Salon


APRINDEM VEDETE NOI – 11 : Literatura universală

Literatura poloneză din Ucraina – Nuvele / Польская литература Украины — Повести   CZU 821.162.1(477)-31

Literatura poloneză din Ucraina – Povestiri / Польская литература Украины —  Рассказы   CZU 821.162.1(477)-32011

Literatura poloneză din Ucraina – Piese / Польская литература Украины – Пьесы CZU 821.162.1(477)-2

Literatura ucraineană – Legende / Украинская литература —  Легенды CZU 821.161.2-34

Literatura ucraineană – Fabule  / Украинская литература —  Басни   CZU 821.161.2-191

Literatura ucraineană pentru adolescenţi — Proză satirică şi umoristică  / Украинская литература для подростков – Сатирическая и юмористическая проза      CZU 821.161.2-93-7

Literatura ucraineană pentru adolescenţi — Proză scurtă  / Украинская литература для подростков – Короткая проза, рассказы, новеллы, зарисовки   CZU 821.161.2-93-32  /  821.161.2-93-4

Literatura ucraineană pentru adolescenţi — Publicistică  / Украинская литература для подростков –   Публицистика  CZU 821.161.2-93-92  /  821.161.2-93-4

img_7935Literatura poloneză — Proza documentară   / Польская литература – Документальная проза  CZU 821.162.1-4

Literatura poloneză — Proză autobiografică / Польская литература – Автобиографическая проза   CZU 821.162.1-312.6 / 821.162.1-32 / 821.162.1-94

Literatura poloneză pentru adolescenţi — Proză poliţistă   / Польская литература для подростков — Детективы   CZU 821.162.1-93-312.4 / 821.162.1-93-32

Literatura rusă din Ucraina – Recenzii  / Русская литература Украины – Рецензии  CZU 821.161.1(477)-95

Literatura rusă din Ucraina – Scrisori   / Русская литература Украины – Письма  CZU 821.161.1(477)-6

Literatura rusă din Ucraina – Opere  / Русская литература Украины — Сочинения  CZU 821.161.1(477)-821

Literatura sumeriană – Opere / Шумерская литература — Сочинения    CZU 821.341.1-822

Literatura indiană veche (pali) – Scrieri religioase / Древнеиндийская (пали) литература – Религиозные сочинения CZU 821.212-141  / 821.212-52 / 821.212-97

Literatura universală pentru adolescenţi – Poezii  / Всемирная литература для подростков – Стихи  CZU 821(100)-93-1

Evelina Bocancea, şef oficiu DTI


APRINDEM VEDETE NOI – 10 : Mix

Calendare astronomice / Астрономические календари    CZU  521(058)

Statul şi dreptul — Federaţia Rusă / Государство и право – Российская Федерация    CZU 342(470)

Ruteni, popor    / Русины, народ   CZU 39(=161.2(477.87))

Statul – Ucraina   /   Государство – Украина   CZU 342(477) / 321(477)

Statul naţional  / Национальное государство   CZU 321.64

Istorie politică – Ucraina   / Политическая история – Украина   CZU 32(477)(091)

Instituţii de drept – Ucraina   /  Правовые учреждения – Украина  CZU 342.56(477)

Statul şi dreptul – Ucraina / Государство и право – Украина    CZU  342(477)

15873056_1393852514020064_2062730978700429746_nDrept financiar – Ucraina / Финансовое право – Украина  CZU 347.73(477)

Legislaţie — Ucraina / Законодательство – Украина  CZU 34(477)(094)

Drept administrativ – Ucraina  / Административное право – Украина CZU 342(477)

Distincţii militare – Ucraina  / Армейские награды – Украина  CZU 355.134.2(477)

Judiciar, sistem – Ucraina / Судебная система – Украина  CZU 347.9(477)15894619_1388930787845570_7099602001571387656_n

Euroregiuni  / Еврорегионы  CZU  341.232(4)

Conducători de stat – Ucraina / Главы государства – Украина  CZU 342.51(477)

Relaţii diplomatice — Ucraina-Canada / Дипломатические отношения – Украина – Канада  CZU 327.82(477:71)

Donbas (reg. ist., Ucraina)   / Донбасс (ист. обл., Украина)  CZU (477.61/.62)

Donbas (reg. ist., Ucraina) – Scrieri literare  / Донбасс (ист. обл., Украина) – Литературные произведения  CZU 908(477.61/.62)(0:82-31)

Politică naţională – Ucraina / Национальная политика  – Украина  CZU 323.1(477)

Sistem politic — Ucraina  / Политическая система  – Украина  CZU 323.1(477)

Evelina Bocancea, şef oficiu Dep. Tehnologia Informaţiei


APRINDEM VEDETE NOI – 9 : Mix

Preziceri lui Nostradamus  / Предсказания Нострадамуса  CZU 133.3

img_7388Cîntece populare ucraineşti pentru copii (note) / Украинские народные песни для детей (ноты)  CZU N [784.4(=161.2):784.67]

