Fabrica vedetelor


APRINDEM VEDETE NOI — 81: Muzică

Pentru necesitățile catalogării au fost introduse următoarele vedete de subiect tematic:

Muzică — Lucrări ştiinţifice, teoretice / Музыка – Научные работы    78.01/.08(0.064)

Solfegiu – Exerciţii ; UF: Auz muzical, dezvoltare – Exerciţii  / Сольфеджио – Упражнения ; Синоним: Развитие музыкального слуха — Упражнения    784.94(076)

IMG_3717Clarinet, tehnica interpretării — Ediţii metodice  / Кларнет, техника исполнения – Методические издания   788.6(072)

Corn, tehnica interpretării — Ediţii metodice  / Валторна, техника исполнения – Методические издания   788.41(072)

Trombon, tehnica interpretării — Ediţii metodice  / Тромбон, техника исполнения – Методические издания  788.2(072)

Fagot, tehnica interpretării — Ediţii metodice  / Фагот, техника исполнения – Методические издания  788.8(072)

Oboi, tehnica interpretării — Ediţii metodice  / Гобой, техника исполнения – Методические издания  788.7(072)

Cor de bărbaţi, orgă şi orchestră (note) – Piese / Мужской хор, орган и оркестр (ноты) — Пьесы   [783/784.087.683:786.6:785.1]  IMG_3720

Marea, marinarii, flotă în muzică (note)  / Море, моряки, флот в музыке (ноты)    [78:[359+656.61]]

Interpretare instrumentală (muz.)  / Инструментальное исполнение (муз.)    781.68

Orchestre şi ansambluri de baiane – Interpretare, instrumentare etc.  / Оркестры и ансамбли баянов – Интерпретация, инструментовка и т.д.  [[786.8:785.16]:781.6]

Muzică — Dicţionare multilingve  / Музыка – Многоязычные словари 78(038)=00  şi  [81’374:78]=00

Neobizantin, stil (muz.)  / Неовизантийский стиль в музыке 78.033.2.036

Muzică — Istorie — Sec. 19  / Музыка – История – 19 век  78.03”18”(091)

Muzică — Istorie — Sec. 18 / Музыка – История – 18 век      78.03”17”(091)

IMG_3747Muzică pentru balalaică – Notografie / Музыка для балалайки — Нотография  787.8.089(01)

Notografie, muzică tipărită – Istorie şi critică  / Нотография, нотные издания – История и критика 78.089(091)

Domra cu trei coarde, tehnica interpretării — Ediţii metodice  / Домра с тремя струнами, техника исполнения – Методические издания   787.8(072)

Domra cu patru coarde, tehnica interpretării — Ediţii metodice  / Домра с четырьмя струнами, техника исполнения – Методические издания     787.8(072)

Fagot (instr. muz.)  / Фагот (муз. иснтр.)    788.8.022

22.03.2018


APRINDEM VEDETE NOI — 80: Coregrafie

Pentru necesitățile catalogării au fost introduse următoarele vedete de subiect tematic:

Ansambluri coregrafice de amatori / Любительские хореографические ансамбли   793.3.077

Dansuri populare maghiare (ungureşti) — Studii, scheme, descrieri ; UF: Folclor maghiar (unguresc) – Dansuri /  Венгерские народные танцы – История, схемы, описания ; Синоним: Венгерский фольклор — Танцы     793.31(=511.141) ;  394.3(=511.141)

Dansuri populare italiene — Studii, scheme, descrieri ; UF: Folclor italian – Dansuri /  Итальянские народные танцы – История, схемы, описания ; Синоним: Итальянский фольклор — Танцы     793.31(=131.1) ;  394.3(=131.1)

Dansuri populare tadjice — Studii, scheme, descrieri ; UF: Folclor tadjic – Dansuri /  Таджикские народные танцы – История, схемы, описания ; Синоним: Таджикский фольклор — Танцы     793.31(=222.8) ;  394.3(=222.8)

