Prezenţa echipei Hasdeu în mediul ştiinţific profesional


Directorul Bibliotecii Congresului menţiona într-un comunicat că “bibliotecile sunt pentru noi o religie”. Afirmaţia demonstrează elocvent atât atitudinea comunităţii faţă de bibliotecă, cât şi responsabilitatea socială a instituţiilor infodocumentare.

Imaginea sau reputaţia Bibliotecii Municipale “B.P. Hasdeu” este direct proporţională cu potenţialul uman, care se caracterizează prin originalitate şi spirit inovativ. Oamenii BM sunt şi un brand instituţional prin care se afirmă acţiunile orientate spre utilizatori. Ei conving rolul BM şi îndeplinesc promisiunile stipulate în strategii, politici. Ei prin competenţe şi abilităţi fac ca servicile şi ofertele BM să fie: Dorite de utilizatori, Distincte în comunitatea profesională şi Durabile în timp.

Prezenţa Echipei Hasdeu în mediul ştiinţific profesional contribuie la asigurarea calităţii învăţământului superior. În procesul de cercetare studenţii şi masteranzii utilizează practicile de calitate ale BM. Astfel, bibliotecarii noştri sunt citaţi în tezele de an, de licenţă şi de master. Aici putem menţiona topul citărilor: Lidia KULIKOVSKI, Mariana HARJEVSCHI, Tatiana COŞERI, Ludmila PÂNZARI, Taisia FOIU, Caludia TRICOLICI, Genoveva SCOBIOALĂ.

În contextul jubileului de 50 de ani de activitate a Învăţământului biblioteconomic universitar din Republica Moldova, Biblioteca Municipală a fost apreciată de Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională cu Diplome de excelenţă şi medalii jubiliare.

Biblioteca Municipală va sprijini şi în continuare viitorii specialişti, contribuiind la succesul şi prestigiul profesiei de bibliotecar.

Tatiana COŞERI

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s