Folclor ucrainean — Cîntece de leagăn  / Украинский фольклор – Колыбельные песни  CZU 398.831(=161.2)

Etnografi ucraineni  / Украинские этнографы  CZU 39-051(477)

Istorici ucraineni  / Украинские историки   CZU 930.1-051(477)

Ucraineni, popor — Antropologie fizică (biologică) / Украинцы, народ – Биологическая антропология     CZU 572.941.5(=161.2)

Folclor ucrainean – Povestiri  / Украинский фольклор – Рассказы    CZU 398.2(=161.2)

Femei în istoria Ucrainei   / Женцины в истории Украины   CZU 94(477)-055.2

Istoria Marii Britanii — Scrieri literare :                                                                                                                UF: Istoria Angliei — Scrieri literare /                                                                                                          История Великобритании – Литературные произведения                                                                    Вместо: История Англии — Литературные произведения                                                                           CZU 94(410)(0:82-31)img_7580

Cultura ucraineană pentru preşcolari   / Украинская культура для дошкольников    CZU [373.2:39(=161.2)] /  [373.2:008(477)]

Cultura ucraineană pentru elevi   / Украинская культура для учащихся  CZU [373.3/.5:39(=161.2)] + [372.8:39(=161.2)] /  [373.3/.5:008(477)] + [372.8:008(477)]

Fizică — Noţiuni fundamentale  / Физика – Фундаментальные понятия  CZU  530.1

Unde electromagnetice (fiz.)  / Электромагнитные волны (физ.) CZU  537.86

Astronomie — Observări pentru amatori  / Астрономия —  Любительские наблюдения  CZU 520

Eurasianismul (doctr. geopolit.)  / Евразийство (геопол. теория) CZU [14(470):32]

22Drepturile omului — Egalitatea naţionalităţilor / Права человека – Равенство национальностей                               CZU 342.724  +  342.725

Istoria etnografiei  / История этнографии   CZU 39(091)

Manichiură / Маникюр  CZU 687.54

Pedichiură / Педикюр CZU 687.54

Toasturi   / Тосты, здравицы, застольные речи   CZU 82-84

Evelina Bocancea, şef oficiu Dep. Tehnologia Informaţiei


APRINDEM VEDETE NOI – 8 : Literatura universală

Literatura belarusă pentru copii – Nuvele  / Белорусская литература для детей – Повести   CZU 821.161.3-93-31

Literatura belarusă pentru copii – Nuvele de ficţiune  / Белорусская литература для детей – Фантастические повести    CZU  821.161.3-93-312.9

Literatura ucraineană pentru adolescenţi — Nuvele umoristice  / Украинская литература для подростков – Юмористические повести  CZU 821.161.2-93-31-7

img_7551Literatura ucraineană din Canada  / Украинская литература Канады   CZU 821.161.2(71)

Literatura ucraineană din alte ţări  / Украинская литература других стран  CZU 821.161.2(100)

Literatura rusă veche – Proză biografică, hagiografii, žitiâ   / Древнерусская литература – Биографическая проза, агиография, жития   CZU 821.161-94

Literatura greacă antică — Scrieri istorice — Repovestiri pentru copii şi adolescenţi / Древнегреческая литература – Исторические сочинения —  Пересказы для детей и подростков   CZU 821.14’02-93-94

Literatura rusă pentru copii – Poveşti — CD-uri    / Русская литература для детей – Сказки – CD  CZU CD 821.161.1-93-91-34=161.1

Literatura rusă din Ucraina pentru copii – Culegeri    / Русская литература Украины для детей — Сборники    CZU 821.161.1(477)-93-822

Literatura kirghiză pentru copii — Poveşti populare  /  Киргизская литература для детей – народные сказки  CZU 821.512.154-93-34-91

Literatura universală pentru copii — Istorie şi critică   / Мировая литература для детей – История и критика   CZU 821-93.09

Literatura ucraineană — Creaţii ale copiilor   / Украинская литература – Литературные произведения, сочиненные детьми    CZU 821.161.2-822  / 821.161.2-821

Literatura ucraineană — Romane poliţiste  / Украинская литература – Детективные романы      CZU 821.161.2-312.4img_7563

Literatura română pentru copii – Nuvele / Румынская литература для детей – Повести  CZU 821.135.1-93-31

Literatura română pentru copii — Proză autobiografică / Румынская литература для детей – Автобиографическая проза   CZU 821.135.1-93-312.6 / 821.135.1-93-32 / 821.135.1-93-94

Literatura română pentru adolescenţi — Proză autobiografică / Румынская литература для подростков – Автобиографическая проза CZU 821.135.1-93-312.6 / 821.135.1-93-32 / 821.135.1-93-94

Literatura popoarelor nordice pentru copii – Povestiri  / Литература северных народов для детей – Рассказы  CZU 821.512.211-93-32