IMG_3699Dansuri populare poloneze — Studii, scheme, descrieri ; UF: Folclor polonez – Dansuri /  Польские народные танцы – История, схемы, описания ; Синоним: Польский фольклор — Танцы     793.31(=162.1) ;  394.3(=162.1)

Dansuri populare spaniole — Studii, scheme, descrieri ; UF: Flamenco, pasodoble, fandango etc.  / Испанские народные танцы – История, схемы, описания ; Синоним: Испанский фольклор —Фламенко, пасадобль, фанданго и др. танцы 793.31(=134.2)  + 394.3(=134.2)

Dansuri populare belaruse — Studii, scheme, descrieri  ; UF: Folclor belarus – Dansuri /  Беларусские народные танцы – История, схемы, описания ; Синоним: Беларусский фольклор — Танцы     793.31(=161.3) + 394.3(=161.3)   Belorusskij narodnyj tanec / sost. : Û.M. Čurko

Dansuri populare letone — Studii, scheme, descrieri ; UF: Folclor leton – Dansuri  / Латвийские народные танцы – История, схемы, описания ; Синоним: Латвийский фольклор — Танцы        793.31(=174) + 394.3(=174)

Dansuri de estradă — Studii, scheme, descrieri   / Эстрадные танцы – История, схемы, описания   793.3

Dansuri pentru copii — Studii, scheme, descrieri / Детские танцы – История, схемы, описания   793.3-053.2IMG_3700

Dansuri de societate  / Социальные танцы    793.3

Dansuri în stil popular rus / Танцы в народном русском стиле   793.31(=161.1)

Dansuri în stil popular caucazian / Танцы в народном кавказском стиле   793.31(=1.479)

Dansuri în stiluri orientale / Танцы в восточных стилях  793.31(=1.5)

Dansuri în stiluri populare baltice / Танцы в народных балтийских стилях 793.31(=1.474)

Dansuri în stil popular balcanic  / Танцы в народном балканском стиле     793.31(=1.497)

Dansuri în stiluri populare slave / Танцы в славянских народных стилях    793.31(=16)

Coregrafie – Manuale / Хореография — Учебники  793.3(075)

20.03.2018


APRINDEM VEDETE NOI — 79: Muzică

Pentru necesitățile catalogării au fost introduse următoarele vedete de subiect tematic:

Muzică ungară, maghiară — CD-uri / Венгерская музыка – Диски CD    78(439)

Muzică americană — CD-uri  / Американская музыка – Диски CD    78(437)

Muzică italiană — CD-uri  / Итальянская музыка – Диски     CD 78(450)

Compoziţie muzicală, teorie şi tehnică / Музыкальная композиция, композиторство, теория и техника  781.61

Dodecafonism (muz.) / Додекафонизм (муз.)      781.61

Muzică simfonică modernă — CD-uri ; UF: Muzică simfonică — Sec. 20 — CD-uri / Современная симфоническая музыка – Диски CD ; Синоним: Симфоническая музыка – 20 век — Диски CD        785.11.036/.038”19”

Muzică de cameră, de ansamblu — CD-uri  / Камерная, ансамблевая музыка – Диски CD        785.7

IMG_3630Muzică de cameră, de ansamblu — Istorie şi critică / Камерная, ансамблевая музыка – История и критика      785.7.01/.06

Cicluri vocale şi corale în limba idiş (note)  / Вокальные и хоровые циклы на идише (ноты)      784.5=112.28

Colinde, cîntece de Crăciun — CD-uri  / Колядки, рождественские песни– Диски CD     783.651.2

Cvartet de coarde — CD-uri  / Струнный квартет – Диски CD    [787.1/.3:785.74]

Suită, suite (gen muz.) – Istorie şi critică / Сюита, сюиты (муз. жанр) – История и критика    78.083.1.01/.06IMG_3701

Balalaică (instr. muz.) / Балалайка (муз. инстр.)    787.8.022

Interpreţi la balalaică / Балалаечники   787.8.071.2

Contrabasişti (muz.) / Контрабасисты (муз.)    787.41.071.2

Solfegiu – Ediţii ştiinţifice, teoretice  / Сольфеджио – Научные работы   784.94(0.064)

