Chişinău – oraş al cărţii


La 30 martie 2011, în incinta Bibliotecii Municipale “B.P. Hasdeu”, Sediul Central, a avut loc ediţia a IV-a a Concursului de caligrafie Crinii latini. În acest an concursul a fost consacrat aniversării a 575-a a oraşului Chişinău, iar lucrările realizate urmau să aibă ca subiect genericul Chişinău – oraş al cărţii.

Scopul profesional al concursului a fost de a arăta frumuseţea caligrafiei tradiţionale, de a promova şi cultiva acest gen de artă în rândurile utilizatorilor BM, de a populariza imaginea capitalei noastre.

În procesul de creaţie s-au implicat 30 de persoane: liceeni, studenţi de la diverse instituţii de profil (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Universitatea Tehnică a Moldovei, Liceul de Arte Plastice “Igor Vieru”, Colegiul Naţional de Comerţ), precum şi alte persoane iniţiate în domeniu şi sensibile la frumos prin aplicarea  artelor figurative.

Tinerii noştri concurenţi, cu seriozitate, dăruire şi pasiune, au adus, astfel, un elogiu frumos oraşului, folosind o diversitate largă a modalităţilor de exprimare plastică. Unii au conjugat destul de reuşit şi original subiectul cu ornamentele decorative utilizate, manifestând un potenţial înalt de creativitate şi ingeniozitate, care a suplimentat scrierea caligrafică şi au pus în valoare mesajul.

Juriul, format din cunoscuţi specialişti ai domeniului –  Valeriu Herţa, membru al UAP, preşedintele secţiei „Ex-libris” al Societăţii Bibliofililor din R. Moldova, Simion Zamşa, membru UAP şi Al. Ermurache, profesor la Facultatea de Arte Plastice a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă”, precum şi reprezentanţi ai BM: directorul adjunct Tatiana Coşeri şi Genoveva Scobioală, manager, Departamentul Marketing au apreciat atât tehnica caligrafiei, cât şi exprimarea artistică a mesajului.

Învingători au fost:

  • Premiul I – Mihail Ursu (800 lei)
  • Premiul II – Marina Delijan (600 lei)
  • Premiul III – Carolina Rabei (400 lei) și Ludmila Guzeva (400 lei)

La patru persoane li s-au acordat premii speciale, iar tuturor participanţilor li s-au oferit mici cadouri cu însemnele Bibliotecii Municipale: pliante, pixuri, mouse pade-uri.

Conform prevederilor regulamentului,  lucrările rămân în posesia BM pentru a completa colecţiile speciale şi vor fi expuse în Sala de lectură de la Sediul Central de Ziua Oraşului.

Acest „exerciţiu de creaţie” a fost o experienţă frumoasă pentru concurenţi şi o treaptă spre ascensiune, iar pentru organizatori – a mai confirmat o dată funcţia de culturalizare a bibliotecii, creându-i utilizatorului condiţii de susţinere şi realizare, precum şi  recunoaşterea contribuţiei bibliotecarilor la promovarea valorilor perene şi a imaginii oraşului Chişinău.

Genoveva Scobioala

manager Departamentul Marketing

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s