Conferinţa anuală „Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – calea spre cunoaştere a comunităţii chişinăuiene: resurse, servicii, inovaţii. Abordări teoretico-practice"


Vă invităm să participaţi la lucrările Conferinţei anuale Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – calea spre cunoaştere a comunităţii chişinăuiene: resurse, servicii, inovaţii. Abordări teoretico-practice

Obiectivele conferinţei:

 • stimularea şi provocarea unei competiţii între filiale;
 • determinarea contribuţiei filialei la realizarea obiectivelor şi priorităţilor Bibliotecii Municipale;
 • promovarea serviciilor şi produselor bibliotecii;
 • stabilirea ariilor de activitate ce necesită îmbunătăţiri;
 • pronosticarea activităţii Bibliotecii Municipale;
 • evaluarea competenţelor profesionale;
 • dezvoltarea profesională a personalului;
 • promovarea profesională.

Limbile de lucru a conferinţei: română, rusă

Comunicările prezentate nu vor depăşi limita de timp – 10 minute, iar luările de cuvânt în cadrul dezbaterilor pe marginea lor – până la 5 minute.

Prezentarea titlului comunicării până la 1 octombrie 2010

Varianta finală a programului15 octombrie 2010

Desfăşurarea conferinţei – 19 octombrie 2010

Publicarea comunicărilor: Textul integral al comunicărilor va fi publicat în Culegerea de comunicări Biblioteca Municipală „B.P.  Hasdeu” – calea spre cunoaştere a comunităţii chişinăuiene: resurse, servicii, inovaţii. Abordări teoretico-practice

Cerinţele privind întocmirea textelor comunicărilor: Textul va cuprinde două-şase pagini pline (formatul A4:210×297 mm), dactilografiate la intervalul 1,5 cu alineatul din 5 semne. Se va păstra câmp liber: din stânga, din partea de sus şi de jos-câte 25 mm, din dreapta -10 mm. Materialele vor fi prezentate în format electronic, împreună cu un exemplar tipărit, semnat de autori, scrise la computer în programul Word for Windows, fonta Arial.

 • Titlul lucrării: bold caps (majuscule) 12 pt., centrat. Cuvintele din titlu nu se trec dintr-un rând în altul.

 • Numele şi prenumele autorilor: bold 12 pt., centrat.

 • Afilierea (instituţia): bold 12 pt., centrat.

 • Adnotare (Abstract): bold, 12 pt., până la 150 cuvinte.

 • Cuvinte-cheie: trei-cinci, 12 pt.

 • Textul lucrării, 12 pt.

 • Numărul maxim de autori – 2. Fiecare autor are dreptul să prezinte nu mai mult de două lucrări.

Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text. Sub figură sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă. Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu.

Referinţe. În text referinţele se numerotează prin cifre încadrate în paranteze pătrate (de exemplu: [2], [5-8]) şi se prezintă la sfârşitul articolului într-o listă aparte în ordinea apariţiei lor în text. Referinţele se prezintă în conformitate cu standardele naţionale: SM SR ISO 690:2005 Referinţe bibliografice. Conţinut, formă şi structură şi SM SR ISO 690-2:2005 Referinţe bibliografice. Partea 2: Documente electronice complete sau părţi de documente.

Termenul de prezentare a materialelor pentru publicare: 1 noiembrie 2010.

La conferinţa anuală participă membrii Echipei Hasdeu.

Persoana de contact: Tatiana COŞERI

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s