Evaluarea anului 2008


Biblioteca Municipală în serviciul comunităţii chişinăuiene:

evaluarea anului 2008

Activitatea Bibliotecii Municipale este permanent în vizorul utlizatorilor, comunităţii, managerilor superiori şi intermediari. Cunoaşterea-corectarea-îmbunătăţirea performanţelor, verificarea gradulului de realizare a finalităţilor sunt termenii determinativi ai procesului de evaluare.

Orice evaluare este un proces complex şi multiaspectual direct proporţională cu eficienţa şi calitatea. Evaluarea constituie pentru Biblioteca Municipală o componentă esenţială şi majoră a activităţii profesionale, devenind un obiectiv al dezvoltării şi o condiţie a progresului. Mecanismele proprii de evaluare şi autoevaluare apreciază managementul bibliotecii, calitatea serviciilor, produselor, proceselor; rezultatele acţiunilor informaţionale, culturale, sociale.

În anul 2008, filialele BM au realizat cu succes direcţiile, scopurile, obiectivele generale şi specifice. Activităţile lor au fost apreciate de către:

  • Ministerul Culturii şi Turismului al R. Moldova – Diplomă de onoare pentru cele mai eficiente aplicări ale cuantumului guvernamental la completarea bibliotecilor şi biblioteca cu cel mai mai mare indice de lectură
  • parteneri – Omul anului 2008 (Lidia KULIKOVSKI), Asociaţia mondială a copiilor talentaţi;
  • Gazeta bibliotecarului (Biblioteca Naţională a R. Moldova) – 2 diplome (pentru recenzii şi articole);
  • Comisia de evaluare a BM – Diplome de excelenţă şi de menţiune;

Măsoară-apreciază-schimbă este dimensiunea valorică a evaluării care formează un sistem logic. Acest demers asigură plenitudinea procesului de apreciere a eficienţei şi constituirea unui model al calităţii. Model realizat de/cu echipa Hasdeu.

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s