Interacțiunea bibliotecar-utilizator prin intermediul catalogului partajat (la Filiala de Arte „T. Arghezi” a BM „B.P. Hasdeu”)


Catalogul electronic colectiv al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” cuprinde colecţiile din cele 28 de filiale conectate în reţea şi este instrumentul de lucru de bază, oferă acces gratuit la informaţii referitor la colecţie. Indiferent de locul aflării şi timpul accesării lui, utilizatorii pot să beneficieze nelimitat de ofertele şi serviciile catalogului. Nivelul de utilizare a catalogului depinde de nivelul de cunoaştere şi percepţie a acestor servicii de către utilizator. Bibliotecarul are rolul principal de a-l învăţa pe utilizator să cunoască soluţiile de accesare şi căutare în catalog în procesul de infodocumentare. Relaţia bibliotecar-utilizator prin intermediul catalogului electronic este multilaterală, interacţiunea se produce atît în mod direct, cît şi prin utilizarea resurselor disponibile (telefon, poştă electronică, reţele de socializare, skype, chat, messenger ş.a.). Se evidenţiază mai multe nivele sau stări ale acestei relaţii – de la utilizatorul începător, pasiv, consumator de informaţii – pînă la utilizatorul activ, distribuitor de informaţii. Rolul bibliotecarului în această relaţie este important, căci este purtătorul de cunoştinţe şi abilităţi profesionale speciale în aplicarea instrumentelor de căutare în baza de date, de el depinde formarea experienţei utilizatorului pentru perceperea serviciilor web. Relaţia bibliotecar-utilizator capătă un aspect de colaborare specializat la Filiala de Arte „T. Arghezi”, deoarece aici găsim informaţii la tabla de materii despre ştiinţa muzicală – istoria şi metodologia muzicii universale şi naţionale; compoziţii muzicale universale şi naţionale; lucrări pentru instrumentele muzicale; informaţii referitoare la opera de creaţie a personalităţilor muzicale – compozitori, instrumentişti, interpreţi; informaţii despre formaţii artistice legendare, evenimente muzicale ş.a.

Pe măsura aplicării noilor tehnologii, interacţiunea bibliotecar-utilizator se modifică, devine mai profundă şi creativă. Conform sarcinii prioritare din 2013 a filialelor BM „B.P. Hasdeu” despre integrarea informatizată prin aplicarea şi gestionarea resurselor informaţionale la o treaptă mai performantă, Filiala „T. Arghezi” s-a angajat să introducă în catalogul electronic documente specifice: documentele de muzică tipărită. Prin acest act, biblioteca noastră printre primele a început catalogarea şi barcodarea colecţiei. Colecţia numără peste 19 000 de documente de muzică tipărită. S-au introdus deja în catalogul partajat al filialei circa 15% din numărul total.

În acest context, poate fi readus în atenţie faptul că acum interacţiunea bibliotecar-utilizator la Filiala de Arte „T. Arghezi” este mult mai simplă (la prima vedere) comparativ cu perioada anterioară, cînd pentru identificarea sursei în catalogul tradiţional se recurgea pe cale succesivă, de la o sursă la alta, de la catalogul pe subiecte, la cel alfabetic al notelor muzicale, care, la rîndul lui, era repartizat după autori, compozitori, interpreţi, după primul vers al cîntecului ş.a. Catalogul electronic însă ne oferă posibilitatea ca printr-o singură accesare să primim mai multe variante de răspuns. El reflectă în totalitate fondul de bibliotecă. Dar pentru a oferi informaţii necesare utilizatorului referitor la colecţiile filialei, toate documentele trebuie introduse în catalogul partajat. La Biblioteca de Arte „T. Arghezi”, s-a început cu efectuarea proceselor de evidenţă-reevaluare şi reinventariere a colecţiilor, identificare şi scoatere din circuit a documentelor uzate fizic sau moral. Acest volum de muncă a fost realizat în special de către membrii echipei BM „B.P. Hasdeu”, bibliotecarii N. Gnidaş, L. Ciornîi şi M. Musatova în perioada anilor 2010-2013.

