Atestarea cadrelor bibliotecare: aprecierea personalului, stabilirea şi dirijarea perspectivei profesionale


În scopul implementării prevederilor Legii cu privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar nr.355-XVI din 23 decembrie 2005, Hotărârii Guvernului Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice nr.381 din 13 aprilie 2006, Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare şi Ordinului Ministerului Culturi nr.211, bibliotecarii Bibliotecii Municipale au obţinut următoarele grade de calificare:

superior: confirmare – 14; conferire – 11

gradul întâi (I): confirmare – 26; conferire – 37

gradul doi (II): confirmare – 22; conferire – 11

În comparaţie cu anul 2006 (primul an de atestare) indicatorii au crescut din punct de vedere a conferirii gradelor. Se observă o migraţie de la gradul întâi la gradul superior, de la gradul doi la gradul întâi:

2006 2010
dosare 129 121
gradul superior 15 25
gradul întâi 56 63
gradul doi 58 33

Pe parcursul celor patru ani numărul bibliotecarilor atestaţi a crescut. Indicatorii cantitativi la 1 mai 2010 sunt următorii:

TOTAL atestaţi 158 bibliotecari

gradul superior – 14

gradul întâi – 47

gradul doi – 97

44,4 % din numărul total de bibliotecari sunt atestaţi

24 bibliotecari atestaţi au plecat

2 bibliotecari atestaţi au venit

Ca rezultat al procesului de atestare, la 1 iulie 2010 Biblioteca Municipală a înregistrat următoarele date:

TOTAL atestaţi 157 bibliotecari

gradul superior – 25

gradul întâi – 65

gradul doi – 67

45,4 % din numărul total de bibliotecari sunt atestaţi

Subiectele temelor de cercetare au vizat problemele actuale ale filialelor, unde s-a pus accentul pe inovaţie, îmbunătăţirea şi extinderea serviciilor şi ofertelor.

Tatiana COŞERI

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s