Exponate noi în Colecţia "Chişinău"


Colecţia Chişinău, iniţial constituită în mare parte doar din cărţi, în 2011 s-a extins cu exponate decorative şi produse filatelice cu simbolica Chişinăului – un pas inovativ în diversificarea colecţiei.

Exponatele decorative au capacitatea de a transpune farmecul tradiţiilor strămoşeşti şi a istoriei locale. La procurarea exponatelor s-a pus accentul doar pe tot ce ţine de capitală.

În total au fost achiziţionate şaptezeci şi unu obiecte decorative, dintre care şi lucruri artizanat.

Colecţia s-a completat cu:

 • treizeci şi două de obiecte pe suport magnetic
 • zece panouri efectuate din pînză, ceramică, ghips, lemn
 • cinci picturi în ulei
 • un set de mini-picturi în ulei (23 ex.)
 • o ilustrată pictată manual
 • veselă decorativă (cinci căni, trei farfurii, o placă din lemn, două linguri mici)
 • şapte suvenire
 • cîte un covoraş, ceas, fanion şi o carte-pliant.

Monumentele arhitecturale cel mai des reprezentate sunt: Catedrala Naşterea Maicii Domunlui, Primăria municipiului Chişinău, monumentul lui Ştefan cel Mare, Arca de Triumf.

În urma examinării Catalogului mărcilor poştale ale Republicii Moldova au fost selectate mărci poştale, plicuri, cărţi poştale, dedicate capitalei, care reflecta istoria, evenimente curente, personalităţi, monumente de arhitectură, expoziţii din muzee. Produsele procurate au fost emise în perioada 1991 (de la proclamarea  Independenţii Republicii Moldova) pînă în 2011.

S-au achiziţionat două sute şaizeci şi două produse filatelice:

 • Una sută cincizeci şi una mărci poştale, dintre care unsprezece coliţe
 • Patruzeci şi cinci plicuri cu mărci
 • Cincizeci şi două plicuri cu mărci imprimate
 • Paisprezece cărţi poştale.

Este important să menţionăm, că un număr de plicuri şi ştampile emise de Poşta Moldovei, au fost preconizate unor evenimente culturale şi istorice desfăşurate de-a lungul anilor. Marca poştală, pe drept desemnată  atribut naţional, are şi valoarea unei cărţi de vizită a ţării sau a unei comunitati (in cazul nostru capitalei tarii).

Exponatele sint expuse pe Flickr.

CID “Chisinau”

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s