Laborator


Redactarea vedetelor de subiect — 10 : Mix

A fost :  Cosma şi Damian ; Sfinţii Făcători de Minuni şi Doctori fără Arginţi :  UF: Kosma i Damian svâtye besserebreniki i čudotvorcy ; Acum : Cosma şi Damian ; făcători de minuni, sfinţii în Biserică creștină, catolică și ortodoxă (sec. 2-4):   UF: Cosma şi Damian din Asia ; Cosma şi Damian din Roma ; Cosma şi Damian din Arabia ; Kosma i Damian, Kuz΄ma i Dem΄ân bessrebreniki

A fost : Literatura română — Critică — 1918-1939 ; Acum : Literatura română — 1918-1939 — Istorie şi critică :  UF: Literatura română — Perioadă interbelică — Istorie şi critică ; RT: Literatura română — Sec. 20 — Istorie şi critică

A fost : Foametea din Basarabia — 1946-1947 ; Acum : Foametea din Rep. Moldova — 1946-1947 ; UF: Foametea din Basarabia ; RT: Istoria Rep. Moldova (RSSM) — Anii 40, sec. 20 ; Istoria URSS — Anii 40, sec. 20

A fost : Reformatori (religie) ; Acum : Calvinism (rel.) ; UF: Biserica Reformată (1529-prezent) ; Hughenoții ; Prezbiterianism ; Puritanism ;  RT: Protestantism (rel.)

A fost : Istoria Basarabiei — Sec. 20 a. 90 ; Acum : Istoria Rep. Moldova (RSSM) – 1990-1991; UF: Istoria Rep. Moldova — Anii 90, sec. 20 ; Istoria Basarabiei — Anii 90, sec. 20 ; RT: Istoria URSS — Anii 90, sec. 20

A fost : 2-lea Război Mondial — Moldova, Republica — 1941-1945 ; Acum : UF: 2-lea Război Mondial – Basarabia, RT: Istoria Rep. Moldova (RSSM) — Anii 40, sec. 20, Istoria URSS — Anii 40, sec. 20 — 1940-1941, 1944-1945; Istoria României — Anii 40, sec. 20 — 1941-1944

A fost : Violonişti italieni ; Acum : Viorişti, violonişti  UF: Vioriști, violoniști. Utilizează împreună cu vedete de tipul Muzicieni – Locul geografic

A fost : Violoniști – SUA ; Acum : Muzicieni – SUA, UF : Muzicieni americani

A fost : Literatura idiş — Poezii cîntate ; Acum : Literatura idiş – Cîntece, poezii cîntate

A fost : Literatura idiş — Memorii ; Acum : Literatura idiş – Memorii, amintiri

A fost : Literatura idiş din R. Moldova — Critică ; Acum : Literatura idiş din R. Moldova – Istorie şi critică

A fost : Literatura idiş – Piese ; Acum : Literatura idiş – Piese, scrieri dramatice

A fost : Literatura idiş — Critică ; Acum : Literatura idiş — Istorie şi critică

A fost :  Literatura idiş pentru copii — Poezii cîntate ; Acum : Literatura idiş pentru copii – Cîntece, poezii cîntate

A fost : Literatura idiş din R. Moldova — Miniaturi  ; Acum : Literatura idiş – Proză scurtă, miniaturi

A fost : Literatura idiş din Ucraina — Nuvele autobiografice  ; Acum : Literatura idiş — Proză autobiografică

Excluse:    Nobili, titluri – Rusia ; Idei economice – România ; Academicieni basarabeni ; Oameni politici români ; Cinematografie — Rusia – Enciclopedii ; Literatura rusă — Dramaturgie — Critică — Sec. 20 a. 70 ;;; Literatura rusă — Dramaturgie — Sec. 20 – Manuale ; Literatura rusă — Dramaturgie — Critică — Sec. 19-20 ; Violoniști — Moldova, Republica ; Literatura ebraică — Poeme – Culegeri ; Literatura ebraică – Poezii – Culegeri ; Literatura idiş — Amintiri ; Literatura română din Israel — Poezii ; Literatura română din Israel – Povestiri ; Literatura română din Israel – Proză ; Literatura română din Israel – Romane.

27.07.2017


Redactarea vedetelor de subiect — 9 : Mix

Au fost modificate următoarele vedete de subiect tematic.

A fost : Istoria găgăuzilor – Basarabia ; Acum : Istoria găgăuzilor – Basarabia şi Rep. Moldova ; UF: Istoria găgăuzilor – Sec. 19, 20

A fost : Găgăuzia, UTA — Istorie — Moldova, Republica ; Acum : Istoria UTA Găgăuzia ; UF: Istoria găgăuzilor – Anii 90, sec. 20; sec. 21

A fost : Istoria găgăuzilor – Ucraina ; Acum : Istoria găgăuzilor – Ucraina ; UF: Istoria găgăuzilor – Sec. 19, 20, 21

A fost : Găgăuzi — Imigrare ; Acum : Diaspora găgăuză în lume ; UF: Găgăuzi migranţi şi imigranţi

A fost : Minorităţi naţionale — Moldoveni – Italia ; Acum : Moldovenii în Italia ; RT: Minorităţi naţionale în Italia ; Migranţi în Italia

A fost : Mişcarea de eliberare naţională — Moldova, Republica ; Acum : Mişcări naţionale – Rep. Moldova

A fost : Literatura rusă — Piese pentru teatrul de amatori ; Acum : Piese pentru teatrul de amatori.  Va fi  accesată împreună cu vedete de genul Literatura cutaree – Piese. Vedeta Teatru de amatori – Piese eliminată.

