Masa rotundă: Bibliotecile publice şi comunitatea în contextul societăţii cunoaşterii. Asigurarea accesului la informaţii la nivel local


Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova , Secţiunea „Biblioteci publice”

Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu”,

moderator: conf. univ. dr. Lidia KULIKOVSKI

RAPORT

La lucrările mesei rotunde au participat, alături de cei înscrişi, şi oaspeţi de onoare: Ludmila Costin, preşedintele ABRM; Olga Bârlad, reprezentatul Ministerului Culturii, şeful Direcţiei cultură în teritoriu; Natalia Goian, şeful Catedrei Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională; Claudia Balaban, directorul Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”.

S-au înscris să ţină comunicări opt bibliotecari. Au fost susţinute cinci comunicări:

 • BM „B.P. Hasdeu” – trei comunicări (Lidia Kulikovski: Biblioteca şi comunitatea: conectare, dezvoltare, sprijin, interacţiune în abordarea teoretică; Comentarii la ediţia a doua, revizuită şi completată la Biblioteca Publică. Linii Directoare IFLA, 2010; Mariana Harjevschi: Biblioteca Publică de Drept – instituţia ce facilitează şi promovează accesul la documente publice chişinăuiene);

 • Biblioteca Raională „D. Cantemir”, Ungheni – Victoria Bernic: Biblioteca publică – spaţiu de interferenţă culturală;

 • Biblioteca Municipală „E. Coşeriu”, Bălţi – Zinaida Dolinţă, Ludmila Ouş: Produsele editoriale apărute sub egida Bibliotecii Municipale „E. Coşeriu” din Bălţi în serviciul public.

Au mai fost multiplicate şi distribuite participanţilor trei comunicări:

 • BM „B.P. Hasdeu” – Lidia Kulikovski: Biblioteca publică şi comunitatea: relaţii şi imagine; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi comunitatea chişinăuiană;

 • Biblioteca Metropolitană „Mihail Sadoveanu”, Bucureşti – Sergiu Gabureac, şeful Serviciului Marketing: Misiunea bibliotecii publice în civilizarea comunităţii; A cincea roată.

În cadrul mesei rotunde au fost lansate trei volume editate de BM „B.P. Hasdeu”, toate consacrate subiectului abordat:

 • McCook, Kathleen de la Peña. Un loc la masă: participarea la dezvoltarea comunităţii: red. L. Kulikovski, trad. : Victoria Kulikovski, Lidia Kulikovski, Ch.: Magna Princeps, 2010, 110 p. Titlu original : A Place at the Table. Participating in the Community Building;

 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice. Culegere de comunicări de la Conferinţa anuală (2 decembrie 2009);

 • Chisari, A., Pensia de la A la Z = Пенсия от А до Я : Ghid / Biblioteca Publică de Drept. Ch.: Primes Com, 2010, 80 p.

Suportul educaţional oferit fiecărui participant a inclus: geantă BM; pliante, comunicările multiplicate; ghidul Pensia de la A la Z, revista de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării BiblioPolis (nr. 1 şi 2, 2010), o carte a politicianului român Cozmin Guşă.

În cadrul mesei rotunde s-a produs şi minutul de promovare a ABRM: fiecărui participant i s-a prins în piept banerul-colant Sunt membru al ABRM (textul şi sigla ABRM). Participanţii BM au avut două banere: Sunt membru al ABRM şi Suntem membri ai ABRM (textul şi sigla BM „B.P. Hasdeu” şi sigla ABRM). Mottoul acestui minut de promovare a fost: Secţiunea Bibliotecii Publice a ABRM este vocea ta. Aderă la ABRM şi vocea ta va fi mai puternică!

La lucrările mesei rotunde s-au înscris 142 de bibliotecari, dar au participat 162.

Au fost prezente şi au scos în evidenţă evenimentul două posturi de televiziune (TVM 1 şi Publica) şi două posturi de radio (Radio Moldova şi Vocea Basarabiei).

