Platforme online de conținut digital: Bilanțul anului 2022


Bloguri

În 2022 filialele Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” au gestionat 39 bloguri instituționale. Predilecția tematică a postărilor a variat referindu-se per general la:

I. Lectură

Recomandări de lectură: Cărți jubiliare 2022, Personalități aniversare; Lecturi de vacanță, Для тех, кто любит читать детективы; Книжная осень 2022; Легкие романы про любовь, Читай со мной. Библиотекарь рекомендует, Книги для весеннего настроения, Журнал «Burda»  в тренде 35 лет! Коллекция редкой книги в библиотеке им. Л.Украинки; Подборка книг с именем в названии; Povestea unui glob de Viorica Covalschi, Kongaz de Fedor Frangu; Ediții bibliofile în colecția Centrului Academic Internațional Eminescu; Cărți captivante pentru dezvoltarea personală; Activități și experimente științifice pentru copii; Ce le citim copiilor?, Cărți inspirate din fapte reale, Polonezii în cărți ș.a. (Filiala „V. Bielinski”, mIcAmIc — Filiala „Transilvania”, Transilvania la Chișinău, Filiala Traian, Regatul spiridușilor — blog pentru Copii al Filialei Târgu-Mureș, Blogul Filialei Târgu-Mureș, Blog Filiala Târgoviște, Filiala Onisifor Ghibu, Filiala N. Titulescu, Filiala M.Costin, Filiala M. Lomonosov, Filiala M.Ciachir, Filiala Maramures, Blog Filiala Maria Dragan, Filiala L. Ukrainka, Filiala Hristo Botev, Knaifam blog pentru copii Filiala I. Mangher, Blog Filiala I. Mangher, CAE Ora povestilor blog, Blogul Filialei CAE, Filiala A.Donici, Blogul Bibliotecii Centrale, Filiala A. Mickiewicz ș.a.)

-Impresii de lectură ex. „Fahrenheit 451” scrisă de Ray Bradbury, „Fraierul” de Claudia Partole; Hotel California de Constantin Cheianu, Reflecții roman Răscoala de Liviu Rebreanu semnate de Lidia Grosu ș.a. (Filiala Traian, Blogul Filialei Târgu-Mureș, Blog Filiala Ovidius, Filiala Liviu Rebreanu ș.a.)

-Reviste bibliografice: Opera lui Mihail Sadoveanu, Scriitori născuti în octombrie, Scriitori născuți în luna septembrie, scriitori omagiați în luna august, scriitori născuți în luna iulie, Scriitorii luni iunie, Scriitori născuti în luna mai; Jocurile anotimpurilor (colecție de jocuri de jucat în familie); Cronicile din Narnia ș.a. (Filiala Traian, Blog Filiala Târgoviște, Blog Filiala Stefan cel Mare, Filiala N. Titulescu, Blogul Filialei CAE, Filiala A.Donici ș.a.)

II.Activitatea bibliotecii:

lansări de carte: „Un cocor cu GPS” de Ianoș Țurcanu, Niciodată pierdută, feminitatea, de scriitoarea Rodica Iuncu, Petar Burlak-Vâlkanov patriarhul poeziei contemporane bulgare din Basarabia : Biobibliografie = Петър Бурлак-Вълканов патриарх на съвременна бесарабска българска поезия : Биобиблиографията / Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”, Biblioteca „Hristo Botev” ;  Премъера книги – «Мария Великсар: Телевизията е моят живот» («Мария Великсар: Телевидение моя жизнь»);  „Dionis Tanasoglu — yazici hem dramaturg» („Dionisie Tanasoglu — scriitor și dramaturg”) scrisă de Stepan Bulgar, Непенсионерские барбаризмы, Георги Барбаров; Explorarea metodelor de cercetare în domeniul biblioteconomiei și științei informării, Nelly Țurcan; „Vladimir Beşleagă sau anevoioasa cale a cunoaşterii de sine”, Nadejda Ivanov; «Волшебство стучит в окошко» и двухтомник «Возвращение к себе», Симона Тешлер; „Academia de Științe a Moldovei (2009) : sinteză cronologică ilustrată” semnată de cercetătoarea științifică Eugenia Tofan; Eminescu, lumea valorilor și noi, postmodernii, Mihai Cimpoi; „Dimensiunea unui dar providențial”, Eugenia Tofan; „Aripile iubirii” Cristina Ciobanu; placheta de versuri „De dor”  Ilie Pisarenco; „Povești frumoase despre dorul de Acasă” Zina Izbaș; „Deșteptătorul” Petru Iacob; „Trăistuța cu poeme” Zinaida Ambroci; „Creația lui Nicolae Dabija sub semnul orfic” Victoria Fonari; „Podul de flori. Consubstanțialitate ideatico-stilistică în creația poetică a lui Nicolae Dabija” Liviu Chiscop ș.a. (BiblioHost, Blog Filiala Târgoviște, Filiala Hristo Botev, Blog Filiala I. Mangher, Blogul Filialei CAE, Filiala A.Donici, Blogul Filialei de Arte T.Arghezi, Blogul Bibliotecii Centrale ș.a.)

-prezentări de carte: „Întrebări mari de la cei mici… la care răspund oameni foarte importanți”; Rugăciune pentru Cernobîl de Svetlana Aleksievici; O să te țin în brațe cât vrei tu și încă o secundă, Ioana Chichet-Macoveiciuc; Hai cu mine la Soroca, Nina Soroceanu; Povestea mea, Michelle Obama; «Gagauzların istoriyası orta asirlerdän büünkü günä kadar» («История гагаузов с периода средневековья до настоящего времени») Степан Булгар; Universul lecturii la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, autor Elena Butucel, „Biblioteca interactivă: 111 forme şi metode de animaţie”, autor Lidia Kulikovski; „Pașii tăi spre Taina Împărăției” Ghenadie Postolache ș.a. (BiblioHost, mIcAmIc — Filiala „Transilvania”, Transilvania la Chișinău, Filiala M.Ciachir, Blog Filiala Maria Dragan, Filiala Liviu Rebreanu, Filiala L. Ukrainka, Filiala Hristo Botev, Knaifam blog pentru copii Filiala I. Mangher, Blog Filiala I. Mangher, CAE Ora povestilor blog, Blogul Filialei CAE, Filiala A.Donici, Filiala Alba Iulia, Blogul Filialei de Arte T.Arghezi, Blogul Bibliotecii Centrale ș.a.)

