Încă o dată despre expoziții virtuale


În acest articol vreau să abordez încă o dată tema expozițiilor virtuale. Expozițiile virtuale publicate pe blogurile noastre în majoritatea cazurilor sînt statice, prezentînd numai coperta cărții cu o descriere bibliografică și adnotare (copiată din carte sau internet). Diferența între expoziție virtuală și revistă bibliografică nu este clară.

O expoziție virtuală are scopul de a prezenta colecția bibliotecii într-o formă sistematizată, utilizînd instrumente web destul de variate.

Recent am citit pe blogul Библиотечный навигатор (blogul serviciului activitate metodică și inovații a bibliotecii centrale N. Nekrasov din Krasnodar) articolul Создание виртуальных книжных выставок:  o sinteză concisă a ceea ce este o expoziție virtuală, avantajele, limitările unei expoziții virtuale, tipologia, diversitatea formelor de prezentare a expozițiilor (unele cunoscute și utilizate de biblioteci, altele destul de interesante, ca mind mapping, Google Maps, ThingLink, Publisher), softurile utilizate în crearea expozițiilor, algoritmul creării unei expoziții virtuale de carte, exemple de expoziții virtuale, scurte instrucțiuni cum se face o expoziție de carte în Power Point si Thinglink și o listă bibliografică de surse.

Vă invit să lecturați acest material, în speranța că în curînd vom putea vedea și altfel de expoziții virtuale.

Блоги и страницы библиотек в социальных сетях открывают такую сферу применения инноваций, как  виртуальных выставки, которые служат наглядной демонстрации библиотечного фонда 

Реклама

Anatomia perfecta a bloggerului modern


The Perfect Anatomy of a Modern Web Writer [Infographic]

Like this infographic? Get more content marketing advice that works from Copyblogger.

Salut! Bine aţi venit la Fabrica Vedetelor!


Vă prezentăm o pagină nouă a blogului nostru – Fabrica Vedetelor.  Pagina este destinată discuțiilor pe marginea problemelor legate de catalogarea și clasificarea documentelor în catalogul online, în special fiind evidențiate vedetele de subiect și aspectele de atribuire a clasificării CZU, elemente esențiale în identificarea și gruparea informației. 

Atelierul „Cartografiere pentru revoluția datelor în Republica Moldova”


La 30 martie 2016 am participat la atelierul Cartografiere pentru Revoluția datelor în Republica Moldova organizat de IDSI, Biroul Național de Statistică, și am aflat lucruri utile despre statistici.

La acest atelier s-a discutat despre conținutul Agendei de dezvoltare Durabilă 2030 adoptată la Summitul ONU din 25-27 septembrie 2015 de statele membre ale Organizației Națiunilor Unite. Au participat reprezentanți din diferite instituții de stat: Compania Teleradio Moldova, Moldova Agroindbank, Î.S Moldtelecom, Biroul Național de Statistică, Consiliul Raional Orhei, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Agrară, Academia de Administrare Publica și reprezentanți din sectorul privat: SA Orange Moldova, RT Design Studio S.R.L. Artsintez Media S.R.L.

Din prezentarea domnului Costel Todor, CIVICUS – Cartografierea sistemelor privind Revoluția Datelor din Republica Moldova am aflat că Agenda conține 17 obiective de dezvoltare durabilă :

 1. Fără sarăcie
 2. Fără foame
 3. Educație de calitate
 4. Sănătate și stare de bine
 5. Egalitate de gen
 6. Apă curată și igienă
 7. Energie accesibilă și curată
 8. Muncă decentă și creștere economică
 9. Industrie inovație și infrastructură
 10. Inegalități reduse
 11. Orașe și comunități durabile
 12. Consum de producție responsabilă
 13. Acțiune asupra climei
 14. Viața sub apă
 15. Viata pe pămînt
 16. Pace justiție și instituții puternice
 17. Parteneriate pentru obiective.

Fiecare tară stabilește obiectivele de dezvoltare durabila în domenile cu probleme stringente.

La nivel mondial cadrul de monitorizare și evaluare al progresului implimentării ODD sunt stabilite 169 de tinte și 231 de indicatori care înglobeaza domeniile social, economic, Mediu si energie, drepturi și guvernanță.

În cadrul acestui atelier am aflat raspunsul la unile intrebari:

Ce este revoluția datelor?

Revoluția datelor pentru dezvoltarea durabilă reprezintă :

 • elaborarea politicilor publicilor bazate pe dovezi
 • consolidarea sistemului statistic național
 • explorarea de noi tehnologii pentru sporirea capacității de producere a statisticii oficiale
 • disponibilitatea datelor și statisticilor de calitate
 • responsabilitatea consolidată a actorilor implicați în dezvoltarea durabilă

Cum vom face revoluția datelor?

