Publicaţii profesionale "Tratat de biblioteconomie"


Asociația Bibliotecarilor din România, în colaborare cu Catedra de Biblioteconomie și Știința Informării din cadrul Universității București a început demersurile pentru elaborarea unui Tratat de biblioteconomie. Pentru elaborarea diferitelor capitole şi subcapitole se va face apel la cei mai buni specialişti români şi străini. Fiecare volum va avea cate un coordonator, iar coordonarea generală va fi asigurată de prof. Mircea Regneală. Forma finală a lucrării se estimează a avea în jur de 2000 p.

Lucrarea urmează a fi alcătuită din trei volume:

  • Vol. I – Biblioteconomie generală (coord. Mircea Regneală);
  • Vol. II  – Managementul colecţiilor (coord. Elena Tîrziman, Cristina Popescu);
  • Vol. III – Abordări moderne în bibliotecă (coord. Ionel Enache).

Informaţii: http://proiectabr.wordpress.com/2011/11/22/tratat-de-biblioteconomie/

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s