Imaginea este un capital aflat în slujba bibliotecii


ssl26843 Bibliotecile simt astăzi, mai presant decât în trecut, nevoia de o imagine bună, de o imagine puternică. O lume care se schimbă clipă de clipă şi lasă mult mai puţin teren instituţiei bibliotecare, reclamă un demers mai riguros de definire a imaginii, dotarea bibliotecii cu un sens colectiv de comunicare şi consolidare a imaginii în comunitate.

Noi, echipa HASDEU, trecuţi prin două strategii de imagine ştim şi preţuim puterea imaginii   noastre, o utilizăm ca instrument de evaluare şi control al evoluţiei  organizaţionale.  Din  aceste considerente am salutat şi susţinut iniţiativa Ministerului Culturii, implicându-ne  cu toate forţele, responsabilitatea, competenţa profesională în acest proiect de promovare a imaginii, considerând-o provocarea anului 2009 şi oportunitatea impresionantă de comunicare corporativă a imaginii BM.

Demersul nostru, care include ansamblul dispoziţiilor luate pentru  realizarea acestui proiect, a fost sintetizat în Planul de imagine 2009. PIanul a devenit instrumentul metodologic pentru definirea unei poziţionări de imagine, pentru lansarea unei noi campanii de promovare a ei, pentru comunicarea strategiei organizaţionale. Astfel, Planul de imagine a asigurat coerenţa acţiunilor   spre  următoarele finalităţi:

 • să poziţioneze BM în mod diferenţiator, inovator, în comunitatea chişinăuiană şi cea profesională;

 • să promoveze imaginea sub umbrela Strategiei BM 2008 – 2017,  utilizând-o ca instrument de realizare a obiectivelor strategice;

 • să consolideze imaginea BM ca imagine corporativă a reţelei HASDEU, demonstrând capacitatea  noastră profesională şi organizaţională de a susţine această reţea;

 • să construiască o identitate, pornind de la istoria, tradiţia BM, diversitatea culturală a oamenilor ei; să susţină şi să întreţină motivaţia angajaţilor în jurul unei biblioteci care este construită împreună;

 • să pună în relaţie planul de imagine cu publicul său.

Tratând imaginea ca pe un capital, o resursă de bunuri, am beneficiat de Anul Imaginii pentru a analiza imaginea BM, pentru a instrui angajaţii referitor la constituirea, menţinerea, dezvoltarea imaginii şi rolul ei în aceste procese:

 • ne-am întrebat şi am discutat Ce imagine avem? Ce imagine vrem? într-un brainstorming cu acelaşi titlu;

 • au fost efectuate mai multe cercetări sociologice privind percepţiile utilizatorilor şi ale angajaţilor, am analizat vizibilitatea comunitară a BM, am examinat din punct de vedere calitativ şi cantitativ prezenţa BM în mass-media  pentru a afla decalajul dintre imagine şi activitate;

 • au fost analizaţi parametrii imaginii noastre: personalitatea, valorile, identitatea, reputaţia, notorietatea în cadrul unui master-class – Elaborăm un plan de comunicare a imaginii;

 • au fost analizate, şi învăţate, componentele imaginii BM;

 • au fost identificaţi factorii determinanţi ai imaginii BM;

 • a fost reliefată dimensiunea umană a imaginii BM în cadrul unei mese rotunde cu angajaţii;

 • a fost elaborat Manualul de identitate  vizuală a BM, realizare notorie în domeniu.

Din experienţa campaniilor de imagine anterioare,  ştim că reuşita unei astfel de acţiunii depinde de implicarea tuturor angajaţilor. Luând în consideraţie această concluzie, am inclus în Planul de imagine mai multe acţiuni de instruire a angajaţilor, în scopul sensibilizării lor şi educării unei atitudinii responsabile faţă de imaginea instituţională, conştientizării, de către fiecare angajat, a contribuţiei sale la imaginea colectivă.

Alt aspect important, care a lipsit din celelalte campanii, a fost accentul pus pe dezvoltarea politicilor, standardelor, lucrărilor metodologice – instrumente comune care determină studiul şi fac priceperile să devină transferabile, instrumente care identifică şi determină ADN-ul BM. Dacă nu le-am fi conceput, dacă nu le-am fi respectat, nu am fi reuşit să creăm imaginea pe care o avem.

Un obiectiv îndrăzneţ, asumat în această campanie, a fost transparentizarea activităţii BM prin care ne-am angajat să fim prezenţi zilnic într-o instituţie mass-media: ziare, reviste, radio, TV etc. Acest obiectiv a fost suprarealizat. Pentru prima oară în istoria sa, de 133 de ani, BM a înregistrat 665 de prezenţe în mass-media tipărită şi 420 de prezenţe în mass-media audiovizuală.

Relaţia cu comunitatea, ca aspect definitoriu al imaginii BM, a fost consolidată  din strategie. Parteneriatele sunt cele mai avansate nivele de colaborare cu comunitatea, cu societatea civilă. BM le construieşte şi le întreţine cu consecvenţă.

Identitatea unei biblioteci, unicitatea ei constă nu numai în ceea ce face, ci şi în felul în care o face: în stilul său. Toate acţiunile campaniei de imagine au contribuit, într-un fel sau altul, la evidenţierea în comunitatea chişinăuiană şi în cea profesională a stilului unic, inconfundabil al BM.

Dr. Lidia KULIKOVSKI,director general al BM „B.P. HASDEU”

IMPORTANT: Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu” a ocupat locul I la Concursul Republican

“Promovarea Imaginii Bibliotecii Publice în comunitate“.

One thought on “Imaginea este un capital aflat în slujba bibliotecii

 1. Savela says:

  Da, Manualul de identitate este intr-adevar o realizare notorie si un ghid foarte util, cel putin vorbesc de mine. Imi este de mare ajutor. Multumesc!!!!

  Like

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s