-proiecte culturale „Scriitorii pentru Capitală, Capitala pentru scriitori”; Proiect educaţional: Împreună de mânuţă sub căciula lui Guguţă; Proiectul „Educație ecologică”; проект «Библиотека – дом, дарящий тепло» Дневной центр для детей и взрослых из Украины ș.a. (Regatul spiridușilor — blog pentru copii al Filialei Târgu-Mureș, Blog Filiala Stefan cel Mare, Blogul Filialei de Arte T.Arghezi ș.a.)

întâlniri cu scriitori, poeți, personalități: Claudia Partole, Vasile Romanciuc, Viorica Covalschi, Geta Lipovanciuc, Lidia Grosu, Nina Soroceanu, Titus Știrbu, Eugenia Bulat, Nicolae Rusu, Galina Furdui, Constantin Cheianu, Andrei Viziru, Vladimir Beșleagă, Irina Nechit, Stefan Sofronovici, Daniela Barcari, Zinaida Ambroci, Nicolae Popa, Gheorghe Bâlici, Leonor Courtoisie ș.a. (Transilvania la Chișinău, Filiala Traian, Blogul Filialei Târgu-Mureș, Blog Filiala Târgoviște, Blog Filiala Stefan cel Mare, Blog Filiala Ovidius, Filiala N. Titulescu, Filiala M.Ciachir, Blog Filiala Maria Dragan, Filiala Liviu Rebreanu, CAE Ora povestilor blog, Blogul Filialei CAE, Filiala A.Donici, Filiala Alba Iulia, Blogul Filialei de Arte T.Arghezi ș.a.)

-servicii de bibliotecă: Magic Creator; Engleza Fermecată; Limba care ne unește; Fantezie; serviciul de gestionare financiară; Scazoterapia; ProSănătate; Bibliodădaca; BiblioPicii; Turnirul amabilităților; Club 65+; DecoArt; Библиотеки в помощь гражданам Молдовы (servicii Регистрация нa платформе compensatii.gov.md.), LawDocs ș.a. (mIcAmIc — Filiala „Transilvania”, Filiala Traian, Blog Filiala Târgoviște, Blog Filiala Stefan cel Mare, Filiala M.Costin, Filiala M. Lomonosov, Filiala Maramures, Filiala L.Ukrainka, Blog Filiala I.Mangher, Blogul Filialei BPD, Filiala A.Donici, Filiala Alba Iulia, Blogul Bibliotecii Centrale ș.a.)

-Conferințe: Conferință Stiințifică online Ștefan cel Mare în imaginea posterității; Научна ученическа конференция с международно участие «Участие на бесарабските българи в борба за Освобождението на Прародината от османското робство» ș.a. (Blog Filiala Stefan cel Mare, Blog Filiala Ovidius, Filiala Hristo Botev, Blogul Filialei CAE, Filiala A. Donici, Blogul Filialei de Arte T.Arghezi ș.a.) 

-Congresul Mondial al Eminescologilor (Blogul Filialei CAE)

-Festival ex. Фестиваль Еврейской Книги (Knaifam blog pentru copii Filiala I.Mangher, Blog Filiala I.Mangher)

-activități dedicate celebrării celor 145 de ani de la fondarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (Filiala Traian, Blogul Filialei Târgu-Mureș, Blogul Filialei BPD)

activități dedicate Hramului orașului Chișinău (CAE Ora povestilor blog, Blogul Filialei de Arte T.Arghezi ș.a.)

-Parteneriate: Biblioteca – Școala ex. библиотекa им. Леси Украинки — сотрудничество с Теоретическим лицеем „Dacia”; Colaborarea fructuoasă a Bibliotecii „Hristo Botev” cu Asociațiile bulgare din Republica Moldova; Gimnaziul „Nicolae H. Costin”; Colegiul „Alexei Mateevici”; Instituția Publică Liceul Teoretic „Traian”; Școala primară nr. 82, Detașamentul de Salvatori și Pompieri Ciocana; Договор о сотрудничествe с World Jewish Relief (WJR); Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), Acord de colaborare dintre Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova și Biblioteca Publică de Drept; Asociația Filateliștilor, Maximafiliștilor și Cartofiliștilor (AFMC) din Republica Moldova; Parteneriatul de colaborare între CAIE și Bibloteca Germană Alexander Tietz din Reșița; Institutul Patrimoniului Cultural; Ambasada Republicii Polone la Chișinău, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, Congresul Național al Ucrainenilor din Moldova, Organizația Umanitară Internațională –  INTERSOS ș.a. (BiblioHost, mIcAmIc — Filiala „Transilvania”, Filiala Traian, Regatul spiridușilor — blog pentru Copii al Filialei Târgu-Mureș, Blog Filiala Stefan cel Mare, Blog Filiala Ovidius, Filiala Maramures, Blog Filiala Maria Dragan, Filiala Hristo Botev, Blog Filiala I.Mangher, Blogul Filialei BPD, CAE Ora povestilor blog, Blogul Filialei CAE, Filiala A.Donici, Filiala A. Donici, Filiala Alba Iulia, Blogul Filialei de Arte T.Arghezi, Filiala A. Mickiewicz ș.a.)

-Expoziții virtuale: Cărți de istorie noi în colecția Bibliotecii Onisifor Ghibu, Cele mai recente ediții ale autorilor străini și a celor autohtoni; 10 cărți care merită citite; N. Gogol – prozatorul și dramaturgul; Читаем бестселлер; Книги-юбиляры 2022: «Арап Петра Великого», «Дубровский», «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина; Николай Гоголь-«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мертвые души», «Шинель» ;  100 de cărți digitizate ș.a. (Transilvania la Chișinău, Filiala Onisifor Ghibu, Filiala M.Costin, Filiala M.Lomonosov, Filiala M.Ciachir, Filiala Maramures, Blog Filiala Maria Dragan, Filiala Liviu Rebreanu, Filiala L.Ukrainka, Filiala Hristo Botev, Filiala A. Donici, Blogul Bibliotecii Centrale ș.a.)

