Activitățile bibliotecii publice din Des Moines și a fundației acesteia


După cum am promis, în acest articol o să relatez mai multe despre activitățile PLDM-ului dar și a Fundației acesteia. Acum mă întreb dacă Biblioteca Municipala Hasdeu sau oricare altă bibliotecă din Moldova au o fundație a lor, sau putem sa o numim organizație non-profit? Răspunsul totuși mi se pare că e negativ, cu regret. Vă explic și de ce.

Fundația bibliotecii Publice din Des Moines a fost fondată în anul 1998 iar scopul princial a fost acela de a  promova,  facilita și  implimenta colaborarea dintre fondurile publice și cele private pentru îmbunătățirea serviciilor bilbiotecii. Totodată, banii colectați de Fundație sunt utilizați pentru suportul diferitor programe ale bibliotecii, care nu sunt acoperite de către bugetul acesteia. Fundația mai oferă bani și pentru îmbogățirea colecțiilor bibliotecii, precum și a celor cinci filiale. Într-un cuvînt această organizație reprezintă o sursă reală de suport, fără ajutorul căreia multe din activitățile bibliotecii nu ar avea loc.  O să enumăr mai jos cîteva din programele bibliotecii sponsorizate total de către Fundație, deci :

1. AViD (Authors Visiting in Des Moines) — este un eveniment, început în 2001, în care sunt invitați anual opt autori, din toata America,  ei toți fiind selectați în urma solicitărilor publicului, sondajelor magazinelor specializate de cărți  etc. Deci, în perioada Aprilie — Septembrie a fiecarui an autori cunoscuți sau mai puțin cunoscuți vin în Des Moines și își prezintă lucrările în fața publicului, răspund la întrebări și oferă autografe.

2. Summer Reading (Lectura de vară) — este un program destinat în totalitate copiilor, tinerilor. Are drept scop motivarea lor să citească în timpul vacanței de vară, totodată îmbunătățirea nivelului de citire. Fiecare copil sau parintele acestuia, are dreptul să se înregistreze și timp de opt săptămîni să participe la toate activitățile din cadrul acestui program. Se oferă și premii pentru cei care citesc cele mai multe carți pe săptămînă. Summer Reading include și activități educaționale și divertisment pentru părinți, astfel ei vor petrece timpul eficient împreună cu copii lor.  Anual mii de copii si adulți beneficiază de acest program.

Fundația bibliotecii de 11 ani încoace organizeaza un mare eveniment de colectare a fondurilor sau cum se mai zice în engleză fundraising event. Se numeste el IAD (Iowa Author Awards). Am avut onoarea și plăcerea să organizez doi ani la rînd acest eveniment. Deci în ce costă el. La fel ca și la AViD, publicul este rugat să trimită doleanțele lor referitor la autorii care ar dori sa fie premiati pentru succese remarcabile în domeniul literaturii, condiția de bază e ca autorii să fie născuți în Iowa.

Реклама

Lecturile verii


La 1 iunie, traditional, demareaza programul Lecturile verii.

Pentru a vedea experienta altor biblioteci in acest gen de activitati, va invit sa vizitati linkul de mai jos:

http://www.oclc.org/info/summer/SummerReadingWW.htm

Masa rotundă: Bibliotecile publice şi comunitatea în contextul societăţii cunoaşterii. Asigurarea accesului la informaţii la nivel local


Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova , Secţiunea „Biblioteci publice”

Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu”,

moderator: conf. univ. dr. Lidia KULIKOVSKI

RAPORT

La lucrările mesei rotunde au participat, alături de cei înscrişi, şi oaspeţi de onoare: Ludmila Costin, preşedintele ABRM; Olga Bârlad, reprezentatul Ministerului Culturii, şeful Direcţiei cultură în teritoriu; Natalia Goian, şeful Catedrei Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională; Claudia Balaban, directorul Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”.

