CONFERINŢA DIRECTORILOR BIBLIOTECILOR PUBLICE RAIONALE/MUNICIPALE/ORĂŞENEŞTI DIN REPUBLICA MOLDOVA (CODIBIP)


Întrunirea anuală a Conferinţei Directorilor Bibliotecilor Publice Raionale/Municipale/Orăşeneşti din Republica Moldova (CoDiBiP) a avut loc la 9 decembrie 2011.  Discuţiile s-au axat pe  Bibliotecarul public moldovean ca obiect şi ca subiect al schimbării.  Prezentările le puteţi accesa:

Serviciile bibliotecilor publice în percepţia utilizatorilor: rezultatele studiului socilogic naţional realizat de Institutul de Politici Publice. Studiul a avut scopul de a evalua calitatea servicilor şi accesibilitatea servicilor publice, inclusiv şi bibliotecile publice.

http://www.slideshare.net/cdbclub/prezentare-sondaj 

Structura şi conţinuturile competenţelor în cîmpul biblioteconomiei sub impactul provocărilor Societăţii Cunoaşterii:  cerinţele faţă de bibliotecarul modern în contextul schimbărilor.

http://www.slideshare.net/cdbclub/competente

Recomandări privind elaborarea Programului seminarelor raionale/municipale în anul 2012:  Subiecte  de formare profesională pentru bibliotecari estimate din studii şi din repertoriul competenţelor.

http://www.slideshare.net/cdbclub/prezentare-co-dibip-viorica-antonov

Google Docs – o posibilitate de recepţionare a situaţiilor statistice: oportunităţile Tehnologiilor Informaţionale pentru partajarea resurselor.

http://www.slideshare.net/cdbclub/prezentare-vica

Bibliotecile publice din Republica Moldova în anul 2012:  priorităţi de activitate – revizuirea evidenţei activităţii, studierea necesităţilor informaţionale ale utilizatorilor, utilizarea indicatorilor de performanţă, Concursul “Biblioteca cu cele mai ingenioase activităţi de promovare a cărţii şi lecturii”, comunicarea în stilul Web 2.0.

http://www.slideshare.net/cdbclub/bibliotecile-publice-in-anul-2012

Pentru informaţii  consultaţi recomandările Bibliotecii Naţionale a Republicii  Moldova

http://clubbib.wordpress.com/2011/12/12/intrunirea-anuala-2011-codibip-prezentari-powerpoint/

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s