Master-class: Învăţăm împreună să elaborăm Fişa postului


img_0007          Fişa postului este punctul de start în toate activităţile de personal: recrutare, selectare, formare profesională, măsurarea calităţii, orientarea în carieră. Echipa Hasdeu pe parcusul a două zile, 16-17 decembrie 2009, a învăţat să elaboreze Fişa postului. Directorii şi şefii de filială au lucrat în echipe, identificînd pentru fiecare categorie de personal componentele esenţiale pentru îndeplinirea corectă şi calitativă a sarcinilor:

  • descrierea postului: denumirea postului, natura ierarhică, descrierea succintă a conţinutului postului, obligaţiile, sarcinile şi responsabilităţile;

  • specificarea postului: cunoştinţele, competenţele şi abilităţile necesare titularului postului.

Participanţii au apreciat şedinţele de master-class, urmînd să îmbunătăţească Fişele postului în conformitate cu noile rigori ale Euroreferenţialului I&D.

                                                                                                                              Formator: Tatiana COŞERI

One thought on “Master-class: Învăţăm împreună să elaborăm Fişa postului

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s