Literatura germană – Drame în versuri  /  Немецкая литература – Поэтические драмы CZU 821.112.2-12

Literatura ucraineană — Poveşti populare  / Украинская литература – Народные сказки  CZU 821.161.2-91-34

Literatura greacă antică pentru copii – Poeme — Repovestiri în proză   / Древнегреческая литература для детей – Поэмы – Прозаические пересказы  CZU 821.14’02-93-1-343

Evelina Bocancea, şef oficiu Dep. Tehnologia Informaţiei


APRINDEM VEDETE NOI – 7 : Mix

Folclor ucrainean — Culegeri pentru copii  / Украинский фольклор – Сборники для детей  CZU 398(=161.2)(082)(0.053.2)

Folclor ucrainean — Frămîntări de limbă  / Украинский фольклор — Скороговорки   CZU 398.9(=161.2)

Folclor kirghiz — Poveşti — Repovestiri pentru copii   / Киргизский фольклор — Сказки —  Пересказы для детей   CZU 398.21(=512.154)(0.053.2)

Folclor tadjic — Poveşti — Repovestiri pentru copii  / Таджикский фольклор — Сказки —  Пересказы для детей   CZU 398.21(=222.8)(0.053.2)

Folclor rus — Poveşti — CD-uri  / Русский фольклор — Сказки — CD    CZU  CD 398.2(=161.1)=161.1

Istoria Ucrainei – Cărţi pentru copii / История Украины – Книги для детей   CZU 94(477)(0.053.2)

img_7423Calendar popular ucrainesc / Украинский народный календарь  CZU 398.3(=161.2)

Calendare naţionale – Ucraina / Национальные календари – Украина  CZU 008(477)(059.3)

Învăţătorul, profesorul — Scrieri literare / Учитель, преподаватель – Литературные произведения  CZU 371.12(0:82-822)   

Lalele (flori) / Тюльпаны (цветы)  CZU 582.572.226

Lilieci (bot.)  / Сирень (бот.)   CZU 582.931.4

Plante, aclimatizare / Растения, акклиматизация   CZU 631.529

Interpreţi şi formaţii de muzică folk – Rusia   /  Исполнители авторской песни — Россия    CZU 784.3.03Folk.071.2(470)

Istoria Suediei – Scrieri literare / История Швеции —  Литературные произведения  CZU 94(485)(0:82-31)img_7574

Istorie universală – Cronologie / Всемирная история – Хроника  CZU [94(100):930.24]

Istoria Uniunei statale polono-lituaniene (Rzeczpospolita) – Scrieri literare  / История Речи Посполитой — Литературные произведения  CZU  94(477+438+474.5)(0:82-311.6)

Istoria Ucrainei — Războiul Civil, 1918-1921 — Scrieri literare / История Украины – Гражданская война, 1918-1921 — Литературные произведения  CZU 94(477)”1918/1921″(0:82-31)

Cultura şi civilizaţia sumeriană  / Культура и цивилизация Древнего Шумера CZU  008(35)(091) sau 930.9(35)

Cultura şi civilizaţia Orientului medieval  / Культура и цивилизация Средневекового Востока CZU 008(5)”500/1400” sau 930.9(5)”500/1400”

Evelina Bocancea, şef oficiu Dep. Tehnologia Informaţiei


APRINDEM VEDETE NOI – 6 :  Literatura ucraineană pentru copii

img_7458Literatura ucraineană pentru copii – Ghicitori  / Украинская литература для детей — Загадки  CZU 821.161.2-93-193

Literatura ucraineană pentru copii – Fabule / Украинская литература для детей — Басни  CZU 821.161.2-93-191

Literatura ucraineană pentru copii — Poeme   / Украинская литература для детей — Поэмы  CZU  821.161.2-93-1

Literatura ucraineană pentru copii – Colinde  / Украинская литература для детей — Колядки  CZU 821.161.2-93-141-192:27-565.3

Literatura ucraineană pentru copii — Frămîntări de limbă  / Украинская литература для детей — Скороговорки  CZU 821.161.2-93-1

Literatura ucraineană pentru copii – Nuvele / Украинская литература для детей — Повести  CZU 821.161.2-93-31

Literatura ucraineană pentru copii – Nuvele umoristice  / Украинская литература для детей – Юмористические повести  CZU 821.161.2-93-31-7img_7464

Literatura ucraineană pentru copii – Nuvele de ficţiune  / Украинская литература для детей – Фантастические повести  CZU 821.161.2-93-312.9

Literatura ucraineană pentru copii — Piese  / Украинская литература для детей — Пьесы  CZU  821.161.2-93-2

Literatura ucraineană pentru copii — Piese-poveşti  / Украинская литература для детей – Пьесы-сказки  CZU  821.161.2-93-252

Literatura ucraineană pentru copii — Piese în versuri   / Украинская литература для детей – Пьесы в стихах CZU  821.161.2-93-12