Apoi a continuat cu etapa propriu-zisă de introducere în catalogul electronic a documentelor. Acest proces complex este realizat în cadrul mai multor etape importante.

            Catalogarea este procesul de elaborare a catalogului, ce caracterizează elementele care identifică documentul, determină punctele de acces şi ne permite să găsim documentul, ale cărui autor, titlu, subiect sunt cunoscute – toate acestea sau măcar unul dintre ele. Pentru ca documentul catalogat să fie disponibil şi apoi regăsit de către cititor este necesară clasificarea sau indexarea cu vedetele de subiect, care se face în baza documentului Vedete tematice şi indice CZU pentru documentele de muzică tipărită, elaborat de Departamentul tehnologia informaţiei al BM. Procesul este realizat de către echipa de bibliotecari de la Filiala de Arte împreună cu dna Evelina Bocancea, şef oficiu la departamentul numit mai sus. Fixarea veridică a informaţiei despre document în catalogul integrat se face în cele nouă blocuri, menţionate în manualul UNIMARC şi standardele internaţionale ISBN, ISMN, ISBD (PM).

Procesul de disponibilitate al documentului pentru utilizator este finalizat de ultima etapă – barcodarea. Prelucrarea tehnică a documentului necesită aplicarea codului de bare, care va permite pe viitor împrumutul de carte în regim automatizat.

Înregistrarea documentului necesită şi descrierea conţinutului, deoarece nu întotdeauna utilizatorul îşi caută sursa după autor sau titlul cărţii. De multe ori solicită o creaţie dintr-o culegere. De aceea, este important conţinutul, care oferă date complementare la sursă: denumirea piesei, autorul textului, compozitorul, interpretul. Spre exemplu, la solicitarea textului şi a notelor muzicale ale cîntecului Pentru ea ne este cunoscut numai titlul. În cazul căutării după titlu, catalogul ar indica un număr mare de surse din care ar trebui să identificăm piesa. Pentru a evita acest lucru apelăm la sursa de internet, care ne indică numele compozitorului – Ion Aldea-Teodorovici. Simplificăm căutarea în catalog, îndicînd titlul şi compozitorul cîntecului. Catalogul ne trimite direct la sursa solicitată: cartea Învierea de Grigore Vieru (Chişinău, 1990). În Cuprins regăsim cîntecul Pentru ea la pag. 17 cu informaţii complementare referitoare la autorul textului – poetul Grigore Vieru.

Bibliotecarul informează utilizatorul despre posibilităţile şi funcţiile catalogului electronic în promovarea colecţiilor, explicînd toate punctele de acces. Fiecare bibliotecar, fiind conectat la catalogul partajat colectiv învaţă utilizatorii bibliotecii respective modul şi căile de utilizare. Căutarea documentului în catalogul electronic se efectuează după criteriile de căutare: cuvinte-cheie, titlu, autor, vedete de subiect. Mai mult decît atît, bibliotecarul ghidează şi aplică cunoştinţele utilizatorului la completarea catalogului cu liste tematice. Spre exemplu, la solicitarea unui utilizator, la Filiala de Arte s-a elaborat o listă tematică online cu genericul Cîntece pe versurile poetului Dumitru Matcovschi. Căutarea temei am efectuat-o după elementul cuvinte-cheie – Matcovschi, poezii cîntate (autor şi vedetă de subiect). Catalogul a indicat şaptesprezece surse, cărţi, în care se regăsesc poeziile poetului puse pe muzică. La accesarea individuală a fiecărei surse apare titlul şi descrierea bibliografică a documentului, însoţită cu conţinut, posibil şi imaginea copertei. Fiecare carte indică un cîntec sau mai multe.

De exemplu: cartea Lîngă rugurile Toamnei… Cerească-i dragostea dintîi: culegere de cîntece pe versurile poeţilor români de Eugenia Manea-Cernei. În conţinutul cărţii apar nouă poezii de D. Matcovschi. Lista poate servi ca sursă de informare pentru doritori şi este disponibilă pe http://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?viewshelf=52&sortfield= title.