A fost : Fotografi englezi ; Acum : Fotografi englezi și britanici

A fost : Haiduci ; Acum : Haiduci, mişcare haiducească, RT : Mișcări sociale — România, Bulgaria, Serbia

A fost : Domnitori români ; Acum : Domnitori, regi și conducători de stat români, RT: Istoria României — Personalități

A fost : Istoria României — 1877  ; Acum : Istoria României — Declarația independenței, 1877

A fost : Reviste umoristice şi satirice ruseşti — Critică — 1860-1870 ; Acum : Reviste, ziare umoristice şi satirice – Istorie și critică, UF: Presă umoristică şi satirică — Istorie și critică

A fost : Filme artistice — Critice — Rusia ; Acum : Filme artistice – Rusia – Istorie şi critică

A fost : Literatura rusă — Dramaturgie istorică — Critică — Sec. 17-18 – Manuale ; Acum : Dramaturgie istorică — Istorie şi critică

Sunt Excluse: Istoria României — 1834-1849 ; Istorie bisericească ; Biserica rusă – Istorie ; Literatura română — Nuvele istorice — Sec. 18 – Culegeri ; Literatura română istorică – Critică ; Folclor românesc (Ardeal) ; Folclorişti români (Ardeal) ; Folclor românesc (Ardeal) – Poveşti ; Cultură ucraineană în Republica Moldova – Bibliografii  ; Ucrainenii în lume – Organizaţii ; Scriitori ruşi-emigranţi – Critică ; Literatura rusă — Scrieri ale emigranţilor – Critică ; Limba bulgară — Toponimie — Moldova, Repubica – Ucraina ; Scriitori ruşi — Sec. 20 – Dicţionare ; Teatru de amatori – Piese ; Literatura franceză — Dramaturgie — Critică — 1960-1970 ; Literatura română — Poezie — Critică — 1918-1939 ; Literatura română — Amintiri din război.

25.07.2017


Redactarea vedetelor de subiect — 8 : Mix

Recent au fost modificate unele vedete de subiect tematic.

A fost : Biserică Ortodoxă Rusă — Istorie — Statele Unite ale Americii ; Acum : Biserică Ortodoxă Rusă în SUA

A fost : Istoria Ucrainei — Evul Mediu ; Acum : Istoria Ucrainei — Evul Mediu ; UF : Istoria Rusiei — Sec. 9, 10, 11

A fost : Ortodoxia şi literatura rusă ; Acum : Ortodoxia şi literatura rusă ; RT : Literatura şi religia

A fost : Artă – Renaştere  ; Acum : Renaştere în artă

A fost : Biserica creştină — Istorie – Moldova ; Acum : Biserica creştină în Republica Moldova şi Basarabia

A fost : Relaţii istorice — Ucraina şi Ţările Române ; Acum :     Relaţii istorice — Ucraina şi Ţările Române ;  UF: Relaţii istorice — Ucraina (Rusia Kieveană, Hatmanatul Căzăcesc, Malorosia) şi România, Ţara Românească, Moldova, Basarabia, Transilvania

A fost : Istoria Italiei — 1925-1945 ; Acum : Istoria Italiei – Sec. 20

A fost : Steme ale oraşelor – Rusia   ; Acum : Steme regionale şi orăşeneşti — Rusia

A fost : Stema Moldovei, Republica; Acum : Steme statale — Republica Moldova

A fost : Stema – Rusia ; Acum : Steme statale — Rusia

A fost : Folclor românesc – Ghicitori ; Acum : Folclor românesc – Ghicitori, cimilituri

A fost : Literatura română — Critică — Sec. 19 ; Acum : Literatura română — Sec. 19 – Istorie şi critică

A fost : Moldovenii în Ucraina ; Acum : Moldovenii şi românii în Ucraina,  RT: Minorităţi naţionale în Ucraina

A fost : Ucrainenii în Moldova, Republica ; Acum : Ucrainenii în Rep. Moldova, RT : Minorităţi naţionale în Rep. Moldova

A fost : Diaspora ucraineană – Organizaţii ; Acum : Diaspora ucraineană – Organizaţii ; UF: Ucrainenii în lume — Organizaţii

A fost : Politica internă — Bulgari, popor — Ucraina ; Acum : Bulgarii în Ucraina, RT: Minorităţi naţionale în Ucraina

A fost : Folclor românesc (Ardeal) – Strigături  ; Acum : Folclor românesc (Transilvania) – Strigături ; UF :  Folclor românesc (Ardeal)

A fost : Găgăuzii în Moldova, Republica  ; Acum : Găgăuzii în Basarabia şi Rep. Moldova

A fost : Bulgari (popor) — Republica Moldova ; Acum : Bulgarii în Basarabia şi Rep. Moldova

A fost : Învăţămînt — Istorie — Moldova, Republica ; Acum : Învăţămînt — Basarabia şi Rep. Moldova –Istorie ;

Învăţămînt — Istorie — Moldova, Republica (Basarabia) — 1917-1939 — eliminată

A fost : Bulgari în Ucraina ; Acum : Bulgarii în Ucraina ; RT: Minorităţi naţionale în Ucraina

Vedeta  Bulgari (popor) – Ucraina a fost eliminată

A fost : Administrație locală — Istorie — Moldova ; Acum : Administrație publică locală — Basarabia şi Rep. Moldova – Istorie

14.06.2017


Redactarea vedetelor de subiect — 7 : Mix

A fost : Literatura română şi istorismul  ; Acum : Istorismul în literatură

A fost : Literatura rusă — Romanul istoric — Critică — Sec. 19 ; Acum : Literatura rusă — Romanul istoric – Istorie şi critică

A fost : Monumente istorice — România ; Acum : Monumente istorice arhitecturale — România

A fost : Hochei ; Acum : Hochei, hocheişti

A fost : Orașe — România ; Acum : Oraşe — România — Hărţi ; UF: Orașe România – Hărți

A fost : Istoria Moldovei — Scrieri literare ; Acum : Istoria Moldovei şi Basarabiei — Scrieri literare

A fost : Literatura americană — Cîntece – Culegeri ; Acum : Literatura americană — Cîntece

A fost : Literatura latino-americană de limbă spaniolă — Piese — Culegeri: ; Acum : Literatura latino-americană — Piese

A fost : Literatura afroamericanilor — Poezii — Culegeri; Acum : Literatura afroamericanilor — Poezii

A fost : Literatura latină — Evul mediu — Culegeri ; Acum : Literatura latină medievală— Culegeri

A fost : Obiecte decorative pictate  ; Acum : Şabloane pentru decoraţii

A fost : Ouă de Paşti – Încondeiere ; Acum : Ouă de Paşti – Încondeiere, decorare

A fost : Istoria Uniunei statale polono-lituaniene (Rzeczpospolita) ; Acum : Istoria Uniunei statale polono-lituaniene (Rzeczpospolita) ; UF: Istoria Poloniei — Sec. 16, 17, 18 ; Istoria Lituaniei — Sec. 16, 17, 18 ; Istoria Bielarusiei — Sec. 16, 17, 18 ; UF : Istoriâ Reči Pospolitoj