 • Integrarea datelor noi  cu datele tradiționale
 • Creșterea utilității datelor ex: cum cumparăm o mașină?
 • Colaborarea actorilor interesați și deschiderea către schimbul și utilizarea datelor
 • Inovații și tehnologii noi pentru dezvoltarea datelor, exploatarea lor (un primar utilizează sms-ul pentru a rezolva o problemă)
 • Oameni mai abilitați, politici mai bune, decizii mai bune și o mai mare participarea și responsabilitate (alerte.md, gropometru.ro)

Revoluția datelor program complex de activități axat pe patru domenii:

 • Principii și standarde
 • Tehnologie, inovație și analiză
 • Capacități și resurse
 • Leadership și guvernanță

Ce presupune revoluția datelor?

 • Colectarea
 • Procesarea disiminarea
 • Analiza
 • Utilizarea datelor pentru justificarea politicilor, monitorizarea implementării și raportării progresului.

Apoi a fost prezentat de Iurie Mocanu, BNS — Chestionarul Cartografierea „Revoluția datelor”  în Republica Moldova, care are drept scop evaluarea disponibilității datelor și capacităților de modernizare instituționale necesare în implementarea agendei de dezvoltare post – 2015.

A fost explicat procesul de completarea a chestionarului și au fost explicați unii termeni noi și analizate întrebările care au fost neclare pentru cei care au completat anterior chestionarul.

În cadrul atelierului a fost organizat și lucrul în grup.

Fiecare grup a primit o listă cu sarcini la care am dat răspuns.

La aceleași întrebări au fost date diferite răspunsuri, în dependență ce reprezentanți au fost în echipă.

La  prima întrebare au fost prezentate exemple de parteneriate interesante care contribuie la dezvoltarea țării și îmbunătățirii nivelului de trai a populației. Ex: În urma analizei datelor din interiorul instituției Banca Moldova Agroindbanc au implementat o serie de produse și proiecte după necesitățile clienților săi susținînd cei mai buni studenți din țară, agricultorii.

Instituțiile care au fost luat drept exemplu: MoldTelecom, USM, UTM, Universitatea Agrară pentru dezvoltarea activității lor au luat în considerare necesitățile anumitor grupuri vulnerabile.

Instituțiile învățămîntului superior (USM, UTM, Universitatea Agrară din Moldova) au creat facilități studenților din familiile vulnerabile, cu dezabilități și studenților din stînga Nistrului pentru a avea o societate mai educată. Companiile de comunicații au creat servicii pentru persoanele în etate, serviciu urmărire GPS pentru clienții care doresc sa știe unde se află unul din membrii de familie.

La întrebarea cum asigurați accesul la date/informația despre activitatea companiei pentru publicul larg?, toți au răspuns că informează clienții utilizînd site-urile instituției, rețele de socializare, platforme, pliante, sms-uri.

O întrebare interesantă a fost Cum ați procedat în cazul lipsei datelor necesare pentru luare a deciziilor? Toți participanții că utilizează sondajele în format tradițional și online, sms pentru a colecta și analiza datele pentru a lua o decizie corectă în promovarea unui serviciu, în rezolvarea obiectivului propus.

Iar întrebarea cu cine ați considera util să colaborați pentru adoptarea măsurilor inovatice? S-a dat răspuns cu: Biroul Național de Statistică, Companii din sectorul privat, Ministere, Firme de IT și design pentru că nu este de ajuns să deții informația, dar să și o poți prezenta clientului pe măsura așteptărilor lui.

Pentru a avea o dezvoltare durabilă a societății este nevoie de colectarea datelor statistice relevante pentru luarea deciziilor corecte bazate pe dovezi în colaborarea Biroului Național de Statistici cu autoritățile publice cu parteneri din sectorul privat care produc și utilizează datele și să implice societatea civilă în identificarea nevoilor și soluțiilor cu privire la realizarea revoluției datelor.

Eugenia Filip

Scenarii de utilizare a tabletelor in bibliotecile publice


Recent am citit un articol interesant pentru mine si cred, pentru bibliotecari, despre utilizarea tabletelor în biblioteci. Îl reproduc aici în original. 

Scénarios d’usages pour les tablettes en bibliothèque publique (+ une liste de ressources)

 

Bibliomancienne


Après l’examen du profil de la génération tablette et un survol des services mobiles, les participants du laboratoire vivant des Bibliothèques de Montréal ont entrepris d’explorer et de co-créer des avenues de développement possibles, pertinentes, innovatrices, durables pour la tablothèque. Ce troisième et dernier article sur le thème des tablettes en bibliothèque publique résume les résultats de cette démarche.

Le mur de projets

Quatre types de services ont été identifiés comme des solutions à développer dans un avenir rapproché:

 1. L’utilisation d’une tablette pour créer des parcours de découvertes. On veut recourir à la tablette pour offrir une expérience interactive, dynamique, ludique à l’aide d’applications ou de capteurs permettant de découvrir son quartier, la bibliothèque, les ressources numériques ou locales, les oeuvres des auteur(e)s ou des créateurs via des circuits, des jeux de pistes, des rallyes, etc.  La tablette se fait participative et l’emphase est placée sur la découverte et la…

View original post ещё 1 271 слово