CERINŢE PENTRU PREZENTAREA POSTERELOR


În cadrul Conferinţei anuale Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: contribuţii cultrual-patrimoniale şi ştiinţifice  în premieră vor fi prezentate comunicări sub formă de postere elaborate de filiale. Pentru prezentarea posterelor se respectă  următoarele cerinţe:

  • Subiectele posterelor pot fi: activităţi, campanii, forme şi metode de promovare, studierea feed-backului, impactul activităţilor, schiţe de proiect etc. Subiectele vor avea în vizor tematica chişinăuiană.
  •  Anunţarea până la 10 octombrie 2011 despre participarea cu comunicare sub formă de poster. A se indica titlul subiectului, autorul.
  • Posterele urmează a fi afişate pe spaţii speciale până la începerea Conferinţei.
  • Dimensiunile obligatorii pentru postere – 60 x 43 cm.
  • Cerinţele pentru design – 20% text, 40% grafice/poze.
  •  Condiţii de perfectare a textului – Arial, titlu – 32 pt, text – 28 pt
  • Durata sesiunii de prezentare a posterului: 10 min.

 Persoana de contact: Tatiana COŞERI (27 85 92 tcoseri@hasdeu.md )

One thought on “CERINŢE PENTRU PREZENTAREA POSTERELOR

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s