Literatura ucraineană pentru copii — Poveşti în versuri  / Украинская литература для детей – Сказки в стихах  CZU 821.161.2-93-1-34

Literatura ucraineană pentru copii — Povestiri în versuri / Украинская литература для детей – Рассказы в стихах  CZU 821.161.2-93-1-32

14937307_1277235642348419_5870945597155042340_nLiteratura ucraineană pentru copii — Povestiri istorice / Украинская литература для детей – Исторические рассказы  CZU 821.161.2-93-32

Literatura ucraineană pentru copii — Poveşti literare   / Украинская литература для детей – Литературные сказки  CZU  821.161.2-93-34

Literatura ucraineană pentru copii – Poveşti populare / Украинская литература для детей – Народные сказки  CZU 821.161.2-93-34-91

Literatura ucraineană pentru copii – Legende   / Украинская литература для детей — Легенды  CZU  821.161.2-93-34

Literatura ucraineană pentru copii — Alfabete beletristice  / Украинская литература для детей – Алфавит в стихах и прозе  CZU 821.161.2-93-1  sau 821.161.2-93-32

img_7424

Literatura ucraineană pentru copii – Opere alese / Украинская литература для детей — Избранныепроизведения  CZU   821.161.2-93-821

Literatura ucraineană pentru copii — Cărţi cognitive / Украинская литература для детей – Научно-популярные произведения  CZU  821.161.2-93-96

Literatura ucraineană pentru copii – Umor – Culegeri / Украинская литература для детей – Юмористические сборники  CZU 821.161.2-93-7-822 şi/sau 821.161.2-93-17-822

Literatura ucraineană pentru copii — Culegeri   / Украинская литература для детей – Разножанровые сборники  CZU  821.161.2-93-822

Literatura ucraineană din alte ţări pentru copii — Culegeri  / Украинская литература разных стран для детей — Сборники  CZU   821.161.2(100)-93-822

Literatura ucraineană din SUA pentru copii   / Украинская литература США для детей  CZU  821.161.2(73)-93-1  sau 821.161.2(73)-93-32, sau 821.161.2(73)-93-34, sau 821.161.2(73)-93-821, sau 821.161.2(73)-93-822

Literatura ucraineană pentru copii — Istorie şi critică  / Украинская литература для детей – История и критика  CZU  821.161.2-93.09

Evelina Bocancea, şef oficiu Dep. Tehnologia Informaţiei


APRINDEM VEDETE NOI – 5 : Mix

img_7580Meşteşuguri populare – Ucraina / Народные ремесла – Украина  CZU 689(477) или 745(477)   или 746(477)

Case tradiționale ucraineni / Традиционные украинские жилища CZU 728.03(=161.2)(091)

Transport tradițional ucrainean / Традиционный украинский транспорт   CZU 629(=161.2)(091)

Paleografie rusă veche   / Древнерусская палеография     CZU  [930.272:811.161.1’04]

Folclor ucrainean — Vrăji, farmece  / Украинский фольклор – Заклинания, заговоры, колдовство CZU  [39(=161.2):133.4]

Apicultură, albine — Scrieri literare   / Пчеловодство, пчелы – Литературные произведения   CZU 638.1(0:82-31)=161.1, cu mov este evedenţiat indice, care se schimbă în funcţie de gen literar sau ediţie (aici: -31 roman, nuvelă)img_7591

Compozitori ucraineni  / Украинские композиторы CZU 78.071.1(477)

Pictură — Ucraina, RSSU, Malorusia / Живопись – Украина, УССР, Малороссия CZU 75(477)

Interpreţi de operă – Ucraina  / Оперные исполнители, оперные певцы – Украина CZU  782.071.2(477) или 792.54.071.2(477)

Regizori de film – Armenia  / Кинорежиссеры – Армения      CZU 791.44.071.1(479.25)

Expoziţii de artă – Ucraina / Художественные выставки – Украина    CZU  [73/76:061.4](477)

Sculptori ucraineni  / Украинские скульпторы    CZU 730.071.1(477)

Meşteri populari – Ucraina / Народные мастера – Украина    CZU 73/74.071.1(477)

Cinematografie – Ucraina, RSSU / Кинематограф – Украина, УССР    CZU 791.43(477) i 791.44(477)

Pictura de şevalet  / Станковая живопись    CZU 75.051img_7597

Pictori scenografi  / Художники-сценографы CZU 792.021 и 75.054

Portretul ucrainean (artă)  / Украинский портрет (искусство)  CZU  75.041.5(477)

Gravori şi graficieni ucraineni  / Украинские графики и граверы  CZU 76.071.1(477)

Grafică — Ucraina, RSSU, Malorusia  / Графика —  Украина, УССР, Малороссия     CZU  76(477)

Părul, vopsire  / Волосы, окрашивание    CZU 687.53

Evelina Bocancea, şef oficiu Dep. Tehnologia Informaţiei


APRINDEM VEDETE NOI – 4 : Personalităţi din cultură ucraineană

La baza de date pentru completarea câmpului 600 (Vedeta de subiect Nume personal / Author din Authority search în OPAC) au fost adăugate următorele înregistrări de autoritate:

001411_mykola_lysenkoLisenko, Mikola Vìtalìjovič ; compozitor ucrainean (1842-1912)            UF: Lysenko Nikolaj Vital΄evič

Mìrošničenko, Êvgenìâ Semenìvna ; interpretă de operă sovietică și ucraineană (1931-2009)

Leontovič, Mikola Dmitrovič ; compozitor ucrainean (1877-1921)       UF: Leontovič Nikolaj Dmitrievič

Majboroda, Platon Ìllarìonovič ; compozitor sovietic ucrainean (1918-1989)

Paradžanov, Sergej Iosifovič ; regizor de film și artist plastic sovietic armean și ucrainean (1924-1990)                                                                                                                                                                        UF: Paradžanov Sergìj Josipovič                            %d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2                                                                           RT: Paradžanân Sarkis

Perejma (Klim), Aka (Armenìa, Bogomila) ; artistă plastică ucraineană și americană (1927-2013)               UF: Pereyma Aka

Skolozdra, Ìvan Mikolajovič ; pictor ucrainean (1934-2008)

%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bc%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be_%d0%bc

Prijmačenko (Primačenko), Marìâ Oksentìïvna ; pictoriță populară ucraineană (1908-1997)                                                                                        UF: Primačenko Mariâ Avksent΄evna

Mikita, Volodimir Vasil΄ovič ; pictor ucrainean (n. 1931)                           UF: Mikita Vladimir Vasil΄evič

Nìrod, Fedìr Fedorovič ; pictor scenograf ucrainean (1907-1996)            UF: Nirod Fedor Fedorovič%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be

Kasìân, Vasil΄ Ìllič ; grafician ucrainean (1896-1979)     UF: Kasiân Vasilij Il΄ič

Solov’ânenko, Anatolìj Borisovič ; interpret de operă sovietic ucrainean (1932-1999)                                            UF: Solov΄ânenko Anatolij Borisovič

Vedete de subiect Nume personale pentru artişti plastici (pictori, graficieni etc.) pot fi folosite drept ca Vedete de autor, doar fără informaţii din cîmpul $c (Adăugări la nume) şi, posibil, $f (Date). 

Evelina Bocancea, şef oficiu Dep. Tehnologia Informaţiei


Aprindem vedete noi – 3 : Mix

Vedete proaspete şi foarte proaspete:

600 Рубрики-персоналии

biruni-russianAl Biruni ; savant şi enciclopedist arab / Бируни, арабский энциклопедист, ученый (973-1048)  UF: Biruni 

602 Рубрики-династии

Menšikov, nobili ruşi   / Меншиковы, русские дворяне CZU 929.7(470)

607 Географические рубрики

Nordul Extrem din Rusia – Scrieri literare  / Крайний Север России – Литературные произведения  CZU 908([470+571]:98)(0:82-31), cu mov este evedenţiat indice, care se schimbă în funcţie de gen literar sau ediţie (aici: -31 roman, nuvelă)

606 Тематические рубрики

Folclor huţul — Poveşti — Repovestiri pentru copii / Гуцульский фольклор – Сказки – Пересказы для детей CZU 398.21(=161.2(1-924.52))(0.053.2)

Cazaci, căzăcime — Scrieri literare  / Казаки, казачество – Литературные произведения    CZU 357.11(0:82-31), выделенный фиолетовым индекс изменяется в зависимости от литературного жанра или вида издания (здесь: -31 роман или повесть)

Sculptori — Biografii beletrizate  / Скульпторы – Литературные биографии  CZU 73.071.1(0:82-3)

Popoare, origine  UF: Etnogeneză / Народы, происхождениe  UF: Этногенез        CZU 39(=100)

14925687_1277235252348458_5232270343590861178_nTehnologii informaţionale, calculatoare, programatori — Cărţi pentru copii  / Информационные технологии, компьютеры, программисты – Книги для детей   CZU 004(0.053.2)

Meteorologie, vreme — Cărţi pentru copii  / Метеорология, погода – книги для детей   CZU 551.5(0.053.2)

Învăţătorul, profesorul — Scrieri literare  / Учитель, преподаватель – Литературные произведения  CZU 371.12(0:82-822), cu mov este evedenţiat indice, care se schimbă în funcţie de gen literar sau ediţie (aici: culegere a diferitor autori)

Războiul Sovietic-Japonez, 9.08-2.09.1945   / Советско-Японская война, 9.08-2.09.1945  CZU 94([47+57]:520)”1945”

Războiul Sovietic-Japonez, 9.08-2.09.1945 – Scrieri literare / Советско-Японская война, 9.08-2.09.1945 – Литературные произведения    CZU 94([47+57]:520)”1945”(0:82-31), выделенный фиолетовым индекс изменяется в зависимости от литературного жанра или вида издания (здесь: -31 роман или повесть)

14937307_1277235642348419_5870945597155042340_nLiteratura idiş pentru copii – Poezii   / Литература идиш для детей — Стихи   CZU 821.112.28-93-1

Literatura komi pentru copii — Poveşti literare  / Литература коми для детей – Литературные сказки CZU 821.511.132-93-34

Literatura komi pentru copii — Povestiri  / Литература коми для детей – Рассказы  CZU 821.511.132-93-32

Literatura sîrbă pentru adolescenţi – Povestiri  / Сербская литература для подростков — Рассказы 821.163.4-93-32

Literatura rusă pentru adolescenţi – Nuvele autobiografice  / Русская литература для подростков – Автобиографические повести  CZU  821.161.1-93-312.6

Literatura slovacă pentru adolescenţi – Nuvele / Словацкая литература для подростков – Повести   CZU 821.162.4-93-31

Literatura slovacă pentru adolescenţi – Povestiri  / Словацкая литература для подростков – Рассказы  CZU 821.162.4-93-32

Literatura abhază pentru copii – Poeme  / Аб14938232_1277235385681778_6024792381545215838_nхазская литература для детей — Поэмы  CZU 821.352.2-93-1

Literatura franceză pentru copii — Poezii  / Французская литература для детей — Стихи   CZU 821.133.1-93-1

Literatura maghiară pentru copii — Poezii  / Венгерская литература для детей — Стихи  CZU 821.511.141-93-1

Evelina Bocancea, şef oficiu Dep. Tehnologia Informaţiei


Aprindem vedete noi – 2 : Literatura ucraineană pentru adolescenţi

IMG_7390.JPGСегодня наш пост посвящается украинской художественной литературе, адресованной подросткам или детям среднего и старшего школьного возраста, как отмечено на титульных листах украинских изданий, вышедших в 1970-1990 годы.

Но для начала хотелось бы рассказать о двух книгах, непростых для каталогизации, встретившихся мне буквально на днях. Их изображение вы видите на фотографии. Книга Ивана Билика Золотий Ра имеет подзаголок Геродотові істориі у вільному переказі : для ст.шк. віку. Пересказ, действительно, свободный, художественный. И книга справедливо зашифрована в украинскую художественную литературу, на фамилию пересказчика Ивана Билика. Но все же не сам он сочинил эти рассказы, он только переложил их на более удобный язык и преукрасил диалогами и т.п. Поэтому я решила, что необходимо отметить как греческого историка в авторах (поле 701) и добавить к основной рубрике: Literatura ucraineană pentru adolescenţi – Povestiri istorice / Украинская литература для подростков – Исторические рассказы  CZU 821.161.2-93-94    вот такую тематическую рубрику:  Literatura greacă antică — Scrieri istorice — Repovestiri pentru copii şi adolescenţi  / Древнегреческая литература – Исторические сочинения – Пересказы для детей и подростков  CZU 821.14’02-93-94

Вторая интересная книга содержит сочинения классика украинской литературы Евгения Гребенки. Полочный индекс: 821.161.2 – Украинская литература. Из аннотации узнаю, что стихи и басни Евгений Гребенка писал на украинском языке, а вот прозаические сочинения – на русском. Следовательно, к рубрикам Literatura ucraineană pentru adolescenţi — Poezii CZU 821.161.2-93-1 и Literatura ucraineană pentru adolescenţi — Fabule  CZU 821.161.2-93-191  добавляется Literatura rusă din Ucraina pentru adolescenţi – Romane  / Русская литература из Украины для подростков – Романы  CZU 821.161.1(477)-93-31. Хочется спросить: Правда, интересно? Но удержусь ))   

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Писатель-фантаст Василь Довжик

А теперь рубрики, посвященные литературе для подростков. Пока они наполнены изданиями на украинском языке. Но со временем к ним добавятся издания и на русском, и на румынском.

Literatura ucraineană pentru adolescenţi — Poezii   / Украинская литература для подростков – Стихи  CZU 821.161.2-93-1

Literatura ucraineană pentru adolescenţi – Poeme  / Украинская литература для подростков – Поэмы  CZU 821.161.2-93-1

Literatura ucraineană pentru adolescenţi –Fabule / Украинская литература для подростков – Басни  CZU  821.161.2-93-191

Literatura ucraineană pentru adolescenţi — Piese, scrieri dramatice / Украинская литература для подростков – Пьесы, драматические сочинения   CZU 821.161.2-93-2

Literatura ucraineană pentru adolescenţi – Romane / Украинская литература для подростков — Романы  CZU 821.161.2-93-31

Literatura ucraineană pentru adolescenţi – Romane de ficţiune  / Украинская литература для подростков – Научно-фантастические романы CZU 821.161.2-93-312.9

dimarov-anatoliy-andriyovych

Анатолий Димаров

Literatura ucraineană pentru adolescenţi – Romane istorice / Украинская литература для подростков – Исторические романы  CZU  821.161.2-93-311.6

