Duplex profesional: Digitizarea – calea spre cunoaştere: proiecte şi parteneriate


Accesul inteligent la cunoştinţe este susţinut de Biblioteca Municipală. Ea este mereu în căutarea soluţiilor noi cu o semnificaţie mai profundă şi cu un impact mobilizator. Duplex-ul profesional este o formă de comunicare, încurajat şi dezvoltat de filialele bibliotecii. Diapozonul discuţiilor denotă practici de perspectivă şi de succes.

Astfel, la 13 octombrie 2010, Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu” în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga”, Cluj organizează Duplexul profesional Digitizarea – calea spre cunoaştere: proiecte şi parteneriate. Vor fi susţinute următoarele comunicări:

  • PROIECTUL “EUROPEANA LOCAL” ÎN ROMÂNIA (Sorina STANCA, director Biblioteca Judeţeană “O. Goga” Cluj-Napoca);
  • TRADIŢIONAL ŞI MODERN ÎN PRACTICA PROIECTELOR ŞI PARTENERIATELOR (Anca PERVAIN, şef birou Secţia pentru copii, Biblioteca Judeţeană “O. Goga” Cluj-Napoca);
  • COLECŢIA NUMERICĂ A BIBLIOTECII MUNICIPALE (Ludmila PÂNZARI, director adjunct, Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu”);
  • BIBLIOTECA PUBLICĂ DE DREPT – INSTITUŢIA CE FACILITEAZĂ ŞI PROMOVEAZĂ ACCESUL LA DOCUMENTELE PUBLICE CHIŞINĂUIENE (Mariana HARJEVSCHI, director, Biblioteca Publică de Drept).

Ca orientare strategică, Biblioteca Municipală tinde spre crearea bibliotecii digitale. Utilizînd tehnologiile informaţionale, filialele BM diversifică, îmbunătăţesc serviciile, extind accesul la informaţie, conservă şi prezervă moştenirea culturală chişinăuiană.

În viitor BM va susţine discuţii comunitare on-line, va plasa autori locali, va ghida chişinăuianul în vastul conglomerat de materiale disponibile în internet. Va rămîne mediator, facilitator de conţinut on-line.

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s