Astăzi, bibliotecarii fac faţa unui nou set de complexităţi cum ar fi necesitatea reconfigurării programului de activitate, a implementării noilor politici de dezvoltare. Obligaţia de a contribui la dezvoltarea comunităţii vine din mai multe direcţii. Vorbitorii mesei rotunde s-au străduit să le traseze.

Participanţii la masa rotundă au abordat multiaspectual relaţia biblioteca publică –comunitate, au evidenţiat provocările procesului de dezvoltare a comunităţii, au explicat cum să înţelegem şi cum să tratăm prezenţa bibliotecii în dezvoltarea comunităţii, cum se încadrează activitatea bibliotecarilor în dezvoltarea comunitară, cum se construiesc şi se gestionează relaţiile cu comunitatea, în ce mod se produce participarea bibliotecii la dezvoltarea comunitară. S-au identificat valorile care stau la baza oricărei iniţiative comunitare comprehensive, s-au prezentat modele excelente de construire şi gestionare a relaţiilor cu comunitatea prin exemplele concrete.

Sintetizând rolul bibliotecii de-a lungul istoriei în crearea identităţii comunitare, dialogului comunitar, colaborării comunitare, s-a ajuns la concluzia că „dezvoltarea comunitara reprezintă o parte inerentă a eforturilor bibliotecare, iar profesia de bibliotecar derivă dintr-o înţelegere de amploare a tot ceea ce înseamnă dezvoltarea comunităţii”.

Bibliotecilor trebuie să li se acorde atenţie la nivel politic pentru a garanta ca dezvoltarea comunitară să fie prioritară pentru această profesie.

Fondatorii trebuie să recunoască şi să autorizeze resursele necesare pentru susţinerea rolului important pe care îl are biblioteca publică în dezvoltarea comunitară. Recunoaşterea şi responsabilitatea sunt imperative pentru crearea valorilor viitorului ce vor avea un rol important în procesul de materializare a valorilor comunitare şi bibliotecare.

Reieşind din cele expuse mai sus, cei 162 de participanţi la masa rotunda declară următoarele:

 1. Biblioteca este un actor comunitar important. Autoritatea comunitară, fondatorii trebuie să valorifice eficient resursele bibliotecii, capacitatea culturală, educaţională, informaţională, socială, civilizatoare a bibliotecii. O interacţiune eficientă a bibliotecii (cu tot ce are şi cu tot ce poate) cu viziunea comunităţii ar fi un remediu ideal de conlucrare benefică.

 2. Biblioteca trebuie să utilizeze, în lipsa celor naţionale, mai eficient documentele internaţionale ca: Manifestul IFLA/UNESCO cu privire la biblioteca publică (1994, upgrate 2010); Biblioteca publică. Linii directoare IFLA (2010); ghidurile CALIM@RA.

 3. E oportun să se expedieze o scrisoare către Guvernul RM, Ministerul Culturii, Consiliul Biblioteconomic Naţional, Biblioteca Naţională cu cererea de a elabora, în baza documentelor internaţionale, setul de documente normative naţionale întru susţinerea rolului de actant important al bibliotecii publice în dezvoltarea comunitară; precum şi de a aproba o strategie de dezvoltare a bibliotecilor publice. În RM norme financiare pentru domeniul biblioteconomic nu există; normele de utilizare, de sarcini, de resurse – de care ne conducem – sunt cele din secolul trecut.

 4. Trebuie asigurată transparenţa, prin intermediul mass-mediei, a rezultatelor negocierii Secţiunii „Biblioteci publice” a ABRM cu Guvernul RM, Ministerul Culturii, Consiliul Biblioteconomic, Biblioteca Naţională cu referire la cele expuse mai sus.

Lidia KULIKOVSKI,

preşedinte al Secţiei Biblioteci publice a ABRM

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s