A fost : Istoria Turciei ; Acum : Istoria Turciei, Imperiului Otoman

A fost : Istoria Moldovei – S. 16-17 ; Acum : Istoria Moldovei – Sec. 17

A fost : Istoria Crimeii — Sec. 15 ; Acum : Istoria Hanatului Crimeii

A fost : Istoria Ucrainei – Sec. 12 ; Acum : Istoria Ucrainei – Sec. 12 ; UF : Istoria Ucrainei — Evul Mediu ; Istoria Rusiei — Sec. 12

A fost : Istoria Ucrainei – Sec. 13 ; Acum : Istoria Ucrainei – Sec. 13 ; UF : Istoria Ucrainei — Evul Mediu ; Istoria Rusiei — Sec. 13

A fost : Istoria Poloniei — Evul Mediu ; Acum : Istoria Poloniei — Evul Mediu ; UF: Istoria Poloniei — Sec. 10, 11, 12, 13, 14, 15

A fost : Istoria Poloniei — Epoca modernă ; Acum : Istoria Poloniei — Epoca modernă ; UF: Istoria Poloniei — Sec. 16, 17, 18

Eliminate: Literatura rusă — Istorie şi critică — 1901-1907 ; Literatura rusă — Romanul istoric — Critică — Sec. 19-20 ; Literatura rusă — Romanul istoric — Critică — Sec. 20 ; Literatura americană — Nuvele — Sec. 19-20 – Culegeri ;  Literatura americană — Nuvele — Sec. 20 – Culegeri ; Literatura americană — Nuvele — Sec. 20 a. 60 — Culegeri: ; Literatura americană — Nuvele — Sec. 20 a. 70-80 — Culegeri: ; Literatura americană — Piese – Culegeri ; Literatura americană — Piese pentru radio – Culegeri ; Literatura americană — Poezii – Culegeri ; Literatura americană — Poeme – Culegeri ; Literatura americană — Poezii — Sec. 19-20 – Culegeri ; Literatura americană — Poezii — Sec. 20 – Culegeri ; Literatura americană — Poezia feminină – Culegeri ; Literatura latino-americană de limbă spaniolă — Poezii – Culegeri ; Istoria Imperiului Otoman.

Evelina Bocancea, şef oficiu DTI   06.04.2017


Redactarea vedetelor de subiect — 6 : Pictură

Recent au fost redactate vedete de subiect tematic din compartimentul Pictură. In prezent vedetele au un aspect unificat:

Pictură, pictori — Armenia ;  UF: Pictură armeană, pictori armeni

Pictură, pictori — Austria ;  UF: Pictură austriacă, pictori austrieci

Pictură, pictori — Azerbaidjan ;  UF: Pictură azeră, pictori azeri

Pictură, pictori — Belarusia ;  UF: Pictură belarusă, pictori belaruşi

Pictură, pictori — Belgia ;  UF: Pictura flamandă, pictori flamanzi ; UF: Pictura belgiană, pictori belgieni ; UF: Pictură, pictori – Flandria

Pictură, pictori — Imperiul Bizantin, Bizanț, Imperiul Roman de Răsărit ; UF: Pictură bizantină, pictori bizantini

Pictură, pictori — Brazilia ;  UF: Pictură braziliană, pictori brazilieni

Pictură, pictori — Bulgaria ;  UF: Pictură bulgară, pictori bulgari

Pictură, pictori — Canada ;  UF: Pictura canadiană, pictori canadieni

Pictură, pictori — Cehia, Slovacia, Cehoslovacia ;  UF: Pictură cehă, slovacă, cehoslovacă ; Pictori cehi, slovaci, cehoslovaci

Pictură, pictori — China ;  UF: Pictură chineză, pictori chinezi

Pictură, pictori — Elveţia ; UF: Pictura elveţiană, pictori elveţieni

Pictură, pictori — Franţa ; UF: Pictură franceză, pictori francezi

Pictură, pictori — Georgia ; UF: Pictură georgiană, gruzină; pictori georgieni, gruzini

Pictură, pictori — Germania ; UF: Pictura germană, pictori germani

Pictură, pictori — Iran, Persia, Imperia Safavidă ;  UF: Pictură iraniană, persană, safavidă; Pictori iranieni, persani, safavizi

Pictură, pictori — Italia ; UF: Pictură italiană, pictori italieni

Pictură, pictori — Japonia ; UF: Pictură japoneză, pictori japonezi

Pictură, pictori — Letonia ; UF: Pictura letonă, pictori letoni

Pictură, pictori — Lituania ; UF: Pictură lituaneană, pictori lituanieni

Pictură, pictori — Malta ; UF: Pictura malteză, pictori maltezi

Pictură, pictori — Marea Britanie ; UF: Pictură engleză, pictori englezi ; Pictură britanică, pictori britanici ; Pictură, pictori — Anglia

Pictură, pictori — Mexica ; UF: Pictura mexicană, pictori mexicani

Pictură, pictori — Republica Moldova, RSSM, Basarabia ; UF: Pictori moldoveni și basarabeni ; Pictura moldovenească şi basarabeană ; Pictura moldavă

Pictură, pictori — Norvegia ; UF: Pictura norvegiană, pictori norvegieni

Pictură, pictori — Polonia ; UF: Pictura poloneză, pictori polonezi

Pictură, pictori — România ; UF: Pictori români, pictură română ;

Pictură, pictori — Rusia, Imperiul Rus, RSFSR, Federaţia Rusă ; UF: Pictură rusă, pictori ruși

Pictură, pictori — Spania ; UF: Pictură spaniolă, pictori spanioli

Pictură, pictori — SUA ; UF: Pictură americană, pictori americani

Pictură, pictori — Suedia ; UF: Pictură suedeză, pictori suedezi

Pictură, pictori — Ţările de Jos, Olanda ;  UF: Pictura olandeză, pictori olandezi

Pictură, pictori — Ucraina, RSSU, Malorusia ; UF: Pictura ucraineană, pictori ucraineni

Pictură, pictori — Ungaria ; UF: Pictură maghiară, ungară; pictori maghiari, ungari

Acestea vor fi vedete de bază pentru indexarea documentelor de subiect respectiv.

Suplimentar au fost modificate și alte vedete de subiect tematic:

A fost : Pictura poloneză populară ; Acum : Pictura populară (75.031.4), accesează împreuna cu vedeta de subiect, care indică pictura ţării anume.

A fost : Pictura murală ; Acum : Pictura murală, pictura monumentală

A fost : Pictura română istorică ; Acum : Pictura istorică  UF : Istorie în pictură

A fost : Pictură — Subiecte militare ; Acum : Pictură batalistă  UF : Subiecte militare în pictură

A fost : Pictura rusă – Animalistică ; Acum : Animalistică (artă)

A fost : Pictori — Muzee personale ; Acum : Case-muzee, case memoriale

A fost : Pictura de șevalet, conservare ; Acum : Picturi, conservare

Unele vedete au fost eliminate din sistem și schimbate în descrieri cu alte, corecte.

Pictură — Critică — Italia — Veneţia — Sec.15 ; Pictura italiană ; Pictura italiană – Renaştere ; Pictura Marii Britanii ; Pictura germană ; Artă — Italia – Renaştere ; Măşti (artă) — Italia – Renaştere ; Artă — Italia – Renaştere ; Pictura bulgară ;  Nabişti, mişcare artistică (pictură) — Franţa  ; Peisaje (pictură) – Franţa ; Pictura franceză ; Pictura franceză — Peisaje ; Pictura franceză — Stiluri ; Pictura franceză în Rusia   ; Pictori occidentali ; Pictura olandeză – Renaştere ; Pictura Ţărilor de Jos ; Pictura olandeză – Istorie ¸ Pictura olandeză — Sec. 17-18 ; Pictura olandeză ; Pictura spaniolă — Stiluri — Istorie ; Miniatură (pictură) – Spania ; Pictura spaniolă ; Pictura populară rusă ; Pictura română — Sec. 20 ;  Frescă (pictură) – România ; Impresionism, stil (pictură) – România ; Pictori amatori – România ; Pictura română — Sec. 20 – Albume ; Pictura română — Vederi ale oraşului – Expoziţii ; Pictura română modernă ; Pictura română naivă — Sec. 20 – Albume ; Pictura română veche din Transilvania — Sec. 13-18 ; Pictura română ; Pictură — Expoziţii — Moldova, Republica – Cataloage ; Pictură — Moldova, Republica – Albume ; Pictură — Moldova – Albume ; Pictură — Moldova, Republica  ; Pictura religioasă — Moldova, Republica ; Pictori de teatru – Rusia ; Pictura de şevalet rusă ; Pictura rusă — Sec. 20 ; Pictura rusă – Animalistică ; Pictura rusă  ; Pictura rusă – Subiecte ; Pictura rusă — Scrieri critice ; Pictura rusă – Istorie ; Pictori ruşi – Memorii ; Pictori — Muzee personale ; Pictura occidentală — Natură moartă ; Pictura chineză veche ; Pictura sovietică, tehnici ; Pictori basarabeni ; Pictura flamandă ; Pictori belgieni.

Scopul  redactării întreprinse: să facem sistem de indexare și căutare universal și mai compact.

Evelina Bocancea, şef oficiu DTI   28.03.2017


Транслитерация украинского языка с помощью знаков латинского алфавита

depositphotos_17140917-stock-illustration-ukrainian-alphabetВ наш каталог записи документов, изданных на кириллическом алфавите, заносятся в транслитерации на латиницу. При этом используется Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.79-2000 (ISO 9-95) «Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом». Причем, мы используем систему А: транслитерацию с помощью диакритики.  Правила транслитерации украинского языка почти полностью совпадают с правилами транслитерации русского языка, за исключением некоторых особых знаков. На них и остановлюсь.  Это буквы:  І і, Ї ї, Ґ ґ, Є є и знак ‘.

Согласно ГОСТу,  буква І і латиницей выражаются как Ì ì,  Ï ï – Ï ï, Ґ ґ – G̀ g̀, Є є – Ê ê. Знак ‘ или ΄ (он изображается в оригиналах по-разному) передается как ‘ (апостроф). При этом И и передается как I i, а мягкий знак (ь) — ΄.

Работая с каталогом, я встречаю записи книг на украинском, в которых  используется буква y (игрек). В одних случаях она заменяет букву и, в других случаях – букву i. Надо сказать, что существуют другие способы транслитерации украинского языка, в которых, действительно, используется этот знак. Но в ГОСТе 7.79-2000 игрек не соответствует ни одной букве украинского алфавита.

Evelina Bocancea, şef oficiu DTI   23.03.2017


Redactarea vedetelor de subiect — 5 : Mix

A fost  : Mişcarea partizanilor — Scrieri literare, memorii  ;  Acum :  Mişcarea partizanilor, ilegaliştilor — Scrieri literare, memorii

A fost : Juridice, sisteme universale  ;    Acum: Sisteme de drept în lume ; UF : Sisteme juridice mondiale

A fost : Juridice, sisteme — Europa ;    Acum:  Sisteme de drept – Europa  UF : Sisteme juridice europene

A fost : Pictura teatrală — Moldova, Republica ; Acum : Scenografie, pictori scenografi — Moldova, Republica ; UF : Pictura teatrală, pictori de teatru — Moldova, Republica

A fost : Scenografie ; Acum : Scenografie, pictori scenografi ; UF: Pictura teatrală, pictori de teatru

A fost: Biserica creştină – Scrieri literare ;  Acum : Biserică, cler – Scrieri literare

A fost: Foametea din Ucraina, 1932-1933 ; Аcum: Foametea din Ucraina, 1932-1933 ; UF: Golodomor, 1932-1933

A fost : Literatura rusă – Metodica predării ; Acum : Predarea literaturii ruse – Ediţii metodice

A fost : Sculptură din fier ;  Acum : Sculptură în fier forjat ; UF : Sculptură în metal forjat

A fost : Pictura rusă – Poveşti ;     Acum : Tema poveştilor în arte plastice

Eliminate: Istoria Rusiei (Sankt-Peterburg) — Sec. 18, Sec. 19, Sec. 20, Sec. 21 ;  Renaştere (ist.) ; Holodomor — Ucraina — 1932-1933

Evelina Bocancea, şef oficiu DTI   15.02.2017


Redactarea vedetelor de subiect — 4 : Sculptură

В тематических предметных рубриках, в разделе Скульптура были сделаны изменения. Все рубрики, типа Sculptura română или Sculptori francezi, были унифицированы и снабжены синонимическими и близкими по смыслу формулировками.

