Sărbătoarea bibliotecii şi a bibliotecarilor


 OCAZIE FAVORABILĂ DE A DEMONSTRA FAŢETELE MULTIPLE ALE BIBLIOTECII

Într-o lume grăbită şi dinamică cu exigenţe permanent schimbătoare, biblioteca publică îşi mobilizează eforturile spre promovarea configuraţiilor sale. Lipsa afinităţii din partea societăţii în situaţia de criză nu o împiedică să fie şi în continuare centru de informare şi documentare.

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a dat undă verde unui şir de acţiuni creative direcţionate spre creşterea credibilităţii şi demonstrării identităţii comunitare. Biblioteca s-a angajat să ilustreze cu claritate faţetele multiple de obţinere a cunoştinţelor şi competenţelor, de formare a aptitudinilor şi atitudinilor. Printre activităţile realizate cu succes este şi Sărbătoarea bibliotecii şi a bibliotecarilor, care s-a desfăşurat în perioada 1-15 octombrie 2009. Acest eveniment a fost un demers de capacitate instituţională, precum şi o testare a valorilor pentru a obţine o creştere durabilă.

Programul complex şi diversificat demonstrează atitudinea Bibliotecii Municipale faţă de profesia de bibliotecar şi de rolul bibliotecii. Perioada desfăşurării nu este una întîmplătoare – Ziua bibliotecarului, 132 de ani ai Bibliotecii capitalei şi Ziua oraşului Chişinău. Suita de acţiuni a cuprins:

 • vizite-circuit pentru utilizatori;

 • expoziţii de carte: Biblioteca Municipală: creativă, inovativă; Salonul de Toamnă al Editurilor Transilvănene;

 • lansări şi prezentări de carte: Ninela Caranfil. Nebănuita forţă a scenei; Iurie Colesnic. O călăuză veşnică a ţărănimii;

 • decada Oraşul meu: expoziţii de carte, concursuri creative, lansarea blogului Oraşul meu;

 • activitatea de voluntariat: o zi a tinerilor în calitate de bibliotecar;

 • redeschiderea Bibliotecii Publice „Maramureş”, filiala Bibliotecii Municipale, în sectorul Centru.

Biblioteca Municipală susţine eforturile inovative şi accesul inteligent la cunoştinţe a echipei sale. Este mereu în căutarea soluţiilor noi cu o semnificaţie mai profundă şi cu un impact mobilizator. Duplex-ul profesional este o nouă formă de comunicare, încurajat şi dezvoltat de filialele bibliotecii. În cadrul Sărbătorii bibliotecii şi a bibliotecarilor nu a lipsit şi creşterea investiţiilor în aptitudini şi creativitate. Diapazonul discuţiilor denotă practici temeinice de perspectivă şi de succes. Astfel, comunicarea profesională a ilustrat următoarele subiecte:

 • Parteneriate culturale şi profesionale: Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – Biblioteca Judeţeană Mureş (ChişinăuTârgu-Mureş, România): beneficiile parteneriatelor bilaterale cu comunitatea profesională, culturală şi cea asociativă (societatea civilă), proiecte şi perspective de extindere a dialogului cultural.

 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”: biblioteci inovative (Chişinău – Baia Mare, Maramureş): proiecte inovative, impactul lor la formarea imaginii bibliotecii şi la proximitatea comunitară.