Campanii „Fii deștept! Ia un card inteligent!”, Lecturi Naționale – Balade și romanțe de Adam Mickiewicz, campanie de promovare a lecturii și a scriitorilor polonezi (Filiala „V. Bielinski”, Transilvania la Chișinău, Filiala A.Donici, Blogul Bibliotecii Centrale ș.a.)

Concursuri: Bătălia Cărților; Concursul de cântece și poezii pascale (online) „Sărbătoarea Paștelui în ochii copiilor”, ediția a II-a,  organizat de Biblioteca „Târgu-Mureș”; Concursul republican literar-artistic (online), ediția a II-a, „Grigore Vieru – steaua și lumina demnității noastre”, organizat de Biblioteca „Târgu-Mureș; Concurs de colinde, datini și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou „Dor de sărbători”;  Concursul de Creație al Tinerei Generații „ARS Adolescentina”, ediția a XXIII-a, Concursul de istorie pentru cei mici DACIADA Biblioteca Ovidius ș.a.  (mIcAmIc — Filiala „Transilvania”, Transilvania la Chișinău, Regatul spiridușilor — blog pentru copii al Filialei Târgu-Mureș, Blogul Filialei Târgu-Mureș, Blog Filiala Ovidius, Filiala Onisifor Ghibu, Filiala M.Ciachir, Filiala Hristo Botev, CAE Ora povestilor blog, Filiala A. Donici ș.a.)

-Provocarea verii program estival (Filiala „V. Bielinski”, mIcAmIc — Filiala „Transilvania”, Transilvania la Chișinău, Filiala Traian, Blogul Filialei Târgu-Mureș, Blog Filiala Târgoviște, Blog Filiala Stefan cel Mare, Blog Filiala Ovidius, Filiala N. Titulescu, Filiala M. Lomonosov, Filiala M.Ciachir, Filiala Maramures, Blog Filiala Maria Dragan, Filiala Liviu Rebreanu, Filiala L. Ukrainka, CAE Ora povestilor blog, Filiala A.Donici, Filiala Alba Iulia, Blogul Filialei de Arte T.Arghezi, Blogul Bibliotecii Centrale, Filiala A.Mickiewicz ș.a.)

-program de lectură Chişinăul citeşte  (BiblioHost, mIcAmIc — Filiala „Transilvania”, Transilvania la Chișinău, Regatul spiridușilor — blog pentru copii al Filialei Târgu-Mureș, Blog Filiala Stefan cel Mare, Blog Filiala Ovidius, Filiala Onisifor Ghibu, Filiala M.Ciachir, Filiala Maramures, Blog Filiala Maria Dragan, Filiala Liviu Rebreanu, Blog Filiala I.Mangher, CAE Ora povestilor blog, Blogul Filialei CAE, Filiala A.Donici ș.a.)

-Aniversări: Biblioteca „Hristo Botev” — 30 de ani pe harta Chișinăului;День Библиотеки, Mangher — 31 ani; Biblioteca „N. Titulescu” își pune straie de sărbătoare – împlinește 45 de ani de la fondare, 15 toamne poloneze la Chișinău, 22 ani de activitate ai CAE (Filiala A.Mickiewicz, Filiala N.Titulescu, Filiala Hristo Botev, Knaifam blog pentru copii Filiala I. Mangher, Blogul Filialei CAE ș.a.)

III Texte preluate

Texte preluate din reviste, din cărți (ex. din Literatura Română, Almanah enciclopedic, Revista Moldova, Aniversări culturale, 99 de atracții turistice din Republica Moldova): Cărți jubiliare: „Poveste lui Harap-Alb” de Ion Creangă – 145 de ani de la publicare; Povestea spicului de grâu, Mere putrede și mere bune; Doi frați; Fata cea harnică; Stânca Corbului. A. Russo; Privighetoarea, Emil Gârleanu; Negustorul necinstit ș.a. (Filiala N. Titulescu, Filiala M.Costin, Chișinău, orașul meu, Filiala L.Ukrainka, Filiala Hristo Botev, Knaifam blog pentru copii Filiala I.Mangher, Blog Filiala I.Mangher, Filiala Codru, CAE Ora povestilor blog, Blogul Filialei CAE, Filiala A.Donici, Filiala Alba Iulia, Blogul Filialei de Arte T.Arghezi — Chisinăul muzical, Blogul Filialei de Arte T.Arghezi, Filiala A. Mickiewicz ș.a.)

Studii, comunicări, dialoguri, texte semnate de critici literari ex. Alexandru Piru; Între „natura de adaos” și „adaosul de destin” Pompiliu Crăciunescu; Mihai Cimpoi sau „Filosofia cumpenei” Prof. Adrian Dinu Rachieru; Eminescu și arta murală. Reminiscențe ale imaginarului paleocreștin Robert-Andrei Stoica, Basarabia în viziunea lui Eminescu Tudor Nedelcea ș.a. (Filiala N. Titulescu, Blogul Filialei CAE ș.a.)

IV.Postări tematice

Curiozități despre sărbători Dragobete, Mărțișor, Pasti, Duminica Floriilor, Duminica Mare, Halloween, Sărbătoarea kurban și tradițiile; 10 expresii idiomice, celebre în Polonia; ș.a (Filiala Traian, Regatul spiridușilor — blog pentru copii al Filialei Târgu-Mureș, Blog Filiala Târgoviște, Blog Filiala Stefan cel Mare, Filiala N. Titulescu, Filiala M.Costin, Filiala M.Ciachir, Filiala Maramures, Blog Filiala Maria Dragan, Filiala L.Ukrainka, CAE Ora povestilor blog, Filiala A. Donici, Filiala A. Mickiewicz ș.a.)

Traditii luna septembrie, Luna lui Gustar, Luna lui Cuptor în tradiția populară; (Filiala Traian, Blog Filiala Târgoviște, Filiala M.Ciachir, Blogul Filialei CAE ș.a.)

