Biblioteca – conector interactiv și creativ


La 15 octombrie 2014 la Biblioteca Municipală a avut loc conferința anuală cu genericul Acceptăm provocările – celebrăm succesele.

În cadrul panelului Biblioteca – conector interactiv și creativ bibliotecile au fost prezente cu comunicări în care au fost abordate subiecte legate de mediile sociale în bibliotecă. Incontestabil este faptul intrării lor în viața personală și în activitatea instituțiilor.

Rolul mediilor sociale în dezvoltarea bibliotecilor este evident. În primul rînd, bibliotecile creează spații pentru comunicare virtuală cu utilizatori și non-utilizatori, contribuind prin conectarea la bibliotecă, la dezvoltarea spirituală și culturală a indivizilor. În al doilea rînd, cresc tot mai mult și se transpun în spațiul virtual serviciile „tradiționale” de bibliotecă necesare utilizatorului în alt format (împrumutul documentelor prin intermediul catalogului electronic, prelungirea împrumutului, rezervarea documentelor, împrumutul cărților electronice pe dispozitive de lectură – ereadere ș.a. care azi au fost nu odată menționate). În al treilea rînd se dezvoltă și serviciile de informare și educare a utilizatorilor.

Toate aceste aspecte au fost reflectate și în comunicările bibliotecarilor. Maria Chiper de la Biblioteca Târgu-Mureș a vorbit despre interesantele forme de promovare a cărții și lecturii aplicate în dialogul bibliotecii cu utilizatorii pe Facebook și blogurile pei copii și pentru tineri și adulți. Experiență interesantă și cu un impact, care a fost apreciată și la Festivalul Național al cărții și lecturii, unde biblioteca a ocupat primul loc în categoria Cea mai bună experienţă de promovare a cărţii şi lecturii pe reţelele sociale.

Comunicarea Strategii de eficientizare a interactiunii Bibliotecii Centrale cu utilizatorii pe retelele de socializare a lui Andrei Cuciuc, manager CreateGo, a fost binevenită pentru că conținea cîteva reguli de mărire a vizibilității bibliotecii pe Facebook. Mulți din bibliotecari străduindu-se să posteze cît mai prompt fotografiile, uită să le selecteze și consideră neimportantă descrierea, etichetarea și localizarea evenimentelor și alte acțiuni care sporesc numărul de fani și vizite pe paginile bibliotecilor nu numai pe Facebook.

Elena Dabija, director, Centrul Academic Internațional Eminescu, în comunicarea Cuantificarea valorii informației pe rețelele de socializare@ C(unoștințe), A(ctualitate), I(ndicatori), E(ficiență) a relatat despre experiența centrului în valorificarea operei lui Eminescu în mediul online (bloguri, Facebook, Flickr, Twitter, Youtube), demonstrînd cît de complexă este activitatea în această direcție, cît de strînsă este relația stabilită cu utilizatorii.  

Iar, Anastasia Moldovanu, bibliotecar principal, Filiala de Arte „Tudor Arghezi”, a demonstrat celor prezenți că și catalogul electronic este un instrument de interacțiune cu utilizatorul. Succesul, durabilitatea acestei interacțiuni depinde de cît de corectă și completă este informația din OPAC, cît de repede poate fi regăsită. Toate acestea devin reale datorită muncii asidue a bibliotecarilor.

Este îmbucurător faptul că toate comunicările din acest panel au fost elaborate și prezentate în formatul 20×20 (pecha kucha), ceea ce confirmă aplicarea în practică a cunoștințelor din cadrul ultimelor traininguri organizate la acest subiect.

Mediile sociale în biblioteca sînt utilizate, se dezvoltă pentru beneficiul instituției și a utilizatorilor ei.

Toate prezentarile le veti putea consulta pe http://www.hasdeu.md/item-informatie-profesionala-conferinta-acceptam-provocarile-celebram-succesele-18/.

cuciuc

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s