Sculptură, sculptori — Republica Moldova şi Basarabia :  UF: Sculptori moldoveni şi basarabeni ; UF: Scuptură basarabeană, sculptură moldovenească

Sculptură, sculptori — România :  UF: Sculptură română, sculptori români ; UF: Sculptură românească

Sculptură, sculptori — Rusia :  UF: Sculptură rusă, sculptori ruşi ; UF: Sculptură, sculptori — Imperiul Rus, RSFS Rusă

Sculptură, sculptori — China :  UF: Sculptură chineză, sculptori chinezi

Sculptură, sculptori — Franţa :  UF: Sculptură franceză, sculptori francezi

Sculptură, sculptori — Germania :  UF: Sculptură germană, sculptori germani

Sculptură, sculptori — Italia :  UF: Sculptură italiană, sculptori italieni

Sculptură, sculptori — Belgia :  UF: Sculptură belgiană, sculptori belgieni

Sculptură, sculptori — India :  UF: Sculptură indiană, sculptori indieni

Sculptură, sculptori — Marea Britanie :  UF: Sculptură engleză, sculptori englezi

Sculptură, sculptori — SUA :  UF: Sculptură americană, sculptori americani

Sculptură, sculptori — Bulgaria :  UF: Sculptură bulgară, sculptori bulgari

Sculptură, sculptori — Canada :  UF: Sculptură canadiană, sculptori canadieni

Sculptură, sculptori — Ungaria : UF: Sculptură maghiară, sculptori maghiari ; UF: Sculptură ungară, sculptori ungari

Sculptură, sculptori — Ucraina : UF: Sculptură ucraineană, sculptori ucraineni

Sculptură, sculptori — Spania :   UF: Sculptură spaniolă, sculptori spanioli

Удалены: Sculptori germani – Corespondenţă ; Sculptură americană ; Sculptori ruşi.

Evelina Bocancea, şef oficiu DTI   13.02.2017


 

Redactarea vedetelor de subiect — 3 : Balet

Recent au fost redactate vedete de subiect tematic din compartimentul Balet.

A fost: Balet – Anglia ; Acum: Balet, dansatori de balet – Marea Britanie  UF : Balet englez ; Baletişti, maeştri de balet  – Anglia

A fost: Maeştri de balet – Rusia ; Acum: Balet, dansatori de balet – Rusia  UF : Balet rus ; Baletişti, maeştri de balet  – Imperiul Rus, RSFSR, Federaţia Rusă

A fost: Balet – Franţa ; Acum: Balet, dansatori de balet – Franţa  UF : Balet francez ; Baletişti, maeştri de balet  – Franţa

A fost: Baletişti ; Acum: Balet, dansatori de balet  UF : Balet, baletişti, maeştri de balet

A fost: Balet (teatru) ; Acum: Balet, dansatori de balet — SUA;  UF : Balet american ; Baletişti, maeştri de balet — SUA

A fost: Dansatori de balet — Moldova, Republica ; Acum: Balet, dansatori de balet —  Moldova, Republica UF : Balet moldovenesc ; Baletişti, maeştri de balet — Basarabia, RSSM, Republica Moldova

A fost: Balet – URSS ; Acum: Balet, dansatori de balet – URSS UF : Balet sovietic ; Baletişti, maeştri de balet — URSS

A fost: Balet – România ; Acum: Balet, dansatori de balet — România UF : Balet român ; Baletişti, maeştri de balet – România

A fost: Balet – Ucraina ; Acum: Balet, dansatori de balet — Ucraina UF : Balet ucrainean ; Baletişti, maeştri de balet – Ucraina

A fost: Balet – Scrieri ; Acum: Balet – Scrieri, memorii, eseuri.

A fost: Balet — Dicţionare, enciclopedii ; Acum: Balet — Dicţionare, enciclopedii, ghiduri.

A fost: Regie coregrafică – Rusia ; Acum: Coregrafie, coregrafi – Rusia UF: Coregrafie, coregrafi — Imperiul Rus, RSFSR, Federaţia Rusă ; UF: Coregrafie rusă

Eliminate: Baletişti – Rusia ; Maeştri de balet – Moldova, Republica ; Dansatori de balet – Rusia; Balet – Rusia – Istoria ; Balet – Rusia – Sec. 19 ; Balet — Istorie — Moldova, Republica ; Balet — Istorie — Europa de Est ; Balet — Moldova, Republica ; Balet — Rusia — Memorii.

Evelina Bocancea, şef oficiu DTI


Redactarea vedetelor de subiect — 2

Unele vedete de subiect tematice au fost înlăturate sau redactate:

Germania nazistă — Scrieri literare, Antifascizm — Scrieri literare au fost eliminate; Fascism, nazism — Scrieri literare  redactată în  Fascism, nazism, antifascism — Scrieri literare UF: Germania nazistă — Scrieri literare

Fizică — Istorie — Rusia — Sec. 20 — Scrieri literare  redactată în   Istoria fizicii — Scrieri literare

Justuţie — Scrieri literare a fost eliminată ; Jurisprudenţă — Scrieri literare redactată în        Jurisprudenţă, justuţie — Scrieri literare 

Şah — Scrieri literare  a fost eliminată ;   Şah — Scrieri literare redactată în  Șah — Scrieri literare  UF: Șah — Scrieri literare  (diferite Ș).

1-ul Război Mondial — România — Scrieri literare și 1-ul Război Mondial — Rusia — Scrieri literare au fost eliminate ;   1-ul Război Mondial — Scrieri literare redactată în  1-ul Război Mondial — Scrieri literare, memorii.

Interlopă, lumea – Scrieri literare redactată în  Lumea interlopă, criminali – Bulgaria

Teatru — Rusia — Sec. 19-20 — Scrieri literare  a fost eliminată ; documente vor fi indexate cu vedeta  Teatru — Scrieri literare.

Luna, satelit — Scrieri literare   606→607

Miliţie — Rusia — Scrieri literare redactată în Poliție, miliţie, jandarmerie — Scrieri literare

Războiul ruso-turc — 1806-1812 — Scrieri literare    a fost eliminată ; documente vor fi indexate cu vedeta  Războaiele ruso-turce — Scrieri literare.

