Aspectul de Cultura Informației la Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu”Această comunicare a fost prezentată în cadrul Mesei rotunde pentru bibliotecarii școlari cu genericul „Bibliotecile școlare și integrarea informațională” la invitația bibliotecarei liceului teoretic „L. Blaga”, Eugenia Bahu, organizată de Direcția Generală Educație Tineret și Sport, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova și Liceul Teoretic “L. Blaga”.

Trăim într-o societate a informației, iar aceasta duce la adaptarea rapidă la situații noi și la asimilarea noilor cunoștințe. Astfel, aceste schimbări impun și la modernizarea bibliotecilor dar și la implementarea a noi forme și metode de acces la informații. Iar biblioteca rămîne furnizorul de informație în era noilor tehnologii informaționale iar bibliotecarul – ghidul utilizatorului în căutarea, selectarea și evaluarea informației.

CI

În contextul creşterii rolului lor în viaţa societăţii este necesară orientarea continuă a eforturilor bibliotecii spre schimbările ce au loc la nivelul circuitului informaţional. Pentru a face faţă provocărilor acestui nou secol, bibliotecarii trebuie să se adapteze noilor cerinţe, să obţină noi abilităţi şi competenţe în utilizarea tehnologiilor informaţionale pentru a asigura îndeplinirea scopurilor şi a obiectivelor instituţiei în care lucrează. Rolul principal în promovarea şi realizarea practică a acţiunilor de instruire a utilizatorului îi revine bibliotecarului. Fiind expert în accesarea informaţiei, în selectarea resurselor informaţionale, el va putea să înveţe şi pe alţii să utilizeze informaţia oferită de bibliotecă, avînd misiunea de a facilita procesul de instruire şi informare a utilizatorului.

Bibliotec

a Municipală „B.P. Hasdeu” s-a angajat să urmeze recomandările Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova şi a activat în anul 2010 sub brand-ul  „Cultura informaţiei”, acest domeniu de activitate fiind o orientare profesională strategică a anului 2010, continuînd de fapt această activitate și în prezent.

Conceptul Culturii Informaţiei.  Există mai multe definiţii, propuse de asociaţii şi autori. Conform  tratării propuse de Asociaţia Americană a Bibliotecilor Şcolare (American Association of School Librarians (AASL), precursor în domeniul CI, şi Asociaţiei pentru comunicaţii şi tehnologii educaţionale (Association for Educational Communications and Technologies) „cultura informaţiei înseamnă capacitatea de a găsi şi a utiliza informaţia, fiind baza învăţării de-a lungul întregii vieţi”. În acest context menționăm și numărul special al Revistei de specialitate “BiblioPolis”, Cultura Informației, unde au fost incluse articole, traduceri, legate de acest aspect.

Biblioteca Municipală și-a luat angajamentul de a oferi pentru utilizatori lecții de formare, instruire gratis, alegînd teme cît mai diverse pentru a veni în întîmpinarea acestora, contribuind în mod esențial la dezvoltarea abilităților de comunicare cu lumea prin intermediul computerului și a mediului virtual dar şi familiarizarea utilizatorilor cu cunoştinţe în domeniul bibliografiei, utilizării catalogului electronic OPAC, navigării în Internet, utilizării serviciilor electronice şi resurselor informaţionale de pe site-ul BM, înregistrării pe reţele sociale  etc.

De aici reiese tipurile de instruire:

 • Lecții bibliografice
 • Lecții informaționale 
 • Lecții tehnice/tehnologice

          Lecțiile bibliografice — oferă utilizatorului o serie de activități de instruire și  educaționale care popularizează cartea și lectura, inclusiv învață cum să se orienteze, să lucreze cu literatura artistică, științifică și de referință, formîndu-le abilități de a găsi informația cu ajutorul referințelor bibliografice și de a o folosi.