 • Educaţie pe parcursul întregii vieţi: realităţi şi tendinţe (Chişinău – Cluj-Napoca, România): demersuri practice în educaţia personalului şi a utilizatorilor ca exigenţe ale mobilităţii profesionale, recunoaşterea şi acreditarea competenţelor profesionale, validarea cunoştinţelor specialiştilor în informare şi documentare. Comunicările şi prezentările au fost premise pentru diagnosticarea stării de fapt: „Biblioteca care învaţă personalul şi utilizatorii: cazul Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM (Ludmila CORGHENCI, director adjunct DIB ULIM, vicepreşedinte, Asociaţia Bibliotecarilor din R. Moldova); Toată viaţa este o şcoală: Echipa Hasdeu învaţă cum să înveţe (Tatiana COŞERI, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”) şi pentru încurajarea aplicării soluţiilor noi: Preocupări strategice de formare profesională în Republica Moldova (Vera OSOIANU, director adjunct, Biblioteca Naţională a R. Moldova); Prezentare generală a proiectului ENTITLE: Bibliotecile europene împreună în sprijinirea învăţării pe tot parcursul vieţii (Europe’s New libraries Together In Transversal Learning Environments) (Tatiana COSTIUC, şef serviciu Comunicarea Colecţiilor, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, Cluj); Ghidurile ENTITLE – instrumente pentru organizarea activităţilor de educaţie permanentă în instituţiile culturale şi Metodele ENTITLE de evaluare a activităţilor de educaţie permanentă derulate în biblioteci (Sorina STANCA, director Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, coordonator al proiectului ENTITLE).

 • Profilul bibliotecarului: studii şi cercetări recente (Chişinău – Focşani, România): evaluarea imaginii bibliotecarilor de către utilizatori şi specialişti, bibliotecarul ca temă de cercetare şi subiect de studiere. Cercetările curente Timpul şi spaţiul lecturii în Republica Moldova, chestionarul bibliotecarului (Nina NEGRU, Biblioteca Naţională a R. Moldova), Statutul social al bibliotecarului din Republica Moldova (Claudia BALABAN, director, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”) au demonstrat reperele şi aspiraţiile bibliotecarilor, problemele cu care se confruntă. O doză de optimism au adăugat elevii clasei a patra de la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” prin discuţiile interactive cu oaspeţii din Focşani şi cu bibliotecarii din reţeaua Bibliotecii Municipale. Bibliotecarul este un membru nevăzut al familiei. Acest concept a fost susţinut de către colega noastră Margareta Tătăruş de la Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” (Focşani, România), argumentînd şi demonstrînd prin exemple rolul bibliotecarului în formarea valorilor culturale şi educaţionale.

Diversitatea şi complexitatea implicării Bibliotecii Municipale în viaţa comunităţii biblioteconomice demonstrează încă o dată că Filiala municipală ABRM dezvoltă şi facilitează parteneriatul profesional. Prin eforturi comune se face schimbul de cunoştinţe şi experienţe în beneficiul structurilor infodocumetnare. Astfel, programul activităţilor prilejuite de Sărbătoarea bibliotecii şi a bibliotecarilor a înglobat două subiecte importante în cadrul Conferinţei Anuale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova Provocări pentru profesionişti în era informaţională:

 • Masa rotundă Biblioteca Publică Multiculturală: servicii şi oferte multiculturale, tendinţele globale şi experienţele locale ale diversităţii culturale, biblioteca publică şi educaţia multiculturală, salvgardarea moştenirii lingvistice, incluziunea socială şi pluralismul cultural, promovarea Manifestului IFLA despre Biblioteca Multiculturală;

 • Seminar Bibliotecarii pledează pentru acces echitabil la informaţie: digitizarea documentelor, accesul la informaţia publică şi la servicii informaţionale, discutarea Declaraţiei Google cu privire la digitizarea cărţilor.

Asimilarea temeinică a practicilor şi ecoul impactului acestei sărbători denotă complexitatea inovativă şi creativă a Bibliotecii Municipale. Eforturile au fost orientate spre mobilizarea gîndirii despre rolul bibliotecii, motivarea colegilor de a urma practicile bune şi de a demonstra că Biblioteca Municipală face lucruri inedite. Succesul este garantat de voinţă, curiozitate şi optimism.

                                                                                 Tatiana COŞERI

One thought on “Sărbătoarea bibliotecii şi a bibliotecarilor

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s