Literatura ucraineană pentru adolescenţi — Nuvele  / Украинская литература для подростков – Повести  CZU 821.161.2-93-31

Literatura ucraineană pentru adolescenţi – Nuvele de ficţiune / Украинская литература для подростков – Научно-фантастические повести  CZU 821.161.2-93-312.9

Literatura ucraineană pentru adolescenţi — Nuvele de aventuri  / Украинская литература для подростков – Приключенческие повести  CZU 821.161.2-93-311.3

Literatura ucraineană pentru adolescenţi – Nuvele istorice / Украинская литература для подростков — Исторические повести   CZU 821.161.2-93-311.6

Literatura ucraineană pentru adolescenţi – Nuvele biografice / Украинская литература для подростков – Биографические повести   CZU 821.161.2-93-312.6

%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc_%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87_%d0%b1%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%be

Вадим Бойко

Literatura ucraineană pentru adolescenţi — Legende / Украинская литература для подростков – Легенды  CZU 821.161.2-93-34

Literatura ucraineană pentru adolescenţi — Poveşti / Украинская литература для подростков — Сказки  CZU  821.161.2-93-34

Literatura ucraineană pentru adolescenţi — Poveşti literare / Украинская литература для подростков — Литературные сказки    CZU  821.161.2-93-34

Literatura ucraineană pentru adolescenţi — Proză autobiografică / Украинская литература для подростков — Автобиографическая проза    CZU  821.161.2-93-94 sau 821.161.2-93-32

Literatura ucraineană pentru adolescenţi — Proză biografică / Украинская литература для подростков – Биографическая проза  CZU 821.161.2-93-94 sau 821.161.2-93-32

Literatura ucraineană pentru adolescenţi — Povestiri / Украинская литература для подростков – Рассказы  CZU 821.161.2-93-32

Literatura ucraineană pentru adolescenţi – Povestiri istorice / Украинская литература для подростков – Исторические рассказы  CZU 821.161.2-93-941036207

Literatura ucraineană pentru adolescenţi – Opere alese / Украинская литература для подростков – Избранные сочинения  CZU 821.161.2-93-821

Literatura ucraineană pentru adolescenţi — Culegeri tematice /  Украинская литература для подростков – Тематические сборники  CZU 821.161.2-93(082) sau 821.161.2-93-822 +  Vedeta la tema dată / Рубрика на данную тему с подрубрикой – Scrieri literare, de ex.: Învăţătorul, profesorul — Scrieri literare  CZU 371.12(0:82-822)

Evelina Bocancea, şef oficiu Dep. Tehnologia Informaţiei


Aprindem vedete noi – 1

7wh1j0o48cmAu fost create următoare vedete de subiect (tematice):

Modelieri, designeri de vestimentaţie / Модельеры, дизайнеры одежды  CZU 687.016-5

Designeri și modelieri — Moldova, Republica / Дизайнеры и модельеры — Республика Молдова  CZU [74.071.1+687.016-5](478)

Marele Război pentru Apărarea Patriei — URSS — 1941-1945 — Militari şi conspiratori eroi   / Великая Отечественная война — СССР –1941-1945 — Солдаты и подпольщики герои /  CZU 94(100:[47+57])”1941/1945″(092)

Militari sovietici şi ruşi / Советские и российские военные   CZU 355-051(47+57) или 355-051(470)

Literatura rusă pentru adolescenţi – Legende / Русская литература для подростков — Легенды  CZU 821.161.1-93-34

2-lea Război Mondial în artă plastică și monumente /   Вторая Мировая война в изобразительном искусстве и памятниках  CZU  [94(100)”1939/1945″:725.945] или [94(100)”1939/1945″:73/76]

Pictori – Biografii beletrizate / Художники — Литературные биографии  CZU 75.071.1(0:82-312.6)

Savanţi celebri — Biografii beletrizate / Знаменитые ученые — Литературные биографии  CZU 001-051(0:82-312.6)

Epocă preistorică – Scrieri literare / Доисторическая эпоха — Литературные произведения CZU 903(0:82)  

Literatura maghiară – Romane de aventuri   / Венгерская литература — Приключенческие романы  CZU 821.511.141-311.33b8b80b77b0b0bc2f208046cc7b54375-6867085-1000_1000

Literatura rusă din Ucraina – Nuvele  /  Русская литература из Украины — Повести  CZU 821.161.1(477)-31

Literatura rusă din Ucraina pentru adolescenţi – Nuvele / Русская литература из Украины для подростков — Повести  CZU 821.161.1(477)-93-31

Literatura rusă din Ucraina pentru copii  — Piese  / Русская литература из Украины для детей — Пьесы  CZU 821.161.1(477)-93-2

Satul ucrainean — Scrieri literare  / Украинское село — Литературные произведения  CZU 908(477-22)(0:82-312.6)