Astfel lecțiile bibliografice au avut așa subiecte: Căutarea la raft; De la papirus la e-book: evoluţia cărţii; Povestea cărţii sau cine face cărţile; Despre ce ne vorbeşte o ilustraţie; Ediţii noi de referinţe; Bibliografia şi elementele descrierii bibliografice etc.

          Lecţiile informaţionale oferă utilizatorului posibilitatea de a folosi serviciile propuse de bibliotecă și de regăsirea informației, inclusiv modul de a se familiariza cu accesul la informații ducînd la o dezvoltarea de instrumente performante de organizare, difuzare a acesteia. Instrumentul de bază fiind OPAC-ul, catalogul online care a înlocuit catalogul tradițional.

La acest aspect au fost create următoarele subiecte: Modalități de căutare în Catalogul electronic al Bibliotecii; Căutarea în bazele de date abonate de către Bibliotecă; Căutăm informaţia pe site-ul Bibliotecii „B.P. Hasdeu”; Blog „Chişinău-oraşul meu”- cea mai recentă şi amplă informaţie despre capitală; Enciclopediile on-line – sursă de cunoaştere a Artelor Vizuale etc.

          Lecţiile tehnice/tehnologice — oferă iniţierea și abilitatea în utilizarea calculatorului, aplicațiilor software dar și a altor tehnologii pentru a rezolva o varietate de probleme educative, de activitate practică sau personală.

Formarea şi educarea culturii informaţiei utilizatorului rămâne a fi unul din obiectivele de bază ale activităţii unei biblioteci. Realizarea acestui obiectiv s-a efectuat prin elaborarea unor lecții cu tematică mai solicitată care să vină în întîmpinarea utilizatorului.

La acest aspect au fost create așa subiecte ca: Inițiere în utilizarea Calculatorului, scanerului; Copierea informației pe suport Optic (CD, DVD), flash etc.; Crearea și utilizarea unui cont de e-mail; Crearea unui cont într-o rețea de socializare (Facebook, Twitter, YouTube etc.); Redactarea textelor în Word etc.

Pe parcursul anului 2012 BM „B.P. Hasdeu” a organizat 6841 de acţiuni de instruire: 3471 de consultaţii și 3370 lecţii :

 • Lecţii bibliografice1731;
 • Lecţii informaţionale 922;
 • Lecţii tehnice717;

În cadrul acestor lecții sunt antrenate diferite categorii de persoane care doresc să înveţe, să se informeze, să aplice, să interacţioneze şi să-şi formeze propria cultură informaţională.

Grupul-țintă: elevi, liceeni, studenți, maturi (în deosebi persoanele de vîrsta a treia se adresează mai des).

          Impactul activităților de instruire:

 1. Biblioteca fiind o sursă de informaţie, facilitează accesul utilizatorului la informaţii mai ample, mai logic organizate, structurate variat, prezentate în modalităţi diferite de vizualizare iar utilizatorul devine purtătorul acesteia;
 2. Informaţia ce se furnizează, stimulează motivaţia de a învăţa şi acumula cunostinţe de către toţi utilizatorii;
 3. Utilizatorul va folosi eficient și creativ capacitățile învăţate de pe urma  acestor lecţii de instruire, punîndu-le mai apoi în practică;
 4. Bibliotecarul are posibilitatea de a reproiecta activitatea în funcţie de necesitățile, sugestiile, propunerile utilizatorului;
 5. Asigurarea unui feed-back permanent;
 6. Stimulează interesul faţă de nou.

Biblioteca are rol de promotor esenţial de informaţie atît în aspect cantitativ, cît şi calitativ, influenţînd benefic orice structură socială. Toate sursele sînt utilizate eficient în dorinţa de a le satisface cele mai largi necesităţi de cunoaştere, formare şi informare ale cititorilor iar bibliotecarii vor tinde în permanenţă să familiarizeze utilizatorii cu noile tehnologii informaţionale.

Tatiana Baltag,
șef serviciu Biblioteca Centrală
„B.P. Hasdeu”

Spune ce gîndești

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.