-Informații corelate Zilelor Internaționale: „Zilele Științei” la BM „B.P. Hasdeu”, Ziua Mondială a Animalelor, Ziua Armatei Naționale, Ziua Mondială pentru Asistenţă Umanitară, Ziua Internaţională a Tineretului, Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și Parcurilor, Ziua Mondială a Broaștei Țestoase, Ziua Internațională a Familiei, Ziua Europei, Ziua mondială a poeziei, Ziua modială a scriitorilor, Ziua Națională a Lecturii, Ziua Siguranței pe Internet (Safer Internet Day), Ziua Internațională a Alfabetizării, Ziua Mondială a Pâinii, Ziua Internațională a Păcii, Ziua Limbii Române, Ziua Mondială a Apei, Ziua Mondială a Turismului, Ziua Limbilor Europei, День вишиванки, Ziua Scrisului de Mână, Ziua Internațională a Traducătorilor, Zilele Europene ale Patrimoniului ș.a. (Filiala „V. Bielinski”, mIcAmIc — Filiala „Transilvania”, Transilvania la Chișinău, Filiala Traian, Blog Filiala Târgoviște, Blog Filiala Stefan cel Mare, Blog Filiala Ovidius, Filiala N. Titulescu, Filiala M. Lomonosov, Filiala M.Ciachir, Filiala Maramures, Blog Filiala Maria Dragan, Filiala L. Ukrainka, Filiala Hristo Botev, Knaifam blog pentru copii Filiala I. Mangher, Blogul Filialei BPD, Filiala Codru, CAE Ora povestilor blog, Blogul Filialei CAE, Filiala A.Donici, Filiala Alba Iulia, Blogul Filialei de Arte T.Arghezi, Blogul Bibliotecii Centrale ș.a.)

V.Conținuturi originale, proprii găsim pe blogurile:

-Chișinău, orașul meu, BiblioHost — interviuri cu personalități, interviuri cu vizitatori ai orașului

-Biblioteca Centrală, Campus — impresii în urma vizitelor de studii, stagieri

-Biblioteca Ovidius, CAE — Impresii despre Vizita angajaților bibliotecii la muzeul „Casa Părintească” din Palanca Călăraşilor

-Filiala M. Ciachir — Istorii de succes voluntarii bibliotecii

-Revistele Filialelor — Revista de divertisment a Bibliotecii „Târgu-Mureș” „Biblioteca. Tezaur. Modern”; Revista Bibliotecii Stefan cel Mare „Razele X”; Журнал «Библиомозаика» Biblioteca M. Lomonosov; Revista bibliotecii Rebreniana Filiala Liviu Rebreanu; Revista electronică BiblioBulevard Filiala Hristo Botev;  „DIMINEAȚA CAPITALEI” Filiala I.Mangher; Polonistica Filiala Adam Mickiewicz;

-BiblioHost — Emisiuni despre carte

-CAE — Studii eminescologie, lucru asupra editării cărților despre personalități — O vizită la maestrul Eugen Doga, Elena DABIJA, film artistic de lung metraj consacrat activității literare și științifice a academicianului Mihai Cimpoi, la cea de-a 80-a aniversare

-BiblioHost — Studii Arhitectura bibliotecilor

-Filiala I.Mangher; Filiala A. Mickiewicz — Rețete culinare evreiești, poloneze

Per total în 2022 pe blogurile BM au fost publicate 1905 postări (2021- 2331 postări), care au adunat 614 976  vizite (2021 — 655 191 vizite) și 897 385 vizualizări (2021 — 951 221 vizualizări).

Datele înregistrate în ultimii cinci ani relevă faptul că cele mai bune rezultate au fost înregistrate în anul 2020

Indicatori20222021202020192018
Vizite614 976559 885652 824445 892506 655
Vizualizări897 385828 621953 811643 821765 320
Postări19052132277219563133
Vizite per postare323263235228161

Top 10 bloguri cu cel mai mare impact al postărilor

Nr BlogVizualizare per postarePostări Vizite Vizualizări
1Chișinăul muzical645783345751661
2Regatul spiridușilor Târgu-Mureș544251769327213
3BibliotecaTârgu-Mureș 2488162896139808
4Biblioteca Onisifor Ghibu240091467321606
5Biblioteca Nicolae Titulescu1745394648668090
6Ora poveștilor CAE1488535399678879
7Biblioteca Centrală1108514109856511
8Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare1007352660035255
9Biblioteca Hristo Botev7441374059676
10Biblioteca Târgoviște în serviciul comunității640251062216002

În 2022, comparativ cu anul precedent, în topul celor mai de impact postări, blogul Chișinăul muzical și-a menținut poziția de lider, blogul Bibliotecii Târgu-Mureș și-a menținut poziția, blogul Bibliotecii Nicolae Titulescu împreună cu Ora poveștilor CAE, Biblioteca Centrală au coborât câteva poziții, iar Blogul bibliotecii Maramureș, Polonistica, Chișinău orasul meu, Biblioteca Alexandru Donici și Biblioteca de Arte Tudor Arghezi au părăsit topul. Locul acestora a fost luat de blogurile Regatul spiridușilor Târgu-Mureș, Biblioteca Onisifor Ghibu, Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare, Biblioteca Hristo Botev și Biblioteca Târgoviște în serviciul comunității. Postările blogurilor incluse în acest top au atins cel mai înalt coeficient de vizualizare per postare. După cum putem observa din tabel, numărul postărilor nu este mare însă impactul acestora este maxim. Postările acestor biblioteci fiind orientate tematic către subiecte referitoare la piese muzicale dedicate orașului Chișinău, recomandări de lectură, expozitii virtuale, activități de bibliotecă, curiozități despre sărbători și personalități, concursuri, zile internaționale, întâlniri cu personalități, reviste bibliografice, parteneriate, istorii de succes și texte pentru copii preluate din cărți și reviste.