Au fost eliminate:    Salvare — Scrieri literare; Victoria asupra fascismului — Scrieri literare; Vieţile sfinţilor — Scrieri literare.

Evelina Bocancea, şef oficiu Dep. Tehnologia Informaţiei

 


Redactarea vedetelor de subiect -1

Некоторые тематические предметные рубрики были отредактированы:

Plante ornamentale pentru interior

Plante de interior → 

Plante decorative de interior 

UF: Plante ornamentale de interior  / 635.91

Что означает эта живописная группа? Самостоятельная рубрика Plante ornamentale pentru interior была убрана, ее формулировка перешла в качестве синонима (UF) в основную рубрику. Сама основная рубрика Plante de interior была изменена на Plante decorative de interior. Индекс УДК 635.91

Plante de grădină

Plante ornamentale de grădină

Plante decorative   → 

Plante decorative de grădină

UF: Plante ornamentale de grădină   /  635.92

Также были добавлены синонимические формулировки в следующие рубрики:

Plante decorative pentru balcon

UF: Plante ornamentale pentru balcon

Istorie universală — Evul Mediu :

UF: Istorie universală — Epocă medievală: Sec. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Istorie universală — Sec. 17

UF:  Istorie universală — Epoca modernă

Istorie universală — Sec. 18

UF:  Istorie universală — Epoca modernă

Istorie universală — Sec. 19 :

UF: Istorie universală — Epoca contemporană

Istorie universală — Sec. 20 :

UF: Istorie universală — Epoca contemporană

Literatura ucraineană pentru copii — Proză religioasă :

UF: Literatura ucraineană pentru copii — Legende, povestiri și povești creştine, proză creștină

Hiperactivitate (psih.) :

UF: Tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenție, ADHD

Conducători de stat — Federaţia Rusă   

UF : Şefi de stat, șefi de stat — Federaţia Rusă  / 342.51(470)

Формулировка рубрики была изменена:

Было:                                                                                                                                                                  Marele Război pentru Apărarea Patriei — URSS — 1941-1945 — Militari şi conspiratori eroi

Теперь:                                                                                                                                                               Marele Război pentru Apărarea Patriei (URSS, 1941-1945) – Еroi, oameni viteji

Evelina Bocancea, şef oficiu Dep. Tehnologia Informaţiei


Vedete de subiect: subdiviziuni cronologice

Методика формирования предметных рубрик с хронологическими подрубриками будет изменена. До сих пор практика была такова: мы указывали хронологические рамки в соответствии с заглавием описываемого документа: Sec. 13-15, 1930-1940, Sec. 17-20. При этом поиск становился ущербным, т.к. часть информации оказывалась скрыта. Мы понимаем, что между 13 и 15 веком находится 14 век, но машина этого не понимает. И при поиске Istoria Franţei Sec. 14 выйдут только те документы, где этой формулировке соответствует рубрика, а документы с рубрикой Istoria Franţei Sec. 13-15 останутся невостребованными, хотя там тоже описан этот период.

   Поэтому я предлагаю отказаться от указания периодов через дефис, а ввести постоянный набор хронологических подрубрик с указанием конкретного века, а для более древних периодов – с названием одним универсальным термином. Например, Istoria Franţei – Antichitate; Istoria Franţei – Evul Mediu и далее Istoria Franţei – Sec. 15, Istoria Franţei – Sec. 16, Istoria Franţei – Sec. 17, Sec. 18, Sec. 19, Sec. 20, Sec. 21.  Таким образом, любую работу, относящуюся к древнему периоду истории Франции, будь то завоевание Римом или эпоха кельтских племен, мы будем присоединять к рубрике Istoria Franţei – Antichitate. Начиная с 5-го века до 14 включительно, единая рубрика будет Istoria Franţei – Evul Mediu. При этом внутри рубрики будут отмечены эти века, как синонимы. Таким образом, пользователь, интересующийся определенным периодом в истории Франции, будет иметь дело с конечным количеством документов, сгруппированных благодаря нашим рубрикам, а не с бесконечным набором рубрик, некоторые из которых он и не сможет определить, а значит не будет их искать.

   При этом в качестве синонимов в рубрики с указанием конкретного века будут рпоставлено наименование эпохи, к которой этот век относится: 17, 18, 19 века – Epocă modernă,  20, 21 века — Epocă contemporană

   Более близкий к нам 20 век можно разбить на десятилетия: Sec. 20, an. 30 ; Sec. 20, an. 40 ; Sec. 20, an. 50 ; Sec. 20, an. 60 ; Sec. 20, an. 70 etc.  Это должно быть обязательным, если под этой рубрикой будет скапливаться очень много документов и возникнет необходимость как-то их разделить.

Evelina Bocancea, şef oficiu Dep. Tehnologia Informaţiei

44


Vedete pentru bătălii

Как лучше оформлять «боевые» рубрики? В рамках определенной войны или отдельной рубрикой Bătălii navale,  Bătălii aeriene в сочетании с рубрикой на данную войну?

Решено действовать по следующей схеме:

Документ посвящен боям в определенной войне: Vedeta 1. Războiul anume – Bătălii sau Războiul anume ; Vedeta 2. Bătălii navale sau Bătălii aeriene, sau Bătălii …

Документ посвящен определенным видам битв в разных войнах: Vedeta 1. Bătălii navale sau Bătălii aeriene sau Bătălii …

Документ посвящен различным видам битв в разных войнах: Vedeta 1. Bătălii navale ; Vedeta 2. Bătălii aeriene ; Vedeta 3. Bătălii …

Если количество описываемых битв ограничено (1-3), я уже в описании подсоединяю их названия в качестве тематических подрубрик.  Примеры описаний: 280616, 276441.

Evelina Bocancea, şef oficiu Dep. Tehnologia Informaţiei

%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d1%83%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%8e%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8


Prima şedinţă. Continuare

Наше первое собрание. Продолжение

В преддверии нашей второй встречи, хотелось бы напомнить наши обсуждения и решения, касающиеся каталогизации. О предметных рубриках я уже писала. Осветим другие вопросы.