S-au înscris să ţină comunicări opt bibliotecari. Au fost susţinute cinci comunicări:

 • BM „B.P. Hasdeu” – trei comunicări (Lidia Kulikovski: Biblioteca şi comunitatea: conectare, dezvoltare, sprijin, interacţiune în abordarea teoretică; Comentarii la ediţia a doua, revizuită şi completată la Biblioteca Publică. Linii Directoare IFLA, 2010; Mariana Harjevschi: Biblioteca Publică de Drept – instituţia ce facilitează şi promovează accesul la documente publice chişinăuiene);

 • Biblioteca Raională „D. Cantemir”, Ungheni – Victoria Bernic: Biblioteca publică – spaţiu de interferenţă culturală;

 • Biblioteca Municipală „E. Coşeriu”, Bălţi – Zinaida Dolinţă, Ludmila Ouş: Produsele editoriale apărute sub egida Bibliotecii Municipale „E. Coşeriu” din Bălţi în serviciul public.

Au mai fost multiplicate şi distribuite participanţilor trei comunicări:

 • BM „B.P. Hasdeu” – Lidia Kulikovski: Biblioteca publică şi comunitatea: relaţii şi imagine; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi comunitatea chişinăuiană;

 • Biblioteca Metropolitană „Mihail Sadoveanu”, Bucureşti – Sergiu Gabureac, şeful Serviciului Marketing: Misiunea bibliotecii publice în civilizarea comunităţii; A cincea roată.

În cadrul mesei rotunde au fost lansate trei volume editate de BM „B.P. Hasdeu”, toate consacrate subiectului abordat:

 • McCook, Kathleen de la Peña. Un loc la masă: participarea la dezvoltarea comunităţii: red. L. Kulikovski, trad. : Victoria Kulikovski, Lidia Kulikovski, Ch.: Magna Princeps, 2010, 110 p. Titlu original : A Place at the Table. Participating in the Community Building;

 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice. Culegere de comunicări de la Conferinţa anuală (2 decembrie 2009);

 • Chisari, A., Pensia de la A la Z = Пенсия от А до Я : Ghid / Biblioteca Publică de Drept. Ch.: Primes Com, 2010, 80 p.

Suportul educaţional oferit fiecărui participant a inclus: geantă BM; pliante, comunicările multiplicate; ghidul Pensia de la A la Z, revista de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării BiblioPolis (nr. 1 şi 2, 2010), o carte a politicianului român Cozmin Guşă.

În cadrul mesei rotunde s-a produs şi minutul de promovare a ABRM: fiecărui participant i s-a prins în piept banerul-colant Sunt membru al ABRM (textul şi sigla ABRM). Participanţii BM au avut două banere: Sunt membru al ABRM şi Suntem membri ai ABRM (textul şi sigla BM „B.P. Hasdeu” şi sigla ABRM). Mottoul acestui minut de promovare a fost: Secţiunea Bibliotecii Publice a ABRM este vocea ta. Aderă la ABRM şi vocea ta va fi mai puternică!

La lucrările mesei rotunde s-au înscris 142 de bibliotecari, dar au participat 162.

Au fost prezente şi au scos în evidenţă evenimentul două posturi de televiziune (TVM 1 şi Publica) şi două posturi de radio (Radio Moldova şi Vocea Basarabiei).

Astăzi, bibliotecarii fac faţa unui nou set de complexităţi cum ar fi necesitatea reconfigurării programului de activitate, a implementării noilor politici de dezvoltare. Obligaţia de a contribui la dezvoltarea comunităţii vine din mai multe direcţii. Vorbitorii mesei rotunde s-au străduit să le traseze.

Participanţii la masa rotundă au abordat multiaspectual relaţia biblioteca publică –comunitate, au evidenţiat provocările procesului de dezvoltare a comunităţii, au explicat cum să înţelegem şi cum să tratăm prezenţa bibliotecii în dezvoltarea comunităţii, cum se încadrează activitatea bibliotecarilor în dezvoltarea comunitară, cum se construiesc şi se gestionează relaţiile cu comunitatea, în ce mod se produce participarea bibliotecii la dezvoltarea comunitară. S-au identificat valorile care stau la baza oricărei iniţiative comunitare comprehensive, s-au prezentat modele excelente de construire şi gestionare a relaţiilor cu comunitatea prin exemplele concrete.

Sintetizând rolul bibliotecii de-a lungul istoriei în crearea identităţii comunitare, dialogului comunitar, colaborării comunitare, s-a ajuns la concluzia că „dezvoltarea comunitara reprezintă o parte inerentă a eforturilor bibliotecare, iar profesia de bibliotecar derivă dintr-o înţelegere de amploare a tot ceea ce înseamnă dezvoltarea comunităţii”.

