Promovarea identitatii Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”


Promovarea identităţii BM constă într-un complex de activităţi prin care se urmăreşte cunoaşterea percepţiei bibliotecii, fidelizarea utilizatorilor, menţinerea unei imagini pozitive a instituţiei la nivelul comunităţii locale, edificarea încrederii utilizatorilor în valoarea şi diversitatea colecţiilor, în optimizarea şi adaptarea serviciilor la necesităţile reale ale comunităţii. Experimentând mai multe modalităţi de a se face cunoscută, BM va insista pe atragerea unor noi segmente de piaţă, pe rolul integrator de a fi a tuturor. BM va promova şi crea un sistem de identitate ce va conferi mai multă consistenţă identităţii vizuale, va transmite unitatea reţelei BM, contribuind la personalizarea şi diferenţierea de alte instituţii similare prin logo-ul înregistrat, care va fi motorul comunicării interne şi externe, imaginea ei distinctă.

Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu” din Chişinău este prima bibliotecă din Republica Moldova care şi-a elaborat şi înregistrat logo-ul corporativ la AGEPI. Acesta reprezintă elementul principal al identităţii Bibliotecii Municipale, care creează comunicare vizuală, memorabilitate şi impune respect.

Elemente componente ale logo-ului: Simbolul grafic (reprezintă forma stilizată a unei cărţi); Numele bibliotecii (Biblioteca Municipală B.P. HASDEU); Sloganul (Calea ta spre cunoaştere).

Scopul: reflectarea profilului şi a personalităţii BM, pătrunderea în memoria comunităţii, adaptarea utilizatorului, formarea fidelităţii şi recunoaşterii, consolidarea şi promovarea imaginii.

Pentru aplicarea corectă a brandului de către cele 31 filiale, BM a elaborat Manualul de identitate, care furnizează un număr de elemente ce formează baza sistemului vizual de identitate. El prevede reguli de bază pentru administrarea identităţii, o cerinţă necesară şi obligatorie pentru toate structurile componente în promovarea unei imagini distincte. Or, o imagine favorabilă în ochii utilizatorului înseamnă coerenţă în activitate şi diversitate în oferte – produse, servicii, facilităţi, spaţii, comportament.

Toate elementele logo-ului, utilizate constant şi sistematic, în combinaţie sau separat, oferă indicii despre BM, o reprezintă în mod coerent şi distinct, îi evidenţiază unicitatea. Logo-ul se aplică pe suporturi tradiţionale şi electronice în variantă oficială (pe documente instituţionale – foi cu antet, contracte, cărţi de vizită), precum şi elemente separate (în deosebi pe materialele promoţionale inscripţionale). Manualul mai furnizează o serie de mostre ale sistemului de identitate, precum şi aspecte tipografice, cromatice şi de stil.

Implementarea şi folosirea permanentă a logo-ului pe toate materialele elaborate şi emise de BM va consolida imaginea şi va contribui la realizarea obiectivelor de informare, de promovare şi transparenţă.

Genoveva SCOBIOALĂ, manager, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s