Literatura ucraineană pentru adolescenţi — Proză autobiografică  / Украинская литература для подростков — Автобиографическая проза  CZU 821.161.2-93-312.6 (роман или повесть), 821.161.2-93-32 (рассказ) или 821.161.2-93-94 (документальная автобиография)

Literatura ucraineană pentru adolescenţi – Povestiri / Украинская литература для подростков — Рассказы CZU  821.161.2-93-32

Literatura australiană – Opere alese / Австралийская литература — Избранные произведения  CZU 821.111(94)-821

Literatura australiană pentru copii — Poveşti literare / Австралийская литература для детей — Литературные сказки  CZU 821.111(94)-93-34

Literatura ucraineană pentru adolescenţi — Poveşti literare / Австралийская литература для подростков — Литературные сказки  CZU 821.161.2-93-34

Evelina Bocancea, şef oficiu Dep. Tehnologia Informaţiei


Scrieri literare despre popoare diferite

La compania amicală de vedete de subiect  … , popor/ popoare — Scrieri literare  s-a mai adăugat una simpatică: Ucraineni, popor — Scrieri literare.10965016_797720800264726_1711760562_o-1024x823

Prezentăm lista completă a acestor vedete cu indicele CZU și traducere în limba rusă. (Cu nuanța gri sunt evidențiate semne variabile).

Amerindieni, popoare — Scrieri literare / Американские индейцы, народы – Литературные произведения / [821.162.1-93-31:39(=81)]

Dacii, popor — Scrieri literare / Даки, народ — Литературные произведения / [821.135.1-94:39(=294)]

Evrei, popor — Scrieri literare / Евреи, народ — Литературные произведения / [821.112.2(436)-31:39(=411.16)]. Note: Aici indicele auxiliar de popor este limitat de ebraică (fără idiș) pentru simplificarea construcției.

Galezi, popor — Scrieri literare / Валлийцы, уэльцы, народ — Литературные произведения / [821.111-311.6:39(=153.1)].

Incaşi, popor — Scrieri literare / Инки, народ — Литературные произведения / [821.111-311.6:39(399.7)]. Note: În loc de indicele auxiliar de popor este utilizat indicele auxiliar de loc, deoarece Imperiul Incașilor a fost un conglomerat de popoare cu diferite limbi, iar anume limba incașilor nu este, deocamdată, definită științific.

Popoare siberiene — Scrieri literare / Сибирские народы — Литературные произведения / [821.161.1-31:39(571)]. Note: În loc de indicele auxiliar de popor este utilizat indicele auxiliar de loc, deoarece limbile popoarelor siberiene aparțin diferitor familii de limbi, arealul cărora, la rândul său, nu se limitează Siberiei.

Ruşi, popor — Scrieri literare  / Русские, народ — Литературные произведения / [821.161.1-31:39(=161.1)]

Ucraineni, popor — Scrieri literare / Украинцы, народ — Литературные произведения /  [821.161.1-32:39(=161.2)]=161.1.

* * *

В дружную компанию рубрик   …, popor/ popoare — Scrieri literare  вошла  еще одна: Ucraineni, popor — Scrieri literare.

Вот полный список этих рубрик с индексом УДК и переводом на русский язык. Серым цветом выделены цифры, которые должны меняться в зависимости от ситуации.

Amerindieni, popoare — Scrieri literare / Американские индейцы, народы – Литературные произведения / [821.162.1-93-31:39(=81)]

Dacii, popor — Scrieri literare / Даки, народ — Литературные произведения / [821.135.1-94:39(=294)]

Evrei, popor — Scrieri literare / Евреи, народ — Литературные произведения / [821.112.2(436)-31:39(=411.16)]. Nota: Здесь обозначение народа ограничено только ивритом, чтобы не усложнять индекс еще и добавлением идиша.

Galezi, popor — Scrieri literare / Валлийцы, уэльцы, народ — Литературные произведения / [821.111-311.6:39(=153.1)].

Incaşi, popor — Scrieri literare / Инки, народ — Литературные произведения / [821.111-311.6:39(399.7)]. Nota: Вместо определителя народа здесь использован географический определитель, поскольку Империю Инков населял конгломерат разных народов, а сами Инки говорили на языке, о котором науке мало что известно.

Popoare sibiriene — Scrieri literare / Сибирские народы — Литературные произведения / [821.161.1-31:39(571)]. Nota: Вместо определителя народа здесь использован географический определитель, т.к. языки народов Сибири относятся к различным семействам, ареал которых, в свою очередь, не ограничивается Сибирским регионом.

Ruşi, popor — Scrieri literare  / Русские, народ — Литературные произведения / [821.161.1-31:39(=161.1)]

Ucraineni, popor — Scrieri literare / Украинцы, народ — Литературные произведения /  [821.161.1-32:39(=161.2)]=161.1

Evelina Bocancea, şef oficiu Dep. Tehnologia Informaţiei

0ec0804675336321409b8d90332b8f31