Personalul Bibliotecii Municipale: aspecte cantitative


 Succesul Bibliotecii Municipale se explică prin capacitatea sa de a se adapta continuu la exigenţele societăţii şi de a acţiona creativ în echipă. Biblioteca Municipală este un mediu unde oamenii obţin performanţe şi se dezvoltă personal.

Oamenii sunt brand-ul Bibliotecii Municipale. Competenţa şi aptitudinile profesionale ale bibliotecarilor au un impact direct asupra serviciilor, produselor. Coerenţa acţiunilor derulate în bibliotecă au tangenţe relevante cu calitatea personalului. Astfel, în anul 2009 Biblioteca Municipală a obţinut mai multe performanţe. Acestea adaugă plusvaloare instituţională şi dezvoltare durabilă.

Serviciile şi ofertele infodocumentare ale Bibliotecii Municipale au fost realizate, promovate, diversificate de către cei 436 de angajaţi, din care 346 de bibliotecari. În anul de referinţă echipa BM a fost completată cu 55 persoane, din care 41 bibliotecari.

Vârsta medie a personalului deasemenea rămâne constantă – 37 de ani. Acest fapt se datorează echipei de tineri creativi şi inovativi.

La Biblioteca Municipală sunt create condiţii relevante pentru a avansa în carieră. Biblioteca susţine bibliotecarii pentru a învăţa la ciclul I, II. Astfel, la ciclul I învaţă 21 de studenţi, din care 8 de specialitate (38% din numărul total de studenţi).

La ciclul II (masterat) învaţă 23 de persoane, din care 16 (70% din numărul total de masteranzi) la Managementul structurilor infodocumentare.

Ca rezultat, la BM sunt 311 persoane cu studii superioare, din care 198 de specialitate (64% din numărul total de persoane cu studii superioare). Cu studii medii 35, din care de specialitate 21 (60% din numărul total de bibliotecari cu studii medii de specialitate). Indicatorii nu au suportat schimbări majore.

Structura angajaţilor pe sexe este constantă, fiind justificată prin natura activităţii de bibliotecă. Schimbări neesenţiale sunt şi la statutul naţionalitate.

În anul 2010 au obţinut gradul II (doi) de calificare 14 bibliotecari tineriDin numărul total de bibliotecari – 158 sunt atestaţi, ceea ce constiuie 45,7 % (superior – 14, I- 47, II – 97). Considerăm un indicator bun, ţinînd cont de vîrsta medie a personalului şi de rata majoră de tineret.

Bibliotecarii au fost remuneraţi la timp, corect, în dependenţă de volumul şi calitatea muncii executate, în conformitate cu prevederile Codului Muncii (titlul V. Salarizarea şi normarea muncii; titlul VII. Regulamentul intern al unităţii. Disciplina muncii; titlul X. Particularităţile de reglementare a muncii unor categorii de salariaţi), Convenţiei colective (nivel de ramură) pe anii 2009-2010 (art. 7. Timpul de muncă şi de odihnă; art. 8. Organizarea muncii şi salarizarea; anexa nr.1. Sporuri la salariu de bază), cu prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la sistemul şi la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice.

Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, tinerilor angajaţi li s-a stabilit un spor la salariu tarifar în mărime de 10% pentru perioada primilor trei ani de activitate. În continuare bibliotecarii au primit sporul pentru vechime în muncă, nocivitate, grad de atestare şi supliment la salariul de funcţie în mărime de 30 la sută ca instituţie cu o desocebită importanţă pentru comunitate.

Ehipa Hasdeu nu numai munceşte împreună, dar şi se odihneşte. Programul de socializare a fost divers în 2009: zile de naştere, ziua profesională, sărbătorile de iarnă. Socializarea este o ocazie favorabilă de a discuta neformal, de a se cunoaşte mai bine.

Activitatea profesională a bibliotecarilor BM a fost apreciată de fondatori, parteneri şi prieteni. Aceasta reprezintă o satisfacţiei profesională care mobilizează, generează şi dezvoltă alte realizări. Pe parcursul anului 2009, echipa Hasdeu a fost apreciată cu 135 de diplome.

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a dat undă verde unui şir de acţiuni creative direcţionate spre creşterea credibilităţii şi demonstrării indentităţii comunitare. Biblioteca s-a angajat să ilustreze cu claritate faţetele multiple de obţinere a cunoştinţelor şi competenţelor, de formare a aptitidinilor şi atitudinilor. Eforturile au fost orientate spre mobilizarea gândirii, motivarea colegilor de a urma practicile bune şi de a demonstra că Biblioteca Municipală face lucruri inedite. Succesul este garantat de voinţă, curiozitate şi optimism.

Tatiana COŞERI, director adjunct BM, Preşedintele Filialei municipale a ABRM

 

 

 

 

 

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s