BIBLIOTECA MUNICIPALĂ PROMOVEAZĂ PRACTICILE BUNE PRIN EXEMPLE


Cultura instituţională este personalitatea Bibliotecii Municipale. Fiind un rezultat al interacţiunii umane de lungă durată, cultura se manifestă prin diverse forme: simboluri, norme de comportament, valori, ritualuri, mituri. Aceste elemente sunt vizibile datorită oamenilor de la Biblioteca Municipală.

 Deschişi în colaborare, responsabili în echipe de lucru, dornici de a se implica activ  sunt doar unele caracteristici ale bibliotecarilor de la Hasdeu. Orice lucru este făcut cu rezultate reprezentative, care aduc valoare adăugată nu numai instituţiei, ci şi domeniului biblioteconomic.

 Comunicarea profesională consolidează instituţiile infodocumentare. Întîlnirile, discuţiile în cadrul unor ateliere, seminare, mese rotunde, conferinţe sunt ocazii benefice pentru circulaţia şi împărtăţirea practicilor bune. Biblioteca Municipală mereu este preocupată de implementarea noului, de promovarea pe scară largă a rezultatelor în vederea ridicării prestigiului şi identităţii bibliotecii.

 Un exemplu a celor relatate mai sus este buna colaborare cu Biblioteca Publică Raională „Al. Donici” din Orhei. Pe parcursul anului 2011, bibliotecarii din Echipa Hasdeu a participat la mai multe activităţi profesionale:

  • Atelier professional “Utilizatorul 2.0 – competenţe şi abilităţi pentru Biblioteca şi Bibliotecarul 2.0” – 2 comunicări:  Ludmila PÂNZARI, director adjunct Biblioteca 2.0: câteva lucruri necesare petnru a deveni bibliotecar 2.0; Tatiana COŞERI, director adjunct. Identitatea bibliotecii în contextul 2.0. Cazul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.
  • Conferinţa „Biblioteca mai mult decît biblioteca” – 2 comunicări: Natalia KRAVCIUK, şef filială M. Costin. Casa – Biblioteca – Familia: demers logic de formare a cetăţeanului   activ;  Eugenia FILIP, şef oficiu, Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”. Blogurile Bibliotecii Municipale – un nou spaţiu de comunicare.
  • Şcoala de vară – formator Tatiana COŞERI cu subiectul Aspecte comunicaţionale privind consolidarea imaginii bibliotecii: forme şi metode de comunicare scrisă.

Activităţile organizate de Biblioteca Publică Raională „Al. Donici” din Orhei sunt adevărate acţiuni de consonanţă a experienţelor bune, de consolidare a competenţei profesionale şi de dezvoltare a comunicării profesionale.

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s