Bibliotecilor trebuie să li se acorde atenţie la nivel politic pentru a garanta ca dezvoltarea comunitară să fie prioritară pentru această profesie.

Fondatorii trebuie să recunoască şi să autorizeze resursele necesare pentru susţinerea rolului important pe care îl are biblioteca publică în dezvoltarea comunitară. Recunoaşterea şi responsabilitatea sunt imperative pentru crearea valorilor viitorului ce vor avea un rol important în procesul de materializare a valorilor comunitare şi bibliotecare.

Reieşind din cele expuse mai sus, cei 162 de participanţi la masa rotunda declară următoarele:

 1. Biblioteca este un actor comunitar important. Autoritatea comunitară, fondatorii trebuie să valorifice eficient resursele bibliotecii, capacitatea culturală, educaţională, informaţională, socială, civilizatoare a bibliotecii. O interacţiune eficientă a bibliotecii (cu tot ce are şi cu tot ce poate) cu viziunea comunităţii ar fi un remediu ideal de conlucrare benefică.

 2. Biblioteca trebuie să utilizeze, în lipsa celor naţionale, mai eficient documentele internaţionale ca: Manifestul IFLA/UNESCO cu privire la biblioteca publică (1994, upgrate 2010); Biblioteca publică. Linii directoare IFLA (2010); ghidurile CALIM@RA.

 3. E oportun să se expedieze o scrisoare către Guvernul RM, Ministerul Culturii, Consiliul Biblioteconomic Naţional, Biblioteca Naţională cu cererea de a elabora, în baza documentelor internaţionale, setul de documente normative naţionale întru susţinerea rolului de actant important al bibliotecii publice în dezvoltarea comunitară; precum şi de a aproba o strategie de dezvoltare a bibliotecilor publice. În RM norme financiare pentru domeniul biblioteconomic nu există; normele de utilizare, de sarcini, de resurse – de care ne conducem – sunt cele din secolul trecut.

 4. Trebuie asigurată transparenţa, prin intermediul mass-mediei, a rezultatelor negocierii Secţiunii „Biblioteci publice” a ABRM cu Guvernul RM, Ministerul Culturii, Consiliul Biblioteconomic, Biblioteca Naţională cu referire la cele expuse mai sus.

Lidia KULIKOVSKI,

preşedinte al Secţiei Biblioteci publice a ABRM

Echipa Hasdeu promovează identitatea Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu" prin brand


Comunicarea este o structură relaţională care adună aidoma unui ghem interfeţe şi lume. Sensul ei se redimensionează în mix-ul senzorial, având un rol social benefic integrator şi o nouă dimensiune — de a convinge, de a marca.

Brandul Bibliotecii Municipale reprezintă o semiotică cromatică, un consum emoţional şi o persuasiune vizuală. În principiu, reprezintă «întregul spectru de variaţii dintr-un cadru al experienţei» (Paul Messaris. Visual Persuasion. The Role of Images in Advertising). Comunicarea instituţională a BM este orientată spre constituirea identităţii mărcii sale pentru a deveni un nume obţinut atât din tradiţie, cât şi prin serviciile, ofertele sale. Echipa Hasdeu îşi direcţonează eforturile spre obţinerea succesului care a devenit o cultură şi o formulă de a fi Biblioteca iubită, preferată şi respectată.

Pentru a demonstra suma tuturor valorilor de imagine, încredere, reputaţie, prestigiu, bibliotecarii promovează instituţia prin diferite forme şi metode. Una din ele este Sărbătoarea Bibliotecii.

