TEAM-BUILDING: SINERGIA COMUNICĂRII ÎN CADRUL ECHIPEI


Mutaţiile culturale şi sociale semnificative, variabilele individuale şi apartenenţele sociale, cadrul instituţional condiţionează necesitatea formării unei echipe puternice. Subiectul devine tot mai actual pentru instituţiile care doresc să prospere, să fie active şi să devină liantul indispensabil pentru comunitate. În mod inevitabil, există în orice instituţie grupuri unde membrii sînt afiliaţi după diverse criterii. Afinităţile uneori conduc la un spirit defensiv cu caracter distructiv, care influenţează succesele instituţionale.  Conlucrarea cu un grad mic de reciprocitate, situaţii distorsionate, climat psihologic tensionat – exclusiv aceste caracteristici reprezintă portretul instituţiei fără progres. Gama identificabilă de competenţe şi cunoştinţe trebuie orientată spre formarea unor grupuri concentrate exclusiv pe realizarea misiunii şi obiectivelor comune.

Relaţiile de grup transformă cunoştinţele în acţiuni viabile, sporind impactul asupra dezvoltării instituţionale. Comunicarea contribuie revelator la formarea grupurilor. Aici sînt indispensabile dimensiunile emoţionale şi relaţionale. Mentalitatea grupului reprezintă o identitate destul de importantă în contextul instituţional. Expresivitatea fiecărui membru al grupului se manifestă prin rol, devenind o expresie personală, un model de comportament şi atitudine. Rolurile se mai accentuează prin caracteristicile individuale – educaţie, dezvoltare intelectuală, competenţă, talent, creativitate. Analiza rolurilor în cadrul instituţiilor se concentrează cu o vigoare deosebită pe studierea relaţiilor de grup şi pe înţelegerea profundă a dinamicii instituţionale.

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s