Master-class: Managementul conflictelor. Formarea practicilor de mediere si negociere a conflictelor


În orice instituţie există persoane sau grupuri care concurează, există diferenţe de opinii, interese şi valori, există conflicte de priorităţi şi scopuri. Este conflictul un factor pozitiv pentru instituţie sau o forţă distructivă? Este conflictul necivilizat şi dăunător, sau este rezultatul natural al întîlnirii unor interese opuse care trebuie înţeles şi tratat corespunzător ? Conflictul nu este bun sau rău. El exista pur şi simplu, dar poate fi funcţional atunci cînd este condus corect. În acest context devine esenţială cunoaşterea şi înţelegerea de către bibliotecari a mecanismului eficient şi relevant de negociere a stărilor conflictuale.

Biblioteca Municipală “B. P. Hasdeu” la 21 mai 2010 a organizat pentru colegii săi de la Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM un master-class MANAGEMENTUL CONFLICTELOR. FORMAREA PRACTICILOR DE MEDIERE ŞI NEGOCIERE A CONFLICTELOR.

Obiectivele de bază ale acţiunii de instruire au fost:

  • Înţelegerea şi însuşirea elementelor de bază în analiza unui conflict.
  • Identificarea stărilor conflictuale în instituţie.
  • Formarea practicilor de mediere şi negociere a conflictelor.
  • Căutarea soluţiilor durabile de prevenire a conflictelor.

Studierea managementului conflictelor contribuie la o mai bună cunoaştere a comportamentelor individuale şi de grup în cadrul instituţiei infodocumentare. Forme de manifestare ale conflictelor, clasificarea şi dinamica stărilor conflictuale, dezvoltarea capacităţilor de a comunica clar, corect, coerent în procesul de prevenire, mediere, negociere a conflictului sunt răspunsurile la întrebarea „cum SĂ REZOLV EU conflictul”, aspecte care trebuie să fie cunoscute de bibliotecari.

Bibliotecarii de la DIB ULIM ştiu cum să rezolve conflictele.

Formator: Tatiana COŞERI, director adjunct, BM “B.P. Hasdeu”

One thought on “Master-class: Managementul conflictelor. Formarea practicilor de mediere si negociere a conflictelor

  1. Sveta Viz says:

    Certurile si diferentele individuale fac parte din viata si aceasta poate fi imbunatatita, daca se poate anticipa un conflict si, daca se poate trata in faza incipienta, constructiv. Rezolvarea conflictelor depinde in mare masura de constientizarea lor, iar conflictele de munca au ca obiect stabilirea conditiilor de munca si sunt conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional, una din motivatii fiind cea financiara…

    Like

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s