Solfegiu – Ediţii metodice   / Сольфеджио – Методические издания    784.94(072)

Piese vocale mexicane în limba rusă (note)  / Мексиканские вокальные произведения на русском языке (ноты)      784(72)=161.1 sau 784(=87=134.28=134.2)=161.1

Baiane, acordeoane în duet (note) – Dansuri / Дуэт баянов (аккордеонов) (ноты) — Танцы     786.8.087.32.085

Muzică italiană – Istorie şi critică / Итальянская музыка — История и критика   78.01/.08(450)

14.03.2017


APRINDEM VEDETE NOI — 78: Artă

Pentru necesitățile catalogării au fost introduse următoarele vedete de subiect tematic:

IMG_3628Ornamente populare evreieşti   / Народный еврейский орнамент  7.048(=112.28=411.16)

Sculptură azeră, sculptori azeri ; UF: Sculptură, sculptori — Azerbaidjan, RSSA  / Азербайджанская скульптура, азербайджанские скульпторы    730(479.24) sau 730.071.1(479.24)

Arta medalieră : UF: Medalii, monede (artă) / Медальерное искусство ; Синоним:  Медали, монеты (искусство)  737.2

Arte decorative şi aplicate – Manuale / Декаративно-прикладное искусство — Учебники    [73+74](075)   IMG_3633

Teatru muzical pentru copii   / Детский музыкальный театр    792.5

Teatru dramatic pentru copii  / Детский драматический театр   792.2

Cinematografie arabă, filme arabe — Istorie şi critică  / Арабский кинематограф, арабские фильмы – История и критика   791.43/.44(5/6=411.21)

Balet, dansatori de balet — Lucrări de popularizare, cognitive / Балет, балетные танцоры – Познавательная литература  792.8(0.062)/(0.063)

Balet — Lucrări ştiinţifice, teoretice / Балет – Научные работы  792.8(0.064)

Teatru — Sec. 21 — Istorie şi critică  / Театр – 21 век – История и критика  792”20”

Cinematografie – Georgia ; UF: Filme şi regizori, actori de film — Gruzia, RSSG ; Cinematografie georgiană, gruzină  / Кинематография – Грузия ; Синоним: Фильмы, режиссеры, актеры – Грузия, ГССР ; Грузинский кинематограф   791.43/.44(479.22)

Balet – Istorie  / Балет – История  792.8(091)

Balet, dansatori de balet – Italia ; UF: Balet italian ; Baletişti, maeştri de balet – Italia  / Балет, танцоры балета – Италия ; Синоним: Итальянский балет ; Балерины, балетмейстеры — Италия    792.8(450)

Balet, dansatori de balet — Olanda, Ţările de Jos ; UF: Balet olandez ; Baletişti, maeştri de balet — Olanda, Ţările de Jos / Балет, танцоры балета – Голландия, Нидерланды ; Синоним: Голлландский балет ; Балерины, балетмейстеры — Голландия, Нидерланды    792.8(492.6)

Balet, dansatori de balet – Austria ; UF: Balet austriac ; Baletişti, maeştri de balet – Austria / Балет, танцоры балета – Австрия ; Синоним: Австрийский балет ; Балерины, балетмейстеры — Австрия    792.8(436)

Balet, dansatori de balet — Alte ţări ; UF: Baletişti, maeştri de balet — Alte ţări  / Балет, танцоры балета – Другие страны    792.8(…)

IMG_3691

Colective coregrafice, ansambluri de dans – Rusia   / Хореографические коллективы, танцевальные ансамбли — Россия  793.3.071(470)

Teatru — Sec. 19 — Istorie şi critică / Театр – 19 век – История и критика     792”18”

Teatru de păpuşi — Eseuri, memorii  / Кукольный театр – Эссе, воспоминания   792.9(0:82-94); 792.9(0:82-4)

13.03.2018


APRINDEM VEDETE NOI — 77: Mixt

Pentru necesitățile catalogării au fost introduse următoarele vedete de subiect tematic:

Viaţa artistică — Rusia, Fed. Rusă / Художественная жизнь – Россия, РФ  73/79.091(470)

Viaţa artistică – SUA / Художественная жизнь – США   73/79.091(73)

Reviste de cultură rusă   / Журналы по русской культуре   008(=161.1)(051)

IMG_3684Psihologie distractivă   / Развлекательная психология  159.9

Biserici şi comunităţi catolice – Istorie   / Католические церкви и общины — История     [282:25/26](091)

Istoria Chinei — Manifestări omagiale  / История Китая – Праздничные мероприятия    [061.7:94(510)]  sau [791.62:94(510)]

Istoria Rusiei — Manifestări omagiale / История России – Праздничные мероприятия    [061.7:94(470)]  sau [791.62:94(470)]

Concerte, serate, spectacole muzicale – DVD-uri  / Музыкальные спектакли, концерты, вечера – Диски DVD  78.091

Anul Nou, Revelion — Manifestări — Rep. Moldova  / Новый год – Праздничные мероприятия – Респ. Молдова    398.332(478)

Caşcavaluri, brînzeturi — Asortiment şi istorie  / Сыры – Виды и история продукта    637.35

IMG_3705Caşcavaluri, brînzeturi – Reţete culinare  / Сыры – Кулинарные рецепты    [641.8:637.35]

Folclorişti ruşi  / Российские фольклористы  39(470)(092)

Folclor rus – Crestomaţii   / Русский фольклор — Хрестоматии  398(=161.1)(082.24)

Cultură şi civilizaţie creolă spaniolă  / Испано-креольская культура  008(=134.28)

Construcție de mașini (teh.) / Машиностроение  621

Geografie culturală – Statele Europei / Культурная география – Страны Европы  911.3(4)

7.03.2018


APRINDEM VEDETE NOI — 76: Limbi şi literatură

Pentru necesitățile catalogării au fost introduse următoarele vedete de subiect tematic:

Limba ebraică – Istorie  / Иврит – История   811.411.16(091)

IMG_3677Limba idiş – Istorie  / Идиш — История   811.112.28(091)

Limba ebraică — Relaţii lingvistice   / Иврит – Лингвистические связи    [811.411.16:811(100)]

Limba ebraică – Etimologie  / Иврит – Этимология  811.411.16’373.6

Limba ebraică – Lexicologie  / Иврит – Лексикология   811.411.16’373

Limba ebraică — Lucrări de popularizare, cognitive  / Иврит – Познавательные издания  811.411.16(0.063) sau 811.411.16(0.062)

Literatura artistică în limba ebraică — Ediţii pentru rusofoni  / Художественная литература на иврите – Издания для русскоязычных  821…. (0:81’234)=411.16

Limba engleză — Dialecte, dialectojogie  / Английский язык – Диалекты, диалектология   811.111’28        img_3680.jpg

Literatura cognitivă în limba engleză — Ediţii pentru alolingvi   / Познавательная литература на английском языке – Издания для иноязычных     821-95(0:81’234)=111

Literatura australiană pentru adolescenţi – Povestiri  / Австралийская литература для подростков — Рассказы     821.111(94)-93-32

Literatura engleză pentru adolescenţi – Povestiri    / Английская литература для подростков — Рассказы      821.111-93-32

Literatura kumykă – Piese   821.512.144-2

Poet, destinul poetului – Scrieri literare   82.09(0:82-1)

Literatura vietnameză — Piese, scrieri dramatice   821.612.91-2

IMG_3723Folclor vietnamez — Povești, basme, legende ; UF: Literatura vietnameză populară — Povești, basme, legende    398.21(=612.91) şi 821.612.91-91-34

Literatura italiană — Fabule în proză     821.131.1-342

Literatura italiană – Legende   821.131.1-343

Literatura italiană pentru adolescenţi – Legende   821.131.1-93-343

Literatura belgiană pentru copii — Piese    821(493)-93-2

01.03.2018


APRINDEM VEDETE NOI — 75: Limbi

Pentru necesitățile catalogării au fost introduse următoarele vedete de subiect tematic:

Limba engleză americană / Американский английский  811.111(73)

IMG_3668Construcţii — Dicţionare bilingve  / Строительство – Двуязычные словари  69(038)=…=…

Tehnică — Dicţionare bilingve / Техника – Двуязычные словари    62(038)=…=…

Tehnică — Dicţionare multilingve / Техника – Многоязычные словари  62(038)=…=…=…

Dicţionare rus-englez-ebraice / Русско-англо-ивритские словари …(038)=161.1=111=411.16

Dicţionare ebraic-engleze / Иврито-английские словари  …(038)=411.16=111

Dicţionare englez-ebraice  / Англо-ивритские словари 81’374=111=411.16 sau …(038=111=411.16

Dicţionare ebraic-englez-ruse / Иврито-англо-русские словари …IMG_3669(038)=411.16=111=161.1

Fizică — Dicţionare bilingve  / Физика – Двуязычные словари        53(038)=…=…

Matematică — Dicționare bilingve  / Математика – Двуязычные словари    51(038)=…=…

Psihologie — Dicționare bilingve  / Психология – Двуязычные словари    159.9(038)=…=…

Dicţionare idiş-ebraice  / Идиш-ивритские словари 81’374=112.28=411.16 sau …(038)=112.28=411.16

Dicţionare idiş-ruse / Идиш-русские словари 81’374=112.28=161.1 sau …(038)=112.28=161.1

Dicţionare idiş-ebraic-ruse  / Идиш-иврито-русские словари  81’374=112.28=411.16=161.1 sau …(038)=112.28=411.16=161.1

IMG_3672Limba ebraică — Manuale pentru autoinstruire  / Иврит – Учебники для самостоятельного изучения  811.411.16(075.4)

Predarea şi învăţarea limbii ebraice — Ediţii metodice  / Преподавание и изучение иврита – Методические издания  811.411.16(072)

Limba ebraică – Verbe / Иврит – Глаголы    811.411.16’367.625

Limba ebraică – Gramatică / Иврит – Грамматика    811.411.16’36

Limba ebraică — Locuţiuni, expresii, sintagme / Иврит – Устойчивые словосочетания, выражения 811.411.16’373

27.02.2018


APRINDEM VEDETE NOI — 74: Muzică

Pentru necesitățile catalogării au fost introduse următoarele vedete de subiect tematic:

Chitarişti  / Гитаристы    787.61.071.2

IMG_3661Muzică de pian — Istorie şi critică   / Фортепианная музыка – История и критика 786.2.01/.08

Compozitori georgieni   / Грузинские композиторы  78.071.1(479.22)

Acordeonişti, baianişti (muz.) ; RT: Muzicieni, interpreţi instrumentali / Аккордеонисты, баянисты 786.8.071.2

Muzică, compozitori, muzicieni — Dicţionare bilingve  / Музыка, композиторы, музыканты – Двуязычные словари  78(038)=…=…

Armonică (instr. muz.)  /  Гармошка (муз. инстр.) 786.7.022

Armonişti (muz.) ; RT: Interpreţi instrumentali, muzicieni / Гармонисты (муз.)   786.7.071.2

Critici şi istorici de muzică, muzicologi din alte ţări  / Музыковеды из других стран  78.072(…)

Naişti (muz.)   / Наисты (муз.)   788.7.071.2

Muzicieni – Belarus ; UF: Interpreți instrumentali, dirijori, pedagogi muzicali belaruşi  / Музыканты – Беларусь ; Синоним: Белорусские инструментальные исполнители, дирижеры, музыкальные педагоги и т.п.   78.071.2(476)

Muzicieni — Marea Britanie ; UF: Interpreți instrumentali, dirijori, pedagogi muzicali englezi şi britanici  / Музыканты – Великобритания ; Синоним: Британские и английские инструментальные исполнители, дирижеры, музыкальные педагоги и т.п.  78.071(410)

