UN NOU CONCURS DE CREAŢIE


La 31 martie 2012, în incinta Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (Sediul Central), a avut loc cea de-a V-a ediţie a Concursului de caligrafie Crinii Latini, consacrat aniversării a 135-a a Bibliotecii gazdă, organizat împreună cu Societatea Bibliofililor din Republica Moldova.

Scopul profesional al concursului a fost de a arăta frumuseţea caligrafiei tradiţionale, de a promova şi a cultiva acest gen de artă în rândurile utilizatorilor BM, de a populariza şi a consolida imaginea bibliotecii noastre. Lucrările au avut ca subiect genericul: Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 ani.

Pentru o mai bună reuşită a lucrărilor şi utilizare a unor elemente componente scrierii caligrafice, care transmit energie şi echilibru, BM a organizat anticipat un master-class cu graficianul V. Herţa, la care au fost prezente peste 30 de persoane.

La acest proces de creaţie au participat 24 de persoane – studenţi şi liceeni de la: Universitatea Pedagogică de Stat  „Ion Creangă”, Academia de Muzică,  Teatru şi Arte Plastice, Universitatea Tehnică din Moldova, Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” şi Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”, încercând a se exprima frumos, estetic prin aplicarea artelor decorative.

Cu dăruire şi pasiune, cu ingeniozitate şi originalitate, ei au adus astfel un omagiu  Bibliotecii Municipale la cei 135 de ani de activitate, transpunând mesajul în ingenioase forme grafice, pline de delicateţe şi luminozitate.

Juriul a avut în componenţă specialişti ai domeniului, membri ai UAP: Luminiţa Ermurache, Valeriu Herţa, Alexandru Ermurache, Teodor Macari, precum şi un reprezentant al BM – Genoveva Scobioală, care au apreciat tehnica caligrafiei, dar şi exprimarea artistică a mesajului, desemnând:

Premiul I – Dumitru Lungu (800 lei)

Premiul II – Augustin Cojocaru (600 lei)

Premiul III – Ruxanda Hubenco (400 lei)

Premiul special – Andrei Răileanu (200 lei).

Patru persoane s-au ales cu Diplome de încurajare.

Premianţii au mai primit câte o sacoşă cu însemnele BM, precum şi câte două cărţi editate sub egida bibliotecii: Chişinăul în literatură şi Timp şi istorie. Autori de la „Viaţa Basarabiei”, de Iurie Colesnic.

Concursul a confirmat o dată în plus funcţia de culturalizare a bibliotecii, creându-i utilizatorului condiţii de susţinere şi realizare. Acest exerciţiu de creaţie este benefic pentru deschiderea tinerilor spre cultură şi spre valorile spirituale: limba română, cartea, frumosul.

 Genoveva SCOBIOALĂ


2 thoughts on “UN NOU CONCURS DE CREAŢIE

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s