Top 10 bloguri cu cel mai mare număr de postări

NrBlogPostăriViziteVizualizăriVizualizare per postare
1Biblioteca Alexandru Donici18070235101645564
2E-resurse17452851397680
3CAE1654957971106430
4Biblioteca Miron Costin1153183845440395
5Biblioteca Mihail Ciachir881247317976204
6Chișinău orasul meu842425646601554
7Biblioteca Alba Iulia7148367136101
8BiblioHost661654420164
9Biblioteca Maramures602142630870515
10Polonistica601843927126452

Cele mai multe postări au fost publicate, în 2022, pe blogurile gestionate de Biblioteca Publică de Drept, Biblioteca Alexandru Donici, CAE, Biblioteca Miron Costin, Biblioteca Mihail Ciachir, Chișinău orasul meu, Biblioteca Alba Iulia, BiblioHost, Biblioteca Maramures și Polonistica (aceste două biblioteci având un număr egal de postări). Bibliotecile respective și-au axat eforturile pe sporirea numărului de postări orientate preponderent către subiecte referitoare la: recomandări de lectură, expoziții virtuale, serviciile bibliotecii, zile internaționale, date și informații despre evenimente și personalități preluate din cărți și reviste, interviuri cu vizitatori ai orașului, studii despre arhitectura bibliotecilor, eminescologie, interviuri, dialoguri cu personalități, lansări de carte, activități și programe de bibliotecă, proiecte și parteneriate, ș.a.

Însă după cum putem observa impactul acestor postări nu a fost unul mare, indicatorul vizualizare per postare înregistrând valori medii spre minime.

Revista BiblioCity a înregistrat un număr mediu de postări în 2022 — 63, vizualizările – 22041 și vizitele – 21055 fiind și acestea în limite medii, asemeni indicatorului vizualizare per postare 349. Cele mai populare în BiblioCity sunt postările din alți ani: Имидж библиотеки и информационные технологии (BiblioCity) publicată în 2011 – 18100 vizualizări, Lectura izvorul cunoasterii publicată în 2010 – 31700 vizualizări, Проверка фонда как метод его изучения publicată în 2011 – 17300 vizualizări.

Cele mai populare postări în 2022 au fost

I trimestru

NrPostarevizualizăriBlog
1Ion Creangă — Viaţa marelui povestitor român834Biblioteca „Lesea Ukrainka”
2Biserica albă de Ion Druță679Biblioteca „Liviu Rebreanu”
3George Călinescu – 20 citate celebre din romanul „Enigma Otiliei”635Biblioteca „Târgu-Mureș”
4Domnul Trandafir de M. Sadoveanu457Ora povestilor CAE
5Жительница Польши – полька или полячка? Как правильно?517Polonistica
6Citate si aprecieri despre M. Eminescu297Centrul Academic Internaţional Eminescu
7O carte eternă: Pe urmele lui Orfeu271Biblioteca „Alba Iulia”
8Copilăria şi imaginea ei în literatura universală221Biblioteca „Maramureş”
9Tipuri, cerinte și reguli de organizare a unei expoziții virtuale219BiblioGeek
10Cărțile mi-au influențat viața144Ne întîlnim la biblioteca Ştefan cel Mare

Cele mai populare postări în 2022 au fost

II trimestru

NrPostarevizualizăriBlog
1Limba noastră cea română – graiul neamului românesc1086Ne întîlnim la biblioteca Ştefan cel Mare
2Povestea anotimpurilor646Ora povestilor CAE
3Citate si aprecieri despre Eminescu625Centrul Academic Internaţional Eminescu
4Rezumatul romanului „Ca peștele în copac”574Biblioteca Centrală
5Жительница Польши – полька или полячка? Как правильно?471Polonistica
6George Călinescu – 20 citate celebre din romanul „Enigma Otiliei”353Biblioteca „Târgu-Mureș”
7Copilăria şi imaginea ei în literatura universală348Biblioteca „Maramureş”
8Amintiri din copilărie – capodoperă de Ion Creangă (1881)329Biblioteca „Alexandru Donici”
9Знаменитому Кишиневскому фонтану в городском парке «Șt. cel Mare”- 95 лет318Biblioteca „Miron Costin”
10Concurs: Cel mai frumos slogan/îndemn la lectură289Regatul spiridușilor Târgu-Mureș

Cele mai populare postări în 2022 au fost

III trimestru

NrPostarevizualizăriBlog
1Comentariu literar „Moartea căprioarei” de N. Labiș979Biblioteca „Alexandru Donici”
2Citate și aprecieri despre M. Eminescu967Centrul Academic Internaţional Eminescu
3Clopotnița de Ion Druță803Biblioteca „Liviu Rebreanu”
4Romanul Ca pestele in copac678Biblioteca Centrală
5Ion Creangă — Viaţa marelui povestitor român591Biblioteca „Lesea Ukrainka”
6Șarpele Aliodor de V. Voiculescu441Ora povestilor CAE
7Booktrailer sau Încă o dată despre expoziții virtuale374BiblioGeek
8George Călinescu – 20 citate celebre din romanul „Enigma Otiliei”351Biblioteca „Târgu-Mureș”
9Жительница Польши – полька или полячка? Как правильно?340Polonistica
10Traditii și obiceiuri de Crăciun în Moldova283Biblioteca „Miron Costin”

Postările care au generat trafic, per general, sunt postări publicate în anii precedenți ca spre exemplu postarea Rezumatul romanului „Ca peștele în copac” (Biblioteca Centrală) publicată în 2020, sau Copilăria şi imaginea ei în literatura universală (Biblioteca „Maramureş”) publicată în 2013, Amintiri din copilărie – capodoperă de Ion Creangă (1881), (Biblioteca „Alexandru Donici”) publicată în 2016, Жительница Польши – полька или полячка? Как правильно? (Polonistica), publicată în 2018, Domnul Trandafir de M. Sadoveanu (Ora povestilor CAE), publicată în 2016, George Călinescu – 20 citate celebre din romanul „Enigma Otiliei” (Biblioteca „Târgu-Mureș”), publicată în 2017, Citate si aprecieri despre Eminescu (Centrul Academic Internaţional Eminescu) publicată în 2017, Povestea anotimpurilor (Ora povestilor CAE), publicată în 2016, Limba noastră cea română – graiul neamului românesc (Ne întîlnim la biblioteca Ştefan cel Mare) publicată în 2020, O carte eternă: Pe urmele lui Orfeu (Biblioteca „Alba Iulia”) publicată în 2020, Concurs: Cel mai frumos slogan/îndemn la lectură publicată în 2015(Regatul spiridușilor Târgu-Mureș) ș.a.

