Aspecte de clasificare şi indexare pe subiecte a documentelor de muzică tipărită 4


Indexarea pe subiecte nu se reduce la vedete tematice. Documente de muzică tipărită pot fi caracterizate prin vedete nume persoană, nume dinastie, nume colectivitate şi nume geografic.

Astfel, dacă ediţia este însoţită de un material bogat referitor la un compozitor sau la un interpret concret, sau, dacă aceasta reprezintă o culegere de opere din repertoriul unui interpret sau colectiv muzical, atunci accesăm vedeta nume persoană (cîntăreţ) sau nume colectivitate (cor, orchestră) corespunzătoare.

Pe parcursul activității am întîlnit cîteva ediţii, la care se cerea aplicarea vedetelor nume geografic. Acestea au fost creaţii muzicale despre Chişinău, Bucureşti şi alte oraşe. De asemenea, vedeta de acest tip a fost aplicată la descrierea culegerii de cîntece despre rîul Volga. Toate au primit vedete şi indice CZU corespunzătoare:

Chişinău în muzică     78(478-25)

                         Bucureşti în muzică    78(498-25)

Volga (rîu) în muzică   78(282.247.41)

Vedetele nume dinastie sunt din cele mai rar utilizate la indexarea ediţiilor de muzică tipărită. Dar îmi amintesc un exemplu interesant. În fondul bibliotecii sunt depozitate cîteva ediţii ale Albumului pentru Anna Magdalena Bach, 1725. Acest album, ce aparţine soţiei lui Johann Sebastian Bach, este un monument de epocă şi o mărturie a stilului de viaţă al intelectualității artistice din acele timpuri. Această ediţie conţine notele pieselor muzicale, ce aparţin membrilor familiei Bach, inclusiv şi ale capului familiei, dar şi notele prietenilor, oaspeţilor acestei case. Însăşi existenţa acestei ediţii a influienţat educaţia altor generaţii ale remarcabilei dinastii muzicale. Special pentru ediţiile acestea am creat o vedetă nume dinastie:

               Bach, dinastie de compozitori şi muzicieni germani (sec. 17-18)

În aşa mod, pentru indexarea pe subiect a documentelor de muzică tipărită se aplică toată gama vedetelor de subiect, dar în proporţii diferite.

Evelina Bokancha,
șef oficiu DTI

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s