Sărbătoarea bibliotecii se desfăţoară tradiţional în luna octombrie. În acest an Biblioteca Municipală «B.P. Hasdeu» a împlinit 133 de ani. Programul acestui eveniment cuprinde diverse acţiuni care demonstrează rolul, idealul şi viziunea BM:

 • Săptămâna Uşilor Deschise — Filialele «Târgovişte», «Maramureş», «M. Lomonosov», «Ştefan cel Mare», «Transilvania»;

 • Duplex profesional — Digitizarea — calea spre cunoaştere: proiecte şi parteneriate. Au fost susţinute următoarele comunicări: Sorina STANCA, director BJ «Octavian Goga» Cluj-Napoca. PROIECTUL «EUROPEANA LOCAL» ÎN ROMÂNIA; Anca PERVAIN, şef birou Secţia pentru copii, BJ «Octavian Goga» Cluj-Napoca. TRADIŢIONAL ŞI MODERN ÎN PRACTICA PROIECTELOR ŞI PARTENERIATELOR; Ludmila PÂNZARI, director adjunct BM. COLECŢIA NUMIERICĂ A BIBLIOTECII MUNICIPALE; Mariana HARJEVSCHI, director Biblioteca Publică de Drept. BIBLIOTECA PUBLICĂ DE DREPT — INSTITUŢIA CE FACILITEAZĂ ŞI PROMOVEAZĂ ACCESUL LA DOCUMENTE PUBLICE CHIŞINĂUIENE;

 • Conferinţa anuală Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – calea spre cunoaştere a comunităţii chişinăuiene: resurse, servicii, inovaţii. Abordări teoretico-practice — din cele 25 de comunicări prezentate în cadrul conferinţei au fost susţinute zece comunicări care au abordat tendinţele şi practicile bune: WEB 2.0, forme inovative de activitate, forme inedite de atragere a utilizatorilor. Cei peste 60 de participanţi au evaluat comunicările acordând un calificativ de la 10 (excelent) la 1 (insuficient).

 • Master-class — Aspecte comunicaţionale privind consolidarea brandului: forme şi metode de comunicare scrisă (sectoarele Centru, Botanica): formatorii Ludmila PÂNZARI şi Tatiana COŞERI au explicat bibliiotecarilor cum se utilizează corect brandul în corespondenţa tradiţională şi cea electronică. Au fost expuse structura şi conţinutul unei scrisori, importanţa utilizării cuvintelor de politeţe, constituirea şi aplixarea semnăturii electronice ca o carte de vizită în consolidarea brandului BM;

 • Lansări şi prezentări de publicaţii — ex.: Vlad POHILĂ. Biobibliografie; Vasile ŞOIMARU. Căderea comuniştilor; Constantin BOBEICĂ. Sinteze;

 • Expoziţie de fotografii — Aromânii din Balcani: Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Serbia. Autor Vasile ŞOIMARU;

 • Conferinţa finală CHIŞINĂUL CITEŞTE O CARTE — Ion Hadârcă Grăuncioare de lumină;

 • Participarea cu comunicări în comunitatea biblioteconomică promovând identitatea BM — masa rotundă Biblioteca universitară: realizări şi perspective prilejuită de aniversarea a 70-a a Universităţii Pedagogice de Stat «Ion Creangă» şi a Bibliotecii Ştiinţifice; atelier profesional Indexarea documentelor organizat de Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională în parteneriat cu Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate două comunicări — Tatiana COŞERI, director adjunct BM ROLUL COMUNICĂRII INSTITUŢIONALE ÎN PROMOVAREA IDENTITĂŢII BIBLIOTECII MUNICIPALE; Cristina MAMAISCAIA, director Filiala «Maramureş» EVALUAREA EFICIENŢEI MANAGEMENTULUI INOVAŢIONAL: CAZUL BIBLIOTECII MUNICIPALE „B.P. HASDEU”.

Noi, cei de la Hasdeu, prin acţiuni sigure, creative şi provocatoare facem ca brandul nostru să devină unul cunoscut, să atingă şi atragă utilizatorul atât raţional, cât şi emoţional.

Tatiana COŞERI

Organizarea unei cercetari sociologice


La 12 mai 2010, in cadrul Saptaminii Usilor Deschise la Filiala Ovidius, Departamentul Marketing a organizat un master-class cu tema Organizarea unei cercetari sociologice.

Sociologul Nadejda Trofim a prezentat angajaţilor Bibliotecii Municipale o comunicare detaliată şi consistentă in care era abordat subiectul enuntat mai sus. Puteti vizualiza comunicarea accesind Cercetare sociologica sau vizitind: http://www.slideshare.net/BMHasdeu/cercetarea-sociologica.

Detalii despre master-class in postarea Atelierul profesional «Organizarea unui studiu sociologic»: Eficientizarea studierii publicului bibliotecilor