Viitorii specialişti optează pentru biblioteca noastră


 Parteneriatul profesional este un factor de promovare şi comunicare a imaginii instituţionale. Echipa Hasdeu contribuie la facilitarea accesului la informaţia profesională prin intensificarea procesului de formare profesională  în comunitatea biblioteconomică.

 Colaborarea este semnificativă cu Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională materializată în lucrări editate, proiecte comune, practica studenţilor şi masteranzilor.

În perioada 22 martie – 8 mai 2010, un grup de studenţi vor verifica/aprofunda cunoştinţele obţinute la Catedră. Zece studenţi sunt pe ultima sută de metri pentru a completa râdurile specialiştilor.

Sarcinile incluse în curriculum sunt o sinteză a domeniilor de competenţă. Fiind împărţite în patru module: Organizarea informaţiei. Sistematizarea şi indexarea documentelor; Servicii de referinţe şi servicii informaţionale; Tehnologii informaţionale în structurile infodocumentare. Sisteme şi reţele de informare; Relaţii cu publicul. Servirea utilizatorilor programul este complex şi util şi pentru practicieni.

Echipa Hasdeu va sprijinii viitorii specialişti, va fi în calitate de mentor pentru ei şi va învăţa.

 Coordonator: Tatiana COŞERI

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s