Excepție făcând postările Знаменитому Кишиневскому фонтану в городском парке „Ștefan cel Mare” — 95 лет (Biblioteca „Miron Costin”) și Cărțile care mi-au influențat viața(Ne întîlnim la biblioteca Ştefan cel Mare) publicate în 2022.

Acest fapt se explică prin faptul că postările anului 2022 nu au fost orientate către subiecte de interes, nu au fost promovate, dar și faptul că majoritatea postărilor nu au suficiente cuvinte cheie, respectiv acestea, elementar, au apărut în lista motoarelor de căutare pe ultimele pagini.

YouTube

În 2022, pe canalul de YouTube al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” au fost publicate conținuturi referitoare la Programul Chișinăul citește, Demararea concursului de lectură Bătălia Cărților 2022, 21 martie — Ziua internațională a poeziei, Felicitare de Ziua Internațională a Cărții și a Bibliotecarului, prezentarea volumului „Ludicul în activitatea bibliotecii publice. Vademecum pentru bibliotecari” de Lidia Kulikovski, Biblioteca Digitală a BM, Bufnițe și Pelicani: lansarea blogului BiblioHost, Lansarea cărții „Universul lecturii la BM „B.P.Hasdeu” de Elena Butucel, Campania de fidelizare a utilizatorilor Fii deștept! Ia un card inteligent, Evenimentul „Grigore Vieru – Lacrima lui Mihai Eminescu” la CAE cu Fuego, inițiativa civică „Citim Eminescu” organizată la CAE cu prilejul Zilei Culturii Naționale, sărbătorirea aniversării a 30 de ani de la fondarea Filialei Transilvania, activitatea cenaclului „Magia cuvântului” la Biblioteca Centrală ș.a.

Per total, pe canalul instituțional BM au fost încărcate 2022 – 13 video (2021 — 19 video, 2020 — 162 video) cu 2022 – 20238 vizionări (2021 — 21705 vizionări, 2020 — 27481 vizionări) 565,4 ore de vizionare și efectuate 2022 – 1 translatie online (2021 — 11 translații online, 2020 – 13 translații online) pentru cei 2022 – 473 abonați (2021 — 389 abonați, 2020 — 283 abonați) interesați de continuturile postate de bibliotecă.

Conținuturile postate pe canalul instituțional BM au trezit interesul spectatorilor din Republica Moldova 61,1%, România 14,9%,  Franța 0,2% și Germania 0,1%.

5 Cele mai populare postări pe canalul institutional, din cele 13 video publicate în 2022:

  1. Evenimentul „Grigore Vieru – Lacrima lui Mihai Eminescu” la CAE cu Fuego – 1538 vizionări
  2. Demararea concursului de lectură Bătălia Cărților 2022 – 364 vizionări
  3. Programul Chișinăul citește – 218 vizionări
  4. Biblioteca Digitală a BM – 114 vizionări
  5. Bufnițe și Pelicani: lansarea blogului BiblioHost – 72 vizionări

În 2022, per total pe cele 27 de canale de YouTube ale rețelei de biblioteci Hasdeu au fost publicate 1435 postări (2021-1864 postări, 2020 — 2236 postări) ce au adunat 734 828 vizionări (2021 — 645 554 vizionări, 2020 — 261 776 vizionări), 104294,14 ore de vizionare (2021 — 22383,21 ore de vizionare, 2020 — 9692,38) ceea ce reprezintă 72 ore per postare (2021- 12 ore per postare, 2020 – 4,3) 15401 de urmăritori. În 2022, comparativ cu 2021, numărul postărilor a scăzut însă a crescut timpul de vizionare a postărilor, fapt explicat prin calitatea postărilor și subiectele abordate în cadrul acestora.

În 2022 pe canalele YouTube gestionate de filialele BM a apărut un nou tip de conținut – podcasturile cu fragmente literare în lectura bibliotecarilor ex.

-Filiala Adam Mickiewicz: „Călătoria oamenilor cărții”, „Rătăcitorii” de Olga Tokarczuk; „Călătorind cu Herodot” Ryszard Kapuscinski; „Mercedes-Benz” de Pawel Huelle;

-Filiala A. Donici: „Dănilă Prepeleac” „Povestea lui Stan Pățitul” de Ion Creangă, „Și totuși cine e mai mare?” din cartea ”UF! Ghid de conviețuire cu frații și surorile mai mici”, autor Ionela Hadârcă;

-Filiala Ștefan cel Mare: „A venit regele!” din cartea „Crăița” de Spiridon Vangheli, „Privighetoarea și trandafirul” de Oscar Wilde, „Alice în Țara Minunilor”, de Lewis Carrol;

-Filiala Liviu Rebreanu: UF! Ghid de conviețuire cu frații și surorile mai mici”, autor Ionela Hadârcă Lectura fragmentului Simptome și prevestiri din cartea „Citirea a doua nu ultima” de Ioan Mânăscurtă;

-Filiala Ovidius: Publicistica lui Mihai Eminescu, Câteva mărturii ale lui Ioan N. Roman, publicist, poet şi scriitor, co-fondator al „Societăţii culturale dobrogene“, despre Figura poetului Eminescu;

-Filiala Maria Drăgan: „Fraierul” de Claudia Partole, „Somnul lui Păcală” de Vasile Romanciuc, „Chemarea străbunilor” de Jack London, „Ce e femeia?” de Eugen Doga, Eterna iugire fragment din romanul „Tema pentru acasă” de Nicolae Dabija, „Un bărbat pe nume Ove” de Fredrik Backman ș.a.