De asemenea, după instrucţiunile bibliotecarului, un utilizator (profesoară de muzică), a întocmit o listă tematică de sine stătător, utilizînd în căutare vedeta de subiect. Lista Cîntece corale moldoveneşti pentru cor de copii şi pian include sursele cu titlul, autorul documentului şi, respectiv, cota de aranjare la raft. În aşa mod utilizatorul (profesoara) structurează sursele regăsite în colecţie, care pot fi uşor accesate ulterior, iar pentru elevi a fost furnizată o listă de surse echipată cu conţinut, localizare, elemente de distribuire şi apreciere a informaţiei. Lista se completează în continuare.

Catalogul electronic ne oferă diverse moduri de căutare. Un model de prezentare poate servi blogul tematic Chişinăul muzical al Filialei de Arte, disponibil pe http://bibliomusic. wordpress.com, în care echipa bibliotecii colecţionează cîntece despre Chişinău, însoţite de text, note muzicale şi videoprezentare. Deja sunt adunate 45 de piese muzicale, investigaţiile continuă. Ca să se evite surplusul de surse în cazul căutării după cuvîntele-cheie Chişinău, cîntece, doritorii pot identifica aceste piese după vedeta de subiect geografică Chişinău în muzică. Apar 13 surse în care pot fi găsite cîntece despre Chişinău.

Prin exemplele citate s-a dorit să ne împărtăşim din experienţa noastră referitor la unele aspecte de catalogare ale documentelor de muzică tipărită în catalogul electronic al BM, care se efectuează pentru prima dată şi să elucidăm impactul pe care îl are acest proces asupra bibliotecarului şi utilizatorului.

Colecţia Documente de muzică tipărită de la Filiala Arte „T. Arghezi” este una inedită, deţine informaţii importante referitoare la cultura şi arta muzicală a Moldovei, în special, şi a altor ţări. Introducerea lor în baza de date a BM „B.P. Hasdeu” este un mare avantaj pentru studiu, un ajutor real pentru specialişti, elevi, studenţi şi doritori interesaţi de această sferă de activitate, este o cheie de acces la comorile patrimoniului cultural naţional şi universal.

La modul general, catalogul electronic, în funcţie de criteriul sau instrumentul de căutare ce a fost aplicat, ne oferă nu numai accesul nelimitat la resursele informaţionale. Există şi o opţiune, prin intermediul căreia utilizatorii au posibilitatea de apreciere, recomandare şi distribuire a informaţiei pe diferite căi, spre exemplu, să recomande cartea preferată colegilor şi prietenilor prin reţelele de socializare. Pentru ca utilizatorului să-i fie satisfăcute necesităţile de informare la un nivel suficient, bibliotecarul trebuie să înveţe în permanenţă modificările în utilizarea tehnologiilor. La realizarea acestei sarcini sunt desfăşurate o serie de activităţi, training-uri şi ateliere profesionale ce vizează gestionarea şi administrarea sistemului informatic în ansamblu, a sistemului integrat de bibliotecă implementat şi realizat la BM „B.P. Hasdeu”.

                Referinţe bibliografice

Ghidul utilizatorului : [Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Ch. : Notograf Prim, 2012. – 28 p.

Manual UNIMARC / Federaţia Intern. a Asociaţiilor de Bibl. şi Instituţii; ed. de Brian P. Holt, asistat de Sally H. McCallum & A.B. Long; trad. de Mihaela Bora ş.a. – Bucureşti : Bibl. Naţ. a României, 1993. – 430 p.

VÎRLAN, Aliona. Planul de activitate a Filialei de Arte „T. Arghezi” : 2012. Chişinău, 2013.

VÎRLAN, Aliona. Planul de activitate a Filialei de Arte „T. Arghezi” : 2013. Chişinău, 2014.

                Resurse electronice

http://www.libruniv.usb.md/confbib/articole/2007_1-2/82-84%20conf_1+2-2007.PDF

http://lib.ase.md/site/docs/publicatii/dezvoltarea_durabila.pdf

http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Standarde-in-vigoare.

Anastasia MOLDOVANU, bibliotecar principal, Filiala de Arte „Tudor Arghezi”

Реклама

Spune ce gîndești

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

Создайте бесплатный сайт или блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

%d такие блоггеры, как: