Sinteze;

 • Expoziţie de fotografii — Aromânii din Balcani: Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Serbia. Autor Vasile ŞOIMARU;

 • Conferinţa finală CHIŞINĂUL CITEŞTE O CARTE — Ion Hadârcă Grăuncioare de lumină;

 • Participarea cu comunicări în comunitatea biblioteconomică promovând identitatea BM — masa rotundă Biblioteca universitară: realizări şi perspective prilejuită de aniversarea a 70-a a Universităţii Pedagogice de Stat «Ion Creangă» şi a Bibliotecii Ştiinţifice; atelier profesional Indexarea documentelor organizat de Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională în parteneriat cu Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate două comunicări — Tatiana COŞERI, director adjunct BM ROLUL COMUNICĂRII INSTITUŢIONALE ÎN PROMOVAREA IDENTITĂŢII BIBLIOTECII MUNICIPALE; Cristina MAMAISCAIA, director Filiala «Maramureş» EVALUAREA EFICIENŢEI MANAGEMENTULUI INOVAŢIONAL: CAZUL BIBLIOTECII MUNICIPALE „B.P. HASDEU”.

Noi, cei de la Hasdeu, prin acţiuni sigure, creative şi provocatoare facem ca brandul nostru să devină unul cunoscut, să atingă şi atragă utilizatorul atât raţional, cât şi emoţional.

Tatiana COŞERI