În vizor atestarea cadrelor bibliotecare 2011


Specialiştii în informare şi documentare din 2006 au posibilitatea de a demonstra competenţele şi abilităţile profesionale, de a evidenţia problemele din domeniu, de a trasa noi direcţii pentru schimbare, inovare şi dezvoltare.

În acest an la Biblioteca Municipală 33 de specialişti au depus dosare pentru a confirma/conferi grad de calificare. Dosarele depuse variază: gradul I -14 persoane, iar la gradul II – 19. Ca rezultat au fost obţinute: gradul I – 13 persoane, iar la gradul II – 20 persoane. Ponderea majoră de această dată revine tinerilor.

 Datele la 1 iulie 2011 sunt următoarele:

grad superior

25

gradul I

78

gradul II

66

TOTAL atestaţi

169

Total bibliotecari BM

344

% bibliotecari atestaţi

49,1

Temele de cercetare au fost variate: externizarea serviciilor, fişiere de autoritate, blogurile bibliotecii, activitatea extramuros, persoanele dezavantajate, satisfacerea necesităţilor informaţionale ale utilizatorilor, pagina web, utilitatea resurselor electronice, Chişinău în arta decorativă, creativitatea şi inovaţia, promovarea imaginii bibliotecii, proiecte educaţionale, elemente de identitate, brand instituţional, design-ul bibliotecii, parteneriate.

 Subiectele sun interesante. Ar fi bine ca o cercetare să dea răspuns la o întrebare. Trebuie să devină foarte clar care este problema cercetării. Preponderent să privească preocupările bibliotecii. Rezultatele obţinute de dorit să aibă aplicabilitate practică. Regulamentul de atestare nu recomandă rigori pentru prezentarea temei de cercetare. Unele din ele sunt interesante cu o pondere majoră de aplicare. Este excelent dacă  la revizuirea regulamentului se va ţine cont de aceste propuneri.

 Procesul de atestare reprezintă o evaluare a personalului prin care se determină gradul de eficienţă a salariatului şi corespunderea lui cu postul ocupat, estimarea rezervei de cadre. Biblioteca Municipală se mîndreşte cu indicatorii cantitativi şi calitativi care reflectă specialiştii atestaţi. Echipa Hasdeu este competitivă şi profesionistă. Cu ideile creative şi inedite dezvoltă domeniul biblioteconomic, promovează lectura şi biblioteca.

 Tatiana COŞERI

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s