Conținuturile publicate pe canalele filialelor se referă, per general, la subiecte precum:

Filiala Adam Mickiewicz (Booktrailer, Provocarea Verii, Bucătăria polonă, Audio Library, DiY ateliere la bibliotecă, Digi Tales la bibliotecă, Activități de biliotecă, Lecturi publice, Citim autori polonezi ș.a.)

Filiala Ițic Mangher (portrete literare, incursiuni în calendar, Lecturile verii, Povești digitale, Rendez vous cu decelușii, Делаем сами своими руками, Сказка в Щабат, Размышления о библиотеке)

Кишиневская «Ломоносовка» (Творим себя сами — беседы с психологом, Творческие встречи, Амбассадоры Ломоносовки, Видеомосты, Я познаю мир – проект для учеников 1 класса, Библиомозайка: ежеквартальный библиотечный журнал, Презентации книг, Буктрейлеры, Пушкинский марафон, Пушкинский лекторий, Литературно-музыкальные встречи, вечера, Программа Читаем стихи, сказки, рассказы, Знаменательные даты в литературе, Обзоры литературы, клуб книголюбов «Universul», Клуб любителей истории Кишинева и др. )

Filiala Târgoviște (Club de lectură „Tinerii citesc”, Provocarea verii, Booktrailer, întâlniri cu personalități, Evenimente 2022, Educație nonformală, Vizite ghidate, Povești pentru adulți, Povești despre cărți sau cum ajung cărțile la raft ș.a.)

Filiala Alba Iulia (Chișinăul citește, Salonul muzical online CHEIȚA SOL, serviciul „Pe undele lecturii” de la Biblioteca „Alba Iulia”, proiect de interviuri „Confesiuni”, „File de proză” Lecturi de Lucreția Bârlădeanu din cartea sa „Cherchez la femme” ș.a.)

Filiala Traian (Campania Fii deștept! Ia un card inteligent!, Bătălia Cărților, Ore de lectură, Ora poveștilor, idei creative, Povestea Paștelui de Katherine Sully, recomandări de lectură cărți despre descoperiri și invenții, recital de poezie cu ocazia hramul Chișinăului ș.a.)

Filiala V. Ignatenco (poezii despre iarnă, despre anotimpuri, despre cărți, recomandări de lectură Popularizăm știința la bibliotecă, Campania Fii deștept! Ia un card inteligent! )

Filiala CAE (Recomandări de lectură, Bătălia Cărților, Impresii Provocarea verii, dialoguri cu Academicianul Mihai Cimpoi, Activități de bibliotecă, Cărți vechi și rare din fondul CAIE, Programul Chișinăul citește, Campania Fii deștept! Ia un card inteligent! Cărți recomandate de cititori ș.a. )

Filiala Târgu-Mureș (Colinde și tradiții de Anul Nou, întâlniri cu scriitori, Întâlnire cu magicianul Garry Cozma, aniversarea a 25 de ani ai Bibliotecii „Târgu-Mureș”, Impresii de lectură Ronin Terente, Roboți asamblați în cadrul serviciului „Robotică la bibliotecă” în acțiune, Booktrailer, Povești digitale ș.a.)

Filiala A. Donici (Colaj de colinde, activități de bibliotecă, lecturi în voce, recomandări de lectură, recital de poezie Limba – sufletul unui popor, Ziua Europei, Booktrailer, întâlnirii cu personalități, ateliere de creație ș.a.)

Filiala Ștefan cel Mare (piese de teatru jucate de utilizatorii bibliotecii, proiectul „Educația ecologică”, serviciul „Parlons Francais”, prezentări de carte, recital de poezie, Proiectul „Orașul meu, orașul tău”, Chișinău în ochii copiilor ș.a.)

Filiala Liviu Rebreanu (Ora de programare, Serviciul Robotica la bibliotecă, Ateliere de creație, povești digitale, expoziții de carte, Zilele bibliotecii, serviciul Explorăm aplicații, Cărți noi pentru copii ș.a.)

Filiala N. Titulescu (prezentări de carte teatralizate în interpretarea utilizatorilor bibliotecii, ex.„Un cocoș la teatru», de Vasile Romanciuc în interpretarea cititorilor fideli Gloria și Alexandru, experimente în Săptămâna Științei ș.a.)

Filiala Lesea Ukrainka (Chișinăul citește, Provocarea verii, Campania Fii deștept! Ia un card inteligent!, поделки из бумаги, recomandări de lectură 10 лучших книг о дружбе ș.a.)

Filiala Ovidius (serviciul Robotica la bibliotecă, Provocarea verii, Publicistica lui Mihai Eminescu, povești digitale, prezentarea cărților Harry Potter, „Scrisori din far”, de Emma Carroll, impresii despre romanul „Gata cu vorba” de Andrew Clements, Campania Fii deștept! Ia un card inteligent!, „Cea mai pașnică bătălie” în benzi desenate la biblioteca „Ovidius”, Book Trailer: „Măștile lui Brejnev” de Nicolae Spătaru ș.a. )

Filiala Maria Drăgan (povești digitale, prezentări de carte, lecture în voce, poezii recitate de cititori ș.a. )

Filiala V. Bielinski (Săptămâna Științei, Campania Fii deștept! Ia un card inteligent!, Orașul Chișinău, Booktrailer pentru cartea „Păsările dintr-o bună zi”, de Sally Pla, expozitii de carte ș.a.)

Filiala Transilvania (Campania Fii deștept! Ia un card inteligent!, Provocarea verii, Întâlniri cu scriitori, Simpozioane și activități de bibliotecă, serviciul Robotica la bibliotecă, Zilele științei, serviciul Lectura generoasă, recomandări de lectură Cele mai frumoase cărți despre iarnă și povești de Crăciun ș.a.)

Filiala Onisifor Ghibu (recomandări de carte, Ziua studentului la Biblioteca Onisifor Ghibu, Miercurea cărților din biblioteca ta, Laboratorul de Cercetări Literare și Biobibliografice, Film documentar Personalitatea lui Onisifor Ghibu. 50 ani de la trecerea în neființă, lansare de carte „Aglaia a Vădănii” semnat de scriitoarea Emilia Plugaru, dialog cu Claudia Partole, Dr., conf. univ. Lidia Kulikovski în dialog cu directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu” Vitalie Răileanu, la oră de bilanț aniversar. ș.a.)

Filiala Maramureș (întâlnire cu scriitori, Provocarea verii, Booktrailer, Chișinăul citește, Connect Plus ce sunt computerele?, recomandări de lectură Povestire cu tâlc „Ecoul vieţii”(o pildă foarte frumoasă!) din antologia „Pagini alese din literatura pentru copii”, vol. 2, selecţie Ala Bujor, serviciul EcoCreator, Recital de poezie: «Cad frunzele» de Alexandru Bogdanovici, Seria de cărți Supă de pui pentru suflet ș.a.)

Filiala de Arte „Tudor Arghezi” (colinde, urături, cîntece pentru sărbătoarea de Crăciun şi Anul Nou, cărți despre știință din colecția Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi”, Conferința literară „Ultima lună de toamnă, Conferința Ignite, Simpozionului Național de Studii Culturale, întîlnirea cu compozitorul Eugen Doga, Campania Fii deștept! Ia un card inteligent!, Simpozionul Internațional „Polifonii literare — confluența universurilor artistice și didactice”, Provocarea verii ș.a.)

Filiala Miron Costin (Рождественские книги, Новогодние детские книги, Книги на Хэллоуин, Белый Арап: сказка за 7 минут, поделки из различных материалов и выполненных в разной технике, serviciile bibliotecii, Молдавская национальная одежда, programe și campanii de bibliotecă, Booktrailer ș.a.)

Filiala M. Ciachir (Chișinăul citește, Festivalul etniilor, Provocarea verii, 30 de ani pentru dialog și dezvoltare – revista aniversară a bibliotecii, expoziții de carte Magia Crăciunului la Bibliotecă, povești digitale, întâlniri cu scriitorii, Campania Fii deștept! Ia un card inteligent!, O excursie la biblioteca din cartier ș.a. )

Filiala Codru (revista bibliotecii Codru, Booktrailer pe marginea cărții „Scrisori din far», autor Emma Carroll, concursuri de lectură ș.a.)

Biblioteca Centrală (Campania Fii deștept! Ia un card inteligent!, Chișinăul citește, scriitoarea Victoria Fonari în dialog cu lucratorii Bibliotecii Civice din Verona, Soliloc de bibliotecă: Volumul „#femeia de la poarta închisorii” de Ileana Rusu, Monografia „Răul: interpretări literare” de Constantin Ivanov, Expoziția de carte virtuală Valorificarea colecțiilor speciale (100 sută de cărți digitizate deținute de Biblioteca Centrală), prezentări de carte fragment din romanul lui Victor Prohin „S-a copt frunza”, Cenaclul literar „Magia cuvântului” ș.a.)

Filiala Hristo Botev (revista bibliotecii, Booktrailer, colinde de crăciun bulgare, povești populare ș.a.)

Biblioteca Publică de Drept (Cartea juridică veche și rară, Săptămâna științei, 15 concepte despre alegeri, Educația civică, Drepturile refugiaților, Cărți noi despre Drept penal, infracțiuni, Bazele de date juridice disponibile la BPD, Cursul de e-Servicii ș.a.)

ISSUU

Pe contul instituțional Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu și cele gestionate de Filiala de Arte „T. Arghezi”, I. Mangher, în 2022, nu au fost publicate conținuturi.

Conturile deținute și gestionate de filialele CAE, Secția Memoria Chișinăului(SMC), Transilvania, au înregistrat, în 2022, un total de 77 postări (2021-30 postări), 1638 vizite (2021- 2086 vizite) și 2777 vizualizări (2021 — 6457 vizualizări) și 206 distribuiri (2021-84 distribuiri).

Cele mai populare postări în 2022 au fost:

NrContTitluvizualizări
1Secția Memoria Chișinăului(SMC)Chișinăul în date și evenimente 2022596
2Secția Memoria Chișinăului(SMC)Звездопад или А балерины тоже…  200
3TransilvaniaCărți jubiliare în anul 2022170

SlideShare

Pe conturile Slideshare deținute de Filiala A. Mickiewicz, Filiala de Arte T. Arghezi, Biblioteca Publică de Drept, și Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu — cont instituțional, în 2021, au fost publicate 42 (2021-62) postări care au fost vizualizate de 23375 (2021 – 32431) ori și au înregistrat 170 (2021-186) descărcări.Conturile Slideshare deținute de Filiala Transilvania și Sectia Memoria Chișinăului nu au fost actualizate. Pe contul instituțional Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu, în anul de referință, a fost publicat 1 (2021-3) conținut nou.Analizând evoluția cifrelor înregistrate putem afirma că popularitatea acestei platforme a scăzut.

Flickr

Cinci filiale ale Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (Filiala de Arte „T. Arghezi”, Biblioteca Centrală, CAE, N. Titulescu, Târgu-Mureș) dețin și actualizează conturi de Flickr, în 2022  acestea au înregistrat 885 (2021- 823) postări și 58 669 (2021 — 86 403) vizualizări, iar contul instituțional Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu a înregistrat 150 (2021 – 71) postări și 601 (2021 – 1503) vizualizări. Contul filialelor M. Costin, O. Ghibu și Traian nu au fost actualizate pe parcursul anului 2022.

Pinterest

În 2022 doar patru din șase conturi Pinterest au fost active. Conturile CAE și I. Mangher nu au fost actualizate. Pe contul instituțional BM au fost postate 375 de pinuri (2021-131) ce au obținut 31521 (2021 — 2170 vizite), pe conturile SMC au fost postate 9 pinuri și 9 vizite, Liviu Rebreanu 65 pinuri (2021-55 pinuri) și 367 vizite (2021-70 vizite), Filiala de Arte 173 pinuri și 3788 vizite. Per total conturile au înregistrat, în 2022, 622 pinuri și 35685 vizite (2021 — 186 pinuri și 2170 vizite).

Datele înregistrate pe aceste platforme, în ultimii ani, denotă faptul că interesul utilizatorului a migrat către alte spații cu informații.

Реклама

Spune ce gîndești

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.