Итак, в первую очередь, Галина Васильевна предложила помещать сведения об ответственности во 2-м блоке всегда в именительном падеже и отделяя от их функции двоеточием. Предложение было сделано для иностранных ответственных лиц, т.к. в описании мы помещаем их в оригинале и не совсем корректно к оригинальной форме фамилии добавлять падежное окончание, как того требует орфография русского языка (то же с украинским и некоторыми другими). Большинством голосов было принято это предложение для любых фамилий, и иностранных (для русского языка), и русских. Хотя я лично не поддержала это предложение, то есть голосовала против (оно противоречит главной цели библиографического описания – идентификации документа), но стала оформлять описания согласно нашей договоренности и могу сказать, что нововведение оказалось полезным в техническом смысле. После занесения всех ответственных лиц в область сведений об ответственности, я копирую одного из них и перехожу к поиску в 7-м блоке, при этом мне не надо сокращать его фамилию, убирать окончание, т.к. она уже соответствует той форме, в которой она должна находится в базе. Это экономит время. И далее, если нужное имя не найдено в базе, его легко занести, опять-таки не меняя ни одной буквы в уже скопированном варианте.

Другое наше решение касалось написания собственных имен в переводных изданиях на русском языке. Ранее в заглавиях имена собственные писались в оригинале: Виконт de Bragelonne (Vikont de Bragelonne); Alice в стране чудес (Alice v strane čudes); Pippi Длинный Чулок (Pippi Dlinnyj Čulok); Хитроумный идальго Don Quijote de la Mancha (Hitroumnyj idal΄go Don Quijote de la Mancha) и т.д. Меня всегда удивляло это решение. Кто же из наших пользователей догадается искать таким комбинированным методом? Кому придет в голову искать не Записки Шерлока Холмса, а Записки Sherlockа Holmesа, например? Интернет —  наш главный соперник – старается облегчить всеми способами поиск. Не буду их перечислять, всем они известны. Мы же всеми способами затрудняем поиск; только не понятно, с какой целью. Очень радостно, что мы практически единодушно решили отойти от этой практики и больше не запутывать читателей: имена собственные теперь пишем в привычном для них виде, без необходимости искать оригинальное написание в Интернете или справочниках. Каталог дает возможность помещать оригинальное заглавие в 5-ый блок, в поле Uniform Title; если мы посчитаем, что необходимо объединить таким образом все издания конкретного произведения: и на языке оригинала, и в переводах, можно будет воспользоваться такой опцией. Кстати, это мое предложение было отложено для уточнения в будущем.

Также было отложено для введения в практику решение не помещать фамилию автора в описания томов (в 7-м блоке), а оставлять только во 2-м блоке (библиографическое описание) и в сводном описании.

Затем, речь пошла о сборниках песен, изданных под фамилией композитора (в частности, Дарии Раду), но классифицированных основным индексом в литературу. Галина Нямцу рекомендовала в таких случаях ориентироваться на главное ответственное лицо: если это композитор – издание должно классифицироваться основным индексом (и, соответственно, получать полочный индекс) в 78 отдел, если поэт, автор слов – в 82. Безусловно, эта рекомендация не может касаться исполнительских нотных изданий, содержащих музыкальные произведения, написанные на стихи определенного поэта, например, на стихи Михая Эминеску или Анны Ахматовой, или группы поэтов (например, романсы на стихи грузинских поэтов). Что значит исполнительское нотное издание? Это издание, основную часть которого занимают ноты, и само издание предназначено для работы с ним на пюпитре, т.е. имеет большой формат (84х108/16 и больше). Как быть в таком случае с песенниками? Должно ли это решение распространяться на сборники песен, имеющие обычный книжный формат, но в то же время содержащие только ноты и слова к ним? Здесь есть еще материал для обсуждения.

Анна Киореску подобрала для обсуждения трудные случаи определения авторского знака: Traianus/ Traianus Vasilcău, Эльфрида Королева, Gheorghe Puiu Răducan. Дело в том, что молдавский поэт Traian Vasilcău сначала печатался под псевдонимом Traianus, теперь же его книги появляются под именем Traianus Vasilcău. Возник вопрос: какой вариант должен быть выбран в качестве основного и используемого для авторского знака? После короткой дискуссии было решено оставить как есть, авторские знаки не менять: там, где имя автора Traianus – авторский знак будет Т80, где автор подписался своим полным именем — Traianus Vasilcău – авторский знак будет для V32. Так сказать, разброс по фонду Поэту не помеха)).

Имя Эльфриды Королевой на латинице встречается и в печати, и на просторах Интернета в самых разных вариантах: Koroliova, Coroliova, Koroleva, Coroleva. На собрании была высказана идея, что, скорее всего, настоящее написание фамилии этого выдающегося историка молдавского балета – Coroliova. Но в дальнейшем появились сомнения на этот счет, и не зря. Уточнение в достоверном источнике дало другой результат, который и будет принят как единственно верный – Elfrida Koroliova.

Третий трудный случай атрибуции авторского – имя румынского писателя Gheorghe Puiu Răducan. Какую роль играет имя Puiu? Это прозвище? Или второе имя? Или добавление к фамилии? Решили, что это первая часть двойной фамилии и авторский знак должен быть на Puiu. Но это решение было взято под сомнение и отложено для дальнейшего выяснения.

Возможно, мною что-то упущено или неправильно истолковано. Прошу коллег меня дополнить или поправить. До скорой встречи!

Evelina Bocancea, şef oficiu Dep. Tehnologia Informaţiei


Prima şedinţă

Наше первое собрание

   Pe data de 5 octombrie, într-o zi însorită, noi, aproape toți catalogatorii ai BM “Hasdeu”, ne-am adunat ca să discutăm diferite probleme, să ne împărtăşim părerile şi propunerile. A fost, după spusele Larisei Staver, prima şedinţă a Laboratorului, şi nu una virtuală, ci una reală. Tematica discuţiilor a fost diversă şi au fost atinse mai multe aspecte ale catalogării. În articolul prezent, voi vorbi exclusiv despre problemele referitoare la vedetele de subiect.

       Dna Galina Neamţu a accentuat că e nevoie de mai multă atenție și exigență  la căutarea vedetelor în bază. E necesar să utilizăm sinonime pentru a găsi vedete de subiect potrivite, spre a evita crearea de vedete-dublete, cu formulări sinonimice, care vor fi în plus şi vor dispersa informația în catalog. Bineînțeles, cu toții am fost de acord. Pentru rezolvarea problemelor cu sinonimele, eu am propus să completăm vedetele însele cu sinonime. Catalogul nostru oferă această posibilitate: în modul creării sau redactării vedetei de subiect, conținutul ei se poate completa cu formulare sinonimică, plasând-o în blocul 4. Regulile sunt aceleași în cazul perfectării vedetei însăși.