Romanţă, lied (gen muz.) — Istorie şi critică  ; UF: Lieduri, romanțe — Istorie și critică  / Романс, lied (муз. жанр) – История и критика  784.083.631.01/.07 sau 784.3.01/.07  IMG_3712

Cîntecul, cîntece (gen muz.) — Istorie şi critică   / Песня, песни (муз. жанр) – История и критика  784.083.631

Muzică simfonică (gen muz.) — Istorie şi critică   / Симфоническая музыка (муз. жанр) – История и критика   785.11.01/.06

Folclor şi creaţia compozitorilor — Istorie şi critică  / Фольклор в творчестве композиторов  – История и критика   [398(=…):78.01/.08]

Concertmaistru (specialitate muz.) / Концертмейстер (муз. спец.)    78.071.2

Acompaniament instrumental (muz.) / Инструментальный аккомпаниамент (муз.)    781.66

Muzică rusă — CD-uri  / Русская (российская) музыка – Диски CD 78(470)(086.76)

Muzică cehă — CD-uri  / Чешская музыка – Диски CD 78(437)(086.76)

Muzică franceză — CD-uri / Французская музыка – Диски CD  78(44)(086.76)

23.02.2018


APRINDEM VEDETE NOI — 73: Literatura şi limbi

Pentru necesitățile catalogării au fost introduse următoarele vedete de subiect tematic:

Literatura rusă pentru copii — Proză de groază, thrillere  / Русская литература для IMG_3584детей — Триллере 821.161.1-93-344 sau 821.161.1-93-312.4

Folclorul popoarelor siberiene — Povești, basme, legende ; UF: Literatura popoarelor siberiene — Povești, basme, legende   / Фольклор народностей Сибири – Сказки, легенды ; Синоним: Народная литература народностей Сибири — Сказки, легенды   398.21(=1.571.1/.5-81)

Folclor evreiesc – Cîntece ; UF: Literatura ebraică populară, literatura idiș populară – Cântece / Еврейский фольклор – Песни ; Синоним: Народная ивритская литература, народная литература идиш – Песни  398.8(=112.28=411.16) + 821.112.28-91-192 + 821.411.16-91-192

Literatura ebraică pentru copii — Cîntece, poezii cîntate  / Ивритская литература для детей – Песни  821.411.16-93-192

Limba ebraică şi limba idiş pentru copii — Alfabete şi abecedare muzicale  /                Иврит и идиш для детей – Музыкальные буквари и алфавиты                                           784:[811.112.28’351+811.411.16’351]

Literatura rusă — Recenzii cinematografice  / Русская литература – Кинематографические рецензии    [821.161.1-95:791.43/.44]IMG_3661

Dicţionare rus-ebraice  / Русско-ивритские словари   81’374=161.1=411.16

Dicţionare italian-ebraice  / Итальяно-ивритские словари 81’374=131.1=411.16

Informatică, tehnologii informaţionale — Dicţionare bilingve ; UF: Tehnică de calcul, calculatoar, programare etc. — Dicţionare bilingve / Информатика, инормационные технологии – Двуязычные словари ; Синоним:  вычислительная техника, компьютер, программирование – Двуязычные словари    004(038)=…=…

Dicţionare rus-chineze  / Русско-китайские словари  81’374=161.1=581

Literatura americană pentru adolescenţi – Poeme / Американская литература для подростков – Поэмы   821.111(73)-93-1

IMG_3665Literatura universală — Manuale auxiliare pentru studenți  / Всемирная литература – Учебные пособия для студентов   821.09(075.8)

Limba engleză pentru alolingvi — Manuale auxiliare pentru elevi  / Английский язык для иноязычных – Учебные пособия для школ   811.111’243(075.3)

Limba engleză pentru rusofoni / Английчский язык для русскоязычных    [811.111’243:811.161.1]

Limba engleză pentru alolingvi — Nivel de bază  / Английский язык для иноязычных – Базовый уровень        811.111’243

Literatura artistică în limba engleză — Ediţii pentru rusofoni / Художественная литература на английском языке – Издания для русскоязычных                                      821….(0:81’234)=111

