7wh1j0o48cm

Aprindem vedete noi – 1


Au fost create următoare vedete de subiect (tematice):

Modelieri, designeri de vestimentaţie / Модельеры, дизайнеры одежды  CZU 687.016-5

Designeri și modelieri — Moldova, Republica / Дизайнеры и модельеры — Республика Молдова    CZU [74.071.1+687.016-5](478)

Marele Război pentru Apărarea Patriei — URSS — 1941-1945 — Militari şi conspiratori eroi   / Великая Отечественная война — СССР –1941-1945 — Солдаты и подпольщики герои  CZU 94(100:[47+57])”1941/1945″(092)

Militari sovietici şi ruşi / Советские и российские военные   CZU 355-051(47+57) sau 355-051(470)

Literatura rusă pentru adolescenţi – Legende   /   Русская литература для подростков — Легенды   CZU 821.161.1-93-34

2-lea Război Mondial în artă plastică și monumente /  Вторая Мировая война в изобразительном искусстве и памятниках
 CZU  [94(100)”1939/1945″:725.945] sau [94(100)”1939/1945″:73/76]  

Pictori – Biografii beletrizate / Художники — Литературные биографии  CZU 75.071.1(0:82-312.6)

Savanţi celebri — Biografii beletrizate / Знаменитые ученые — Литературные биографии  CZU 001-051(0:82-312.6)

Epocă preistorică – Scrieri literare / Доисторическая эпоха — Литературные произведения CZU 903(0:82)  

Literatura maghiară – Romane de aventuri   / Венгерская литература — Приключенческие романы  CZU 821.511.141-311.33b8b80b77b0b0bc2f208046cc7b54375-6867085-1000_1000

Literatura rusă din Ucraina – Nuvele  /  Русская литература из Украины — Повести  CZU 821.161.1(477)-31

Literatura rusă din Ucraina pentru adolescenţi – Nuvele / Русская литература из Украины для подростков — Повести  CZU 821.161.1(477)-93-31

Literatura rusă din Ucraina pentru copii  — Piese  / Русская литература из Украины для детей — Пьесы  CZU 821.161.1(477)-93-2

Satul ucrainean — Scrieri literare  / Украинское село — Литературные произведения  CZU 908(477-22)(0:82-312.6)

Literatura ucraineană pentru adolescenţi — Proză autobiografică  / Украинская литература для подростков — Автобиографическая проза  CZU 821.161.2-93-312.6 (роман или повесть), 821.161.2-93-32 (рассказ) или 821.161.2-93-94 (документальная автобиография)

Literatura ucraineană pentru adolescenţi – Povestiri / Украинская литература для подростков — Рассказы CZU  821.161.2-93-32

Literatura australiană – Opere alese / Австралийская литература — Избранные произведения  CZU 821.111(94)-821

Literatura australiană pentru copii — Poveşti literare / Австралийская литература для детей — Литературные сказки  CZU 821.111(94)-93-34

Literatura ucraineană pentru adolescenţi — Poveşti literare / Австралийская литература для подростков — Литературные сказки  CZU 821.161.2-93-34

Evelina Bocancea, şef oficiu Dep. Tehnologia Informaţiei

2 thoughts on “Aprindem vedete noi – 1

  1. cnepbiblioteca says:

    De ce să nu folosim „Al doilea război mondial”? Apoi „Militari sovietici și ruși” – nu înțeleg. În Rusia sunt multe etnii și ei folosesc termenul российский, în acest caz nu e potrivită formularea. Asta este opinia mea, nu vă supărați, discuția este colegială. În rest îmi place.

    Liked by 1 person

  2. evelinabocancea says:

    Была принята форма “2-lea Război Mondial” для того, чтобы сократить и упростить растянутую формулировку. Но, наверное, стоит добавить и полное название в качестве дополнения к основной формулировке, т.к. не всякий пользователь сможет догадаться использовать именно такую форму для поиска. Насчет „Militari sovietici și ruși”, последние здесь в значении российские. К сожалению, румынский язык не дает нам другого прилагательного для отличия русских от российских. В нашем каталоге часто используется это слово для обозначения страны, а не национальности. Как, впрочем, и другие подобные прилагательные: polonezi, francezi, români etc. Если речь идет о народе, это уточняется: Ucraineni, popor — Scrieri literare.

    Liked by 1 person

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s