Conferinţa ştiinţifică Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare


În perioada 21-22 septembrie 2011 a avut loc Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare. Conferinţa  a fost dedicată aniversării 65 de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova.

Sesiunile de comunicări s-au organizat pe ateliere. Astfel, atelierul „Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării” s-a desfăşurat în trei secţiuni:

  • Secţiunea 20: Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională
  • Secţiunea 21: Jurnalism
  • Secţiunea 22: Comunicare.

La secţiunea Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională au fost abordate şi discutate mai multe subiecte: bibliotecarul – specialist în catalogare, dominanţa feminină a profesiei bibliotecarului, ponderea limbajelor de indexare în asigurarea funcţionalităţii catalogului electronic, instituţia infodocumentară şi e-guvernarea, comunicarea profesională, rolul politicilor naţionale culturale asupra bibliotecilor, inovaţia în management, accesul la conţinutul digital, animaţia culturală, cartea pe suport electronic.

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a participat cu trei comunicări:

  • Lidia KULIKOVSKI:  Inovaţia în management – soluţia schimbării în domeniul infodocumentar
  • Mariana HARJEVSCHI:  Rolul politicii naţionale culturale asupra politicii în domeniul bibliotecilor din Republica Moldova (1990-2010)
  • Tatiana COŞERI: Comunicarea profesională în contextul culturii instituţionale. Cazul bibliotecilor publice.

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s