B2B Content Marketing: Repere, Bugete și Tendințe: Raport


Materialul de mai jos reprezintă raportul organizației Content Marketing Institute (CMI), lider în content marketing – Joe Pulizzi. 2013 B2B Content Marketing Benchmarks, Budgets and Trends [Research Report].

Ce este marketingul de conținut? Un set de instrumente de marketing care se bazează pe crearea și / sau difuzarea de informații utile pentru consumator, în scopul de a câștiga încrederea și de a atrage potențiali clienți.  Content  marketingul presupune implicarea în pregătirea și difuzarea a informațiilor de înaltă calitate, relevante și valoroase, ceea ce nu este reclamă, dar convinge publicul în mod indirect de a lua decizia necesară distribuitorului și a alege serviciul oferit. 

Așa cum am observat în ultimii doi ani, content marketingul rămîne în topul priorităților marketerilor. Nouă din zece marketeri utilizează content marketingul. În cele ce urmează găsiți principalele concluzii din raportul anual (1).

Content marketerii utilizează mai multe tactici

În anul 2013 în medie marketerii utilizează 12 tactici – o semnificativă creștere în comparație cu anii precedenți (8 tactici). Spre deosebire de anul trecut social media (în afară de bloguri) a fost raportat ca cea mai populară tactică a content marketingului cu o rată de adoptare de 87 la sută.

Utilizarea tuturor tacticilor a crescut cu o singură excepție  – revistele  imprimate au rămas la același nivel, 31 %. Rapoartele, conținutul video, mobil, conferințele virtuale sînt tactici care au semnalat cea mai mare rată de utilizare.

Content marketerii continuă să fie nesiguri în tacticile utilizate

Chiar dacă marketerii utilizează multe tactici, ei rămîn incerți în aprecierea eficienței lor – aceaiși tendință s-a observat și în anul trecut (2011). Diagrama de mai jos demonstrează faptul că marketerii continuă să considere evenimentele in-person ca cea mai efectivă tactică (67 %).

Distribuirea conținutului prin social media a crescut

În anul de referință 87% de marketeri au utilizat social media pentru a distribui conținutul, în anul precedent fiind raportată rata de 74%. În comparație cu anul precedent LinkedIn este cel mai utilizat canal, lăsînd în urmă liderul anului precedent Twitter.

Noi, de asemenea am efectuat un sondaj privind utilizarea unor canale noi/adiționale, inclusiv Pinterest, care este folosit de 25% de respondenți.

Cheltuielile content marketeri au crescut

În medie, marketerii B2B (2)cheltuiesc 33% din bugetul pentru marketing pentru content marketing, care a crescut în comparație cu 26%. Majoritatea respondenților (54%) au semnalat creșterea cheltuielilor în următoarele 12 luni.

Puțini marketeri au conținut externalizat

În anul de referință observăm o schimbare în utilizarea echipelor in-house pentru crearea conținutului de B2B marketeri. 44% de companii raportează că ei externalizează aceste eforturi.

Marea schimbare – este producerea conținuturilor

În anul de referință marketerii au fost rugați să indice orice schimbare în content marketing, apoi să selecteze cea mai importantă schimbare. După cum vedeți producerea unei cantități destule de conținut este astăzi cea mai mare schimbare raportată de markererii B2B, în comparație cu 64% raportate anul trecut pentru producerea unui conținut care angajează.

Citiți raportul integral pentru a profilul celui mai bun content marketer B2B și faceți cunoștință cu scopurile și metodele de măsurare utilizate.

Ce credeți despre acest rezultate ? Sînteți de acord cu ele ? Ceva v-a surprins?


1.  Content Marketing Institute and MarketingProfs.

2. B2B – Business to Business – așa este numit ansamblul de tehnici și programe informaționale care permit stabilirea relațiilor client/furnizor. 

Sursa: http://www.slideshare.net/CMI/b2b-content-marketing-2013-benchmarks-budgets-and-trendsnorth-america-14855770

2013 B2B Content Marketing Benchmarks, Budgets and Trends [Research Report]


Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s