AFIRMAŢI-VĂ PROFESIA, ADUCEŢI UN PLUS DE VALOARE ŞI PRESTIGIU DOMENIULUI BIBLIOTECONOMIC!


Concursul “Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” a ajuns la ediţia a 20-a . Organizat  de Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Molodva, concursul  s-a desfăşurat sub egida sloganului –  Afirmaţi-vă profesia, aduceţi un plus de valoare şi prestigiu domeniului biblioteconomic!

Publicaţiile BM sunt rezultatul gândirii creatoare şi o identitate distinsă. Comisia de evaluare a Concursului “Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” au apreciat atât calitatea informaţională, cât şi aspectul poligrafic, cognitiv al lucrărilor prezentate, care merită să fie apreciate în diferite categorii.

PREMIUL MAGNA CUM LAUDE

Două lucrări ale Bibliotecii Publice de Drept:

  • Pensia de la A la Z  = Пенсия от А до Я : Ghid / A. Chisari, L. Goncear ; Bibl. Publ. de Drept, BM „B.P. Hasdeu”. – Ch. : S.n., 2010. (Tipogr.”Primex Com” SRL). – 80 p. – Tit., text paral. lb. rom., rusă. – Paginaţie paral. – Carte-valet .
  • Sinteza jurisprudenţei Curţii Europene pentru drepturile omului în cauzele versus Moldova : Examinate sub aspectul Art. 3 (Interzicerea torturii) din Convenţie. – Ch. : “Bons Offices” SRL, 2010. -500 p.

SECŢIUNEA BIBLIOTECONOMIE

PREMIUL I

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice: Culeg. de comunicări de la Conf. anuală (2 dec. 2009) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”; recenzent: dr. conf. univ. Lidia Kulikovski; coord.: Tatiana Coşeri. – Ch.: Magna-Princeps SRL, 2010. – 128 p.

COMPARTIMENTUL PUBLICAŢII ÎN SERIE – PREMIUL I

Cultura informaţiei : Ed. specială  la rev. BiblioPolis / Bibl. Municipală “B.P. Hasdeu” ; red. şt. : Lidia Kulikovski. – Ch. : Ed. Bons Offices. – Vol. 37 (2010), Nr. 5 (Serie nouă). – 174 p.

COMPARTIMENTUL MATERIALE PROMOŢIONALE PREMIUL I

Materiale promoţionale: geantă, chipiu, stilou, mouse pad calendar

SECŢIUNEA LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE

COMPARTIMENTUL BIOBIBLIOGRAFII

Vlad Pohilă: Biobibliogr. / Bibl. Municipală ”B.P. Hasdeu” , Centrul de Inform. şi Doc. ”Chişinău” ; alcăt. : Claudia Tricolici, ed. îngr. de Lidia Kulikovski. – Ch. : “Grafema Libris”, SRL, 2010. – 288 p. – PREMIUL I

Alexandru Donos : O viaţă în zbucium : Biobibliogr. (şi nu numai …) / Bibl. Municipală ”B.P. Hasdeu” , Bibl. Publ. ”Liviu Rebreanu” ; alcăt. : Al. Donos, I. Tutun, ed. îngr. Lidia Kulikovski. – Ch.: ”Magna-Princeps”, SRL, 2010. – 124 p. PREMIUL II

PREMIUL SPECIAL

ORIGINALITATE

Mouse pad-calendar

Biblioteca Municipală a demonstrat capacitatea de a fi o echipă cu un sistem complex de conexiuni şi interdependenţă.

Tatiana COŞERI

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s