Literatura irlandeză de limba engleză   / Англоязычная ирландская литература   821.111(417)

Literatura irlandeză de limba irlandeză / Ирландоязычная ирландская литература      821.152.1

Literatura irlandeză — Romane de ficţiune / Ирландская литература – Фантастические романы     821.111(417)-312.9 sau 821.152.1-312.9

Limba engleză – Toponimie  / Английский язык – Топонимия  811.111’373.21

20.02.2018


APRINDEM VEDETE NOI — 72: Mixt

Pentru necesitățile catalogării au fost introduse următoarele vedete de subiect tematic:

Oraşe – Ungaria  / Города – Венгрия   711(439) sau 908(439)

Oraşe – Cehia / Города – Чехия    711(439) sau 908(439)

Oraşe – Belarus  / Города — Беларусь   908(476)

Palate, castele (arhit.) – Rusia   / Дворцы, замки (архит.) – Россия    728.82(470)

Arhitectură – Ungaria  / Архитектура – Венгрия 72(439)

 

Vestigii culturale (arheol.) – Siberia / Археологические находки — Сибирь  904(571.1/.5)

Forţe armate – URSS  / Вооруженные силы — СССР   355/359(47+57)

Tradiţii şi obiceiuri popoarelor siberiene  / Традиции и обычаи сибирских народностей   39(=1.571.1/.5-81)

Obiceiuri populare italiene  / Народные итальянские обычаи   39(=131.1)

Arhitectură – Manuale  / Архитектура — Учебники  72(075)

Parcuri – Rusia  / Парки — Россия   712.03(470)

Politicieni, oameni de stat — America de Sud / Политики, государственные деятели – Южная Америка 32(092)(8)

Cultura ciuvaşă – Personalităţi  / Чувашская культура – Выдающиеся личности 008(=512.111)

Cultura tatară – Personalităţi  / Татарская культура – Выдающиеся личности   008(=512.145)

Cultura başkiră – Personalităţi  / Башкирская культура – Выдающиеся личности 008(=512.141)

Mănăstiri rupestre    / Скальные монастыри

Arhitectură letonă ; UF: Arhitectură, monumente, ansambluri, complexuri arhitecturale — Letonia, RSSL, Livonia, Ducatul Curlandei și Semigaliei   / Латвийская архитектура ; Синоним: Архитектура, архитектурные памятники, ансамбли и комплексы – Латвия, ЛССР, Ливония, Курляндия и Семигалия      72(474.3)

Epoca Renaşterii şi modernitate   / Эпоха Возрождения и современность

Televiziune – Israel  / Телевидение — Израиль 7.097(569.4)

Geografie culturală – SUA  / Культурная география — США   911.3(73) + 908(73)

16.02.2018


Salut! Bine aţi venit la Fabrica Vedetelor!

Vă prezentăm o pagină nouă a blogului nostru – Fabrica Vedetelor.  Pagina este destinată discuțiilor pe marginea problemelor legate de catalogarea și clasificarea documentelor în catalogul online, în special fiind evidențiate vedetele de subiect și aspectele de atribuire a clasificării CZU, elemente esențiale în identificarea și gruparea informației.

Fabrica de Vedete, ca o adevărată Fabrică de producere, va avea diferite subdiviziuni. În primul rând – Laborator – spațiu pentru rezolvarea problemelor, întrebărilor, pentru discuții privind formularea vedetelor, conținutul lor şi atribuirea corectă a indicilor CZU.

Următoarea subdiviziune a Fabricii va fi Salonul, unde vor fi expuse vedete recent produse şi indicii CZU.

A treia subdiviziune — Perfectorium — spațiu pentru instruire, ridicarea nivelului de competenţă profesională a bibliotecarilor de orice treaptă. Aici vor fi plasate materialele mai ample, comentarii mai solide din domeniul clasificării şi indexării cu vedete de subiect.

Invităm toți cei cointeresați, toţi doritori de aşi expune părerea proprie în domeniu, să aderați la compania noastră. Vom contribui împreună pentru binele catalogului şi utilizatorilor noștri!

Реклама