Am vorbit și despre dublete deja existente.

Din grupul dubletelor Plante ornamentale de grădină, Plante decorative și Plante de grădină am decis să alegem ca formulare principală Plante decorative de grădină și să verificăm conținutul (documentele atașate)  vedetei Plante de grădină, deoarece la ea ar putea  fi atașate din eroare și documente despre legumicultură.

Am discutat grupul Fitoterapie și Plante medicinale. După cum s-a remarcat absolut corect,între aceste vedete este o diferență subtilă. Vedeta Plante medicinale presupune cultivarea, culegerea, pregătirea materiei prime și metode de utilizare a acesteia în medicină, iar Fitoterapie – tratament cu plante medicinale. Acesta și este un punct de intersectare a vedetelor respective. Foarte rar putem întâlni o carte despre plante medicinale, care să nu includă sfaturi de utilizare a lor. Aici Fitoterapie este ca o parte a subiectului vedetei Plante medicinale. Posibil, este necesar să introducem amândouă vedetele în cazul când împreună cu o descriere detaliată a plantelor sunt prezente și informații cu privire la utilizarea acestora în practica medicală.

De fapt, problema dubletelor poate fi rezolvată doar în urma fuziunii complete a vedetelor (procesul Merge). Documentele atașate la vedeta lichidată trebuie să treacă la vedeta păstrată. Deocamdată, în experieța mea, aplicarea în practica a acestui proces suferea eșec.

Dna Galina Neamţu ne-a îndemnat să nu exagerăm în utilizarea subdiviziunilior de formă la formularea vedetelor de subiect. Ca exemplu relevant au fost remarcate două vedete: Circulaţie rutieră – Hărţi și Hărţi rutiere. Deoarece tipul documentului – Hărți – este notat în câmpul 942, în Koha collection, în indice CZU, vedetele cu asemenea subdiviziune sunt pur și simplu inutile. Dar subdiviziunile referitoare la manuale și alte ediții didactice trebuie să fie indicate în mod obligatoriu. Dna Galina mi-a promis să-și dezvolte ideile pe tema dată și să le descrie într-un articol pe blogul nostru. Sper să îl citim în scurt timp.

*  * *

 Итак, 5 октября, в замечательный солнечный день, практически все каталогизаторы Муниципальной библиотеки «Б.П. Хашдеу» собрались вместе, чтобы держать совет, поделится своими находками и соображениями. Это было, как точно сказала Лариса Ставер, первое заседание Лаборатории, причем не виртуальное, а реальное. Самые разные вопросы обсудили мы, и большинство их касалось не предметных рубрик, а других областей каталогизации. И правильно. Но, дабы сохранить тематическую направленность блога, остановлюсь лишь на предметных рубриках.

   Галина В. Нямцу акцентировала наше внимание на том, что при поиске рубрик необходимо более тщательно рассматривать разные варианты, используя синонимы и не ориентироваться только на название документа, чтобы не создавать лишние рубрики-дублеты. Безусловно все с ней были согласны, мною же было предложено дополнять рубрики их синонимами, с последующим удалением рубрик-дублетов, если таковые имеются. Синонимические формулировки надо помещать в 4-ый блок рубрики (в режиме редакции). Правила те же, что и при оформлении основной части.

   Также мы остановились на рубриках-дублетах, но посвятили им очень мало времени, т.к. обсуждали другие вопросы каталогизации.

   Из группы дублетов Plante ornamentale de grădină, Plante decorative и Plante de grădină было решено в качестве основной формулировки выбрать Plante decorative de grădină, а также проверить наполнение рубрики Plante de grădină, т.к. к ней ошибочно могут быть присоединены и документы по овощеводству. Проверка показала, что действительно здесь надо навести порядок: из семи источников, в которых используется эта рубрика, одна книга Percy i baklažany / V.V. Hrenova посвящена овощным культурам, другая — содержит познавательные рассказы для детей (Știi ce crește în grădină? : povestiri / Nadežda Nadeždina ; trad. de Ion Anton), а третья —  Indoor Gardening / Dorothy and Thomas Hoobler, William C.Mulligan, Elvin McDonald – о комнатном цветоводстве. Итак, основная рубрика будет: Plante decorative de grădină.

   Затем обсудили группу Fitoterapie и Plante medicinale. Как было справедливо замечено, это немного разные вещи. Fitoterapie – это лечение травами, а рубрика Plante medicinale подразумевает выращивание/сбор, подготовку лечебного сырья и его использование. Вот здесь эти рубрики пересекаются. Очень редко можно встретить книгу, в которой рассказывается о лекарственных растениях, но не говорится о способах их применения. Можно сделать вывод, что Fitoterapie является как бы частью субъекта рубрики Plante medicinale. Возможно, стоит вносить обе рубрики, если наряду с подробным описанием растений присутствует, и информация об их использовании в медицинской практике.

   На самом деле вплотную к проблеме дублетов можно будет подойти, когда решится вопрос со 100-процентным слиянием рубрик. Документы, прикрепленные к одной из рубрик (приговоренной к удалению), при слиянии рубрик должны переходить к другой. Пока я этого не наблюдаю. Два раза я пыталась это сделать, и оба раза документы «повисали в воздухе». Хорошо, что я заранее фиксировала их данные, чтобы в случае неудачи вручную прикрепить их к нужной рубрике. Может я что-то не так делаю?

   Галина В. Нямцу также призвала нас не злоупотреблять подрубриками формы. Она привела в пример две рубрики: Circulaţie rutieră – Hărţi и Hărţi rutiere. Поскольку вид документа Карты отмечается и в 942 поле, и в Koha collection, и в индексе УДК, рубрики с такой же формулировкой становятся просто лишними. А вот подрубрики, указывающие на учебную литературу, следует оставить в обязательном порядке. Галина Васильевна обещала более подробно развить свои идеи на эту тему и изложить их в статье на нашем блоге. Надеюсь, в скором времени мы сможем с ними ознакомиться.

Evelina Bocancea, şef oficiu Dep. Tehnologia Informaţiei


Реклама

Создайте бесплатный сайт или блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

%d такие блоггеры, как: